Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Vad innebär det att en produkt är CE-märkt?

Läs mer om CE märkning på Europeiska kommissionens hemsida.

Vanliga frågor

EGs maskindirektiv och CE–märkning