Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2010-01-29

Ödeshögspartiet.
Enligt artikel i corren ska det nybildade partiet "bekämpa svågerpolitiken". Äntligen någon som tar tag i detta. Jäviga politiker och deras bundsförvanter kan inte få hålla på och styra för egen vinnings skull. Vi Ödeshögsbor kräks snart på vindkraftsmyglet. Krokeksverket är ett solklart exempel. Verken på slätten ett annat.
Många kommer att stödja er i Ödeshögspartiet om ni kommer att visa att det inte enbart är ett vallöfte.

Snart val


2010-01-29

Jodå, ”sommarboende”
Slättens vindkraftverk är planlöst utplacerade och många, men den påpassligheten hänger till viss del ihop med att hemmablindheten i Ödeshög är ovanligt stor. Få vet det rätta värdet av Holaveden, ingen självklarhet alls! I markerna möter man både livslångt bofasta och unga hemvändare som säger att det dröjt länge innan de ”sett skogen för bara trän”. Ett bildgalleri med några hundra insända bilder och annan upplysning om Holaveden (utan möllaprat) är troligen det som bäst kan dämpa överkörningen. Alla beslutsfattarna och tusentals andra bor inte i skogen – synd om den inte uppmärksammas bättre innan det är för sent!

vision


2010-01-26

Framtid i Ödeshög?
Hur ser denna ut med tanke på alla neddragningar och uppsägningar
p g a kommuns dåliga ekonomi. Byggnämnden vill tydligen nu också förstöra boendet i skogsbygden genom felplacerad vindkraft. 500 meter i skyddsavstånd är ett hån mot de boende. Fullmäktige skall noga tänka igenom vad som håller på att ske och noga begrunda vad utflyttningar och obebodda hus medför för framtiden.

Kalle


2010-01-25

Ödeshögs kommun har redan 50% "självförsörjning". Sverige för övrigt 1 - 2 %. Slätten redan förstörd. Nu står skogen på tur?
Skogen är dessutom Holavedsskogen som alla vet värdet av.

sommarboende


2010-01-25

Svar till U.

Du kan gärna få köpa min fastighet så kommer du riktigt nära vindkraftsparken och kan njuta av synen och oljudet varje dag. Hör gärna av dig.

Bengt Lundström
Sandstugan
S:t Åby

Bengt Lundström


2010-01-25

Alla ni i rättvis vind med flera. Upplys era vänner och bekanta om hur Ödeshög styrs idag med tanke på det skandalösa samrådsförfarandet.
Därefter vet de nog vilken valsedel de skall använda i höst.

Lennart


2010-01-24

Bara för att den aktuella och omtalade vindkraftsplanen avser skogsbygden kommer inte utbyggnaden i slättbygden att upphöra. Vindkraftverken blir förmodat tekniskt mer avancerade, mer efficienta och därmed kommer de vindkraftsföretagare vi har att med tiden vilja ersätta de gamla verken med mer efficienta moderna sådana. Det betyder att det då inte kommer att handla om bygglov längre, utan möjligheten för företagaren att utveckla sin verksamhet genom att modernisera maskinparken. detta kommer naturligtvis på sikt att betyda att de stora verken kommer på plats även på slätten. I och med det och den ringa aktan för kringboendes livskvalité är det nog ganska kört...

Putte


2010-01-24

Vilken vacker bild ni fått från Fredriksdal i Småland utanför Nässjö.
Vindkraftverk kan verkligen vara snygga.

U


2010-01-14

Har med skräck tagit del av den "reviderade" översiktsplanen för Ödeshögs Kommun och kan bara konstatera att vissa kommunpolitiker totalt "skiter" i den opinionsbildning som finns emot vindkraftsetablering i skogsbygden. Politikerna har totalt lyckats med att skapa hat och osämja mellan tidigare goda vänner
och grannar och det har även förekommit att medlemmar i jaktlag ifrågasatt om de kan vara kvar! ÄR DETTA VERKLIGEN VAD POLITIKERNA SKALL ARBETA FÖR I KOMMUNEN. Det fanns en tid då vi med glädje åkte till vårt torp, både vinter och sommar, men nu har den glädjen förbytts i sorg, förbannelse och vemod. Vi har tagit beslutet, att om den överkörningen blir till, som nu ligger på bordet, så kommer jag och min familj att snarast sälja vårt drömställe.
Det finns vissa politiker och tjänstemän som sannerligen borde skämmas för hur de hanterat denna fråga och jag kan ju bara fundera på vilken egen "vinning" de själva har fått utav det. Det ligger inte bara en hund begraven i denna fråga utan snarare en hel j..la kennel.

Bengt Lundström Sandstugan S:t Åby


2010-01-14

-Enligt Corren var bygg och miljönämnden eniga om planen. När man tittar på yttrandena ifrån de politiska partierna är de definitivt inte eniga. Tänker bl. a. på avstånd till bostäder och andra skyddsvärda platser.
-Ifrågasätter också starkt varför bygg och miljönämnden i stort totalt har nonchalerat alla yttranden ifrån folk som bor i skogsbygden och som kommer att drabbas på ett eller annat sätt.

Lennart


2010-01-11

Till sign "snart val".
Sossarnas yttrande gör att de också är valbara tillsammans med MP o KD.

Rösta rätt


2010-01-10

Så kallat samråd.
Tilltron för politikerna i Byggnämnden är nu helt borta. Hur kan förtroendevalda med Håkan Johansson i spetsen totalt bortse ifrån alla yttranden. SKANDAL!

Ödeshögsbo(snart f.d.)


2010-01-10

Ödesplan för Ödeshög!
Kommun vill tydligen leva upp till första delen i ortsnamnet.

Skogsbonde


2010-01-10

Byggnämnden.
Ni har lyckats med en sak och det är att offentligt visa att det s k samrådet enbart är ett spel för galleriet.

Realist


2010-01-09

Varför samråd?
Kan tyvärr bara konstatera att Bygg o Miljönämnden gör en total överkörning av merparten av alla yttranden. Varför? Vad är det då för mening med samråd? Ordet demokrati känns som ett hån.
Det positiva i eländet är bl a yttrandena ifrån KD och MP, som inger visst hopp.
Det blir i alla fall lätt att rösta till hösten.

Snart val


2010-01-03

Om man som privatperson vill utföra ljudmätningar bör man tänka på att en loggning av mätvärden knappast kan accepteras om utrustningen man använder inte är registrerad och krönt. Det betyder att utrustningen måste stämmas av mot en känd storhet av ett ackrediterat institut som utför sådant, samt att du som "amatörmätare" måste visa att du trots ditt lekmannaskap har förmågan och kompetens att utföra dessa mätningar rätt, samt att din utrustning behandlas adekvat inte bara vid mätning utan även i vila vid lagring. En mätning med "Clas Olsson"-grejor kan säkert vara intressant men av förklarliga skäl kanske inte fullt ut kan betraktas som pålitliga. Har man skäl att anta att ljudnivåer är störande bör man kontakta ett ackrediterat institut för någon form av långtidsmätning där den vetenskapligt använda metoden dokumenteras samt där utrustningen är godkänd. Jag är säker på att kostnaden går att diskutera eftersom möjligen ett och annat mätinstitut kanske själva är intresserade av en opartisk mätrad.

Patric


2009-12-30

Vindstilla
Det telefonnumret skulle nog många vilja ha - till en opartisk (och godkänd) som rycker ut och mäter just när det blåser med rätt styrka åt ditt håll. Mätningen är krävande och dyr(!) men inte mycket att vifta med för verksamhetsutövaren sitter på leken enligt lag.

Forskning om mätning i skog, upplevelse av möllaljud osv. leder till nya normer. Godtycket med olika ”avstånd” eller ”ljudnivåer” i skilda kommuner kan knappast fortgå. Mätningarna beskriver också bullret dåligt - ett medelvärde man avläser (som ett vattenfall eller vindsus) medan det störande ljudet är ett frenetiskt - svischade. Miljöchefen Torgil i Ödeshög åskådliggjorde saken bra - vevade runt och ”lät” som en mölla i Östnytt för en tid sen. För min del upplevde jag i Krokek ett smått hotfullt, plåtaktigt dunkande, vid 13m/s vind, vilket en dBA-mätare knappast noterar. Buller uppfattas subjektivt och det skulle, med alla (ouppräknade) brister, kännas förfelat att kasta ut fantasisummor på en ”normerad” mätning, såhär i möllavarvens villervalla.

För att få mer ro och känna att jag gör något åt saken skulle jag skaffa en enkel ljudnivåmätare (700kr Clas Olsson) och föra ”bok” vinter och sommar, natt som dagtid - anteckna tidpunkter, ljudstyrka, lokala vindförhållanden/ väder (från Correns hemsida), ljudkaraktär/ påverkan på mig osv. Det är starkt, att ha en god dokumentation över tid, att peka på. Kanske är bullret mer än (föga lantliga) 40dB i vissa lägen? Hur tyst är det vid driftstopp? Osv. Då kunde jag på mänsklig basis påkalla miljökontorets lilla tillsynsmöjlighet – och sen sälja mojängen. Hursomhelst: Var hederligt partisk! Keep ”Calm”!

Vision


2009-12-28

Till vindstilla

Kolla med SP i Borås (svensk provninganstalt)

Dom bör kunna hjälpa dig med hur det skall utföras

Sm


2009-12-28

Vet någon var man ska vända sig för att få bullret från ett vindkraftverk uppmätt? Vill ha faktiska mätvärden uppmätta av en opartisk person.Mycket tacksam för tips på namn och telenr.

Vindstilla


2009-11-24

Energimyndigheten har påtalat att man inte skall genomdriva vindkraft i områden med stort folklig motstånd.Utan tvekan råder detta läge i Holaveden.
Plusa detta med Banverkets landskapsanalys och länsstyrelsens yttrande.
Våra bestämmande lokalpolitiker kan inte bortse från dessa fakta trots projektörernas försök att misstänkliggöra Rättvis Vind och Svenskt Landskapsskydd.

Ödeshögsbo

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.