Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Hälsa/buller

"Första hjälpen" om du blir drabbad av vindkraftverk - 2012-01-15

www.skyddamiljon är en blogg som handlar om landskap, människor och djur. Här kan du läsa om hur du bäst kan agera om du skulle drabbas av vindkraftsetableringar.