Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-08-31

MP med Cvijeta Stojnic-Karlsson är värd en stor ros. Hon verkar förstå Holavedens stora värden och förespråkar att området får vara kvar som en "grön oas". Tur för Ödeshögs kommun att det finns politiker som du Cvijeta!!
Du och KD är speciellt viktiga då M, S och ÖP inte verkar bry sig om området eller om alla vi som bor där.

Holaveden


2013-08-29

Corren hade den 24 augusti tre helsidor med vår okänt/kända Marit Törnqvist. Känd för att hon illustrerat flera böcker av Astrid Lindgren. Hon är känd och prisad runt hela världen. Somrarna tillbringar hon i Ödeshögs skogsbygd. Hon säger i reportaget "jag älskar tystnaden och närheten till skog och sjöar".
Hon tillfrågas om vad hon är arg över. Svar "planerna på vindkraftverk bakom vår stillsamma sjö".
Tack Marit för att du vågar stå för dina kloka ord!

Lennart


2013-08-17

I Östergötland fanns det bara en kommun som minskat befolkningsmässigt. Jodå givetvis Ödeshög!
Nu fattas bara att politikerna ordnar vindkraft i Holaveden!
Då lär flyttlassen gå och kommunen går i graven.

Holaveden


2013-08-11

Efter dagens möte i Boet känns det tryggt att få höra Jonas Anderssons försäkran om att MBN inte kommer att ta något bygglovsbeslut i vindkraftsfrågan innan översiktsplanen är framtagen och lagts ut till allmän översikt, oavsett vad JO kommer med för svar på den anmälan som är inskickad.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-07-21

JO-anmälan!
Att det tar tid beror mestadels på den gamla byggnämnden, som tyvärr ställt till det genom en vindkraftsplan som inte gäller för en kostnad av 1 miljon. Dessvärre drabbar detta den nya nämnden, där det finns politiker som kämpar för att det ska gå rätt till och att även Ödeshög ska ha en gällande vindkraftsplan. Stort tack till Håkan, Hans och Linus.
Hoppas ni inte skräms över JO-anmälan för det är väl det som är avsikten.
Min uppfattning är att de övriga två i nämnden också borde visat kurage och inte försökt att gå till beslut när det inte finns ett gällande beslutsunderlag.

Lennart


2013-06-26

Riksdagspolitiker har uppenbart gjort världens "tavla" med vindkraften. Det finns numer inga som helst godtagbara skäl för vindkraften. Att få dessa höga herrar att erkänna den kostbara felsatsningen kan vi dock glömma.Prestigeförlust.
Ödeshögs lokalpolitiker ska nu bestämma sig för en ny vindkraftsinriktning. Hoppas att våra folkvalda går emot rikspolitikernas felsatsning och satsar på sina kommuninnevånare och Holaveden. Nu är det läge för att stå upp för Holaveden. Vad har förresten hänt med de kloka medborgarförslagen som hade denna inriktning?

Realist


2013-06-19

FASTIGHETSVÄRDENA.
Jag såg att Rolf Pettersson på RGP åter hänvisade till en alldeles för gammal undersökning gällande priserna på hus i närheten av vindkraft. Detta i hans ansökan för Lysings häraldsallmänning. Undersökningen är från början av 2000-talet och gäller de låga verken på slättbygden. Alltså inte höga verk i skogsbygd. Enligt den inaktuella undersökningen sjunker inte huspriserna!!
-Överallt där vindkraften drar fram blir folk förtvivlade över att få sin hemmiljö förstörd!
-vem vill köpa sommarstuga intill ett industriområde?
-vem vill bo i buller och skuggor i likhet med Krokek?
Enligt fastighetsförmedlare sjunker huspriserna med 25 - 40 procent.
Eolus Vind sa vid sitt samrådsmöte att huspriserna t.o.m. steg i värde!
Ingen ska försöka att inbilla mig att huspriserna ligger kvar eller stiger. Alla med sunt förnuft inser att prospektörerna bluffar med detta likväl som med mycket annat i sina ansökningar. Exempel på sistnämnda är beräkningarna av buller, skuggor och fotomontage m.m.
Jag hoppas verkligen att kommunen bestämmer sig för en tydlig och klar översiktsplan som eliminerar oseriösa vindkraftsansökningar!

Lennart


2013-06-19

Det framstår tydligare och tydligare att vindkraften är onödig, meningslös och oekonomisk. Tillför heller ingen miljönytta i Sverige.
Alltså fullständigt åt h-vete att bygga eländet i de unika Holavedsskogarna. De fåtal giriga markägarna som tror de ska tjäna pengar på vansinnet kan inte få sin vilja igenom.
Hoppas att nya översiktsplanen hejdar vansinnet.

Holaveden


2013-06-08

SKROTA MILJONPROGRAMMET!
Kommunen håller på att göra om vindkraftsplanen. Hoppas verkligen att det nu blir en plan som vanligt folk förstår. Många kommuner har en lättförståelig plan på några få sidor. Varför måste då Ödeshög ha en plan i tre häften på hundratals sidor. Ofattbart! Då den tydligen heller inte gäller är det självklart papperskorgen som gäller. Krångla inte till det mer nu utan gör en ny plan på några få sidor så att alla vet vad som gäller.

Realist


2013-06-01

Jag fick information att blixten slagit ner i ett verk vid Braehus och att en vinge saknas på detta verk. Någon myndighet borde väl kontrollera detta och ev utreda vilka följder det kunde fått om vingen flugit ut över E 4:an och massakrerat bilar o.d..
Är det inte dags att skrota detta vansinne NU.

Bengt Lundström Sandstugan

BL


2013-06-01

Ett enigt fullmäktige har bestämt att det ska utföras detaljplan vid vindkraftsansökningar. Detta är i Markaryd och något att ta efter för t.ex. Ödeshög. De styrande i Markaryds kommun har bestämt detta för att folket ska få ge synpunkter på vindkraften, som de får inpå knutarna. Fullmäktige vill med detta säkerställa den demokratiska förankringen.
Nu när Ödeshög gör om sin vindkraftsplan borde detta även införas här. Jag hoppas och tror att ledamöterna i Ödeshögs fullmäktige tror på demokratin och att boende på landet får vara med och bestämma om sina ev. nya monstergrannar.

Lennart


2013-05-26

Hur kan man bete sig som idioterna i Stockholm m.fl. platser. Enbart förstöra för andra utan att tänka på vad man ställer till för sin nästa. Inte någon som helst empati.
Avsaknad av empati finns även när det gäller vindkraft. Vissa markägare med vindkraftsgirigheten i sig verkar inte bry sig det minsta om att de förstör för boende i området. Ej heller att de förstör landskapet.

Ej vandal


2013-05-23

Lurendrejarn från RGP skulle tvingas att riva missfostret i Krokek. Han skulle därefter betala skadestånd till de boende och betala kommun för alla skattepengar som gått åt. Därefter kan kommun titta på hans ansökningar och ge avslag.
Nu är han på jakt efter att omringa oss i tätorten Ödeshög. Hur f-n skulle det se ut med vindkraft i Maltmossen, Äng, Granliden. Dessutom håller de på med ytterligare ett spektakel i Järnstad. På slätten viftar det redan för fullt.
Dessutom ska tydligen eländet placeras i utkanten runt om bynn.
Slå helstopp innan hela bygden är förstörd!

Ett rum för själen????


2013-05-22

I corren framgår att Rolf Pettersson(RGP) har JO-anmält Ödeshögs kommun och speciellt Torgil Slatte. Detta för att det tagit för lång tid med ett par vindkraftsansökningar.
Det är helt förståeligt att kommunen vill att det ska bli rätt och att det kanske tar lite tid. Kommunen har som de flesta vet drabbats väldigt hårt av denne exploatör. Denne Rolf Pettersson bluffade igenom vindkraftverket i Krokek. Han gjorde sina buller och ljudberäkningar så att det passade hans syfte utan att bry sig om de drabbade runt om. Se och hör hur det blev på Krokeksfilmen som finns på denna hemsida! Bedrövligt är ordet när det gäller Krokek p.g.a. Rolf Pettersson och det urusla sätt som hela ärendet sköttes. Stort ansvar i eländet hade också byggnämndens ord. Håkan Johansson.
Hur många hundratusen i skattepengar har dessa herrar åsamkat Ödeshögs kommun? Hur mycket kommer det att kosta framöver?
Självklart måste därför kommunen se till att det i fortsättningen blir rätt med denne man ifrån RGP.
RGP har vad jag vet ansökningar på flera platser i kommunen med många verk. Maltmossen, Äng, Granliden, Lysings Häraldsallmänning och Sättra. Några fler Krokeksfall får det inte bli. Kommunen måste därför granska RGP:s ansökningar med förstoringsglas och detta medför kanske lång handläggning. Kommunen får inte och skall inte behöva slänga bort vår skattepengar p.g.a. felaktiga ansökningar.
Det som retar mig mest är denne exploatör tydligen inte i nuläget har något ansvar för vad han ställt till med i Krokek. Han har dessutom "mage" att gå in med flera nya ansökningar i samma kommun och nu dessutom anmäla kommunen.
"Som man bäddar får man ligga"

Lennart


2013-05-22

RGP verkar tro att alla vi i Holaveden bor under granar o träd som aldrig kommer avverkas?
Har dom varit där tro?

rumpnissen


2013-05-19

Intressant att läsa och höra på TV att folkpartiet vill skrota Energimyndigheten. Detta eftersom de satsat alldeles för mycket på vindkraft. Bra av Folkpartiet att de vågar stå upp för sanningen och att de tänker på Sveriges bästa. Jag utgår även ifrån att det från och med idag kommer att gälla lokalt i Ödeshög. Slut på vindkraftssatsningen måste alltså även gälla i Ödeshög för alla folkpartister. Eller hur folkpartister i Ödeshög?

Kanske FP i riksdagsvalet


2013-05-18

Har läst igenom svaren som kommunen ställt till RGP angående etableringen i allmänningen.
Jag vet inte om man blir klokare av svaren som denne ger,men när vederbörande tar fram pennan och gör en tecknad skiss över varför inte verken kommer att synas från de fastigheter som kommunen ville ha fotomontage på så måste man ytterligare en gång ifrågasätta trovärdigheten hos RGP vindkraftkonsult.
Som kommuninvånare i Ödeshög så förutsätter jag att kommunen tolkar svaren som icke fullständiga och förpassar dessa i papperskorgen och avslår ansökan med anledning av RGP`s ovilja att göra rätt.

Krokekarn


2013-04-23

Äntligen!!!!!
Flera framstående politiker med bl.a. kommunalråd ifrån KD vågar stiga fram och ta avstånd till vindkraftsvansinnet. Läs Svd. Sanningen kommer alltid ifatt!
Var står du Oskarsson då jag inte såg ditt namn?
Min nästa röst får du i alla fall, för det verkar inte finns några alternativ i Ödeshög.
Moderaterna vill ha eländet så nära bostäder som möjligt bara några få moderater tjänar pengar på det.
Centern uttalade sig tydligen på KS att 750 meter var deras gräns.
Folkpartiet är som bekant inte att tänka på.
Sossarna har tydligt helt gått över på moderatlinjen(min far skulle vänt sig i graven).
MP lokalt är kloka. ÖP kanske?

Ösjöbo


2013-04-13

Styrande i Malå kommun har konstaterat att vindkraft hörs på 3 km avstånd och låter som en ”djävulsorkester”.

En reporter från tidningen ATL(5 april 2013) har gjort ett reportage från ett vindkraftsområde. Följande står bl.a. i reportaget:
”- Vid stora vägen hörs bruset från vindkraftverken uppe på Stor-Rotliden, fem kilometer bort. Det låter som en hårt trafikerad motorväg någonstans mitt i vildmarken där det annars är knäpptyst.” OBS 5 km.
”-jag stannar bilen en kilometer från toppen drygt 572 meter över havet. Stiger ut och lyssnar. Bullret är påtagligt nu. Det låter som en stor evigt pågående flygövning där jetplan flyger fram och tillbaka över himlen.”
OBS 1 km.
”-vid sidan av svischandet kommer då och då ett tutande mistlursljud. Det är som om storflygplatsen inte ligger långt ifrån en fyr i dimman.”

Politiker i Ödeshög. Ni är framröstade av oss och ska företräda oss. Se nu till att det blir ett rejält tilltaget avstånd till vindkraft i den ”nya” översiktsplanen. Avståndet på 1 km är alldeles för kort. Det måste minst fördubblas.
Ödeshögs framtid och vår på landet hänger på om ni har kurage att stå upp för oss på landet och se till att vi har en framtid. Vi är många som skulle drabbas väldigt hårt jämfört med några få markägares plånböcker. Det är tyvärr det sistnämnda det handlar om.
Produktionen av vindkrafts-el handlar det inte om, för denna har vetenskapsakademien åtskilliga gånger förklarat som onödig, dyr och meningslös.

Lennart


2013-04-06

Ny vindkraftsplan - Hur ska den se ut?

Bygg - och miljönämnden har fått i uppdrag att göra om vindkraftsplanen, men hur stora förändringar det blir vet ingen. Klart är dock att den nuvarande planen har stora brister.

I december kom Boverket med en mycket intressant rapport. Det var en utvärdering av de vindkraftsplaner som en stor del av landets kommuner utarbetat tack vare Boverkets stödpengar. Ödeshög var en av dessa kommuner. I jämförelse med andra kommuner förefaller det åtminstone mig att resultatet av stödet är mycket klent. Jag ska bara ta upp tre saker.

Boverket delade ut ett specifikt bidrag till dem som ville göra en landskapsanalys och detta har många kommuner utnyttjat. Stödpengarna gjorde att man kunde anlita en specialist, som tittade på olika aspekter som landskapets historik, kulturmiljöfrågor, upplevelsen av landskapet, turismutveckling etc. Den gjorda analysen har sedan kunnat användas också vid kommunernas översiktsplanering.

För många kommuner har den europeiska landskapskonventionen varit en viktig utgångspunkt för landskapsanalysen. Konventionen ställer höga krav på kunskap om landskapet, dess värde, kvalitet och karaktär. Genom medborgardialog har man kunnat infoga kommuninvånarnas syn på sitt landskap. De som inte velat vara med på samrådsmöten har t ex kunnat blogga sina synpunkter. Boverket sammanfattar: ”Landskapsanalysen tillför en viktig aspekt till samhällsplaneringen och knyter samman delar av den som tidigare kanske varit separata ämnen. Landskapsanalysen ger en helthet och ett samförstånd.”

Boverket har också genom intervjuer med länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer kommit fram till att det är viktigt att kommunerna i sina översiktsplaner gör ordenliga analyser och kan motivera sina avvägningar mellan olika intressen. Om detta inte sker tvingas länsstyrelserna att bortse från översiktsplanerna och enbart ta hänsyn till miljöbalken och domstolspraxis.

Kommunens nuvarande vindkraftsplan, vilken som bekant inte längre har status av plan, saknar både en ordentlig analys av landskapet och en värdering av dess tillgångar. Det finns inte heller någon koppling mellan den kommunala planeringen i översiktsplanen och eventuella vindkraft-etableringar. Helhetssynen lyser helt med sin frånvaro.
Det återstår mycket att göra!

Ulla Baugner

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.