Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Skrivelser

Rättvis Vinds skrivelser under 2011-2012 - 2012-01-21

Här kan du läsa vilka skrivelser som föreningen har skrivit och lämnat in under 2011-2012


Samrådstiden är slut - 2009-09-27

Totalt har enligt Rättvis vinds sammanställning kommit in 480 yttranden till kommunens Miljö- och byggnämnd. Här kan du läsa några av de som kommit in.


Stora Krokek - 2009-08-02

Här kommer lite information från gänget runt verken i Krokek