Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-12-19

Till nyfiken.
Verken har blivit högre med tiden.
Tittar man på verken på Visingsö så är totalhöjden runt 50 m och idag finns verk i vår närhet på 150 m. Är det inte rimligt att avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk skall öka vartefter verken blir högre. Ett enkelt sätt att räkna är verkets totalhöjd x 10.Detta är ett enkelt sätt för de som ska handlägga och besluta en bygglovsansökan. Frågan har ställts till kommun och länsstyrelsen om vem som har de kunskaper för att kolla de uppgifter som tex RGP skickar in som underlag för sina ansökningar och svaret är entydigt, det finns inte någon sådan kompetens. Är det då lämpligt att det ska sitta någon eller några och besluta i något som de inte har någon kunskap om. Vi kan bara se hur det blev i Krokek där Doris fick ett verk på ca 350 m. Det är obegripligt.

Krokekarn


2013-12-19

En viss person borde nog kontrollera sina påhopp mot politiker och om det finns fog för dessa. Mycket kan självklart spela in som inverkar på något delägarskap i vindkraft.
Skog eller slätt, höjd på verken, placering, stör det grannar, avstånd o.s.v.
Blev man delägare före det att alla avigsidor med vindkraft blev kända är också av stor betydelse.

Tur att det finns politiker som inser värdet med Holaveden och att folket bor kvar där. Tyvärr finns det fortfarande lokalpolitiker i Ödeshög som vänder ryggen mot både folket och Holaveden. I min värld har i alla fall våra folkvalda skyldighet att tänka på kommunens bästa och jobba för en befolkningsökning istället för en minskning. Man behöver inte vara någon Einstein för att inse följderna av ett antal höga vindkraftverk i skogsbygden... "Alla" boende i området verkar nämligen vara emot!

Åbybo


2013-12-17

Typexempel på avsaknad av argument för vindkraft i Holavedsskogarna har nu tydliggjorts av insändarna från "Observant o Nyfiken".
"Slag under bältet" mot Ödeshögs största ideella förening och mot politiker gynnar definitivt Holavedens bevarande och därmed möjligheten att bo kvar i området.

Realist


2013-12-17

Till Krokekarn !
Tycker du det är OK att man skriver ett yttrande som gäller i sin egen kommun och sedan är delägare i vindkraftverk i grannkommunen. För mig är detta obegripligt och egoistiskt.

Nyfiken


2013-12-16

Ibland behövs en "fulsida" för att sanningen ska fram.

skogen


2013-12-16

Till nyfiken!
Det kanske ska klarläggas att yttrandet endast gäller Ödeshögs vindkraftsplan och inte grannkommunernas.

Krokekarn


2013-12-16

Till observant.
Det är enligt demokratin valfritt att tycka vad man vill.
Likaså är det valfritt att läsa Rättvis Vinds hemsida.

Lennart


2013-12-16

I ett flertal kommuner runt Sverige ställer socialdemokraterna upp på folkets sida. En gåta varför detta inte görs i Ödeshög.
En ros utanför ICA till valet räcker inte för en röst från mig.

Partilös


2013-12-15

En riktig fulsida är vad det här är!

Observant


2013-12-15

Har läst Miljöpartiets yttrande angående vindkraft. Det som förvånar mig är att man verkar inte bry sig om vindkraft etableras i grannkommuner. Det finns ledande personer inom Miljöpartiet som tydligen är delägare i vindkraftverk som dessutom placerats nära Vättern.
Då skulle jag skämmas....

Nyfiken


2013-12-08

TACK MILJÖPARTIET för ert yttrande med omtanke för oss i Holaveden.

Hålaveden


2013-12-06

Förslag till "nyfiken".
Ett annat arbetarparti/Miljöpartiet har ett yttrande på denna hemsida. Läs och begrunda. Där kan man tala om omtanke om både folket och Holaveden. Kanske inte så konstigt att "jobbare" med socialdemokratisk bakgrund skäms över sitt parti.

Realist


2013-12-05

Enkelt svar till "Nyfiken": Jag skäms över socialdemokraternas åsikt om vindkraft i Holaveden.

Alla inkl. politikerna i socialdemokraterna vet vilket kompakt motstånd det är mot vindkraft i området. Då skäms jag som som jobbare när inte vårt parti verkar bry sig om folket. Jag tycker ni sviker folket och då borde det vara fler som skäms.
Förslag till "nyfiken"är att titta på Miljöpartiets yttrande om vindkraften och se hur ett parti agerar som bryr sig om folket och området.

jobbare


2013-12-05

Som ny "bloggare" på denna sida måste jag fråga signaturen "jobbare" vad är det du skäms över då sossarna verkar vara enda parti som vågar stå för sina åsikter !

Nyfiken


2013-12-04

Tack för svaret Anders.
Jag hade väl hoppats på ett mer uttömmande svar. Men avsaknad av svar är också ett svar. Tyvärr för oss på landet hänvisar du till att ni sossar går på Naturvårdsverket regler. Dessa har dessvärre inte hängt med utvecklingen. Det har med tydlighet framkommit efter vindkraftsetableringar runt om i Sverige. Krokek är också ett avskräckande exempel.
Många politiker runt Sverige har insett detta och därför av omtanke om folket skapat striktare regler. Det var i vart fall bra att få reda på Socialdemokraternas uppfattning till vindkraft. Som jag skrev förra gången röstade jag i förra valet på MP. Nu ser jag spänt fram mot att få reda på var ÖP finns i frågan.
Tyvärr Anders kommer jag inte tillbaka till er i nästa val och du förstår säkert varför.

Vad mig anbelangar vet jag nu var S och MP står.
Men var står ni i ÖP? Jag skulle bli mycket tacksam om någon(likt Anders)från ÖP kunde vidga mina kunskaper om ÖP:s inställning till vindkraft i Järnstad-Holaveden.

Åbybo


2013-12-04

Har kollat på Anders(s) och hans/socialdemokraternas inställning till oss på landet. För att uttrycka mig milt blir jag som "gammal" socialdemokrat beklämd. Jag skäms!

Jobbare


2013-12-03

Svar till Åbybo

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, men den som väntar på någon som gått har väntat för länge.....
Självklart är alla förslag som Sossarna går ut med offentligt förankrade i gruppen. Jag ber om ursäkt för min otydlighet då det gäller störande buller från motordrivna trädgårdsredskap.
Det vi menar är att man ska visa samma hänsyn till grannar oavsett om man bor i tättbebyggt område eller landsbygd. Nu kan det säkert vara så att man har ett längre avstånd till sin granne på landsbygden. Vi vidhåller fortfarande att vindkraftverken i Järnstad har placerats på ett sådant avstånd att det överensstämmer med Sossarnas ambition "bör ej placeras närmare än 1000m till bostadshus" samt att både skuggor och ljudnivå innehålles enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Anders Karlsson (S)


2013-12-01

Läste precis Miljöpartiets yttrande på denna hemsida.
Mycket bra att det finns i alla fall ett parti som tänker på folket och Holavedens alla värden. Jag ser med spänning fram mot de andra partiernas yttrande. Hoppas att de också läggs in på hemsidan så att folket inför kommande val vet vilka partier som står på deras sida.

l.j.


2013-12-01

Till Anders Karlsson.
Jag(Åbybo) skrev ett inlägg den 3 november med frågor till dig Anders. Jag väntar fortfarande på svar på mina frågor/synpunkter. "Den som väntar på något gott väntar inte för länge" men......

Här en repris på insändaren.

Anders Karlsson.
Tack för att du svarade på min insändare. Du är positivt nog en av de få lokalpolitikerna i kommun som förklarar var sitt parti står.
Anledningen till mina synpunkter är att min familj bott i tätort och vet vad störande buller innebär. Däribland gräsklippare mm på tider som normalt folk undviker med tanke på sina grannar. Bor man i tätort får man dock räkna med högljudda fredags/lördagsnätter, ständigt bakgrundsljud, trafikbuller och buskörningar med bil mm. Detta vet man när man bosätter sig och ingår i valet av bostadsort.
Vi valde att slippa detta genom att bosätta oss på en plats med lugn och ro och framförallt tystnad. Därför flyttade vi till Holavedsskogen. Det enda som vid viss vindriktning kan höras är ett svagt ljud från motorvägen. Detta var förutsättningarna då vi för tämligen dyra pengar gjorde vårt livs investering. Tystnaden var en stor orsak till vår flytt.

Planerad vindkraft skulle vara en katastrof för oss och vårt boende. Bullret är en viktig sak. Dessutom skuggbildningar och givetvis det helt onormala med dessa monster i Holavedsskogarna som syns på miltals avstånd. Detta ingick inte i vår vildaste fantasi då vi köpte fastigheten. Tala om att det kan bli vårt livs största misstag.

Vi har noga följt utvecklingen med vindkraftsspöket och socialdemokraternas välvilja till detta i Ödeshög genom dig eller är det partiet? Vi har även tills förra valet röstat på socialdemokraterna. Förra valet röstade vi på miljöpartiet då de var de, som mest försvarade folket och miljön i Holaveden. Både jag och min man är arbetare och det skulle vara främmande att gå över till alliansen.

Men Anders menar du verkligen att ”samma regler ska gälla såväl samhälle som landsbygd”?
Detta är för oss ofattbart. Har du ingen förståelse för att man flyttar till landet för att få lugn och ro.
Det går enligt min uppfattning inte att jämföra buller på viss ”vaken” tid med ett tidsoregelbundet mullrande ljud med bl a lågfrekvent buller, som vissa dagar hörs dygnet runt. Speciellt nattetid är det en plåga då allt annat är helt tyst. Åtskilliga vittnesmål finns på detta runt Sverige då vindkraften förstört boendet och även nattsömnen. Vindkraftsoljudet är också som du säkerligen vet inte speciellt jämförbart med annat buller.
Rekommenderar att du bl a tittar på inslaget i Aktuellt(131101) från Danmark som finns på Rättvis Vinds hemsida. Detta är det sista i raden som visar hur det blev i verkligheten med bl a nattsömn. I TV-debatten rådde full enighet att Sverige är stort och att vindkraft ska placeras på lämpliga platser där det inte blir störande. Enligt min uppfattning är Holavedsskogarna i Ödeshögs kommun ett typexempel på en mycket olämplig plats.

Hur kan du som socialdemokrat gå med på att landsbygdsFOLKET får sin hemmiljö förstörd för något så meningslöst/onödigt/oekonomiskt som vindkraft i Holaveden?
Du trycker på att ert förslag om ”gräsklipparbuller” var förankrat i det socialdemokratiska partiet. Detta måste väl även vara fallet gällande er positiva inställning till vindkraft i Holaveden och att därmed förstöra boendet för oss? Vi har hela tiden deklarerat att vi inte vill ha vindkraft i området, vilket inte kan ha undgått varken dig eller övriga politiker. Vi är trots allt tusentals boende i Holavedsskogarna som du och ditt parti väljer att köra över. Vi är ”vanligt” folk och till största delen arbetare som ni väljer att vända ryggen åt.
”Alla” med något undantag är mot vindkraftverk i Holavedsskogarna och dessvärre verkar det som att ditt parti inte bryr sig om detta. Som folkvald är det väl ens skyldighet att lyssna på folket och ställa upp för dem? Gör ni det när ni går emot folket i Holavedsskogarna och överensstämmer det med de socialdemokratiska värderingarna?

Som jag inledningsvis skrev tycker jag det är bra att få reda på var socialdemokraterna står någonstans gällande vindkraft i Holaveden. Jag hoppas att ni inom partiet också tycker det är värdefullt att få veta vad folket i skogsbygden anser. Därför denna långa insändare med förhoppningar om att väcka frågan om vissa partier gör rätt, då de medverkar i att förstöra boendemiljön och unika Holaveden. Är det inte bättre att ta ansvar för sina väljare och Ödeshögs kommuns framtid?

Åbybo


2013-11-16

Politiker är valda för att företräda sina väljare. Folket i Ödeshögs skogsbygd vill inte ha vindkraft.
Folkvalda visa nu att ni företräder folket!

snart röstdags!

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.