Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

"Första hjälpen" om du blir drabbad av vindkraftverk

www.skyddamiljon.nu är en blogg som handlar om landskap, människor och djur. Här kan du läsa om hur du bäst kan agera om du skulle drabbas av vindkraftsetableringar.