Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2018-06-17

Läste artikeln på denna hemsida om vindkraftsproblematiken i Mariestad.
I artikeln framgår att politikerna där i sin vindbruksplan från 2014 beslutat om 900 meter mellan bostad och vindkraft. Dessutom får det aldrig var mer är 35 decibel vid bostad orsakad av vindkraft.
År 2014 var det inte tal om dagens höjder på vindkraften.
Ska bli intressant att se vad Ödeshögs politiker fastställer för regler gällande avstånd och decibel i den kommande översiktsplanen. Förhoppningsvis prioriteras folket i kommun vilket måste innebära strikta regler.

Naturvän


2018-06-03

Svar till holaveden.
Vi i styrelsen har haft samma förfarande som inför förra valet med att vi varit i kontakt med de politiska partierna med frågeställningar gällande deras inställning till bla vindkraftsetablering i holaveden, avstånd mellan vindkraftverk och bostäder mm.Så fort samtliga svar kommit in till föreningen så kommer de att läggas ut på hemsidan.
Mvh

Ordf Morgan Andersson


2018-05-31

VALTIDER
Vid förra valet röstade jag, min familj och grannar enbart med utgångspunkt från vindkraftsfrågan. Samtliga i min omgivning är mot vindkraft i Holaveden/skogsbygden.

Hoppas Rättvis Vind även denna gång redogör för vilken inställning våra lokalpartier har.

Det skulle vara förödande med vindkraft i vårt älskade Holaveden och därför är givetvis denna fråga direkt avgörande för vilken valsedel som jag väljer.

Tacksam om ordföranden eller någon annan i styrelsen "leder" oss "rätt" i valet.

Holaveden


2016-02-14

Bedrövligt att H. Karlsson(Eolus) understår sig att anklaga Ödeshögs kommun för "rättsosäkerhet".
Är det några som tummar på rättsosäkerheten är det vindkraftsindustrin med dess härjningar. Dessutom är denna industri understödd av diverse makthavare i domstolsväsendet och rikspolitiker.
Här kan man tala om RÄTTSOSÄKERHET.

Rättssäker


2016-02-11

Eolus visar sitt rätta jag med deras uppfattning om Krokeksverket. Henrik Karlsson på Eolus tycker att det skulle varit full enighet i byggnämnden om att bygglov skall ges. Han tycker vidare att ärendet är "glasklart".
I stort sett alla som har insikt, inser att bygget från början till slut är ett stort fiasko med det ena felet efter det andra.
Ödeshögs kommun ska tacka högre makter att Eolus försvinner från kommunen.

Sommarboende


2016-02-09

Eolus/Henrik Karlsson. Du borde sopa rent framför egna dörren innan du ”spyr galla” över Ödeshögs kommun. Det må vara att kommuns handläggning av Järnstadansökan tagit tid, men detta fritar inte Eolus från sin bristfälliga och vilseledande ansökan.

Källbullret för de sökta verken är enligt tillverkaren Vestas fastställt till 107,6 dBA. Bullerberäkningarna ska då självklart utgå från detta värde. Eolus har sänkt det fastställda värdet till 105,5 dBA!! Detta sannolikt för att undvika att vissa hus i beräkningarna skulle få bullervärden överstigande det tillåtna gränsvärdet på 40 dBA. Självklart kan inte Eolus sänka ett av tillverkaren fastställt bullervärde, bara för att bullervärdet i beräkningarna ska understiga gränsvärdet och att tillstånd för bygglov ska kunna ges.
Eolus har alltså uppenbart försökt att BLUFFA igenom bullerberäkningar som visar ca 2 decibel för lite i buller. Detta är mycket då det handlar om en logaritmisk skala där 3 decibel motsvarar fördubblad ljudstyrka. Oseriöst och bedrägligt i högsta grad!

Ansökan saknar även helt konsekvensbeskrivning på de stora trafiksäkerhetsrisker som skulle följa på en sträcka av ca 2 km av motorvägen, som skulle drabbas av omfattande skuggbildningar.
Vidare finns stora brister gällande fågelinventering, fladdermusinventering, fotomontage och landskapsanalys m.m.

Unika Holaveden, boende och Ödeshögs kommun ska vara djupt tacksamma för att Eolus försåtliga ansökan med rätta hamnat i papperskorgen.

Åke Johansson


2016-02-08

Då vet jag vem jag ska rösta på även i fortsättningen. Självklart fortsätter jag att rösta på de som ställer upp för folket och som har kurage att stå emot hänsynslösa prospektörer.
Tack till de politiker som värnar om vår boendemiljö.
Ris till Eolus och deras misslyckade taktik att försöka skrämma sig fram i Ödeshög.
Ge f-n i att kasta skit på våra kloka politiker!

Lennart


2016-02-07

Frågan kan ställas till Henrik Karlsson Eoulus och Rolf Pettersson RGP, är man tvungen att vara mytoman för att syssla med vindkraft och dess beräkningar för ljud och skugga. Jag har i en tidigare insändare nämnt att det finns tre kategorier yrkesmän .Kategori ett de riktiga proffsen som gör allt rätt i minsta detalj, kategori två den vanlige yrkesmannen som gör det som ska göras men inte det lilla extra och så har vi kategori tre, där finns rötäggen som trots att de konstant gör fel så hävdar de att de har rätt och alla andra har fel. I sistnämnda kategori hamnar Henke och Roffe där de tydligen inte kan hålla sig till riktiga fakta utan ägnar sig konstant åt rena felaktigheter för att lura tjänstemän och politiker. Detta enbart för att göra egen ekonomisk vinning. Nu när de bägge clownerna blivit avslöjade i Ödeshögs kommun så får de hitta på något nytt för att klara sitt uppehälle, bara det inte handlar om siffror och beräkningar eftersom de verkar vara lite klena i matematiken.

Krokekarn


2016-02-05

Henrik Karlsson. Vi som bor i skogsbygden har oroligt fått stå ut med era bedrägliga försök att få kommunens politiker i BMN att anta era lögnaktiga beräkningar angående källbuller, bullermätningar mm. Tack vare Rättvis Vinds oförtröttliga kamp mot era lögner har även politikerna fått upp ögonen på detta. Jag, och många med mig, anser att rättssäkerheten segrat i Ödeshögs Kommun.
Nu kan kommunens slogan med förkärlek ändras till:
Kommunen med lyckliga människor.

Bengt Lundström Sandstugan


2016-02-04

Eolus lovar att inte ge sig på Ödeshögs kommun någon mer gång gällande vindkraftsindustriområden.
Vad bra!!!!
Hoppas övriga prospektörer också inser att vindkraft inte hör hemma i Holavedsskogarna.

Realist


2016-02-04

Stort tack till de politiker som ställt upp för oss boende på landet. Nu kan vi äntligen börja bygga om vårt hus. Hade det blivit vindkraft hade vi lämnat Ödeshög.

Förhoppningsfull


2016-02-04

Tack Rättvis vind, håller med Hans Ström i sitt uttalande i dagens Corren "– Det hade stått åtskilliga vindkraftverk i bygden om vi inte kämpat som vi gjort. Jag ser utvecklingen som en seger för demokratin."

Rättvisan segrar


2016-02-04

Tack alla som kämpat mot vindkraftseländet. Nu kan jag äntligen se positivt på framtiden och JAG KAN BO KVAR I MITT HUS!!!!!!!

Lycklig


2016-02-04

Henrik Karlsson, Eolus Vind anser att en majoritet av politikerna i miljö- och byggnämnden verkar ha som främsta uppdrag att förhindra en utbyggnad av vindkraft i kommunen, samt att kommunens tidigare förhalning till beslut i ärendet "påvisar en rättsosäkerhet som saknar motstycke".
Henrik har nog aldrig lyssnat på människorna som ska bo i eländet, tack till de politiker som lyssnat!

vindstilla


2016-01-01

Ödeshögs nya slogan: "Borta med vinden".

Bengt Lundström. Sandstugan


2015-12-28

Ödeshög "Ett rum för själen"
Det ska nog fortsättningsvis vara Ödeshög "laglöst land, ett nytt Klondyke, möjlighetens kommun där legalisering av svartbyggd elindustri möjliggörs.Detta tack vare tjänstemän och vissa kommunpolitiker med tunnelseende. Att en kommun ska göra sig medskyldig till bla miljöbrott lär nog inte bidra med att folk vallfärdar till Ödeshög för att bosätta sig, snarare blir nog resultatet det motsatta.

Krokekarn


2015-11-10

Nu vill Magnus Oskarsson ha järnväg istället för vindkraft i Järnstadsskogarna.
Corren 10/11

Naturvän


2015-10-28

Det är bara att vända sig till pressen och gråta ut om man inte får det som man vill. Om RGPàrn tycker att kommunen behandlar honom illa så kanske det beror på dennes bullerberäkningar som ett exempel.
Hur kan han komma under 40 dec i sin ansökan för de bägge planerade verken i Krokek när ÅF`s konsult som i nuläget är ansvarig för bullerberäkningen för det nu uppförda verket i Krokek hamnar över 40 dec och tillämpar avrundning nedåt för att klara bullernivån.
Det har gjorts bullermätningar för verket i Krokek och de visar på att bullervärdena är över Naturvårdsverkets fastställda värde på 40 dec, även här använder sig konsulten av avrundning nedåt för att klara bullernivån 40 dec.
Blir ett uppmätt värde som överskrider ett max värde verkligen lägre i verkligheten bara för att man avrundar det nedåt i teorin?

Krokekarn


2015-10-28

Bixia har gjort en undersökning om vindkraft. I denna framgår att 3 av tio kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk.
7 av 10 vill alltså inte bo vid ETT vindkraftverk.
70% blir många i Ödeshögs kommun.
Politiker och övriga beslutsfattare måste öppna ögonen för detta och inte kuva folket.
I Ödeshög finns det ett antal ansvarsfulla politiker som värnar om folket och dess boendemiljö. De prioriterar folket framför vindkraften trots att de får dock mycket"skit" för det. En stor eloge till dem!

Demokrati


2015-10-24

Ett stort tack till Rättvis Vind som granskat och genomskådat vindkraftsexploatörerna. Tack även till politikerna som insett vad vindkraften ställer till med för boende och naturen.

Tacksam

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.