Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-03-22

Svar till Anders

Du har synpunkter på våra slogans på hemsida eller som du skriver gardinkappor högst upp. Tar tacksamt emot förslag till nya slogans. Hemsidan är en viktig del av vårt arbete.

webbmaster


2013-03-21

Jättefin filmvisning från Holaveden på årsmötet!
För tre-fyra år sen pushade jag en del för personliga bilder och en utställning från skogen ist. f. möllabilder. Det här var riktigt glädjande. Hoppas Johans remsor når ut.

Vision


2013-03-20

Ett svar på Slättbo:s fråga 20 feb. (Läs den)
-står kanske att finna i föreningens olyckligt missvisande utsagor i samrådsyttrandet 2010. Det är allt annat än Ödeshög man beskriver (ordf. Hans):

-Anser att slättbyggd mark är bättre att bygga vindkraft på. Då denna mark redan är exploaterad genom jordbruket. Friluftsliv existerar heller inte på samma sätt. Dessutom är växt- och djurlivet betydligt rikare och mer sårbart i skogen.

Jag har frågat vårt kommunalråd på möte i Boet om Slätten/Sjökanten. Inget svar! Från föreningen får jag besked såsom: -Vi har inte hört något (Bitta). -Gör ett medborgarförslag (Åke). Etc (Jonny).

Ambitionsnivån är låg men vi har all anledning att tro, att kommunen självmant lever upp till Boverkets tillskjutna medel för en kommunomfattande vindkraftplan.

Och hörni! (Läs Slättbos insändare 20 feb. en gång till!) Så byter vi gardinkapporna upptill på hemsidan och vädrar ut en onödig unkenhet efter skogsdryaden och sjunger tillsammans ”Jag trivs bäst i öppna landskap”. Stå upp för hela vår fina bygd, bästa Rättvisvindare!

Anders Nord


2013-03-11

Heders och tack till de kloke i byggnämnden som tänker på folket och att saker och ting ska gå rätt till.
Med de kloke menar jag givetvis KD + Mp och inte socialmoderaterna.

Rättvisa


2013-03-07

Det är inte folkets fel att det blivit fel med översiktsplanen och därför ska vi givetvis inte drabbas av förhastade beslut grundat på en icke gällande översiktsplan. Tur för oss lantisar att det finns kloka politiker i byggnämnden som står upp för folket. Ni visar också att ni har kurage och prioriterar folket trots att länsstyrelsen pliktskyldigast uttalar sig lite tveeggat.

Lennart


2013-03-07

Tack till KD + MP!
Detta för att ni ställer upp för boendet på landet. Självklart måste beslut om vindkraft fattas med utgångspunkt från en gällande översiktsplan.
Idag finns ingen sådan och då ska givetvis inga beslut heller fattas. Ni har helt rätt!

Tacksam


2013-03-07

Bra inför kommande val att veta att M + S tillsammans företräder markägare / storbönder.
M:s politik är inget nytt eller förvånande då den i Ödeshög styrs av storbönder med egenintresse.
Som gammal(nu f.d.) socialdemokrat skäms jag och undrar varför vi bytt sida och börjat springa moderaternas ärenden.
Jag bor inte på landet och drabbas inte, men att mitt gamla parti sviker vanligt folk ställer jag inte upp på.

Besviken


2013-03-07

Jonas Andersson(M) ordf. i byggnämnden säger i Corren att han inte har något emot att översiktsplanen görs gällande och att alla är för det.
För mig är det då obegripligt att han samtidigt ska gå till beslut på ett undermåligt underlag, som alla enligt honom är eniga om ska göras gällande.
Något nytt Krokeksfall vill vi inte ha. Det räcker och blir över med vad förre moderatledaren i byggnämnden ställde till med. Nog med förhastade beslut som drabbar folket och gynnar ett fåtal.

Arbetare


2013-03-01

Bonden, den där odp lyken är ju en klar kämpe mot det konstanta tinituset jag får i ögat varje morron! hoppas man får höra mer om det

Janne


2013-02-28

F.n. pågår en uppdatering av riksintresseområden för vindkraft. Dessa områden är platser där Energimyndigheten anser det lämpligt med vindkraft. Tidigare fanns ett område vid Sättra i Ödeshögs kommun med som ett riksintresseområde. Detta är nu borttaget och det finns numera INGET OMRÅDE I ÖDESHÖGS KOMMUN som Energimyndigheten anser ska vara område som betecknas som riksintresse för vindkraft. Ödeshögs kommun behöver alltså inte bygga ett enda vindkraftverk till för regeringens mål uppfylls lätt ändå.
Den självklara frågan till bestämmande politiker och tjänstemän i Ödeshög är:
Vilka skäl finns det då till att förstöra våra unika Holavedsskogar när det absolut inte behövs?
Några få markägares plånböcker kan väl ändå inte få styra över en hel skogsbygd!

Lennart


2013-02-27

Demokrati?
I kommunallagen finns bl.a. följande att läsa om medborgarförslag "Fullmäktige bör fatta beslut inom ett års tid från det att förslaget väcktes i fullmäktige".
Ödeshögs fullmäktige behandlade tre medborgarförslag gällande vindkraft den 13 febr. 2012. Förslagen skulle utredas ytterligare innan beslut i fullmäktige.
Demokrati genom medborgarförslag funkar tydligen inte i Ödeshög, eftersom inget därefter hänt mig veterligt.

Realist


2013-02-26

visst finns det problem med vinkraften vi har idag, men frågan är väl mer vad vi har för hållbara alternativ. Jag som markägare dunkade upp ett vindkraftverk och insåg lite för sent att det står still lite för mycket. Man kanske kan kombinera mitt vindkraftverk med vattenkraft istället bor ju vid roxen, eller byta helt. Fick ett brev från ocean dynamic power ODP som tagit fram nån ny konkurrent till vindkraften. Vattenturbinen genererar fan 20 % mer energi än ett vindkraftverk för samma peng..

bonden


2013-02-25

Vindkraft ofarligt för människor och inkräktar ingenting på vår möjlighet att röra oss i markerna säger prospektörer m.fl. Kolla hur bra det stämmer se på Rapportsändningen 24 feb kl 1800. Vad tror du samerna tycker?

putte


2013-02-22

Millingstorparns handlande är vidrigt, genom att beskylla alla i den ideella föreningen Rättvis vind om att någon hotat honom! Är det någon som hotat, är det givetvis enbart den personen som ska polisanmälas och inget annat.

Rätt ska vara rätt


2013-02-20

Då var det dags igen!
Håkan J. tog ännu en gång chansen att framstå som martyr. Gissningsvis fick han höra sanningen om sig själv för några år sedan, om det ligger någon sanning i hans ostyrkta påståenden. En politiker måste tåla en del och gör man inte det ska man sluta. Delar man ut uppenbart felaktiga bygglovsbeslut(Krokek) har man med rätta förtjänat att få höra sanningen. De det är synd om är de boende runt Krokeksverket.
De flesta Ödeshögsbor har genomskådat vad det handlar om. Vi är inte lättlurade utav dina försök att göra politik och vindkraftsreklam genom påhopp på oss Ödeshögare är beklagansvärda.

Realist


2013-02-20

Finns det någon gällande översiktsplan för slätten och dess framtida ev. vindkraftsutbyggnad?
Får nuvarande verk bytas ut till de höga bullrande monstren? Bor själv på slätten men jag tycker att allt kretsar kring skogsbygd och vindkraft. Vi på slätten har haft eländet i många år och är oroliga för framtiden. Finns slätten med på Rättvis Vinds agenda? Vad gör kommun och vad gäller?

Slättbo


2013-02-19

Karin Karsbro har en tid varit ansvarig för folkpartiets nya miljö och klimatpolitik. Hon säger bl a att det ska bli svårare att få tillstånd för vindkraft. Hon säger vidare bl a att vindkraftsparker inte får inkräkta på skyddade naturområden.
Holaveden måste väl räknas till ett sådant område speciellt med tanke på allt gott som Länsstyrelsen tydligt uttryckt.
Hoppas detta får genomslag ute i landet och givetvis även i Ödeshögs folkparti!

Lennart


2013-02-19

Krokeksverket
Håkan Johansson borde ägna sig åt att städa upp sina felaktigheter i sin tid på Byggnämnden. Detta istället för att tycka synd om sig själv i Kaliber. Det är istället synd om de i närheten av Krokeksverket som fått sin hemmiljö förstörd.
Dessutom har det och kommer det att kosta oss skattebetalare åtskilligt av kommunalskatten.
Jag har i vart fall inte lust att bidra med skattepengar till att göra rent efter Håkans och nämndens misstag.

Ösjöbo


2013-02-19

När togs rätten bort att titta och granska offentliga handlingar?
Enligt Håkan Johanssons (fd ordförande i Miljö- och byggnämnden) uttalande i radioprogrammet kaliber den 17 feb: ”De har rivit i mina bygglov på mina egna verk, sådant som inte handlar om skogsbygden alls” , ”Om man som granne blir irriterad över att mina verk är uppe det kan jag förstå. Men att folk som bor en mil bort, bara för att jag är ordförande i en nämnd ska gå på mina verk. Det förstår jag inte”
Min fråga, Hur kommer det sig att efter att man gjort om vindpolicyn på slätten, fick man rum med ytterligare verk, dessa verk gick till ordförande i nämnden och till en annan ledamot i nämnden.
Kanske är det bra att utomstående kommuninvånare granskar även om man bor en liten bit längre bort…. Jag kallar det demokrati!

Ej skogsbo


2013-02-19

Lyssnade till kaliber söndagen den 17 feb. Fantastiskt att prospektör och en lokal politiker utmålar personer som ifrågasätter deras förehavande och agerande som en motståndsrörelse. Om de har "vit mjöl i påsen" har de väl inget att frukta, eller är det så att det har förekommit oegentligheter under resans gång som de är rädda för skall komma fram. Om man utsätts för hot, så varför inte polisanmäla detta, vilket tydligen inte har gjorts. Tycker att det är så skamligt att de beskyller personer som ifrågasätter demokratiska spelregler, gällande förordningar etc. innan "de städat framför egen dörr". På vilket sätt började det hela egentligen? Varför "drösade" det helt plötsligt in ansökningar om att bygga vindkraftverk i Ödeshögs kommun. Vad jag känner till så har väl aldrig Håkan Johansson vågat träffa eller diskutera sakförhållande i vindkraftsfrågan med personer boende i Ödeshög? Varför då?

Ösjöbo även jag

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.