Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Norra Kärr MKB med bildmontage

      

för större bild - klicka på bilden

Bild 1 - Hittar du det vita vindkraftverket i vänstra hörnet?

Bild 2 - Bra tagen bild på trädet mitt i ..... eller vad det inte trädet som skulle fotograferas!

Bild 3 - Undrar hur hög masten är? tror den är 75 m och vindkraftverket är 150 m, känns som det är något som inte stämmer?

Sammanfattningsvis säger man i MKB att den planerade vindkraftsetableringen i Norra Kärr kommer att ha en begränsad visuell påverkan på den omkringliggande landskapsbilden. Detta beroende på  områdets karaktär med relativt tät sammanhängande skog och ett begränsat antal öppna landskapsrum med längre siktlinger. Läs hela MKB