Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2012-12-26

Någon som vet om sossen i byggnämnden har stöd för sitt handlande av de övriga i partiet. Jag hoppas och tror att han är kärringen mot strömmen. Inte kan väl sossarna springa storböndernas ärende?

LJ


2012-12-26

Hur mycket har det grovt felaktiga bygglovet i Krokek kostat hittills i skattepengar?
Hur mycket kommer det att kosta framöver?
Skattepengar som skulle gått till viktigare saker.

Dessutom förstörd livsmiljö för omkringboende som inte kan värderas.
Sänkta fastighetsvärden m.m.

Hade någon i privat verksamhet tagit ett sådant felbeslut hade "huvuden fått rulla". Men inte i kommun för........
Vissa politiker borde ägna sig åt självkritik efter det fattade bygglovet och avgå.

POLITIKER se nu för bövelen till att det blir rätt med det omdiskuterade vindkraftsprogrammet så att vi framöver slipper mer Krokeksfall.

ekonomen


2012-12-24

Till Politikern

Det var moderaten och ordförande i Miljö- och byggnämnden (Håkan J) som framförde förslaget med de två tilläggen på fullmäktigemötet. Som mångårig ordförande i byggnämnden måste han väl veta vad som gäller. Inte kan väl denne oförvitlige hedersman bluffa? God Jul!

Ödeshögsbo


2012-12-24

Kära politiken!
Tyvärr är det inte bara tilläggen som är fel, utan även hela processen med inarbetningen av vindkraftsplan. Detta trots en dyr konsult?!
Dags att göra rätt!

hoppfull


2012-12-24

Ödeshögs kommun ska satsa på TV-reklam. Önskebudskap skulle vara "Flytta till ett vindkraftsfritt Holaveden i Ödeshögs kommun"

För fler kommuninvånare


2012-12-24

Jag vet att när det gäller översiktsplanen så visste alla i toppen inom KD i Ödeshög att den ej skulle hålla juridiskt pga den sena ändringen. Översikts Bengt talade om detta för dem. Man valde detta ändå för att kunna bilda sin allians. Tala om maktsugna med våra skattepengar

politikern


2012-12-23

Hundratusentals kronor i sjön av våra skattepengar.
Får det gå till så här?

Lasse


2012-12-23

Vad styrde den GAMLA byggnämnden med?
-Ett miljonprogram i vindkraft som länsstyrelsen dömt ut.
-Ett "vansinnigt" felbeslut om Krokeksverket som länsstyrelsen granskat och kritiserat.
Vad kommer härnäst?

Realist


2012-12-23

Vad trött jag blir! Går verkligen mina skattepengar till att föda politiker som genom felbeslut förstör för folk på landet. Det är inte därför vi röstar på dem utan det är för att de ska tillvarata folkets och kommuns bästa.

Skärpning


2012-12-23

Jag skulle vilja nämna något om yrkesmän.Det finns tre sorter oberoende vad de sysslar med,de kan vara hantverkare,grävmaskinister eller konsulter för att nämna några yrkeskategorier.
Vi har den riktiga yrkesmannen som är ett med verktyget och med fingertoppskänsla alltid får till det med ett utmärkt resultat.
Sen har vi kategori två som går till jobbet och gör det de ska men med saknar fingertoppskänslan.
Kategori tre,som vi kan kalla rötäggen som finns i alla yrken, är de som framhäver sig själva men alltid lyckas med att det blir fel.I deras natur ligger det de alltid skyller felet på någon annan.Av någon lustig anledning så går man på deras bortförklaringar.
Det finns flera stycken av kategori tre,de så kallade rötäggen som kommunen förlitar sig på, bla Bengt Gustavsson som är pappa till vår översiktsplan.Det är väl dags att vi som skattebetalare i Ödeshögs kommun kräver att vi får valuta för skattekronorna och att arbetet de utför leder till ett fullgott resultat.

Krokekarn


2012-12-22

Jaha ,då var RGParn på gång igen med en ny ansökan i Krokek och Näteryd.Tittar man på den gamla ansökan och den nya så förstår jag inte varför det används olika råhetslängd och råhetsklass i respektive ansökan.Bara för att RGParn köpt Windpro så måste han förstå hur programmet fungerar.Han påstår i en skrivelse att han har hållit på med vindkraft över 15 år,men det är ingen garanti att vederbörande är duktig på det han gör det är väl så här att han har ett munläder och kan tala för sin sak.Okunskapen på kommunal nivå gällande beräkningarna vid bygglovsansökan av vindkraftverk är mycket bristfällig.Man litar helt och hållet på prospektören.Har man inte kunskapen gällande beräkningar mm i en bygglovsansökan så rekommenderas en oberoende granskning av neutral part.

Krokekarn


2012-12-18

Hur mycket har det grovt felaktiga bygglovet i Krokek kostat hittills i skattepengar?
Hur mycket kommer det att kosta framöver?
Skattepengar som skulle gått till viktigare saker.

Dessutom förstörd livsmiljö för omkringboende som inte kan värderas.
Sänkta fastighetsvärden m.m.

Hade någon i privat verksamhet tagit ett sådant felbeslut hade "huvuden fått rulla" Men inte i kommun för........
Vissa politiker borde ägna sig åt självkritik efter det fattade bygglovet och avgå.

POLITIKER se nu för bövelen till att det blir rätt med det omdiskuterade vindkraftsprogrammet så att vi framöver slipper mer Krokeksfall.

LJ


2012-12-16

Har det blivit fel med översiktsplanerna återstår bara att göra om. Så funkar det mesta i livet och även kommunal verksamhet.

Nyinflyttad


2012-12-15

Tack för att ni håller oss uppdaterade både med hemsidan och med era e-post utskick, inte lätt annars när man bor 25 mil bort.
Önskar alla Rättvis vindare en God Jul!

fritidsboende


2012-12-15

En undran...
Länsstyrelsen kan inte stänga Krokeksverket, Ödeshögs kommun kan tydligen inte det heller...
Ingen kan eller vill?
Är vi fullständigt rättslösa i Krokek? Se filmen med skuggorna i Krokek, då förstår ni hur vi har det. Är det så här det blir när man inte gör rätt från början?

Trötter


2012-12-15

Till sign realist.
Finns det demokrati i vår kommun blir det inte ett vindkraftverk till!

Lennart


2012-12-09

Fler och fler inser att nyttan av vindkraft inte på långa vägar uppväger de oerhörda skador den medför.
Vetenskapsakademin säger också i klartext att vindkraften är meningslös.
Är det då rätt att förstöra Holaveden? Självklart NEJ!
I stort sett alla boende i Holaveden vill inte ha den meningslösa och förfulande vindkraften.
I Ödeshög är det extra tydligt att folket inte vill ha mer vindkraft. Räcker med att slätten förstörts.
I demokratisk anda borde det vara självklart att våra folkvalda politiker och avlönade tjänstemän ser till att folket får som de vill.

Realist


2012-12-08

Nu har verket i Krokek varit i bruk över tre år och fortfarande får verksamheten bedrivas fastän det finns realistiska bevis för skugg och ljudpåverkan iform av film.Det har gjorts en ljudmätning som har blivit granskad av Statens provningsanstalt.Granskningen visar på allt för höga dec värden men med en mängd osäkerhetsfaktorer som utövaren av ljudmätningen påvisar tex små pippifåglar som är vakna vid tre tiden på morgonen mm.
Det bestämdes i mars månad på ett möte med närboende att en ljudmätning skulle göras så snabbt som möjligt bara förutsättningarna var de rätta.Det dröjde till långt in i maj innan mätningen utfördes förmodligen enbart för att dra nytta av dessa osäkerhetsfaktorer,som fågelkvitter,lövbrus mm.Det fanns vid minst tre tillfällen perfekta förhållanden för en ljudmätning innan lövsprickningen.Som alla vet så är det 40 dec som är naturvårdsverkets norm för buller från vindkraftverk,det är nu man inte blir klok på hur MBN resonerar.Värdet av mätningen visar på för höga värden men med osäkerhetsfaktor +/- någon dec. MBN går tydligen helt och hållet på minus och kommer fram till värdet ett värde av 40,4 dec av sin tolkning.Vad som är det konstiga i detta är att man sen ska avrunda värdet nedåt till 40 dec,var finns logiken?
Kommer 39,5 dec framgent att avrundas uppåt till 40 dec?
Kommer en bygglovsansökan med en bullerberäkning med 40,4 dec att beviljas med avrundningsprincipen?

Krokekarn


2012-11-30

"Ibland låter det som att flygplan flyger över tomten hela tiden".
Detta upplevs av en familj som bor 1900 meter ifrån ETT vindkraftverk. Detta finns att läsa på denna hemsida i tidningen Barometern med rubrik "Snurror oroar".
Lägg märke till att ljudet kommer ifrån ett vindkraftverk.
Hur ska de stackars boende få det runt Järnstad där girigheten sökt för 6 verk?

Lennart


2012-11-25

I corren 23 nov-12 stod en artikel om de två förslagen, om var den nya lekparken i Ödeshög ska placeras. Det har tydligen varit lite hit o dit med olika förslag och placeringar.
Vad detta har med vindkraft att göra framgår av följande i artikeln:

"Nu drar vi i handbromsen en stund och tittar på alltihop. Det är bättre att sansa sig och göra rätt från början, säger Madelaine Vilgren(s).Övriga politiker i arbetsutskottet verkar dela Vilgrens åsikt".

Kommunstyrelsens arbetsutskott tycker i klokhetens tecken att man ska "sansa sig och göra rätt från början".

Som de flesta känner till har Ödeshögs kommun inte något gällande vindkraftsprogram. Detta har hela vägen kantats av misstag och felaktigheter. Det undermåliga vindkraftsprogrammet klubbades dock igenom och nu står kommunen med "skägget i brevlådan".
Det får inte bli att kommuns misstag drabbar oss boende!!!!!

Förhoppningsvis måste arbetsutskottets uppfattning generellt omfatta hela kommunens verksamhet. Gjordes inte vindkraftsprogrammet rätt ifrån början måste det givetvis göras om så att det blir rätt och gällande.
I annat fall ifrågasätts trovärdigheten i arbetsutskottet och dess uttalande.

Handbromsen

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.