Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2014-09-14

Har Rättvis Vind missat att även SD och Björn Ribers säger NEJ till vindkraft?

Undrande


2014-09-14

Litar inte på Oskarsson. Vindkraften säger han nej till, men gruvdrift går bra. Corren 11/9

Undrande


2014-09-02

UPP TILL BEVIS!
Kommunalrådet Oskarsson har nu vid två tillfällen klart sagt att KD inte vill ha vindkraft i Ödeshögs skogsbygd.
Ska bli intressant att se om det enbart är "valfläsk" eller om Oskarsson står upp för KD:s löfte efter valet och då i synnerhet när beslut ska fattas om vindkraftsplanen.

Resignerad


2014-08-24

En eloge till de som anordnade vindkraftsmötet.
Jag kommer i valet att enbart rösta mot ev. vindkraft i Holaveden.
Det framkom tydligt på mötet att då är det MP eller KD som gäller.
FP är helt uteslutet.

Realist


2014-08-24

Är det bara Miljöpartiet med Cvjieta i spetsen som vet vad demokrati är. Bra jobbat och fortsätta kämpa på!

mötesdeltagare


2014-08-24

Tack styrelsen i Rättvis Vind för ett mycket bra möte i riddarsalen.

Rättvis vindare


2014-03-02

Enligt Corren så kommer nu Vattenfall att bygga ut elnätet för 12 miljarder för att kunna ta emot o exportera förnyelsebar energi (läs vindkraftsel). Denna kostnad kommer att tas ut av konsumenterna. Detta nämns aldrig i diskussionerna. Vilken kostnad blir det för ditt hushåll?

putte


2014-02-20

ÖDESHÖG VILL BLI FLER!
Läste i dagens Corren om att antalet Ödeshögsbor
sjunker, i år igen. Detta trots barnbonus....
Kanske dags att lyssna på folket, så att inte fler försvinner från Ödeshög.
Våga ta ställning om hur man vill ha det med Holavedens invånare, annars blir det öde på landsbygden. Många har sagt att man flyttar om vindkraft kommer upp i skogsbygden.
Kära politiker, har vi råd att förlora fler kommuninvånare?

En med rösträtt till höstens val


2014-01-20

Önskar svar på en fråga till socialdemokraterna i Ödeshögs fullmäktige.
I min förra hemkommun betydde SOLIDARITET i socialdemokratiska kretsar solidaritet med FOLKET och att man stod på deras sida.
Hoppas jag har fel men i Ödeshög har jag fått uppfattningen att S. allt oftare är solidariska med framförallt moderaterna. I vart fall i vindkraftsfrågan verkar man inte bry sig om att FOLKET inte vill ha sin boendemiljö förstörd.
Hur är det med "högervindarna"?

Vänder inte kappan efter vinden


2014-01-05

Det är skönt att se att svensk lagstiftning fungerar nu när Svea hovrätt fastslagit att bygglovsförfarandet i Krokek inte gått rätt tillväga.
Det är bara att konstatera att vindkraftverket är ett svartbygge och har då under flera år brutit mot svensk lagstiftning gällande miljöbalken, maskinlagstiftning etc ,etc .
Det som är det otroliga i det här är den totala okunskap eller ovilja att vilja göra rätt som Håkan Johansson och Urban Runesson ägnat sig åt.
Det är också anmärkningsvärt att ingen annan i den gamla MBN reagerade på förfarandet, eller behövs ingen kunskap gällande svensk lagstiftning när man är fritidspolitiker .
Nu är det bara att stänga av verket och riva det med omedelbar verkan .
Verksamhetsutövaren får skicka in en ny bygglovsansökan och så får det bli rätt den här gången.
RGP vindkraftkonsult med sin akademiska utbildning på Chalmers i Göteborg och ägaren som är fritidspolitiker i Vadstena kommun är förmodligen väl insatta i vad som gäller i ansökningsprocess och tillståndsgivande av bygglov vilket borde göra dessa delaktiga och ansvariga för det felaktiga beslut som togs .
Kommunen borde gå skadeståndsfria ur detta och de ansvariga för denna fadäs får ta ur egen ficka för att rätta till sina misstag.
De får väl stå sitt kast som Håkan Johansson sa att vi Krokeksbor fick göra .Denna fras klämde han ur sig vid ett möte i Boet med inbjudna politiker.


Krokekarn


2014-01-01

Gott Nytt år till de politiker som ställer upp för folkets och kommunens bästa genom att inse att vindkraft inte passar i vår Holavedsskog.

Övriga politiker borde allvarligt tänka på att de är valda för att företräda kommunens bästa och om de lever upp till detta."Vänd inte ryggen åt folket" utan lyssna på folket!

Rösta rätt


2013-12-31

Ett år har gått och ett nytt år kommer med nya utmaningar. Vad har våra folkvalda för nyårslöften? Hur ska man reda ut ”soppan” med vindkraftsplan och Krokek. För egen del hoppas och tror jag att förnuftet ska segra, inga vindkraftverk i Holaveden och att Krokeksverket stängs och rivs. Då får många i kommunen ett bra 2014. Gott Nytt År!

Framtiden


2013-12-31

Varför håller vi på så här – vi producerar för mycket el – vi blir inte av med den – varför mer vindkraft där vi inte vill ha den.

Skogen


2013-12-31

420 yttrande sig om att man inte vill ha vindkraft i Holaveden. Ett tydligt svar på vad de boende vill i skogen. Hoppas att våra folkvalda lyssnar – vi går mot val 2014.

En som ska rösta hösten 2014


2013-12-27

Nu blev det fel igen med vindkraftsplan – Släng skiten och börja om utan plankonsult och Håkan Johanssons inblandning.

Gör om – gör rätt


2013-12-27

Håller med ”tomten” till 100 %.
Vilken julklapp det hade blivit…
Eolus vind tyckte att man skulle gå in och köpa andelar i vindkraftverken i Järnstad, inte nog med att man skulle få sin boendemiljö förstörd med minskat fastighetsvärde utan man skulle också satsa sitt sparkapital. Snacka om att bränna alla sina kort…

Holaveden en grön oas – låt så förbli


2013-12-24

Jag(tomten) tycker att många ska vara tacksamma för att ni inte satsat pengar i vindkraft. Alla som hänger med inser att det är den ekonomiskt sämsta placering man kan göra. Många runtom i Sverige är av med sina besparingar och inser nu att de blivit BLÅSTA!!

Se det som en julklapp att ni har kapitalet kvar eftersom Ödeshögs kommun inte gett några vindkraftstillstånd förutom Krokek.
Jag som många andra vill också ha skogen i fred för i annat fall hänger jag med i flytten från Holaveden.
GOD JUL!!

Tomten


2013-12-19

Till nyfiken.
Verken har blivit högre med tiden.
Tittar man på verken på Visingsö så är totalhöjden runt 50 m och idag finns verk i vår närhet på 150 m. Är det inte rimligt att avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk skall öka vartefter verken blir högre. Ett enkelt sätt att räkna är verkets totalhöjd x 10.Detta är ett enkelt sätt för de som ska handlägga och besluta en bygglovsansökan. Frågan har ställts till kommun och länsstyrelsen om vem som har de kunskaper för att kolla de uppgifter som tex RGP skickar in som underlag för sina ansökningar och svaret är entydigt, det finns inte någon sådan kompetens. Är det då lämpligt att det ska sitta någon eller några och besluta i något som de inte har någon kunskap om. Vi kan bara se hur det blev i Krokek där Doris fick ett verk på ca 350 m. Det är obegripligt.

Krokekarn


2013-12-19

En viss person borde nog kontrollera sina påhopp mot politiker och om det finns fog för dessa. Mycket kan självklart spela in som inverkar på något delägarskap i vindkraft.
Skog eller slätt, höjd på verken, placering, stör det grannar, avstånd o.s.v.
Blev man delägare före det att alla avigsidor med vindkraft blev kända är också av stor betydelse.

Tur att det finns politiker som inser värdet med Holaveden och att folket bor kvar där. Tyvärr finns det fortfarande lokalpolitiker i Ödeshög som vänder ryggen mot både folket och Holaveden. I min värld har i alla fall våra folkvalda skyldighet att tänka på kommunens bästa och jobba för en befolkningsökning istället för en minskning. Man behöver inte vara någon Einstein för att inse följderna av ett antal höga vindkraftverk i skogsbygden... "Alla" boende i området verkar nämligen vara emot!

Åbybo


2013-12-17

Typexempel på avsaknad av argument för vindkraft i Holavedsskogarna har nu tydliggjorts av insändarna från "Observant o Nyfiken".
"Slag under bältet" mot Ödeshögs största ideella förening och mot politiker gynnar definitivt Holavedens bevarande och därmed möjligheten att bo kvar i området.

Realist

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.