Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Yttranden

Yttrande vindkraftsplan dec 2013 - 2014-02-04

Yttrande tiden för vindkraftsprogrammet gick ut den 10 december, läs de partier som lämnat in och föreningens yttrande här:

Miljöpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet

Rättvis Vind


Rättsskandal - Jäv - 2013-11-20

Föreningen Ljusterö Natur och Miljö skriver till Justitikanslern om en närmast rättsskandal, då ordförande i Miljö-  och hälsoskyddsnämnden fattade ett belsut med sin nämnd om miljötillstånd för vindkraftverk, som hans fru var delägare i. Läs mer