Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-12-28

Till vindstilla

Kolla med SP i Borås (svensk provninganstalt)

Dom bör kunna hjälpa dig med hur det skall utföras

Sm


2009-12-28

Vet någon var man ska vända sig för att få bullret från ett vindkraftverk uppmätt? Vill ha faktiska mätvärden uppmätta av en opartisk person.Mycket tacksam för tips på namn och telenr.

Vindstilla


2009-11-24

Energimyndigheten har påtalat att man inte skall genomdriva vindkraft i områden med stort folklig motstånd.Utan tvekan råder detta läge i Holaveden.
Plusa detta med Banverkets landskapsanalys och länsstyrelsens yttrande.
Våra bestämmande lokalpolitiker kan inte bortse från dessa fakta trots projektörernas försök att misstänkliggöra Rättvis Vind och Svenskt Landskapsskydd.

Ödeshögsbo


2009-11-06

Snabba tåg"
Läser i dag i Corren sidan B8 om Götalandsbanan och snabbtågsplaneringen.
Banverket har låtit göra en landskapsanalys för Götalandsbanan mellan Linköping och Borås.
På kartan kan man bl a se "Områden med mycket stora landskapsvärden. Lokalisering av banan bör undvikas". Detta är inritat för vår kommun!
Undrar just om det är samma landskap som vi diskuterar i vår kommun? Vad beror det på att olika utredare kommer man fram till så olika värden?
För mig verkar Banverkets landskapsanalys mer trovärdig.

På www.banverket.se kan man läsa under utredningar.:
4. Hålaveden och skogslandskapet norr om Sommen.
Hålaveden är rikt på små element: små sjöar,
små odlingsområden, små mossar med mera.
De relativa höjdskillnaderna är ofta mindre än
30 meter och ligger ovanför högsta kustlinjen.
I detta småkuperade och skogsdominerade
mosaiklandskap finns ett av Sveriges bäst bevarade
odlingslandskap. Utmärkande är hagmarkerna
som ligger insprängda i skogen.
Ja, det vet vi som bor där att det stämmer precis!

jes


2009-11-06

"Fågeldöd - Vindkraft"

Eftersom jag är både djur- och människovän blev jag illa berörd när jag såg filmen där fågeln skadas. jag hoppas denna fågel blev hjälpt eller skyndsamt avlivad om han var för illa tilltygad. Mejla gärna filmen till Tåkernfonden och andra berörda fågelvänner och se gärna de första yttrandena gällande vindkraft på slätten där man uttryckt att påverkan på fågellivet anses vara minimal. Ja att just en fågel någonstans emellanåt råkar illa ut går kanske inte att undvika. Men runt ett fågelreservat blir det en mycket plågsam slaktanläggning eller?

PJ


2009-11-06

vid samrådsmöten

Gissade att dom högtalare som användes för uppspelning av vindkraftsljudet var ca 40-50cm höga?

Det är så falskt som att spotta en i ansiktet. För att ge ifrån sig rätt spektra på ljudet genom hela registret av vad en vinkraftverk ger ifrån sig kan man inte ställa fram ett par högtalare som har en -3dB fall redan vid 150-200hz
när vinkraftverk ger ifrån sig lågfrekventa ljud på 15hz till 100hz (dessa frekvenser kan inte små högtalare ge)

För att återge dessa ljud krävs en anläggning mad minst 18" bas högtalare som är monterad i en stor låda 400-500liter med rätt avstämning. och vid inspelning av ljudet krävs mic som klarar att registrera dessa låga frekvenser.

Så ni som lyssnade på verket ta det som en ren lögn från vindkraftsbolagen.

Rekommenderar, åk och se det i verkligheten.
den bästa ex är Hyssna verket utanför Kinna (Borås)

Där finns det ett verk som ger ifrån sig skadliga låga frekvenser (100m 1mw tänk hur en 3mw låter)

sm


2009-10-31

"Låt skogen vara ifred".
Du kan vara tämligen lugn.
Jag läste häromdagen partiernas yttrande om förslaget till vindbruksplan. Det finns i vart fall tre partier i Ödeshög, som klokt nog insett vidden av vindkraftsproblematiken. Det är KD, Mp och S. De vill samtliga ha en mycket försiktig utbyggnad.
Yttrandena finns på denna hemsida.
Läs och begrunda. Snart val.

Rösta rätt


2009-10-31

Allhelgonadagen kl 09.00. En strålande höstsol precis över skogsridån. Långa "fasta" skuggor.
Jag bävar inför förändringen som kan komma. Jag försöker att förtränga tanken på kilometerlånga snurrande skuggor ifrån ett antal vindkraftverk.
Tyvärr kan dock detta bli verklighet om inte våra lokalpolitiker inser vad som är på gång.
Bullret och de övriga problemen finns också i tankarna.

Låt skogen vara ifred


2009-10-23

till tummen upp

jag blev själv förd bakom ljuset av ett vindkraftsbolag, det är klart att dom visar bara dom bästa sidorna och även manipulerar sina uträkningar och gjorde fotomontagen till deras favör.

ta tex fotomontaget jag fick från mitt hus.

felen

dom kunde inte ta kort från husknuten då vindkraftverket kom utanför bilden (680m bort 195-200m upp till vingspets)
dom fick flytta kameran 85m bortom huset upp på en kulle för att vindkraftverket skulle få plats på höjden ( men det är inte runt mitt hus)

vi tyckte att det såg inte så farligt ut men MEN!

varför ser alla träden så små ut

jag gick ut och ställde mig på platsen där kameran stått, höll fotomontaget framför mig och försökte passa in bakgrunden in i bilden när A4 pappret var ca 4cm från ansiktet så stämde bakgrunden in
och då insåg jag hur stor vindkraftverket skulle bli (detta då 660m) och hur mycket större den är när man är vid bostadshuset 580m .

jag hoppas nu med dom senaste domarna från MÖD som säger att riktvärden skall ses som begränsningsvärden kommer att få vindkraftsbolagen att tänka om lite innan dom ansöker om att ställa verk för nära och ha lite mer marginal till bostäder.

för att om man överstiger ett begränsningsvärde vid några tillfällen kan ju göra att dom förlorar tillstånd att driva verket = plocka bort den = inte det billigaste alternativ

en orolig i väst


2009-10-23

till tummen upp

jag blev själv förd bakom ljuset av ett vindkraftsbolag, det är klart att dom visar bara dom bästa sidorna och även manipulerar sina uträkningar och gjorde fotomontagen till deras favör.

ta tex fotomontaget jag fick från mitt hus.

felen

dom kunde inte ta kort från husknuten då vindkraftverket kom utanför bilden (680m bort 195-200m upp till vingspets)
dom fick flytta kameran 85m bortom huset upp på en kulle för att vindkraftverket skulle få plats på höjden ( men det är inte runt mitt hus)

vi tyckte att det såg inte så farligt ut men MEN!

varför ser alla träden så små ut

jag gick ut och ställde mig på platsen där kameran stått, höll fotomontaget framför mig och försökte passa in bakgrunden in i bilden när A4 pappret var ca 4cm från ansiktet så stämde bakgrunden in
och då insåg jag hur stor vindkraftverket skulle bli (detta då 660m) och hur mycket större den är när man är vid bostadshuset 580m .

jag hoppas nu med dom senaste domarna från MÖD som säger att riktvärden skall ses som begränsningsvärden kommer att få vindkraftsbolagen att tänka om lite innan dom ansöker om att ställa verk för nära och ha lite mer marginal till bostäder.

för att om man överstiger ett begränsningsvärde vid några tillfällen kan ju göra att dom förlorar tillstånd att driva verket = plocka bort den = inte det billigaste alternativ

en orolig i väst


2009-10-21

Svar till "tummen upp för vindkraft".
Din insändare behöver inte närmare bemötas. Det räcker med att konstatera att den tydligt visar markägarnas inställning till sina grannar och omgivning. Den talar sitt tydliga språk.

Pengar är inte allt


2009-10-21

Tummen upp:

Vad jag har förstått så gäller "snyft"-historien i Krokek att de ljudvärden som angetts överskrids. Buller är inte så särskilt trevligt oavsett uppfattning. Sedan finns det säkert alla möjliga sorters individer i denna förening. Sådana som kanske inte gillar vindkraftverk alls, och sådana som de förmodat flesta som tycker att vindkraftverk är ok så länge de inte påverkar människors och närboendes livsmiljö- och kvalitet på ett oproportionellt negativt sätt mer än det som kan vara vedertaget acceptabelt och förnuftigt.

PJ


2009-10-20

Vad jag inte har fått klart för mig är varför inte "paret" i krokek inte yttrade sig innan vindkraftverket byggdes?? Tycker inte att man kan komma i efterhand och "tycka synd om sig själv".

En annan fundering jag får när jag läser era "snyfthistorier" är var tycker ni vi ska få våran energi från??

tummen upp för vindkraft


2009-10-17

Så mycket miljöförstöring för så lite energi. En kommun ska väl i första hand se till att innevånarna får bra boendemiljö och livsförutsättningar. Är det inte dags att skapa ett nytt kommunalt alternativparti.

Peter


2009-10-11

Rolf Pettersson(RGP) tror enligt artikel i Corren att paret i Krokek "ska kunna bli nöjda". Bullret är dock bara ett av flera problem.
Hur skall de kunna bli nöjda med att det visuella, skuggorna, blinkningarna och värdeminskningen?

Realist


2009-10-11

Hur kunde kommun bevilja tillstånd och skapa eländet för paret i Krokek.
Ännu konstigare är det att kommun inledningsvis beviljade bygglov för ett 50 meter högre vindkraftverk på samma ställe.

H.E


2009-10-08

Hoppas att politikerna i Ödeshög börjar att inse vad som håller på att ske. Jag är allvarligt oroad inför min framtid i Ödeshög.

Tonåring


2009-10-08

Bedrövligt att ett oskyldigt par ska drabbas på det här sättet. Hur kan detta få fortgå runt om i Sverige?
Inte nog med att idyllen har försvunnit för paret. Fastighetens värde har väl också halverats.

Realist


2009-10-08

Ni som bor i Ödeshögs kommun är inte ensamma om att bli drabbade av vindkraftens utbyggnad.Vi som bor runt Väderstad har också blivit drabbade av detta. Bor "granne" med ett verk som stör nattsömnen,ger reflexer inomhus och stör oss konstant utomhus.
Vem har dragit upp riktlinjer för vad som är sunt när det gäller detta? Den personen har förmodligen inte lämnat sitt skrivbord på kontoret eller litat blint på tillverkarnas friserade siffror?
Såg detta par i Corren idag som har samma problem.Jag kan bara ge min sympati till dom och säga ,jag vet hur det är.
Varför har inte dessa beslutsfattare i kommunerna tagit sig en tur till Danmark eller Tyskland innan dom sa JA till utbyggnaden av vindkraft i Sverige.Dom kunde ju lärt sig något om detta.
Ägarna till verken borde väl känna ett sitt ansvar när dom vet att det stör grannarna runt omkring eller är det bara pengarna som gäller???

Vindstilla


2009-10-03

Det är en bragd att vända den hotades tandagnisslan till ett fullödigt samrådsyttrande, så som Rättvis Vind har gjort! Utöver nagelfarandet av planförslaget anar jag många, lyhört uppfångade, individuella synsätt.

Men hur många, utom de som direkt berörs, plöjer igenom allt det kloka från Länsstyrelsen, Banverket osv? Det är hög tid att belysa Holaveden för Ödeshögsborna, om jag får önska. Varför inte Ulla Baugners berättelse, fint illustrerad, på bibliotekets skärmar?

( Rättelse ang. det befängda ”självförsörjande med el” i mitt förra inlägg: Det är i - offentlig miljö - som kommunen förbrukar 11.6GWh. Inte i sin helhet. Jag beklagar feluppgiften.)

vision

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.