Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Prospektörer

Synpunkter på inkomna granneyttranden från RGP ang bygglovsansökan på Granliden - 2012-03-01

Läs RGP vindkrafts svar på granneyttranden för bygglovsansökan på Granliden 1:1 och Åby 6:1 (2012-02-20)


läst på Helgarö hemsida - 2009-07-27

"Snygga" grabbar från Eolus vind


Frågor och svar från Eulos Vind - 2009-05-05

Bengt Lundström resovisar här frågor och svar som han mejlat till Eolus Vind för skriftligt svar. Tyvärr verkar det som Eolus Vind inte vill svara skriftligt. Här kommer en redovisning efter samtal per telefon.


Bygglovsansökan - 2009-04-08

Eolus ansökan om 12 vindkraftverk i Järnstad.


Bygglovsansökan - 2009-04-08

Ansökan från RGP om 5 vindkraftverk i Granliden. OBS! läs extra noga under Objekt