Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Översiktsplan

Europeiska landskapskonventionen - 2012-01-21

Europeiska landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.


Översiktsplaner - Ödeshögs kommun - 2012-01-21

Här hittar du gällande översiktsplan för Ödeshögs kommun med planprogram för vindkraftsutbyggnad i skogs-och övergångsbygden samt policy- översiktsplanering för vindkraftsutbygnad på slätten.