Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-08-30

Hej,
Jag har precis nyligen börjat vakna till och funderar på vad jag egentligen tycker om vindkraftverk. Vad innebär det för min egen del och hur påverkas andra i min omgivning. Vad är positivt och vad är negativt. Jag tycker att det finns argument för båda. Det tycker jag att politikerna också borde ha om de har rent mjöl i påsen. Jättebra sida ni har här tycker jag. Jag är uppvuxen i Ödeshög och har tillbringat mycket tid på landet hos mina morföräldrar. Nu bor jag i en angränsande kommun men ser ju vindkraftverken när jag kör ut från stan. Såklart värnar jag om min hembygd och tänker på människorna som drabbas. Jag såg filmen från Hishult, den är informativ och skrämmande. Först tyckte jag det var skrämselpropaganda men ju mer jag tänker igenom vad jag såg och hörde ju mer får det mig att inse att vi måste hjälpas åt för att boende omkring verken inte drabbas negativt. Vindkraftverk ska ju vara en bra sak, eller? Fick mig att vakna som sagt.

Sofia


2009-08-22

Tyvärr kan jag inte säga att jag följt hela debatten, men av den information jag tagit del av är det flera saker som slår mig.

Vindkraft marknadsförs som något närmast jungfruligt. Vita och rena tronar de på slätten som avlatsbrev över uppförarnas godhet. Sällan hör man talas om några nackdelar.

Jag frågar mig då detta. Om ett projekt kan ge ekonomisk fördel till en grupp människor, men påverka en annan grupp negativt, är projektet då rättvist?

Självklart är svaret på frågan nej.

Ett uppförande av en vindkraftspark skulle påverka boende i området ekonomiskt i form av sänkta fastighetspriser, för handen på hjärtat, vem vill köpa ett hus nära ett gäng vinande väderkvarnar? Om man inte är don Quijote förstås.

Den hälsosamma effekten bekymrar mig också. Blinkande ljus har en känd negativ effekt på epileptiker. Ett konstant bakgrundsljud skapar en inre stress och vilka effekter skulle de nya elledningarna få?

Som jag ser det, skulle vinsten av projektet grusas av en mängd negativa bieffekter, och dessa skulle drabba dem som heller inte får någon ekonomisk vinning av det.

Därför anser jag det inte vara etiskt riktigt att gå vidare med projektet, såvida inte ALLA berörda är överens, och ALLA berörda kompenseras ekonomiskt. Även de som bara upplåter sitt luftrum.

AT


2009-08-21

Apropå naturligt...

Det är inte naturligt att få sin boendemiljö och livskvalitet förstörd.

Kryckan


2009-08-20

Vårat smultronställe är ett gammalt soldattorp från 1700-talet. Mina föräldrar köpte det 1959 och här har jag varit sen jag var liten. Mamma och jag plockade svamp, bär och blommor i skogen och här skapade vi våra framtidsdrömmar. Det blir en mardröm om skogen blir full av stora fula vindkraftverk som bullrar.
Nej det var inte den framtiden vi drömde om.

Soldattorp nr 47


2009-08-18

Bertil P

det är ju bara småpotatis
tänk mig 580m från en 150 metare
40% av tomten ligger inom riskzon 500m samt att jag får totalstopp för byggnadslov.
detta borde ge minst 50% av värdet = minst 1,7 mille för mig

sm


2009-08-18

Utgå från att det "planteras" en del konstiga insändare här med avsikt att få kritiker och föreningen att framstå som om de har tomtar på loftet... Så är det tyvärr med öppna och för en del kontroversiella och komprometterande forum. Men kämpa på!

Abbe


2009-08-17

Översiktsplan överflödig inga bygglov av enskilda verk i skogsbygden.Såg att banverket tittar på förslaget om dragning av Götalandsbanan över Boxholm till Jönköping igen.Detta innebär närkontakt med kommunen i södra delen som känt är.Ett högteknologiskt projekt som inte kommer att stoppas.Kan påbörjas inom fem år byggtid cirka tio år.En fyrtio meter bred spårgata med viss ytterligare trädfällning. Ett ingrepp i naturen av sällan skådat slag. Kryddat med utslängda vindkraftverk i Ödeshögs kommuns skogsområde. Bortsett från den "tysta zonen" i södra delen ett komplett industrisamhälle.

Kära politiker försök se runt hörnet.

Rune Karlsson


2009-08-17

Wow Bertil P, enligt dina uträkningar så skulle lilla Ödeshög då få 180 mille. Det blir ju värsta grannyran och alla vill ligga med sitt hus mellan 500-1285 meter i närheten till ett vindkraftverket för att få del av denna utdelning.

jackpot


2009-08-17

nu finns även en hemsida till som handlar om vindkraftverk

www.vindkraftverkigånghester.se

läsvärt

vkv


2009-08-17

Sitter och läser insändare från en som heter Gustavsson.
Han tror att vi som berörs av vindkraften är avundsjuka för att vi inte får några på våra marker. Det var det dummaste jag någonsin hört.
Det finns väl ingen anledning att uppfinna hjulet en gång till. Det var bättre att åka dit där det redan finns vindkraft och se hur förtvivlade dessa människor är än att förstöra vår skogsbygd med nya verk. Hoppas att du kommer på samordningsmötet den 2/9 så skall jag bemöta dig på alla punkter.

Bengt Lunström
Åby Sandstugan

BL


2009-08-17

Bertil P du citerar någon med ditt inlägg men har inte angivit någon slags källa. Visa vart du har läst detta och hur dessa danska regler är utformade. Själv kan jag inte hitta någon sanning i vad du skriver då jag sökt runt på nätet. Trovärdigheten för vissa skribenter sjunker ner till fotknölarna här på detta forumet.

Snurror är snygga


2009-08-16

"Vindkraft är medeltida herremansfasoner som kan stå utövarna dyrt framöver. I Danmark får 56% av dem som bor inom radien 20 gånger höjden värdeförlust på sitt hus. Första skadeståndsbeloppet uppgick till 200.000 danska kr för ett 70 meter högt verk 600 meter från huset i fråga. Omsätts detta till 150 meter höga verk så erhålls runt 300.000 svenska kr i skadestånd 1285 meter från verket. Runt Ödeshögsprojekten finns 300 hus inom denna radie. Vem skall ha råd att betala dessa skadestånd framöver om inte staten gör det dvs. vi själva, så klart. Först betalar vi verken två gånger om med förhöjt elpris – sedan betalar vi skadestånd om runt 3 miljoner per verk samt sannolikt nedtagning av eländet, runt 1-2 miljoner per verk, då VK-industrin har dragit vidare till nya länder, med än grönare gräs."

Bertil P


2009-08-16

Varför var avundsjuk på att andra får ersättning. Vi är faktiskt erbjudna att köpa andelar eller hela verk, och på det viset ochså få del av kakan.
Våga satsa och var med istället för att gnälla

Närboende


2009-08-16

Jag tycker det vore bra om Ödeshögskommun kunde bli en förebild. Detta genom att bli en kommun som exporterar grön el.

Karlsson


2009-08-16

du är bara girig för att du inte känar pengar på vindkrafen

Gustafsson


2009-08-16

det gick inte åt några runöl.

Gustafsson


2009-08-15

Håkan!!

Hur många Runöl gick det åt till Gustafsson!!!

CBB


2009-08-15

Nu på samrådsmötet 2 sep, får vi se upp så att det inte blir
som infomötet Eolus vind hade! Som ljudfarbrodern gjorde...stod och messade!

Att det inte blir likadant här på samrådsmötet, de pratar o messar hela kvällen om denna översiktsplan och sedan en kvart om övriga frågor!!
Vi måste vara medvetna om det innan så vi kan reagera mot detta då.

Sedan har jag läst att 80% av folket vill ha vindkraft. Läste också att 55% ville ha biobränsle för ett år sedan... Men nu vill bara 39% ha det.

Kolla bara etanolfloppen!

Jag tror det kan bli likadant med vindkraften också när man börjar med stora intrång i naturen och bland boende i skogsbygder.

Om mer info om vindkraft i skogsbygd når ut till allmänheten om för o nackdelar det ger...så skulle fler förstå problemet med eländet.

Tänk på nyttjandet av allemansrätten blir begränsad!!

För oss kan jakten bli lidande!!

Nej Håkan!
Svara upp för dina kommuninvånare i skogsbygden!
Och lägg ned detta elände!

Pettersson Bülow Brodderyd


2009-08-15

Tidningen Östgöta Correspondenten, www.corren.se , skriver 5.8.2009

"Moderat hotas för vindkraft"

Byggnadsnämndens i Ödeshög kommun ordförande; -"Jag har blivit hotad flera gånger av folk som inte vill ha vindkraft nära inpå sig".

Ordföranden som själv äger tre vindkraftverk har bestämt sig för att skriva ett brev till näringslivsminister Maud Olofsson (C).

- "Vi undrar om hon och andra rikspolitiker förstår allvaret i de konflikter som skapas i bygder som denna med två kraftiga opinioner som står emot varandra i denna fråga. Hur ska vi lokalt hantera det här? Det vill vi veta".
Vi motståndare till regeringens beslut att belasta naturen och hundratusentals medborgare med tiotusen vindkraftverk, ser här precis de aktioner som vi sedan länge varnat för. Våra varningar om att folk inte kommer att låta sig hotas eller fördrivas från sina hem av monsterverken, har vi skickat till regeringen, riksdagsmännen, kommunalpolitiker. Ja, t.o.m. Sveriges statschef konungen har fått skrivelse där vi varnar för följderna av den osämja och de konflikter medborgare emellan som kommer att bli följden av regeringens beslut om utbyggnaden av vindkraftverk. För oss är det självklart att människor blir rasande när de trakasseras dag och natt av grannen som dels hela tiden blinkar med lampa in i sovrummet och kör motorsåg utanför köksfönstret. Vi förstår så väl att sinnet rinner över till slut. För oss är det självklart att jäv föreligger när byggnadsnämndens ordförande beslutar om bygglov för vindkraftverk och själv äger tre. För oss är det självklart att detta är mygel. Följden av folks ilska kan bli katastrofal.

Oss har ingen behagat svara. Men nu kanske det kommer. Och alldeles säkert kommer vi motståndare att kunna tvinga fram ett svar före nästa val.Regeringen måste svara oss vilken nytta för den enskilde svenske medborgaren dessa gigantiska vindkraftverk innebär. Vi kommer att kunna tvinga fram svar när vi kan sprida saklig information om följden av regeringens beslut, nämligen att vindkraftverken inte på något sätt minskar utsläppet av växthusgas i Sverige därför att inget utsläpp sker i våra vatten-, kärn- och biokraftverk, att även utan den lilla mängd el från vindkraftverk vi nu i Sverige har ett besvärande stort överskott av el, så stort att det s.k. spotpriset var nere i 0 (noll) öre KWh 28.7.2009 och att göra el i vindkraftverk är det dyraste och ineffektivaste sättet som finns. Var och en kan kontrollera det på www.vindstat.se och läsa att alla de befintliga vindkraftverkens totalt bara ger16% energi.

När folk får klart för sig att det inte finns någon som helst nytta med att förstöra naturen med vindkraftverk, så lär konflikterna inte bli mindre om utbyggnaden tvingas igenom mot medborgarnas vilja.

Det enda vettiga att göra nu är att regeringen vetenskapligt utreder följderna av vindkraftverksbeslutet, att regeringen tills dess att resultatet föreligger lägger alla befintliga vindkraftverk stilla genom att avskaffa kvotplikten för elbolagen, att regeringen meddelar verk, myndigheter, styrelser m.fl. att avbryta all verksamhet som syftar till att främja vindkraftverk och att regeringen rekommenderar kommuner att i avvaktan på resultatet av undersökningen avslå alla begäran om bygglov för vindkraftverk.


Då återvänder kanske lugnet till samhället i denna fråga.
Se filmen http://www.youtube.com/watch?v=Iq9yX1RLxV0
Se information http://www.landskapsskydd.se/
Det gäller allas liv.

Bernd Stymer, medlem i SLF, Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Väla Gård, Helgarö
64592 Strängnäs
0152 80107
valab@dataphone.se

Stymer


2009-08-15

Dialogen Håkan efterlyser ska han få bara han har ett möte på en tid så att människor kan komma. Det minsta nämnden kan göra för att tillmötesgå något är att (på nämndsmötet på måndag) ändra till en normal mötestid kl 18 eller 19, så att i alla fall bybor har en rimlig chans att hinna dit efter arbetet. Skälet att han verkligen tänkt på fritidsboende med nu rådande mötestid är bara bullshit, för med den tiden får man så få som möjligt att svara direkt; smidigt!

MP

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.