Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Frågor och svar från Eulos Vind

FW: Frågor/Svar‏
Från: Bengt Lundström (b.delaloge@live.se)
Skickat: den 22 april 2009 12:50:24
Till: henrik.gustafsson@eolusvind.com


Hej Henrik!


Jag mejlade dessa frågor till dig den 3 april och hade hoppats att du skulle svara. Tyvärr har du inte gjort detta och vilken slutsats jag skall dra av det vet jag inte riktigt. Jag skulle vara tacksam om du kunde ta dig tid att svara på de frågor som du kan svara på.

MVH

Bengt Lundström


________________________________________
From: b.delaloge@live.se
To: henrik.gustafsson@eolusvind.com
Subject: Frågor/Svar
Date: Fri, 3 Apr 2009 08:26:23 +0200

Hej!


Jag har ett fritidsboende på Sandstugan i Stora Åby, Ödeshög.
Vi hade kontakt för någon vecka sedan ang etablering av era vindkraftverk vid Granliden och Järnstad i Ödeshög, Stora Åby. Jag hade/har åsikter om era mätningar av DB-kurvor mm och vill gärna att du försöker svara på mina frågor om du kan.

1.Söker ni för 2 eller 3 MW? Jag har tolkat det som att ni söker för 3 MW.
Svar: Eulos söker för 2MW


2. Ni har vid era mätningar beräknat efter ytråhet 1,5 när det borde beräknas efter 3. Varför?
Svar: Eulos har beräknat efter ytråhet 1,5 eftersom skala 3 är fel beräkningsgrund


3. Alla rörliga mekaniska delar slits med åren och kommer att öka bullernivån. Har ni räknat med detta och har ni i så fall gjort en konsekvens-/miljöanalys om vad som händer med oss boende och vad som i så fall kommer att ske med vindkraftverken?
Svar: Det får inte finnas några mekaniska ljud överhuvudtaget från ett vindkraftverk, enbart ljudet från rotorbladen. Skulle det uppstå mekaniska ljud kan den som är störd begära att verket stängs av och ev åtgärdas.


4. Räknas 40 DB även en tyst sommarnatt som vinternatt?
Svar: Ja


5. Jag gör själv DB-mätningar i mitt yrkesutförande. Kan jag själv använda mina DB-mätare och att ni accepterar de värden jag kommer fram till?
Svar: Inget svar


6. Jag ligger mitt emellan vindkraftparkerna. Kommer det att inverka menligt på mig och min familj att bullret kommer från två håll?
Svar: Det kommer aldrig att överstiga 40 dBA


7. Flera vindkraftexperter, bl.a. Tore Wizelius, dömer ut skogen som lämplig etableringsplats för vindkraft. (Ny Teknik 5/3-2009) Är ni av samma åsikt, och om inte, varför?
Svar: Enl Eulos har Tore Wizelius nu ändrat uppfattning och tycker att skogen är en lämplig plats.


8. Det är allmänt känt att värdet på en fastighet som ligger nära ett buller sjunker i värde. Tar ni något ansvar för att de som "tappar värde" ersätts ekonomiskt?
Svar: Eulos tar inget ansvar utan säger att dom inte har upplevt att värdet sänks på berörda fastigheter. Henrik Karlsson informerade om 3 fastigheter runt Motala som låg ca 450 m, 700 m och 1000 m från ett vindkraftverk att dessa hade fått ut vad dom begärt. Men han sade också att detta gällde ETT vindkraftverk och inte en vindkraftspark.


9. Svensk Vindenergi anser att marknaden är överhettad och att en viss dämpning vore bra. (Dagens Industri 24/3-09) Har ni tagit, eller kommer ni att ta detta till er och avvakta planerna på berörda vindkraftsparker?
Svar: Nonsens10. Har ni beaktat de skydds- och kulturarvsvärda områden som finns i Holaveden?
Svar: Eulos kommer inte att bygga några vindkraftverk om inte alla berörda instanser lämnar klartecken och alla parametrar för att få bygga vindkraftverk är uppfyllda


11. Det finns en intresseförening i Ödeshög som heter "Föreningen rättvis vind i Holaveden". Kommer ni att kunna använda denna förening som remissinstans för denna och ev kommande vindkraftsutbyggnader i kommunen.
Svar: Inget

Detta är några frågor som jag har som orolig fastighetsägare, och som jag önskar att du kan mejla svar på.

Med vänlig hälsning och förhoppning om ett snabbt svar.

Bengt Lundström

Detta är svar som Henrik Karlsson, projektledare för Eulos, lämnade till mig per telefon. Hoppas att ni kan använda dessa till något vettigt.

Bengt