Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2015-10-24

Tack och adjö RGP. Förresten finns det inget att tacka dig för. Tvärtom var det ditt fel att det blev som det blev i Krokek. Jag kommer aldrig att förlåta dig för detta. Dessutom har du mage att ge dig på lokalpolitikerna och beklaga dig.
Utmärkt att de ställer upp för folket och inte för profitörer som du (RGP.)

Ödeshögsbo


2015-10-23

Tack RGP för att du lämnar Ödeshög! På DIN goda tid när Håkan Milling stöttade dig, ser vi resultatet i Krokek.
Även att du var "sakkunnig" till nämnden och tjänstemän. Snacka om att utnyttja tillfället. Viktigt att kommunen ser till att det är kompletta ansökningar. Det är Du som är ansvarig för detta.

Vän av ordning


2015-10-23

Då var cirkusen igång igen.
Efter att via mejl ha en dialog med vissa tjänstemän på kommunen angående bygglovet i Krokek så verkar det vara ett svalt intresse med att svara på de frågor som ställs. Tjänstemän som avlönas via skattemedel ska vara kommuninvånare till hands när de har frågor och svara på dessa.
Det kan ej heller vara tjänstemännens uppgift att försöka hitta kryphål i hanteringen för bygglovsärenden för att etableringar ska komma till stånd, utan de ska se till att med bla miljöbalken som verktyg och myndigheters riktlinjer se till att boende i kommunen inte utsätts för onödigt lidande och störande av sin vardag i sin egen hemmiljö

Krokekarn


2014-12-15

JO-anmälan.
STORT TACK till Hans Blomberg, Håkan Strotz och Linus Andersson!
Detta eftersom ni använt sunt förnuft och stått upp för flertalet boende i Ödeshögs kommun.
Jag har följt artiklarna i Corren om JO-anmälan. Grunden till fördröjningen är det undermåliga vindkraftsprogrammet och ett felaktigt fullmäktigebeslut. Tyvärr är fokus enbart på hur "synd" det är om markägarna/exploatören i Järnstadansökan och att de fått vänta på beslut. Det finns även ytterligare ett antal vindkraftsansökningar utspridda i kommunen som fått vänta och därmed omfattas hela kommunen.
De tre inledningsvis nämnda politikerna har insett att det skulle vara ett svek mot de boende i kommunen att tvinga på dem vindkraft utan en gällande översiktsplan. Detta då kommunen "dabbat" sig.
Det skulle finnas fler politiker av er sort i Ödeshögs kommun, som vågar ställa upp för folket.

Lennart


2014-09-17

VALLÖFTENA!
Valet är över och det ska bli intressant att se hur mycket KD:s och MP:s löften om ett vindkraftsfritt Holaveden är värt.

Holaveden


2014-09-14

Har Rättvis Vind missat att även SD och Björn Ribers säger NEJ till vindkraft?

Undrande


2014-09-14

Litar inte på Oskarsson. Vindkraften säger han nej till, men gruvdrift går bra. Corren 11/9

Undrande


2014-09-02

UPP TILL BEVIS!
Kommunalrådet Oskarsson har nu vid två tillfällen klart sagt att KD inte vill ha vindkraft i Ödeshögs skogsbygd.
Ska bli intressant att se om det enbart är "valfläsk" eller om Oskarsson står upp för KD:s löfte efter valet och då i synnerhet när beslut ska fattas om vindkraftsplanen.

Resignerad


2014-08-24

En eloge till de som anordnade vindkraftsmötet.
Jag kommer i valet att enbart rösta mot ev. vindkraft i Holaveden.
Det framkom tydligt på mötet att då är det MP eller KD som gäller.
FP är helt uteslutet.

Realist


2014-08-24

Är det bara Miljöpartiet med Cvjieta i spetsen som vet vad demokrati är. Bra jobbat och fortsätta kämpa på!

mötesdeltagare


2014-08-24

Tack styrelsen i Rättvis Vind för ett mycket bra möte i riddarsalen.

Rättvis vindare


2014-03-02

Enligt Corren så kommer nu Vattenfall att bygga ut elnätet för 12 miljarder för att kunna ta emot o exportera förnyelsebar energi (läs vindkraftsel). Denna kostnad kommer att tas ut av konsumenterna. Detta nämns aldrig i diskussionerna. Vilken kostnad blir det för ditt hushåll?

putte


2014-02-20

ÖDESHÖG VILL BLI FLER!
Läste i dagens Corren om att antalet Ödeshögsbor
sjunker, i år igen. Detta trots barnbonus....
Kanske dags att lyssna på folket, så att inte fler försvinner från Ödeshög.
Våga ta ställning om hur man vill ha det med Holavedens invånare, annars blir det öde på landsbygden. Många har sagt att man flyttar om vindkraft kommer upp i skogsbygden.
Kära politiker, har vi råd att förlora fler kommuninvånare?

En med rösträtt till höstens val


2014-01-20

Önskar svar på en fråga till socialdemokraterna i Ödeshögs fullmäktige.
I min förra hemkommun betydde SOLIDARITET i socialdemokratiska kretsar solidaritet med FOLKET och att man stod på deras sida.
Hoppas jag har fel men i Ödeshög har jag fått uppfattningen att S. allt oftare är solidariska med framförallt moderaterna. I vart fall i vindkraftsfrågan verkar man inte bry sig om att FOLKET inte vill ha sin boendemiljö förstörd.
Hur är det med "högervindarna"?

Vänder inte kappan efter vinden


2014-01-05

Det är skönt att se att svensk lagstiftning fungerar nu när Svea hovrätt fastslagit att bygglovsförfarandet i Krokek inte gått rätt tillväga.
Det är bara att konstatera att vindkraftverket är ett svartbygge och har då under flera år brutit mot svensk lagstiftning gällande miljöbalken, maskinlagstiftning etc ,etc .
Det som är det otroliga i det här är den totala okunskap eller ovilja att vilja göra rätt som Håkan Johansson och Urban Runesson ägnat sig åt.
Det är också anmärkningsvärt att ingen annan i den gamla MBN reagerade på förfarandet, eller behövs ingen kunskap gällande svensk lagstiftning när man är fritidspolitiker .
Nu är det bara att stänga av verket och riva det med omedelbar verkan .
Verksamhetsutövaren får skicka in en ny bygglovsansökan och så får det bli rätt den här gången.
RGP vindkraftkonsult med sin akademiska utbildning på Chalmers i Göteborg och ägaren som är fritidspolitiker i Vadstena kommun är förmodligen väl insatta i vad som gäller i ansökningsprocess och tillståndsgivande av bygglov vilket borde göra dessa delaktiga och ansvariga för det felaktiga beslut som togs .
Kommunen borde gå skadeståndsfria ur detta och de ansvariga för denna fadäs får ta ur egen ficka för att rätta till sina misstag.
De får väl stå sitt kast som Håkan Johansson sa att vi Krokeksbor fick göra .Denna fras klämde han ur sig vid ett möte i Boet med inbjudna politiker.


Krokekarn


2014-01-01

Gott Nytt år till de politiker som ställer upp för folkets och kommunens bästa genom att inse att vindkraft inte passar i vår Holavedsskog.

Övriga politiker borde allvarligt tänka på att de är valda för att företräda kommunens bästa och om de lever upp till detta."Vänd inte ryggen åt folket" utan lyssna på folket!

Rösta rätt


2013-12-31

Ett år har gått och ett nytt år kommer med nya utmaningar. Vad har våra folkvalda för nyårslöften? Hur ska man reda ut ”soppan” med vindkraftsplan och Krokek. För egen del hoppas och tror jag att förnuftet ska segra, inga vindkraftverk i Holaveden och att Krokeksverket stängs och rivs. Då får många i kommunen ett bra 2014. Gott Nytt År!

Framtiden


2013-12-31

Varför håller vi på så här – vi producerar för mycket el – vi blir inte av med den – varför mer vindkraft där vi inte vill ha den.

Skogen


2013-12-31

420 yttrande sig om att man inte vill ha vindkraft i Holaveden. Ett tydligt svar på vad de boende vill i skogen. Hoppas att våra folkvalda lyssnar – vi går mot val 2014.

En som ska rösta hösten 2014


2013-12-27

Nu blev det fel igen med vindkraftsplan – Släng skiten och börja om utan plankonsult och Håkan Johanssons inblandning.

Gör om – gör rätt

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.