Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2018-09-29

Hoppas det är fler än jag som framöver kommer att kolla om Ödeshögs politiker håller vad de lovade gällande vindkraft inför valet.
Den blivande översiktsplanens utformning kommer att bli ett av testen.
Låt oss hjälpas åt att "nagelfara" våra lokalpolitiker så att de nu efter valet ställer upp på sina löften om bl a att Holaveden ska vara vindkraftsfritt.

Holaveden


2018-09-05

BRAVO KD.
I Correns valundersökning 4 sept framgår:
att KD entydigt säger nej till vindkraft i Ödeshögs skogsbygd.

KD-väljare


2018-09-01

MP/Ödeshög har i tidigare yttranden tydligt redogjort för sin inställning om vindkraft i Holaveden:
10 gånger vindkraftsverkets höjd till bostad och att Holaveden ska vara en "grön oas fri från vindkraftsetableringar".

I de "urvattnade" svaren på frågorna från Rättvis Vind i enkäten verkar det som att MP backat på sin uppfattning och gjort en "pudel". Eller?

Eloge till Anders Karlsson(S) som via en insändare på denna sida gjorde en komplettering på S:s svar.
Har väntat på att någon från MP skulle göra som Anders och Komplettera/förtydliga MP:s svar.

Lennart


2018-08-29

Text:
Nu har jag förtidsröstat! Tack Rättvis vind för enkäten! Spännande att följa arbetet med översiktsplan.

Nöjd kommuninvånare


2018-08-29

Glädjande budskap!
I enkätsvaren framgår tydligt att våra lokalpolitiker kommer att kämpa för ett vindkraftsfritt Holaveden. Upp till bevis!
Toppen att Holaveden och dess natur
kommit upp i sitt rätta värde.
Vindkraft skulle förstöra för all framtid.

Solceller


2018-08-26

Trevligt att se att även politiker kan svara ja eller nej på frågor. Vissa verkar dock inte våga "krypa ur skalet".
Sammantaget bra vägledning i valet.

Realist


2018-08-26

Till Centern.
Era "tankar" i ert svar på fråga 7.
Synd att det bara är tankar annars hade vi åter röstat på bondepartiet.

Boetbönder


2018-08-26

Fortsatt satsning på solel önskas.
Hoppas politikerna i Ödeshög ser till att kommunen solsatsar vidare och behåller topplatsen.
Skrota den förödande vindkraften!

Hoppfull


2018-08-24

Jag tycker ni sammanställt svaren på frågorna mycket bra.
Ser också att vi är ganska överens från partierna vilket är en styrka.
Jag skulle vilja komplettera vårt svar på fråga 6 med
" självklart ska exploatören stå för alla kostnader"

Mvh Anders Karlsson (S)


2018-08-23

Hej!
För er som endast läser insändarna på vår hemsida så vill här påminnas om att svaren från den enkät som sänts ut till våra politiska partier nu finns att tillgå på startsidan.

Ordf Morgan Andersson


2018-08-23

TACK till styrelsen.
I min insändare från 18-05-31 "efterlyste" jag partiernas inställning till vindkraft inför valet.
Glädjande nog har styrelsen genom sin enkät fått fram precis det som jag och mina nära behövde för att välja rätt valsedel i kommunalvalet.
Vidare är det glädjande att partierna verkar vara tämligen eniga.
Hoppas bara att det inte enbart är "valfläsk"!

Holaveden


2018-06-17

Läste artikeln på denna hemsida om vindkraftsproblematiken i Mariestad.
I artikeln framgår att politikerna där i sin vindbruksplan från 2014 beslutat om 900 meter mellan bostad och vindkraft. Dessutom får det aldrig var mer är 35 decibel vid bostad orsakad av vindkraft.
År 2014 var det inte tal om dagens höjder på vindkraften.
Ska bli intressant att se vad Ödeshögs politiker fastställer för regler gällande avstånd och decibel i den kommande översiktsplanen. Förhoppningsvis prioriteras folket i kommun vilket måste innebära strikta regler.

Naturvän


2018-06-03

Svar till holaveden.
Vi i styrelsen har haft samma förfarande som inför förra valet med att vi varit i kontakt med de politiska partierna med frågeställningar gällande deras inställning till bla vindkraftsetablering i holaveden, avstånd mellan vindkraftverk och bostäder mm.Så fort samtliga svar kommit in till föreningen så kommer de att läggas ut på hemsidan.
Mvh

Ordf Morgan Andersson


2018-05-31

VALTIDER
Vid förra valet röstade jag, min familj och grannar enbart med utgångspunkt från vindkraftsfrågan. Samtliga i min omgivning är mot vindkraft i Holaveden/skogsbygden.

Hoppas Rättvis Vind även denna gång redogör för vilken inställning våra lokalpartier har.

Det skulle vara förödande med vindkraft i vårt älskade Holaveden och därför är givetvis denna fråga direkt avgörande för vilken valsedel som jag väljer.

Tacksam om ordföranden eller någon annan i styrelsen "leder" oss "rätt" i valet.

Holaveden


2016-02-14

Bedrövligt att H. Karlsson(Eolus) understår sig att anklaga Ödeshögs kommun för "rättsosäkerhet".
Är det några som tummar på rättsosäkerheten är det vindkraftsindustrin med dess härjningar. Dessutom är denna industri understödd av diverse makthavare i domstolsväsendet och rikspolitiker.
Här kan man tala om RÄTTSOSÄKERHET.

Rättssäker


2016-02-11

Eolus visar sitt rätta jag med deras uppfattning om Krokeksverket. Henrik Karlsson på Eolus tycker att det skulle varit full enighet i byggnämnden om att bygglov skall ges. Han tycker vidare att ärendet är "glasklart".
I stort sett alla som har insikt, inser att bygget från början till slut är ett stort fiasko med det ena felet efter det andra.
Ödeshögs kommun ska tacka högre makter att Eolus försvinner från kommunen.

Sommarboende


2016-02-09

Eolus/Henrik Karlsson. Du borde sopa rent framför egna dörren innan du ”spyr galla” över Ödeshögs kommun. Det må vara att kommuns handläggning av Järnstadansökan tagit tid, men detta fritar inte Eolus från sin bristfälliga och vilseledande ansökan.

Källbullret för de sökta verken är enligt tillverkaren Vestas fastställt till 107,6 dBA. Bullerberäkningarna ska då självklart utgå från detta värde. Eolus har sänkt det fastställda värdet till 105,5 dBA!! Detta sannolikt för att undvika att vissa hus i beräkningarna skulle få bullervärden överstigande det tillåtna gränsvärdet på 40 dBA. Självklart kan inte Eolus sänka ett av tillverkaren fastställt bullervärde, bara för att bullervärdet i beräkningarna ska understiga gränsvärdet och att tillstånd för bygglov ska kunna ges.
Eolus har alltså uppenbart försökt att BLUFFA igenom bullerberäkningar som visar ca 2 decibel för lite i buller. Detta är mycket då det handlar om en logaritmisk skala där 3 decibel motsvarar fördubblad ljudstyrka. Oseriöst och bedrägligt i högsta grad!

Ansökan saknar även helt konsekvensbeskrivning på de stora trafiksäkerhetsrisker som skulle följa på en sträcka av ca 2 km av motorvägen, som skulle drabbas av omfattande skuggbildningar.
Vidare finns stora brister gällande fågelinventering, fladdermusinventering, fotomontage och landskapsanalys m.m.

Unika Holaveden, boende och Ödeshögs kommun ska vara djupt tacksamma för att Eolus försåtliga ansökan med rätta hamnat i papperskorgen.

Åke Johansson


2016-02-08

Då vet jag vem jag ska rösta på även i fortsättningen. Självklart fortsätter jag att rösta på de som ställer upp för folket och som har kurage att stå emot hänsynslösa prospektörer.
Tack till de politiker som värnar om vår boendemiljö.
Ris till Eolus och deras misslyckade taktik att försöka skrämma sig fram i Ödeshög.
Ge f-n i att kasta skit på våra kloka politiker!

Lennart


2016-02-07

Frågan kan ställas till Henrik Karlsson Eoulus och Rolf Pettersson RGP, är man tvungen att vara mytoman för att syssla med vindkraft och dess beräkningar för ljud och skugga. Jag har i en tidigare insändare nämnt att det finns tre kategorier yrkesmän .Kategori ett de riktiga proffsen som gör allt rätt i minsta detalj, kategori två den vanlige yrkesmannen som gör det som ska göras men inte det lilla extra och så har vi kategori tre, där finns rötäggen som trots att de konstant gör fel så hävdar de att de har rätt och alla andra har fel. I sistnämnda kategori hamnar Henke och Roffe där de tydligen inte kan hålla sig till riktiga fakta utan ägnar sig konstant åt rena felaktigheter för att lura tjänstemän och politiker. Detta enbart för att göra egen ekonomisk vinning. Nu när de bägge clownerna blivit avslöjade i Ödeshögs kommun så får de hitta på något nytt för att klara sitt uppehälle, bara det inte handlar om siffror och beräkningar eftersom de verkar vara lite klena i matematiken.

Krokekarn


2016-02-05

Henrik Karlsson. Vi som bor i skogsbygden har oroligt fått stå ut med era bedrägliga försök att få kommunens politiker i BMN att anta era lögnaktiga beräkningar angående källbuller, bullermätningar mm. Tack vare Rättvis Vinds oförtröttliga kamp mot era lögner har även politikerna fått upp ögonen på detta. Jag, och många med mig, anser att rättssäkerheten segrat i Ödeshögs Kommun.
Nu kan kommunens slogan med förkärlek ändras till:
Kommunen med lyckliga människor.

Bengt Lundström Sandstugan

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.