Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2016-02-07

Frågan kan ställas till Henrik Karlsson Eoulus och Rolf Pettersson RGP, är man tvungen att vara mytoman för att syssla med vindkraft och dess beräkningar för ljud och skugga. Jag har i en tidigare insändare nämnt att det finns tre kategorier yrkesmän .Kategori ett de riktiga proffsen som gör allt rätt i minsta detalj, kategori två den vanlige yrkesmannen som gör det som ska göras men inte det lilla extra och så har vi kategori tre, där finns rötäggen som trots att de konstant gör fel så hävdar de att de har rätt och alla andra har fel. I sistnämnda kategori hamnar Henke och Roffe där de tydligen inte kan hålla sig till riktiga fakta utan ägnar sig konstant åt rena felaktigheter för att lura tjänstemän och politiker. Detta enbart för att göra egen ekonomisk vinning. Nu när de bägge clownerna blivit avslöjade i Ödeshögs kommun så får de hitta på något nytt för att klara sitt uppehälle, bara det inte handlar om siffror och beräkningar eftersom de verkar vara lite klena i matematiken.

Krokekarn


2016-02-05

Henrik Karlsson. Vi som bor i skogsbygden har oroligt fått stå ut med era bedrägliga försök att få kommunens politiker i BMN att anta era lögnaktiga beräkningar angående källbuller, bullermätningar mm. Tack vare Rättvis Vinds oförtröttliga kamp mot era lögner har även politikerna fått upp ögonen på detta. Jag, och många med mig, anser att rättssäkerheten segrat i Ödeshögs Kommun.
Nu kan kommunens slogan med förkärlek ändras till:
Kommunen med lyckliga människor.

Bengt Lundström Sandstugan


2016-02-04

Eolus lovar att inte ge sig på Ödeshögs kommun någon mer gång gällande vindkraftsindustriområden.
Vad bra!!!!
Hoppas övriga prospektörer också inser att vindkraft inte hör hemma i Holavedsskogarna.

Realist


2016-02-04

Stort tack till de politiker som ställt upp för oss boende på landet. Nu kan vi äntligen börja bygga om vårt hus. Hade det blivit vindkraft hade vi lämnat Ödeshög.

Förhoppningsfull


2016-02-04

Tack Rättvis vind, håller med Hans Ström i sitt uttalande i dagens Corren "– Det hade stått åtskilliga vindkraftverk i bygden om vi inte kämpat som vi gjort. Jag ser utvecklingen som en seger för demokratin."

Rättvisan segrar


2016-02-04

Tack alla som kämpat mot vindkraftseländet. Nu kan jag äntligen se positivt på framtiden och JAG KAN BO KVAR I MITT HUS!!!!!!!

Lycklig


2016-02-04

Henrik Karlsson, Eolus Vind anser att en majoritet av politikerna i miljö- och byggnämnden verkar ha som främsta uppdrag att förhindra en utbyggnad av vindkraft i kommunen, samt att kommunens tidigare förhalning till beslut i ärendet "påvisar en rättsosäkerhet som saknar motstycke".
Henrik har nog aldrig lyssnat på människorna som ska bo i eländet, tack till de politiker som lyssnat!

vindstilla


2016-01-01

Ödeshögs nya slogan: "Borta med vinden".

Bengt Lundström. Sandstugan


2015-12-28

Ödeshög "Ett rum för själen"
Det ska nog fortsättningsvis vara Ödeshög "laglöst land, ett nytt Klondyke, möjlighetens kommun där legalisering av svartbyggd elindustri möjliggörs.Detta tack vare tjänstemän och vissa kommunpolitiker med tunnelseende. Att en kommun ska göra sig medskyldig till bla miljöbrott lär nog inte bidra med att folk vallfärdar till Ödeshög för att bosätta sig, snarare blir nog resultatet det motsatta.

Krokekarn


2015-11-10

Nu vill Magnus Oskarsson ha järnväg istället för vindkraft i Järnstadsskogarna.
Corren 10/11

Naturvän


2015-10-28

Det är bara att vända sig till pressen och gråta ut om man inte får det som man vill. Om RGPàrn tycker att kommunen behandlar honom illa så kanske det beror på dennes bullerberäkningar som ett exempel.
Hur kan han komma under 40 dec i sin ansökan för de bägge planerade verken i Krokek när ÅF`s konsult som i nuläget är ansvarig för bullerberäkningen för det nu uppförda verket i Krokek hamnar över 40 dec och tillämpar avrundning nedåt för att klara bullernivån.
Det har gjorts bullermätningar för verket i Krokek och de visar på att bullervärdena är över Naturvårdsverkets fastställda värde på 40 dec, även här använder sig konsulten av avrundning nedåt för att klara bullernivån 40 dec.
Blir ett uppmätt värde som överskrider ett max värde verkligen lägre i verkligheten bara för att man avrundar det nedåt i teorin?

Krokekarn


2015-10-28

Bixia har gjort en undersökning om vindkraft. I denna framgår att 3 av tio kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk.
7 av 10 vill alltså inte bo vid ETT vindkraftverk.
70% blir många i Ödeshögs kommun.
Politiker och övriga beslutsfattare måste öppna ögonen för detta och inte kuva folket.
I Ödeshög finns det ett antal ansvarsfulla politiker som värnar om folket och dess boendemiljö. De prioriterar folket framför vindkraften trots att de får dock mycket"skit" för det. En stor eloge till dem!

Demokrati


2015-10-24

Ett stort tack till Rättvis Vind som granskat och genomskådat vindkraftsexploatörerna. Tack även till politikerna som insett vad vindkraften ställer till med för boende och naturen.

Tacksam


2015-10-24

Tack och adjö RGP. Förresten finns det inget att tacka dig för. Tvärtom var det ditt fel att det blev som det blev i Krokek. Jag kommer aldrig att förlåta dig för detta. Dessutom har du mage att ge dig på lokalpolitikerna och beklaga dig.
Utmärkt att de ställer upp för folket och inte för profitörer som du (RGP.)

Ödeshögsbo


2015-10-23

Tack RGP för att du lämnar Ödeshög! På DIN goda tid när Håkan Milling stöttade dig, ser vi resultatet i Krokek.
Även att du var "sakkunnig" till nämnden och tjänstemän. Snacka om att utnyttja tillfället. Viktigt att kommunen ser till att det är kompletta ansökningar. Det är Du som är ansvarig för detta.

Vän av ordning


2015-10-23

Då var cirkusen igång igen.
Efter att via mejl ha en dialog med vissa tjänstemän på kommunen angående bygglovet i Krokek så verkar det vara ett svalt intresse med att svara på de frågor som ställs. Tjänstemän som avlönas via skattemedel ska vara kommuninvånare till hands när de har frågor och svara på dessa.
Det kan ej heller vara tjänstemännens uppgift att försöka hitta kryphål i hanteringen för bygglovsärenden för att etableringar ska komma till stånd, utan de ska se till att med bla miljöbalken som verktyg och myndigheters riktlinjer se till att boende i kommunen inte utsätts för onödigt lidande och störande av sin vardag i sin egen hemmiljö

Krokekarn


2014-12-15

JO-anmälan.
STORT TACK till Hans Blomberg, Håkan Strotz och Linus Andersson!
Detta eftersom ni använt sunt förnuft och stått upp för flertalet boende i Ödeshögs kommun.
Jag har följt artiklarna i Corren om JO-anmälan. Grunden till fördröjningen är det undermåliga vindkraftsprogrammet och ett felaktigt fullmäktigebeslut. Tyvärr är fokus enbart på hur "synd" det är om markägarna/exploatören i Järnstadansökan och att de fått vänta på beslut. Det finns även ytterligare ett antal vindkraftsansökningar utspridda i kommunen som fått vänta och därmed omfattas hela kommunen.
De tre inledningsvis nämnda politikerna har insett att det skulle vara ett svek mot de boende i kommunen att tvinga på dem vindkraft utan en gällande översiktsplan. Detta då kommunen "dabbat" sig.
Det skulle finnas fler politiker av er sort i Ödeshögs kommun, som vågar ställa upp för folket.

Lennart


2014-09-17

VALLÖFTENA!
Valet är över och det ska bli intressant att se hur mycket KD:s och MP:s löften om ett vindkraftsfritt Holaveden är värt.

Holaveden


2014-09-14

Har Rättvis Vind missat att även SD och Björn Ribers säger NEJ till vindkraft?

Undrande


2014-09-14

Litar inte på Oskarsson. Vindkraften säger han nej till, men gruvdrift går bra. Corren 11/9

Undrande

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.