Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2021-09-05

Ödeshögs översiktsplan anger tydligt att några vindkraftverk INTE får byggas i Hålaveden.
Under hundratals år gick gränsen för Hålaveden vid St Åby kyrka och gamla E4:an. När motorvägen byggdes "flyttades" gränsen för Hålaveden i praktiken till motorvägen.
Bl.a. länsstyrelsen anger tydligt i skrift att motorvägen är den nordliga gränsen för Hålaveden.
Byggnation av vindkraftverk enligt animationen(Rättvis vinds hemsida) skulle av ovan och ett flertal andra skäl fullständigt kollidera med gällande översiktsplan.
Dessutom finns det ett i det närmaste 100%-igt motstånd mot vindkraft av de boende i området.

Lennart


2021-08-19

FY VAD HEMSKT !!!
Jag har sett de groteskt höga snurrande vindkraftverken på hemsidan. Det skulle vara ett övergrepp av gigantiska mått på hela Hålaveden, boende och kyrkan.
De skulle synas miltals omkring och så hemskt att de skulle blinka med vitt högintensivt ljus nätterna igenom.

Realist


2020-01-09

Vad är Holaveden?

Tack till kommunen och dess tjänstemän för mötet i Boet för att uppgradera kunskapen om Holavedens alla positiva värden och dess geografiska begränsningar.

Ca tio år har förflutit sedan kommunen i bidragsansökan till boverket beskrev Holaveden som
"Ett Glesbefolkat Område med få Konfliktpunkter." tio år i tid men en avgrundsskillnad i värderingar. Det är bara beklagligt att kunskapsinhämtningen inte kom först. Då hade motsättningar och konflikter kunnat undvikas samtidigt som den nu förspillda mänskliga energin hade kunnat användas på ett mera kreativt sätt.

När man ser tillbaka på de gångna tio åren, är det högst förvånansvärt att det inte har setts som en självklar rättighet för medborgare i en demokrati att försvara sin livsmiljö. Lika självklart borde det vara att kommunerna ska ha kvar sin rättighet att bestämma över hur marken i kommunen ska användas. Vad blir den kommunala beskattningsrätten värd om beslut fattade i Stockholm, Bryssel eller bakom stängda dörrar i risk- kapitalbolagens styrelserum kan göra stora delar av en kommun både oattraktiva och ohälsosamma att bo i?

Demokrat


2019-11-20

Norska regeringen har beslutat om stopp för vindkraft till lands. Skälen är bl a det framkommit att vindkraften förstör för alla boende och att naturen tar skada.
Vindkraften är förvisad till havs.

Danmark har också stopp till lands och bygger till havs.

Tyskland har i stort också stopp till lands.

Sverige däremot satsar som aldrig förr på vindkraft till lands!!!!
Det är "bara" att konstatera att makthavarna i nuvarande regering
"skiter" i oss på landet och i den svenska naturen.

Holaveden


2019-11-20

Inför valet uttalade de flesta lokalpartierna sin åsikt om vindkraft. De flesta var restriktiva till vidare utbyggnad. Omtanke om folket på landet och Ödeshögs känsliga natur-kultur var ett par av skälen.

Tyvärr var detta tydligen mest valfläsk!!
Detta framkom i yttrandena från partierna till den nya översiktsplanen.
Förutom KD var det i stort sett helt tyst från de övriga partierna om vindkraftsdelen.

Hatten av för KD som tydligt uttalade sin uppfattning. KD står tydligtvis på folkets sida och värnar om Ödeshögs fantastiska natur.
Fråga till övriga partier: Var det "valfläsk" eller varför berörde ni inte den hetaste ämnet?

realist


2019-09-19

Ska vi på landet tvingas bli "Vindkraftsflyktingar"??
Måste vi flytta då det kan bli verklighet med 250-meter höga vindkraftverk ca 1000 meter ifrån våra hus?
Danmark bygger inte på land längre utan enbart till havs.
Norge har tillfrågat 101 kommuner i frågan.
78 kommuner säger nej till vindkraft i sina kommuner.
18 inte tagit ställning.
5 säger ja.
I Tyskland har sanningen om vindkraften kommit ifatt och numera byggs knappt några verk.
Sverige däremot verkar satsa som aldrig förr på vindkraft på land utan hänsyn till boende och dess hälsa och alla andra nackdelar som drabbar oss på landet.

Blivande flykting?


2019-08-25

Vad håller Sverige på med?
-Överkörning av landsbygdsbefolkningen som liknar en diktatur!
-Ett fåtal vill bo granne med monstren men ändå tvingas eländet igenom.
-700 meter från bostad till 250-metersverk är ett hån!
-Industriområde med vindkraft är i Sverige planerat till en yta av 3 gånger Blekinges storlek.
-Ev. avskaffande av kommunernas vindkraftsveto - Då är sista spiken i kistan slagen.
I Danmark byggs numera ingen vindkraft till lands utan enbart till havs.
Dags att göra som Danmark. Beslutsfattare vakna!!!

Lennart

Lennart


2019-08-03

Politiker!
Inför valet gavs det utfästelser om
åtstramningar gällande vindkraftsutbyggnaden i Ödeshögs kommun. I förslaget till ny vindkraftsplan kan jag inte hitta något om detta utan snarare tvärtom.
Upp till bevis eller var det enbart valfläsk?

Holaveden


2019-02-04

Skellefteå kraft har ansökt om att få bygga vindkraftverk som är 330 meter höga. Bolaget har tillstånd att bygga vkv med en höjd av 125 m.
Nu vill man höja dessa till 330 meter(!!) och enligt bolaget inverkar detta enbart obetydligt på omgivningen.
"Obetydligt"!!!

Monster med ljud och skuggor och dessutom högintensivt vitt blinkande ljus nätterna igenom.
Enligt program i tysk TV har det nu också visat sig att infraljud sprids ca 20 km från vkv. Detta orsakar sömnproblem, koncentrationssvårigheter och depression.

20 km innebär att inte bara vi på landet ligger illa till utan även tätorterna i Ödeshögs kommun.
Lokalpolitiker/SKYDDA KOMMUN OCH STÅ UPP FÖR VALLÖFTENA.

Lennart


2018-09-29

Hoppas det är fler än jag som framöver kommer att kolla om Ödeshögs politiker håller vad de lovade gällande vindkraft inför valet.
Den blivande översiktsplanens utformning kommer att bli ett av testen.
Låt oss hjälpas åt att "nagelfara" våra lokalpolitiker så att de nu efter valet ställer upp på sina löften om bl a att Holaveden ska vara vindkraftsfritt.

Holaveden


2018-09-05

BRAVO KD.
I Correns valundersökning 4 sept framgår:
att KD entydigt säger nej till vindkraft i Ödeshögs skogsbygd.

KD-väljare


2018-09-01

MP/Ödeshög har i tidigare yttranden tydligt redogjort för sin inställning om vindkraft i Holaveden:
10 gånger vindkraftsverkets höjd till bostad och att Holaveden ska vara en "grön oas fri från vindkraftsetableringar".

I de "urvattnade" svaren på frågorna från Rättvis Vind i enkäten verkar det som att MP backat på sin uppfattning och gjort en "pudel". Eller?

Eloge till Anders Karlsson(S) som via en insändare på denna sida gjorde en komplettering på S:s svar.
Har väntat på att någon från MP skulle göra som Anders och Komplettera/förtydliga MP:s svar.

Lennart


2018-08-29

Text:
Nu har jag förtidsröstat! Tack Rättvis vind för enkäten! Spännande att följa arbetet med översiktsplan.

Nöjd kommuninvånare


2018-08-29

Glädjande budskap!
I enkätsvaren framgår tydligt att våra lokalpolitiker kommer att kämpa för ett vindkraftsfritt Holaveden. Upp till bevis!
Toppen att Holaveden och dess natur
kommit upp i sitt rätta värde.
Vindkraft skulle förstöra för all framtid.

Solceller


2018-08-26

Trevligt att se att även politiker kan svara ja eller nej på frågor. Vissa verkar dock inte våga "krypa ur skalet".
Sammantaget bra vägledning i valet.

Realist


2018-08-26

Till Centern.
Era "tankar" i ert svar på fråga 7.
Synd att det bara är tankar annars hade vi åter röstat på bondepartiet.

Boetbönder


2018-08-26

Fortsatt satsning på solel önskas.
Hoppas politikerna i Ödeshög ser till att kommunen solsatsar vidare och behåller topplatsen.
Skrota den förödande vindkraften!

Hoppfull


2018-08-24

Jag tycker ni sammanställt svaren på frågorna mycket bra.
Ser också att vi är ganska överens från partierna vilket är en styrka.
Jag skulle vilja komplettera vårt svar på fråga 6 med
" självklart ska exploatören stå för alla kostnader"

Mvh Anders Karlsson (S)


2018-08-23

Hej!
För er som endast läser insändarna på vår hemsida så vill här påminnas om att svaren från den enkät som sänts ut till våra politiska partier nu finns att tillgå på startsidan.

Ordf Morgan Andersson


2018-08-23

TACK till styrelsen.
I min insändare från 18-05-31 "efterlyste" jag partiernas inställning till vindkraft inför valet.
Glädjande nog har styrelsen genom sin enkät fått fram precis det som jag och mina nära behövde för att välja rätt valsedel i kommunalvalet.
Vidare är det glädjande att partierna verkar vara tämligen eniga.
Hoppas bara att det inte enbart är "valfläsk"!

Holaveden

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.