Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2010-08-02

Jag var på mötet i Boets Bygdegård i lördags för att höra vad politikerna hade att säga om vindkraften. Jag var väldigt glad att mötet gick så lugnt och värdigt tillväga. Däremot blir jag beklämd när jag läser i Corren idag att det skulle varit ett stormigt möte och att smockan skulle ha hängt i luften. Det är en alldeles felaktig bild över mötet som Gunilla Rech ger. Mitt råd till henne blir att om hon inte kan förmedla en korrekt bild av en händelse så kanske det är lika bra att låta bli att skriva överhuvudtaget. Att sedan dramatisera att en dörr blåste igen med en "hotfull" smäll, gör ju inte saken bättre.
SKÄRPNING GUNILLA RECH.

Bengt Lundström
Äby Sandstugan

Lundström


2010-08-02

Efter mötet i Boet:
Kära politiker i Ödeshög ta hjälp av kunskapen och kompetensen som finns i föreningen Rättvis Vind som är gratis! istället för att lägga dyra pengar på en värdelös konsult.

Ytterliggare en reflektion, enligt Miljö- och byggnämnden skulle denna plan bli Sveriges tuffaste plan. Är inte de kommuner som sagt nej till vindkraft i sin kommun ännu tuffare.

åhörare


2010-07-26

Grattis Håkan!
Läste i corren att föreningen Rättvis vind ställde till en massa förtret för dig och dina kompisar och inte vill ställa upp på en dialog. Men varför vill du föra en dialog i pressen istället för att ställa upp och komma på de möten du blivit inbjuden till. Har du själv tagit något initiativ utöver att "klaga" i corren?
Svarar du på detta?

Putte


2010-06-22

Till sign. U.
I Krokek finns ett tydligt exempel på hur det blir i skogsbygden och detta med ett verk på 100 meters höjd.
17 st verk i Granliden/Järnstad med en höjd av 150 meter!
Ett industriområde med förstörd boendemiljö är ingen framtidsMÖJLIGHET för mitt ev. fortsatta boende i Ödeshögs kommun.

Realist


2010-06-21

Citat från första sidan på Ödeshögs hemsida:

"I Ödeshögs kommun bor människor som ser infarten istället för avfarten, som ser möjligheter istället för problem. Det smittar av sig!"

Hoppas att det också stämmer hos de flesta av Ödeshögsborna och att det även finns några här i denna förening som ser möjligheter istället för bara problem.

U


2010-06-21

Såg att Slatte fick en välförtjänt eloge i Corren gällande Krokek. Det är tur att det finns några i kommunen som fortfarande har kvar sitt sunda förnuft.
Det finns även ett antal politiker i några av partierna, som också verkar ha vettet kvar. Tyvärr finns det även av andra sorten, som jobbar i eget och kompisars intresse.

Ödeshögsbo


2010-06-20

En riksdagsman förklarade i TV att han fick vara med på prinsessans bröllop för att han var vald av folket och att han var med och representerade väljarna. Bra sagt och gjort!
De förtroendevalda i Ödeshögs fullmäktige har genom demokratin valts att ha ansvaret för Ödeshögs kommun och därmed företräda folket. Skyldighet finns att styra så att folket har och får det så bra som möjligt.
Ni i fullmäktige har därför ett stort ansvar och måste lyssna på vad folket tycker gällande vindkraftsproblematiken. Tusentals boende i kommunen kommer att drabbas och detta måste självklart betyda mest. Ett fåtal markägare kan inte med ekonomiska motiv tillåtas att få göra Holaveden till industrilandskap och förstöra livsmiljön.
Jag förutsätter och utgår ifrån att fullmäktige inser detta och kommer att fatta beslut som gagnar alla i Ödeshög.

Lennart


2010-05-25

Bedrövligt med vissa politiker som inte verkar bry sig om det äldre paret i Krokek. Bra att veta inför valet i höst.

E.P


2010-05-25

Nu måste kommunledningen gripa in och ta sitt ansvar! Byggnämnden visar åter igen att de inte klarar sina uppgifter. Krokek.
Ett löjets skimmer lär snart uppstå över de styrande, om detta får fortgå.
Kommunstyrelsen måste ta över vindkraftsärendena.

Krokeksbo


2010-05-24

Jaha, den här gången skall man yttra sig till kommunstyrelsen angående översiktsplaner och policys!? Vem skall man skicka yttranden till nästa gång?
Alla hittillsvarande yttranden och synpunkter kring vindkraften i Ödeshögs kommun väger alltså inte in vid kommunstyrelsens aktuella granskning och bedömning? Det behövs nya yttranden minsann?
Vore det inte rimligt att kommunstyrelsen i demokratins namn väger in samtliga turer och yttranden som varit hittills istället för att sjabbla bort medborgarnas åsikter i ytterligare en vända?

Det hela börjar bli lite oöversiktligt... Inte kan det väl vara avsikt?

Hans-Erik K.


2010-05-24

Läste om krokek vindkraftverks bygglovsärende och såg att Håkan Johansson gjort en ändring i bygglovet och fått det ur världen.
kan man verkligen göra så i ett demokratiskt samhälle?
köra över sin egna befolkning. Hoppas att man får stopp på vansinnet.

Var ute vid Falköping i lördags och titta på montering av ett 150m verk, där i publiken var det några som sa "Så vacker den är".
Undrar om dom vet vad det innebär för närboende?

sm


2010-05-14

Samrådsplanen pekar som förväntat på många "bör" och "borde". Områden som är undantagna är det bara "tillsvidare". Ansökningar om bygglov visas i områden som är undantagna enligt tidigare, och detta till förmån för annan placering. Dessa står kvar i planen utan att upplysa om de senare kommer att accepteras eller inte...

Tillstyrker man denna plan ger man kommunen och dess vindkraftsivrare med andra ord fullständigt fria händer att göra vad de vill!

Putte


2010-05-14

Någon större skillnad i samrådsunderlaget mot det som presenterades för att antal år sedan går inte att se. Lika obegripligt, otydligt och virrigt som det varit från början med exakt samma (des)"information".

Den upprepade presentationens syfte kan därför bara vara att trötta ut alla motståndare tills ingen orkar opponera sig längre och de som ivrar för vindkraften får som de vill.

Skall de lyckas med denna taktik?

ES


2010-04-14

Tack Realisten!
Med Krokek och vindkraften i åtanke Googlade jag vidare på orden Hyssna+Ingemanssons - och hittade direkt: Vindkrafstmätning klar Markus Holmquist´s blogg. Läs gärna noga denna upplysande rysare/dialog med ortsbefolkningen, från 26 aug 2008 ända till slutet(?) 22 nov 2009!

Hursomhelst. I den utopiska ”helikopterfilmen” med vindkraftsparker i fokus, här på Rättvis vind, avbildas Holaveden som en död, grön öken. Ladda kameran, gå ut och plåta mycket i Holaveden nu! En ”levande” bild säger mer än tusen ord. Pass på! Och: Boverkets pengar till oberoende, sakkunnigt utförda landskapsanalyser är begränsade. Det vore synd om just Ödeshög missar en sådan allmän översikt.

Vision


2010-04-13

Mitt råd är att inte anlita Ingemanssons för en ev ljudmätning då deras mätning av verket vid Hyssna var under all kritik och i mina ögon rejält manipulerad.. Den underkändes för övrigt av Statens provningasanstalt( SP)..
Detta verk i Hyssna alstrar för övrigt just nu decibel mellan 70 och 90...Och ägarna gör inte ett skvatt.. Ska mätningar göras, så gör det under den fuktiga delen av året då det låter mer än under sommaren, mkt mer och den fuktiga tiden varar tyvärr större delen av året. Vi som boende är totalt maktlösa och min farhåga är att vi kommer att få bo i detta oväsen.

realisten


2010-04-05

Vet inte om jag minns rätt, men jag har för mig att jag på TV4-nyheterna såg att man någonstans polisanmält vindkraftverk då man anser att de utgör ett principiellt miljöbrott då de prövas och tillåts som byggnader men inte som maskiner... Maskiner skall enligt europeisk lagstiftning i stor utsträckning till del, och i sin helhet vara CE-märkta. Något som tydligen saknas för vindkraftverk...

CE-märkningen är ett obligatoriskt förpliktat certifikat som visar att produkter tillverkas med största möjliga hänsyn tagen för att undvika eventuella brister och principiella säkerhetsföreskrifter. CE-förfarandet skall dessutom för varje produkt vara väl dokumenterat.

PJ


2010-03-14

Det är med sorg i hjärtat jag ser skådeplatsen för min barndoms alla somrar, en plats med unik flora och fauna, en urtypisk svensk miljö, reas ut till politiker och andra med ytterst dunkla motiv. Men framför allt känner jag med de boende i området som, om dessa planer blir verklighet, kommer att få sin livsmiljö förstörd för att redan privilegierade människor skall förse sig ytterligare. Det är tydligen inte bara olja som är på upphällningen, utan även demokrati och rättvisa!

David Z


2010-03-06

Bäst som vi trodde att allt översitteri och maktfullkomlighet var utrotade, för vi bor ju i en demokrati, eller ? Så kommer detta med att placera flera vindkraftsparker i ett av landets mest fantastiska natur och kulturområden lindrigt sagt som en överraskning. Det utan att låta ortsbor och övriga berörda få en chans att på demokratisk väg få ta del av planerna.
När vi som har våra fritidshus och ärvda gårdar i området får uppleva detta tänker man först och främst på de som bor och lever dagligen. De har satsat på småföretagande av olika slag och nu håller all detta på att gå om intet.
De ska försöka överleva i en miljö som både bullrar, vibrerar och ser gräsligt ful ut.
Vi som har företag i större städer och har planer på att etablera oss i området kommer ju att lägga dessa planer på is. Planer som annars lätt hade kunnat bli verklighet för som ju alla vet idag, med en bra internetuppkoppling kan man idag sköta jobbet från en röd stuga i skogen.

Ner med nyfeodalismen ! Låt demokratin leva !

Alice Karlsson


2010-02-17

Svar till Petrus Karlsson.

Skogen må vara en industri i dina ögon men det är också ett mycket viktigt rekreations-område. Att det är avundsjuka detta handlar om är i mitt tycke bara dumt prat. Jag och många med mig tycker visserligen att vindkraften är en alldeles för dyr och bullrig energikälla, men eftersom regeringen har bestämt att det skall finnas så tycker vi att dessa kan sättas upp på platser som är s.k. riksintressen eller där störningen är minimal. Det kan ju inte vara så att vi som har hus i skogsbygden skall behöva åka till Trehörna eller liknande för att kunna få en tyst skogspromenad. Ditt förslag att vi skall ersättas med någon ynka bråkdel av vad marken är värd är dessvärre ingen bra lösning, eftersom pengar inte tystar vindkraft-oljudet. Jag håller dock med dig om din inställning om kommunens politiker samt att fler borde skriva ut sina namn så att man vet vem man diskuterar med.
Ha en bra dag Petrus.
MVH
Bengt Lundström
Sandstugan

Bengt Lundström


2010-02-17

det var då att förbannat gnäll!!
skogen är i dag en industri, varför ska inte även den optimeras som all annan industri??
finns det mer vinst att ta ut så ska väl det tillåtas!?!
avundssjuka är vad det handlar om!! jag tycker också att grannar som drabbas ska ersättas, något i stil med vad en skogsägre ersätts med när hans mark ska bli ekopark eller naturreservat, någon ynka bråkdel av vad marken är värd!!
det ska inte heller råda något byggförbud på marker intill vindkraftverk, får grannen bygga ett vindkraftverk så får väl jag bygga en vedbod?? men det är bara mina åsikter!!
vad det gäller valet har vi sett vad våra politiker står för tidigare, finns det en egen vinning i något så ställer dom upp på vad som helst!
ser gärna att fler skriver ut sina namn så kan vi diskutera öga mot öga!!

Petrus Karlsson

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.