Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-12-27

Håller med ”tomten” till 100 %.
Vilken julklapp det hade blivit…
Eolus vind tyckte att man skulle gå in och köpa andelar i vindkraftverken i Järnstad, inte nog med att man skulle få sin boendemiljö förstörd med minskat fastighetsvärde utan man skulle också satsa sitt sparkapital. Snacka om att bränna alla sina kort…

Holaveden en grön oas – låt så förbli


2013-12-24

Jag(tomten) tycker att många ska vara tacksamma för att ni inte satsat pengar i vindkraft. Alla som hänger med inser att det är den ekonomiskt sämsta placering man kan göra. Många runtom i Sverige är av med sina besparingar och inser nu att de blivit BLÅSTA!!

Se det som en julklapp att ni har kapitalet kvar eftersom Ödeshögs kommun inte gett några vindkraftstillstånd förutom Krokek.
Jag som många andra vill också ha skogen i fred för i annat fall hänger jag med i flytten från Holaveden.
GOD JUL!!

Tomten


2013-12-19

Till nyfiken.
Verken har blivit högre med tiden.
Tittar man på verken på Visingsö så är totalhöjden runt 50 m och idag finns verk i vår närhet på 150 m. Är det inte rimligt att avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk skall öka vartefter verken blir högre. Ett enkelt sätt att räkna är verkets totalhöjd x 10.Detta är ett enkelt sätt för de som ska handlägga och besluta en bygglovsansökan. Frågan har ställts till kommun och länsstyrelsen om vem som har de kunskaper för att kolla de uppgifter som tex RGP skickar in som underlag för sina ansökningar och svaret är entydigt, det finns inte någon sådan kompetens. Är det då lämpligt att det ska sitta någon eller några och besluta i något som de inte har någon kunskap om. Vi kan bara se hur det blev i Krokek där Doris fick ett verk på ca 350 m. Det är obegripligt.

Krokekarn


2013-12-19

En viss person borde nog kontrollera sina påhopp mot politiker och om det finns fog för dessa. Mycket kan självklart spela in som inverkar på något delägarskap i vindkraft.
Skog eller slätt, höjd på verken, placering, stör det grannar, avstånd o.s.v.
Blev man delägare före det att alla avigsidor med vindkraft blev kända är också av stor betydelse.

Tur att det finns politiker som inser värdet med Holaveden och att folket bor kvar där. Tyvärr finns det fortfarande lokalpolitiker i Ödeshög som vänder ryggen mot både folket och Holaveden. I min värld har i alla fall våra folkvalda skyldighet att tänka på kommunens bästa och jobba för en befolkningsökning istället för en minskning. Man behöver inte vara någon Einstein för att inse följderna av ett antal höga vindkraftverk i skogsbygden... "Alla" boende i området verkar nämligen vara emot!

Åbybo


2013-12-17

Typexempel på avsaknad av argument för vindkraft i Holavedsskogarna har nu tydliggjorts av insändarna från "Observant o Nyfiken".
"Slag under bältet" mot Ödeshögs största ideella förening och mot politiker gynnar definitivt Holavedens bevarande och därmed möjligheten att bo kvar i området.

Realist


2013-12-17

Till Krokekarn !
Tycker du det är OK att man skriver ett yttrande som gäller i sin egen kommun och sedan är delägare i vindkraftverk i grannkommunen. För mig är detta obegripligt och egoistiskt.

Nyfiken


2013-12-16

Ibland behövs en "fulsida" för att sanningen ska fram.

skogen


2013-12-16

Till nyfiken!
Det kanske ska klarläggas att yttrandet endast gäller Ödeshögs vindkraftsplan och inte grannkommunernas.

Krokekarn


2013-12-16

Till observant.
Det är enligt demokratin valfritt att tycka vad man vill.
Likaså är det valfritt att läsa Rättvis Vinds hemsida.

Lennart


2013-12-16

I ett flertal kommuner runt Sverige ställer socialdemokraterna upp på folkets sida. En gåta varför detta inte görs i Ödeshög.
En ros utanför ICA till valet räcker inte för en röst från mig.

Partilös


2013-12-15

En riktig fulsida är vad det här är!

Observant


2013-12-15

Har läst Miljöpartiets yttrande angående vindkraft. Det som förvånar mig är att man verkar inte bry sig om vindkraft etableras i grannkommuner. Det finns ledande personer inom Miljöpartiet som tydligen är delägare i vindkraftverk som dessutom placerats nära Vättern.
Då skulle jag skämmas....

Nyfiken


2013-12-08

TACK MILJÖPARTIET för ert yttrande med omtanke för oss i Holaveden.

Hålaveden


2013-12-06

Förslag till "nyfiken".
Ett annat arbetarparti/Miljöpartiet har ett yttrande på denna hemsida. Läs och begrunda. Där kan man tala om omtanke om både folket och Holaveden. Kanske inte så konstigt att "jobbare" med socialdemokratisk bakgrund skäms över sitt parti.

Realist


2013-12-05

Enkelt svar till "Nyfiken": Jag skäms över socialdemokraternas åsikt om vindkraft i Holaveden.

Alla inkl. politikerna i socialdemokraterna vet vilket kompakt motstånd det är mot vindkraft i området. Då skäms jag som som jobbare när inte vårt parti verkar bry sig om folket. Jag tycker ni sviker folket och då borde det vara fler som skäms.
Förslag till "nyfiken"är att titta på Miljöpartiets yttrande om vindkraften och se hur ett parti agerar som bryr sig om folket och området.

jobbare


2013-12-05

Som ny "bloggare" på denna sida måste jag fråga signaturen "jobbare" vad är det du skäms över då sossarna verkar vara enda parti som vågar stå för sina åsikter !

Nyfiken


2013-12-04

Tack för svaret Anders.
Jag hade väl hoppats på ett mer uttömmande svar. Men avsaknad av svar är också ett svar. Tyvärr för oss på landet hänvisar du till att ni sossar går på Naturvårdsverket regler. Dessa har dessvärre inte hängt med utvecklingen. Det har med tydlighet framkommit efter vindkraftsetableringar runt om i Sverige. Krokek är också ett avskräckande exempel.
Många politiker runt Sverige har insett detta och därför av omtanke om folket skapat striktare regler. Det var i vart fall bra att få reda på Socialdemokraternas uppfattning till vindkraft. Som jag skrev förra gången röstade jag i förra valet på MP. Nu ser jag spänt fram mot att få reda på var ÖP finns i frågan.
Tyvärr Anders kommer jag inte tillbaka till er i nästa val och du förstår säkert varför.

Vad mig anbelangar vet jag nu var S och MP står.
Men var står ni i ÖP? Jag skulle bli mycket tacksam om någon(likt Anders)från ÖP kunde vidga mina kunskaper om ÖP:s inställning till vindkraft i Järnstad-Holaveden.

Åbybo


2013-12-04

Har kollat på Anders(s) och hans/socialdemokraternas inställning till oss på landet. För att uttrycka mig milt blir jag som "gammal" socialdemokrat beklämd. Jag skäms!

Jobbare


2013-12-03

Svar till Åbybo

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, men den som väntar på någon som gått har väntat för länge.....
Självklart är alla förslag som Sossarna går ut med offentligt förankrade i gruppen. Jag ber om ursäkt för min otydlighet då det gäller störande buller från motordrivna trädgårdsredskap.
Det vi menar är att man ska visa samma hänsyn till grannar oavsett om man bor i tättbebyggt område eller landsbygd. Nu kan det säkert vara så att man har ett längre avstånd till sin granne på landsbygden. Vi vidhåller fortfarande att vindkraftverken i Järnstad har placerats på ett sådant avstånd att det överensstämmer med Sossarnas ambition "bör ej placeras närmare än 1000m till bostadshus" samt att både skuggor och ljudnivå innehålles enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Anders Karlsson (S)


2013-12-01

Läste precis Miljöpartiets yttrande på denna hemsida.
Mycket bra att det finns i alla fall ett parti som tänker på folket och Holavedens alla värden. Jag ser med spänning fram mot de andra partiernas yttrande. Hoppas att de också läggs in på hemsidan så att folket inför kommande val vet vilka partier som står på deras sida.

l.j.

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.