Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-12-01

Till Anders Karlsson.
Jag(Åbybo) skrev ett inlägg den 3 november med frågor till dig Anders. Jag väntar fortfarande på svar på mina frågor/synpunkter. "Den som väntar på något gott väntar inte för länge" men......

Här en repris på insändaren.

Anders Karlsson.
Tack för att du svarade på min insändare. Du är positivt nog en av de få lokalpolitikerna i kommun som förklarar var sitt parti står.
Anledningen till mina synpunkter är att min familj bott i tätort och vet vad störande buller innebär. Däribland gräsklippare mm på tider som normalt folk undviker med tanke på sina grannar. Bor man i tätort får man dock räkna med högljudda fredags/lördagsnätter, ständigt bakgrundsljud, trafikbuller och buskörningar med bil mm. Detta vet man när man bosätter sig och ingår i valet av bostadsort.
Vi valde att slippa detta genom att bosätta oss på en plats med lugn och ro och framförallt tystnad. Därför flyttade vi till Holavedsskogen. Det enda som vid viss vindriktning kan höras är ett svagt ljud från motorvägen. Detta var förutsättningarna då vi för tämligen dyra pengar gjorde vårt livs investering. Tystnaden var en stor orsak till vår flytt.

Planerad vindkraft skulle vara en katastrof för oss och vårt boende. Bullret är en viktig sak. Dessutom skuggbildningar och givetvis det helt onormala med dessa monster i Holavedsskogarna som syns på miltals avstånd. Detta ingick inte i vår vildaste fantasi då vi köpte fastigheten. Tala om att det kan bli vårt livs största misstag.

Vi har noga följt utvecklingen med vindkraftsspöket och socialdemokraternas välvilja till detta i Ödeshög genom dig eller är det partiet? Vi har även tills förra valet röstat på socialdemokraterna. Förra valet röstade vi på miljöpartiet då de var de, som mest försvarade folket och miljön i Holaveden. Både jag och min man är arbetare och det skulle vara främmande att gå över till alliansen.

Men Anders menar du verkligen att ”samma regler ska gälla såväl samhälle som landsbygd”?
Detta är för oss ofattbart. Har du ingen förståelse för att man flyttar till landet för att få lugn och ro.
Det går enligt min uppfattning inte att jämföra buller på viss ”vaken” tid med ett tidsoregelbundet mullrande ljud med bl a lågfrekvent buller, som vissa dagar hörs dygnet runt. Speciellt nattetid är det en plåga då allt annat är helt tyst. Åtskilliga vittnesmål finns på detta runt Sverige då vindkraften förstört boendet och även nattsömnen. Vindkraftsoljudet är också som du säkerligen vet inte speciellt jämförbart med annat buller.
Rekommenderar att du bl a tittar på inslaget i Aktuellt(131101) från Danmark som finns på Rättvis Vinds hemsida. Detta är det sista i raden som visar hur det blev i verkligheten med bl a nattsömn. I TV-debatten rådde full enighet att Sverige är stort och att vindkraft ska placeras på lämpliga platser där det inte blir störande. Enligt min uppfattning är Holavedsskogarna i Ödeshögs kommun ett typexempel på en mycket olämplig plats.

Hur kan du som socialdemokrat gå med på att landsbygdsFOLKET får sin hemmiljö förstörd för något så meningslöst/onödigt/oekonomiskt som vindkraft i Holaveden?
Du trycker på att ert förslag om ”gräsklipparbuller” var förankrat i det socialdemokratiska partiet. Detta måste väl även vara fallet gällande er positiva inställning till vindkraft i Holaveden och att därmed förstöra boendet för oss? Vi har hela tiden deklarerat att vi inte vill ha vindkraft i området, vilket inte kan ha undgått varken dig eller övriga politiker. Vi är trots allt tusentals boende i Holavedsskogarna som du och ditt parti väljer att köra över. Vi är ”vanligt” folk och till största delen arbetare som ni väljer att vända ryggen åt.
”Alla” med något undantag är mot vindkraftverk i Holavedsskogarna och dessvärre verkar det som att ditt parti inte bryr sig om detta. Som folkvald är det väl ens skyldighet att lyssna på folket och ställa upp för dem? Gör ni det när ni går emot folket i Holavedsskogarna och överensstämmer det med de socialdemokratiska värderingarna?

Som jag inledningsvis skrev tycker jag det är bra att få reda på var socialdemokraterna står någonstans gällande vindkraft i Holaveden. Jag hoppas att ni inom partiet också tycker det är värdefullt att få veta vad folket i skogsbygden anser. Därför denna långa insändare med förhoppningar om att väcka frågan om vissa partier gör rätt, då de medverkar i att förstöra boendemiljön och unika Holaveden. Är det inte bättre att ta ansvar för sina väljare och Ödeshögs kommuns framtid?

Åbybo


2013-11-16

Politiker är valda för att företräda sina väljare. Folket i Ödeshögs skogsbygd vill inte ha vindkraft.
Folkvalda visa nu att ni företräder folket!

snart röstdags!


2013-11-15

Ödesdagar för Ödeshög!
Blir det avstånd till hus så att man kan bo kvar?
Kommer kommunens beslut om vindkraft att medföra att folket kan bo kvar. Ytterligare befolkningsminskning och Ödeshögs kommun är ett minne blott.
Avgörandet har ni som är våra folkvalda.

Sunt förnuft


2013-11-09

Text:
Vindkraftverk: Himmel eller helvede…………….

Av Ödeshög Kommun hemsida står dar: Bo och leva i Ödeshög - Det ska vara gött att leva i Ödeshög!

Och.: Miljö och hälsa: Miljö och hälsa innefattar många olika områden. Det handlar inte bara om industrins miljöpåverkan utan även maten vi äter, vattnet vi dricker, luften vi andas, vattnet vi badar i, miljön i våra bostäder, naturen och det vi själva lämnar efter oss. Det handlar även om hur djuren har det. Miljökontoret arbetar aktivt för att göra din miljö lite bättre!

Vindkraftverk på backgården – nej tack.

Vi köpte i 2004 ett fint hus i Holaveden. Eftersom vi stannar i Danmark använde huset så långt som semester, men vi är i huset många veckor per år (året runt).

Några av de viktigaste faktorerna som gjorde att valet föll på detta hus, snarare än så många andra hus var klart "den unika naturskönt och lugnt område".

Vi spenderar vår semester i vårt svenska hus som under årens lopp har vi spenderat mycket tid i renoverat med en utsikt som skulle flytta dit permanent.

Det är därför med stor beklagas att vi måste konstatera att "Ljung och ro" inta langare betyder något för Ödeshög kommun, när människor med penga - i detta fall Ramström vind investera att "ödelägga" naturen i den vackra Holaveden.

Det är endast i investerarnas intresse

Upställning av vindkraftverk bör inte vara en pengarmaskin som bara behöver generera kapital till investerarna för personlig vinning och som väljer att installera dem på olämpliga ställen.

Ramström Vind är inta representerad på det lokala setet av invånare och auktoritet Ramström bygger vindkraftverken utelyckande av ekonomiske intressera. Ramströms Agera kan således Sitta i " Ljung och ro " på Rådmansgatan 7 i Stockholm, långt från Deras 150 meter Höga vindkraftverk, vilket i sin tur kan muller lodjur i Ruskelby omgivande grannarna till verket.

Om någon väljer att placera en gigantisk vindkraftverk i Ruskelby, kommer det därför bara vara i investerare (Ramström Vind ) egna ekonomiska intressen och för egen vinning, eftersom det inte gynnar de boende, djur eller naturen i området.

Att sätta upp et vindkraftverk, trots de invändningar som kommer från boende i området, kommer det att vara en chockerande exempel på hur vanliga medborgare inte har något inflytande på deras lokal regional utveckling och framtid. I gengäld är markägare och stora företag med hjälp av statliga och lokala myndigheter genom offentliga subventioner för grön el tillåtet att förstöra naturen, djurlivet och dagligt välbefinnande invånarna i kommunens ytterområden.

Ägaren av vindkraftverk får pengar - grannar vindkraftverk förlorar pengar:

Det är inte rättvist att ägaren av vindkraftverken få pengar för att ställa upp vindkraftverk, medan det för grannar till vindkraftverk är motsatsen, eftersom de förlorar pengar på grund av fallande huspriser. Många kommer välja att inte köpa fastigheter i närheten av stora vindkraftverk, eller som görs plan för vindkraftverk delar eftersom de inte vill leva bredvid en jätte monster som mullrar dygnet runt, så det är svårt att höra vad de har tänkande. Dessutom, det finns alltför många osäkerheter i exponeringen av människor och djur från vindkraftverk på land.

Holaveden ar et af de skönaste naturområder i det sydlige Sverige:

Ödeshög kommun har en mycket fantastisk värde och det är naturen. Holaveden är en av de skönaste platser i södra Sverige. Därför skulle det vara förödande och ett angrepp på en unik svensk natur, om du placerar jätte stort vindkraftverk här.

Låt tvivel om bördan av enorma vindkraftverk kommer medborgarna, djur och natur för gott:

Vi hoppas att kommunen och politikerna kommer att visa lokala politiska makten genom att vara föregangskommune för friska och gröna energipolitik som är i balans och interagera med naturen, samhället och medborgarna. Vi hoppas att Ödeshög Kommun kommer att ta ett verkligt val att säga nej till det vindkraftverken, at skydda människor, djur och bevara det unika kulturlandskapet i Holaveden, till glädje för oss alla och för kommande generationer.

Vindkraftverken klokt:

Vi har i princip inget emot vindkraft, alternativ energi eller att kommuner och investerare tänker "grönt" - tvärtom. Men om någon måste tänka alternativt, måste grönt och förnybar energi också betraktas som "gröna" i förhållande till placeringen av vindkraftverk. De bör placeras med omsorg så att du inte hamnar på en ”wild goose chase”. Det är bra att förbättra miljön och klimatet, men det får inte ske på bekostnad av naturen, djurlivet och människors hälsa.

Risker vid vindkraftverken:

Vi bör också påpeka vissa gener som kan vara förknippade med att bo nära vindkraftverk, till exempel:

• Buller - inklusive lågfrekvent buller som kan höras upp till 3 miles away.
• skugga som kastas
• Förlust av värdet på egendom
• Medicinsk och hälsofrågor
• Påverkan på djurlivet
• Tusentals fåglar dödas av vindkraftverk
• Fåglar undviker häckande nära vindkraftverk
• Det är för närvarande MILJÖRELATERADE Avfall (när de måste slangen bort)
• Den visuella placeringen av vindkraftverk

Stora och bullriga vindkraftverk hör inte hemma i detta landskap och natur natur-värde området Holaveden.
Vindkraftverk är storindustrin och bör placeras inom ramen för stora transporter, hamnar, broar, motorvägar och stora industriella områden där det redan finns buller, ljus och visuella stora strukturer.

Vinden är sällan förutsägbart:

Dessutom, när placeringen av vindkraftverk i åtanke att:

• Vindkraftverken ska helst ha ständig vind, för att kompensera dom kostnad det ar förknippade med installation av vindkraft som kostnad annars vara större än den energi du får.
• "Vinden" är som bekant tyvärr sällan förutsägbar - varken vindstyrka, sååå ........... Om du vill ha ut det mesta av vindkraftverken då borde dom placeras till havs.
• Hur ska det göras!

http://grenaa.lokalavisen.dk/norddjurs-anholt-havmoellepark-komplet-/20130620/radioabc/306209981/1977

Tack til:

• Torgil Slatte för en verkligt unik service och för hans mycket informativa artiklar & funktioner, vilket han tydligt ger uttryck för sina synpunkter om vindkraft i Ödeshög kommun.
• Rättvis Vind för det fantastiska arbete och enorma bidrag de gör. Utan dem skulle vi inte ha fått någon information om de planer som var & är för vindkraft i kommunen.

KK. Danmark


2013-11-04

Till Åbybo.
Detta var en insändare som jag vet att många står bakom. Jag och min familj gör det till 100%..
Tack.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-11-04

Vindkraftsbluffen är snart avklädd in på bara kroppen. Ofattbart att något så meningslöst får fortsätta sina härjningar. Alla som jag pratar med i Holaveden fnyser åt spektaklet med de förvuxna väderkvarnarna.
Finns väl snart bara markägarna kvar som verkar helt besatta av av möjligheten att tjäna pengar på att låna ut sin mark. Lidande grannar har tydligen ingen betydelse.

Skogstorparn


2013-11-03

Anders Karlsson.
Tack för att du svarade på min insändare. Du är positivt nog en av de få lokalpolitikerna i kommun som förklarar var sitt parti står.
Anledningen till mina synpunkter är att min familj bott i tätort och vet vad störande buller innebär. Däribland gräsklippare mm på tider som normalt folk undviker med tanke på sina grannar. Bor man i tätort får man dock räkna med högljudda fredags/lördagsnätter, ständigt bakgrundsljud, trafikbuller och buskörningar med bil mm. Detta vet man när man bosätter sig och ingår i valet av bostadsort.
Vi valde att slippa detta genom att bosätta oss på en plats med lugn och ro och framförallt tystnad. Därför flyttade vi till Holavedsskogen. Det enda som vid viss vindriktning kan höras är ett svagt ljud från motorvägen. Detta var förutsättningarna då vi för tämligen dyra pengar gjorde vårt livs investering. Tystnaden var en stor orsak till vår flytt.

Planerad vindkraft skulle vara en katastrof för oss och vårt boende. Bullret är en viktig sak. Dessutom skuggbildningar och givetvis det helt onormala med dessa monster i Holavedsskogarna som syns på miltals avstånd. Detta ingick inte i vår vildaste fantasi då vi köpte fastigheten. Tala om att det kan bli vårt livs största misstag.

Vi har noga följt utvecklingen med vindkraftsspöket och socialdemokraternas välvilja till detta i Ödeshög genom dig eller är det partiet? Vi har även tills förra valet röstat på socialdemokraterna. Förra valet röstade vi på miljöpartiet då de var de, som mest försvarade folket och miljön i Holaveden. Både jag och min man är arbetare och det skulle vara främmande att gå över till alliansen.

Men Anders menar du verkligen att ”samma regler ska gälla såväl samhälle som landsbygd”?
Detta är för oss ofattbart. Har du ingen förståelse för att man flyttar till landet för att få lugn och ro.
Det går enligt min uppfattning inte att jämföra buller på viss ”vaken” tid med ett tidsoregelbundet mullrande ljud med bl a lågfrekvent buller, som vissa dagar hörs dygnet runt. Speciellt nattetid är det en plåga då allt annat är helt tyst. Åtskilliga vittnesmål finns på detta runt Sverige då vindkraften förstört boendet och även nattsömnen. Vindkraftsoljudet är också som du säkerligen vet inte speciellt jämförbart med annat buller.
Rekommenderar att du bl a tittar på inslaget i Aktuellt(131101) från Danmark som finns på Rättvis Vinds hemsida. Detta är det sista i raden som visar hur det blev i verkligheten med bl a nattsömn. I TV-debatten rådde full enighet att Sverige är stort och att vindkraft ska placeras på lämpliga platser där det inte blir störande. Enligt min uppfattning är Holavedsskogarna i Ödeshögs kommun ett typexempel på en mycket olämplig plats.

Hur kan du som socialdemokrat gå med på att landsbygdsFOLKET får sin hemmiljö förstörd för något så meningslöst/onödigt/oekonomiskt som vindkraft i Holaveden?
Du trycker på att ert förslag om ”gräsklipparbuller” var förankrat i det socialdemokratiska partiet. Detta måste väl även vara fallet gällande er positiva inställning till vindkraft i Holaveden och att därmed förstöra boendet för oss? Vi har hela tiden deklarerat att vi inte vill ha vindkraft i området, vilket inte kan ha undgått varken dig eller övriga politiker. Vi är trots allt tusentals boende i Holavedsskogarna som du och ditt parti väljer att köra över. Vi är ”vanligt” folk och till största delen arbetare som ni väljer att vända ryggen åt.
”Alla” med något undantag är mot vindkraftverk i Holavedsskogarna och dessvärre verkar det som att ditt parti inte bryr sig om detta. Som folkvald är det väl ens skyldighet att lyssna på folket och ställa upp för dem? Gör ni det när ni går emot folket i Holavedsskogarna och överensstämmer det med de socialdemokratiska värderingarna?

Som jag inledningsvis skrev tycker jag det är bra att få reda på var socialdemokraterna står någonstans gällande vindkraft i Holaveden. Jag hoppas att ni inom partiet också tycker det är värdefullt att få veta vad folket i skogsbygden anser. Därför denna långa insändare med förhoppningar om att väcka frågan om vissa partier gör rätt, då de medverkar i att förstöra boendemiljön och unika Holaveden. Är det inte bättre att ta ansvar för sina väljare och Ödeshögs kommuns framtid?

Åbybo


2013-11-02

Svar till Åbybo 2013-11-02

Det är positivt att du gillar vårt förslag om störade buller.
Självklart har Madelaine förankrat detta med S-gruppen
det var faktiskt jag som förslog att man BÖR undvika trädgårdsarbete med motordrivna maskiner helgaftnar och storhelger.
I detta fall pratar vi om störande buller, kanske 80-90db
Samma regler ska gälla såväl samhälle som landsbygd.

Anders Karlsson (S)


2013-11-02

MODERATERNA i Hofors-Torsåker har gått ut med att:
- avståndet mellan vindkraftverk och bostad ska var 1500 meter vid 150 metersverk. Vid högre verk ökat avstånd.
- 400 meter i säkerhetsavstånd till vägar och vandringsleder pga risk för kast från rotorblad och iskasten.
- fastslås också att Miljödomstolarna dömer enligt en välunderbyggd och aktuell vindkraftsplan.

Moderaterna i Hofors-Torsåker anser detta för att "säkra och trygga en bra boendemiljö".
Där finns det tydligen Moderater som tänker på folket. Tänker Ödeshögsmoderaterna på folket och dess boende?

Läs på nyhetssidan (29 oktober) Gefle dagblad

Snart val


2013-11-02

Läste att Madde Vilgren(s)inte ville ha störande oljud i Ödeshög från gräsklippare mm på vissa tider. Bra att du tänker på att folk inte ska störas.
Utgår ifrån att det gäller även oss på landet som ska utsättas för buller och skuggor i betydligt större omfattning. Kanske dags att prata med Anders Karlsson på byggnämnden för han verkar inte bry sig.

Åbybo


2013-11-02

Torgil du är ta mig fan den ende som har kurage nog att stå för att vindkraft inte hör hemma i Holaveden.
Vore du politiker skulle du få min röst direkt oavsett parti.

Skogen


2013-10-31

Torgil Slatte!
Ang. reportaget i Corren 31 oktober.
Tack för att du har kurage att stå för din åsikt. Synd att du måste sluta för du skulle ha behövts framöver i Ödeshögs kommun. Hoppas att politikerna i Ödeshög inser din kloka åsikt i att Holaveden inte får förstöras av vindkraft.
Hoppas vidare att de förstår att du fått din uppfattning genom all kunskap du har fått under alla år du arbetat.
Vidare ska du har en stor eloge för att du värnat om folket och att de inte ska drabbas av allt negativt som vindkraften för med sig.

Lennart


2013-10-31

Torgil!
Du är väl värd ledigheten efter att ha kämpat med/mot diverse halvfigurer till politiker. Jag kommer i vart fall inte att glömma hur du behandlades av förre ordf. i Byggnämnden - Håkan Johansson. Det är dock historia nu och jag hoppas att du kan förtränga det tråkiga och komma ihåg det positiva.
Vi i skogsbygden kommer att komma ihåg dig som den hederskarl du är.

Realist


2013-10-31

Rakryggad har du varit i arbetslivet och vågat stå upp mot vindkraftsgalenskaperna.
Hoppas du får det bra!
Kan du inte flytta till Ödeshög? Du skulle verkligen behövas här som politiker Torgil Slatte!

Bekymrad


2013-10-27

TILL FOLKVALDA I ÖDESHÖGS KOMMUN.
Vindkraft i Holaveden =
buller o skuggbildningar, röda/vita blinkade lampor nattetid, förstörd boendemiljö, förstörd natur o kulturmiljö, inskränkningar i allemansrätten(inhägnader),förstörd landskapsbild, utflyttning, osäljbara hus, sänkta fastighetsvärden, nyanlagda vägar i unik skogsbygd, fåglar o fladdermöss dör, lågfrekvent ljud(läkarvarningar), höjda elpriser m.m.

Dessutom är Ödeshögs del av Holaveden en riktig "pärla" enligt Länsstyrelsen. Kungliga Vetenskapsakademin har flera gånger förklarat att vindkraft i Sverige är onödig och meningslös. Sveriges energi är även redan koldioxidneutral.
Vindkraftsprospektörerna bluffar med buller/skuggberäkningar och fotomontage(t.ex hur blev det i Krokek?). Flera andra kommuner har numera 2 - 3 km till vindkraft.
Kommunstyrelsens ordf. Arne Hällsten i Malå konstaterar att vindkraft på 3 km avstånd låter som en "vansinnesorkester".

Ni LOKALPOLITIKER i Ödeshög. Ställ ovan i relation till de ev. positiva effekter som ni kan komma på innan ni tar ställning till ny vindkraftsplan för unika Holaveden. Kom ni på någon/några?
Ni kan fortfarande styra upp framtiden för Holaveden och Ödeshögs kommun. Gör det!
Gå inte på vindkraftsbluffen(det räcker med att rikspolitikerna gjort det).

L.J.


2013-10-26

Vindkraften är laglös då Regering, Länsstyrelserna och Miljödomstolarna blundar för gällande lagar och regelverk.
Rättsstaten Sverige i sin prydnad!
Hoppet för oss i Ödeshög är nu att lokalpolitikerna styr upp/sätter stopp för den meningslösa svenska vindkraftsutbyggnaden. Detta görs förhoppningsvis i kommande översiktsplan för vindkraft i Ödeshögs kommun.

Lennart


2013-10-26

Triventus med dotterbolaget RGP/Rolf Pettersson.
Upp som en sol och ner som en pannkaka. Vindkraftsbolaget Triventus genomgår en företagsrekonstruktion och riskerar starkt konkurs. Företaget har stora skulder och personalstyrkan har halverats. Tydligt bevis på att vindkraften inte klarar sig själv utan omfattande bidrag ifrån staten. Bidragen är våra skattepengar och i vart fall jag har inte lust att bidra till meningslös svensk vindkraft.
Vindkraftsexploatören Rolf Pettersson har härjat och härjar fortfarande i Ödeshögs kommun. Det var han som orsakade eländet i Krokek. Hans buller och skuggberäkningar i Krokek är under all kritik. Han har även ansökningarna i Granliden, Sättra och Äng.
Man kan bara hoppas på ansökningarna "går i graven".

Granliden


2013-10-22

Glädjande att kommunerna börjar att vakna och ifrågasätta vindkraftsbluffen. Bara under de senaste två dagarna kan man läsa följande:
-Bjuv kommun har 2 km mellan bostad och vindkraft.
-Hofors kommun har 1300 meter till bostäder pga buller o skuggor.
-Kramfors kommun avvisar bygglov då det är för dåliga fotomontage som inte visar verkligheten med verken.
Sanningen kommer alltid ifatt och det är skandal att det ska behöva ta sån tid för kommuner och myndigheter att inse vad vilseledande prospektörer ställer till med.

Sunt förnuft


2013-10-21

Till Anders Karlsson:

Vi har varit fritidsboende i kommunen i 14 år och flyttade sedan hit för gott och nu har vi bott här 8 år. Och jag kan garantera dig att vi har lagt många skattekronor i Ödeshög kommun.
Efter att ha läst din insändare,så kan du vara säker på att så länge du sitter kvar i politiken kommer vi aldrig att ge Socialdemokraterna i Ödeshög våra röster!

jes


2013-10-21

Anders Karlsson.
Du vet ju att jag inte är mantalsskriven i Ödeshögs kommun och då betalar jag givetvis ingen skatt i denna kommun. Men detta är inte grejen. Vi fritidsboende lägger en otroligt massa pengar till olika handlare och hantverkare i kommunen vilket förhoppningsvis innebär att dessa kanske kan anställa ytterligare personal och som i sin tur betalar skatt i kommunen. Tar ni bort förutsättningarna för fritidsboende och turister att komma till Ödeshög så stryper ni detta flöde av pengar och då kommer ju detta givetvis att inverka negativt på kommunens förutsättningar att vidareutvecklas. Med vidareutvecklas menar jag då inte att anlägga vindkraftsparker och storskalig gruvdrift som jag vet att du förespråkar. Detta kommer att avskräcka folk att komma hit. Jag hoppas och tror att det sunda förnuftet till slut kommer att segra och att naturen får stå orörd så att kommande generationer får en chans att uppleva denna fantastiska skatt ni har att förvalta.

Bengt Lundström Sandstugan

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.