Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-04-01

Det var en bra remsa-ramsa, jes! Kanske mer rytm med:
Vi behöver ingen vindkraft mer
– är fullt med den vi redan ser.

Bra Hans! Jag tyckte det var rena utfrysningen, tyst mobbing, med slättbos frågor utan svar och letade verkligen efter vad som kunde vara fel. Det finns ju bloggen, att informera på. Annars kan väl händelserna anslås med rubrik och datum i en enkel lista - ansökningar, överklaganden, sammanträffanden osv. - allt som rör vår vindkraft, utan kommentarer. Bra för alla att ha tidsperspektivet klart för sig och kunna leva med i ”agendan”.

a n Vision


2013-03-31

Förslag till slogan:

Vi behöver ingen vindkraft mer,
det räcker med den vi redan ser!

jes


2013-03-31

I Sverige finns ett ord som kallas för rättssäkerhet, frågan ställs, för vem gäller det?
I fallet kring Krokeksverket så har många turer med överklaganden från både drabbade och verksamhetsutövare prövats av bla länsstyrelsen.

Om de drabbade överklagar ett beslut som går emot dem så får man acceptera att verksamhetsutövaren får fortsätta med sin verksamhet ,då fungerar tydligen rättssäkerheten.

Nu har verksamhetsutövaren överklagat beslut som gått emot honom, det är här man kan fråga sig för vem rättssäkerheten är ämnad för?

Denne får nämligen oförtrutet köra sin verksamhet utan någon som helst inskränkning så frågan ställs,är det bara för de som utför ett brott rättssäkerheten är till för?

Krokekarn


2013-03-24

Rättvis Vind bildades 2009 när planer på vindkraft i skogen aktualiserades.Slätten var då enl. kommunen "färdigbygd". Det bestämdes att en vindkraftplan för hela kommunen skulle tas fram. Pengar från Boverket har erhållits för både skogsbygd och slätten. Men på sluttampen ströks slätten från agendan. Varför kan man spekulera i. Detta skedde innan den nya konstellationen i MoB hade tagit plats.

Jag kan hålla med herr Nord att mitt personliga yttrande över vindkraftplanen var något onyanserat.Givetvis är miljön på slätten nog så viktig som i skogsbygden.

Den framtagna vindkraftplanen blev som ni säkert vet ett hastverk utan slätten. Länsstyrelsen har påpekat att den inte gäller som en översiktsplan för vindkraft. Därför ska kommunen nu göra ett omtag med ny utställning så att vi gräsrötter ska få yttra oss.

Jag kan lova herr Nord, slättbo och övriga som oroar sig att vi i styrelsen har full koll på vad som sker med vindkraft både i skogen och på slätten. Självklart måste vindkraftplanen även omfatta slätten. Vi förutsätter att kommunledningen är så pass förståndiga så att dom inser detta. Om så inte blir fallet kommer vi i Rättvis Vind att agera kraftfullt. Dessutom ska vi ha i åtanke att nästa val inte är långt borta.

Hans Ström, ordf. Rättvis Vind


2013-03-22

Läste på denna hemsida en artikel under Hem/Nyheter.
Rubriken är "Meningslös storsatsning". Några av de förnämsta experterna på området från Kungliga Vetenskapsakademin förkastar återigen vindkraftssatsningen.
Det ter sig mer och mer vansinnigt att förstöra Holaveden med något som är meningslöst och onödigt.
Våra folkvalda politiker måste nu sätta stopp för en meningslös industrialisering av vår unika del av Holaveden!!!

Realist


2013-03-22

Svar till Anders

Du har synpunkter på våra slogans på hemsida eller som du skriver gardinkappor högst upp. Tar tacksamt emot förslag till nya slogans. Hemsidan är en viktig del av vårt arbete.

webbmaster


2013-03-21

Jättefin filmvisning från Holaveden på årsmötet!
För tre-fyra år sen pushade jag en del för personliga bilder och en utställning från skogen ist. f. möllabilder. Det här var riktigt glädjande. Hoppas Johans remsor når ut.

Vision


2013-03-20

Ett svar på Slättbo:s fråga 20 feb. (Läs den)
-står kanske att finna i föreningens olyckligt missvisande utsagor i samrådsyttrandet 2010. Det är allt annat än Ödeshög man beskriver (ordf. Hans):

-Anser att slättbyggd mark är bättre att bygga vindkraft på. Då denna mark redan är exploaterad genom jordbruket. Friluftsliv existerar heller inte på samma sätt. Dessutom är växt- och djurlivet betydligt rikare och mer sårbart i skogen.

Jag har frågat vårt kommunalråd på möte i Boet om Slätten/Sjökanten. Inget svar! Från föreningen får jag besked såsom: -Vi har inte hört något (Bitta). -Gör ett medborgarförslag (Åke). Etc (Jonny).

Ambitionsnivån är låg men vi har all anledning att tro, att kommunen självmant lever upp till Boverkets tillskjutna medel för en kommunomfattande vindkraftplan.

Och hörni! (Läs Slättbos insändare 20 feb. en gång till!) Så byter vi gardinkapporna upptill på hemsidan och vädrar ut en onödig unkenhet efter skogsdryaden och sjunger tillsammans ”Jag trivs bäst i öppna landskap”. Stå upp för hela vår fina bygd, bästa Rättvisvindare!

Anders Nord


2013-03-11

Heders och tack till de kloke i byggnämnden som tänker på folket och att saker och ting ska gå rätt till.
Med de kloke menar jag givetvis KD + Mp och inte socialmoderaterna.

Rättvisa


2013-03-07

Det är inte folkets fel att det blivit fel med översiktsplanen och därför ska vi givetvis inte drabbas av förhastade beslut grundat på en icke gällande översiktsplan. Tur för oss lantisar att det finns kloka politiker i byggnämnden som står upp för folket. Ni visar också att ni har kurage och prioriterar folket trots att länsstyrelsen pliktskyldigast uttalar sig lite tveeggat.

Lennart


2013-03-07

Tack till KD + MP!
Detta för att ni ställer upp för boendet på landet. Självklart måste beslut om vindkraft fattas med utgångspunkt från en gällande översiktsplan.
Idag finns ingen sådan och då ska givetvis inga beslut heller fattas. Ni har helt rätt!

Tacksam


2013-03-07

Bra inför kommande val att veta att M + S tillsammans företräder markägare / storbönder.
M:s politik är inget nytt eller förvånande då den i Ödeshög styrs av storbönder med egenintresse.
Som gammal(nu f.d.) socialdemokrat skäms jag och undrar varför vi bytt sida och börjat springa moderaternas ärenden.
Jag bor inte på landet och drabbas inte, men att mitt gamla parti sviker vanligt folk ställer jag inte upp på.

Besviken


2013-03-07

Jonas Andersson(M) ordf. i byggnämnden säger i Corren att han inte har något emot att översiktsplanen görs gällande och att alla är för det.
För mig är det då obegripligt att han samtidigt ska gå till beslut på ett undermåligt underlag, som alla enligt honom är eniga om ska göras gällande.
Något nytt Krokeksfall vill vi inte ha. Det räcker och blir över med vad förre moderatledaren i byggnämnden ställde till med. Nog med förhastade beslut som drabbar folket och gynnar ett fåtal.

Arbetare


2013-03-01

Bonden, den där odp lyken är ju en klar kämpe mot det konstanta tinituset jag får i ögat varje morron! hoppas man får höra mer om det

Janne


2013-02-28

F.n. pågår en uppdatering av riksintresseområden för vindkraft. Dessa områden är platser där Energimyndigheten anser det lämpligt med vindkraft. Tidigare fanns ett område vid Sättra i Ödeshögs kommun med som ett riksintresseområde. Detta är nu borttaget och det finns numera INGET OMRÅDE I ÖDESHÖGS KOMMUN som Energimyndigheten anser ska vara område som betecknas som riksintresse för vindkraft. Ödeshögs kommun behöver alltså inte bygga ett enda vindkraftverk till för regeringens mål uppfylls lätt ändå.
Den självklara frågan till bestämmande politiker och tjänstemän i Ödeshög är:
Vilka skäl finns det då till att förstöra våra unika Holavedsskogar när det absolut inte behövs?
Några få markägares plånböcker kan väl ändå inte få styra över en hel skogsbygd!

Lennart


2013-02-27

Demokrati?
I kommunallagen finns bl.a. följande att läsa om medborgarförslag "Fullmäktige bör fatta beslut inom ett års tid från det att förslaget väcktes i fullmäktige".
Ödeshögs fullmäktige behandlade tre medborgarförslag gällande vindkraft den 13 febr. 2012. Förslagen skulle utredas ytterligare innan beslut i fullmäktige.
Demokrati genom medborgarförslag funkar tydligen inte i Ödeshög, eftersom inget därefter hänt mig veterligt.

Realist


2013-02-26

visst finns det problem med vinkraften vi har idag, men frågan är väl mer vad vi har för hållbara alternativ. Jag som markägare dunkade upp ett vindkraftverk och insåg lite för sent att det står still lite för mycket. Man kanske kan kombinera mitt vindkraftverk med vattenkraft istället bor ju vid roxen, eller byta helt. Fick ett brev från ocean dynamic power ODP som tagit fram nån ny konkurrent till vindkraften. Vattenturbinen genererar fan 20 % mer energi än ett vindkraftverk för samma peng..

bonden


2013-02-25

Vindkraft ofarligt för människor och inkräktar ingenting på vår möjlighet att röra oss i markerna säger prospektörer m.fl. Kolla hur bra det stämmer se på Rapportsändningen 24 feb kl 1800. Vad tror du samerna tycker?

putte


2013-02-22

Millingstorparns handlande är vidrigt, genom att beskylla alla i den ideella föreningen Rättvis vind om att någon hotat honom! Är det någon som hotat, är det givetvis enbart den personen som ska polisanmälas och inget annat.

Rätt ska vara rätt


2013-02-20

Då var det dags igen!
Håkan J. tog ännu en gång chansen att framstå som martyr. Gissningsvis fick han höra sanningen om sig själv för några år sedan, om det ligger någon sanning i hans ostyrkta påståenden. En politiker måste tåla en del och gör man inte det ska man sluta. Delar man ut uppenbart felaktiga bygglovsbeslut(Krokek) har man med rätta förtjänat att få höra sanningen. De det är synd om är de boende runt Krokeksverket.
De flesta Ödeshögsbor har genomskådat vad det handlar om. Vi är inte lättlurade utav dina försök att göra politik och vindkraftsreklam genom påhopp på oss Ödeshögare är beklagansvärda.

Realist

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.