Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-02-17

Säga vad man vill om den förtroendevalde f.d MBN ordföranden men vara med i pressen är inget han har något emot.Är det inte glass,öl,visaftnar eller Thailandsresor så räds denne inte att utnyttja pressen med påståenden om att han är utsatt för hot.
Det är väl förmodligen ännu ett PR trick för att få synas i pressen och att utmåla sig själv som offer.
Håller man på att bli ertappad med de rena felaktigheter som vederbörande hållit på med gällande bygglov för vindkraft till vänner och bekanta så är det bästa försvaret att gå till attack.
Det är då det passar med ett uttalande om hot och få fokus på något annat än de oegentligheter som vederbörande hållit på med som fd ordf i MBN.

Krokekarn


2013-02-08

Idag var vi vägen över sommarstället vid Stora Åby. Det var disigt och snöigt. Inte en enda vindmölla syntes till. Det var en vacker syn.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-02-01

Sänkta fastighetsvärden!
Kommunalrådet i Uppvidinge hävdade på ett möte att fastighetsvärdena inte påverkades av närliggande vindkraftverk.
Fastighetsmäklare Eva Stålgren tillbakavisade kommunalrådets uppfattning kraftigt.
Stålgren sa på mötet att VINDKRAFT INNEBÄR EN STOR KONFISKERING AV PRIVATPERSONERS EKONOMISKA TILLGÅNGAR, EFTERSOM FASTIGHETERNA RASAR I VÄRDE.
Detta finns att läsa i Smålandsposten 1 febr. 2013.
Nämnas bör också att Stålgren arbetat som fastighetsmäklare i 10-talet år.

Alla med sunt förnuft förstår och inser hur rätt fastighetsmäklaren har.
Därför är det beklämmande att höra hur RGP och Eolus ljuger om detta rätt upp i ansiktena på folk genom att påstå att vindkraft inte påverkar fastigheternas värde.

Att storbönderna med vindkraftsplaner inte bryr sig bara de kan tjäna pengar är allmänt känt.
Men att göra det på andras bekostnad och livsmiljö är skandal!!!

Lennart


2013-01-19

Idag är det -15 grader ute och alldeles vindstilla.
Detta är ytterligare en dag där vindkraften inte inte är till någon nytta för någon (mer än för de penningkåta markägarna).
Bengt Lundström
Sandstugan

Bengt Lundström


2013-01-14

Vilket är bäst?

Vet du vilken verksamhet som
....fått Ekoturistpriset 2012
....varit nominerad till Stora Turismpriset 2012
....av den tyska tidningen Der spiegel rankats som Sveriges främsta gröna resmål
....i ett EU-projekt röstas fram som Europas bästa exempel på turism i värdefull miljö?

Svar: Skogseremitaget/Urnatur i Ödeshögs kommun. Denna verksamhet hotas nu av vindkraftsetablering i Granliden.

Vet du vilken verksamhet som
....spann garnet till den svenska OS gruppens ulltröjor i Albertville 1992
....har vävt till den svenska ambassaden i Sydafrika och världsutställningen i Servila
....fyra gånger tilldelats utmärkelsen "utmärkt svensk form", en kvalitetsstämpel av hög dignitet
....levererat filtar till Harrods i London
....haft regelbundna utställningar på svenska ambassaden i Tokyo och prestigefyllda galleri Okumhtra i samma stad
....blivit omskriven i världens största morgontidning med upplaga på 14 miljoner
....lockar åtskilliga japaner till sina workshops här hemma?

Svar: Östergötlands ullspinneri i Ödeshög. Denna verksamhet hotas nu både av vindkraftsetableringar i Järnstadskogen och Granliden.

En fråga till dig som läser detta:
Vilket av de två alternativen nedan tror du bäst gynnar en hållbar utveckling i vår kommun?

a) De båda verksamheterna som nyss beskrivits.

b) vindkraftsetableringar i det aktuella området, som gör det möjligt för de som arrenderar ut sin mark till vindkraftsbolagen att utan större ansträngning stoppa stora summor pengar i den egna fickan?

Om du väljer alternativ a, hur kan just du förhindra att verksamheterna i fråga försvinner?
Tänk på saken!

En som redan bestämt sig


2013-01-08

Pengar, pengar och åter pengar. Dollartecknen lyser i ögonen.
Förvånar mig att det är socialdemokraterna som står på storböndernas sida.
Jag trodde de jobbade för ”folket”.

Vem kan man lita på!


2013-01-08

Läste i dagens Corren om de stackars bönder som inte får något arrende för vindkraft.
Viktigast är att får sina pengar, än att det ska gå rätt till.
En eloge till de politiker som vågar stå upp för oss som vill bo kvar i kommunen!

Holavedsbo


2013-01-06

Vad har hänt, länsstyrelsen?

För tre år sedan skrev länsstyrelsen att de starkt övervägde och skulle besluta om att göra Ödeshögs del av Holaveden till riksintresse. Detta med anledning av de höga natur/kulturvärdena m.m.

Vad har hänt?

Frågvis


2013-01-06

Alla inser hur galet det blev med ett felaktigt vindkraftverk i Krokek. Hur ska det då bli om det byggs sex stycken i Järnstad? Som dessutom är 50 m högre.

Flyttlass


2013-01-03

Meningslös vindkraft! De flesta inser detta, men få vågar stå för det. Hoppas våra politiker och tjänstemän har kurage att stå emot galenskaperna som regeringen fått för sig..

Realist


2012-12-30

Mycket tjat om våra politiker på hemsidan. Jag tycker att majoriteten har visat att de bryr sig om folket. Därför ser jag ingen fara i att de nonchalerar att det blivit fel med översiktsplanen. Beslut kommer säkert som amen i kyrkan på ett omtag.

Peter


2012-12-28

Ett fåtal(markägare)vill ha vindkraft av ekonomiska skäl.
I stort sett alla övriga i Holaveden vill inte ha vindkraft.
Styrande i kommunen vill ha livsviktig inflyttning för kommunens överlevnad.

Kommunen har redan 75% självförsörjning genom att slätten lusats ned med vindkraftverk.
Finns alltså inget måste, då nationella målet är 50% på förnyelsebar energi.
Kommunen ligger alltså redan rejält över målet och det skulle då te sig sanslöst dumt att riskera kommunens framtid.

Vad händer om det blir vindkraft i Holaveden?
Dessvärre kommer följande att hända:
- Unika Holaveden förfulas och alla dess unika värden försvinner
- en del fast boende flyttar
- sommarstugeägare säljer
- tomma hus/sommarstugor
-lägre huspriser
-begränsad inflyttning till i vart fall landsbygden
Listan kan göras lång.

Hur det blir med kommunens målsättning om positiv inflyttning förstår alla!!!!!!
Ska ett fåtals plånbok få styra och riskera kommunens framtid?
Kommunen måste självklart göra en ekonomisk analys innan galenskaperna är ett faktum!
Ett privat företag skulle aldrig ge sig in i detta ekonomiska vansinne.

Ekonomen


2012-12-27

Har en fundering kring hur det fungerar i en rättsstat när ett övertramp sker exempelvis mot miljöbalken.Likt andra överskridanden gällande lag och ordning så finns ett offer,en förövare ett verktyg eller tillhygge för att utföra själva överträdelsen.
I fallet runt verket i Krokek är offren de kringboende, exempelvis Doris Karlsson.Förövaren är då verksamhetsutövaren med kumpan,Peter Karlsson och Rolf Pettersson.Verktyget som är orsaken till överträdelsen är vindkraftverket.
Problemet när en överträdelse skett och det ska bevisas är att ord står mot ord eller att det saknas tillräckliga bevis,typ film eller ett flertal vittnen.Avsaknad av tillräckliga bevis i Krokek är inte något problem.Där finns bullermätning som överskrider naturvårdsverkets riktlinje på 40 dec.Där finns film med skuggbildning som enligt konsultens siffror inte skulle påverka Doris hus,men där verkligheten är en helt annan med påverkan långt över naturvårdsverkets riktlinje på 30 min/dag eller 8 tim/år.Det är obegripligt att inte kommunen agerar kraftfullt emot det som sker i grannskapet eller är det så att vindkraften har någon slags immunitet mot lag och ordning.

Krokekarn


2012-12-26

Till politikern
Du hugger enbart på KD. Beslutet i fullmäktige genomfördes av KD+M+C tillsammans. Gamla MBN har dock det största ansvaret i allt som gått fel.
Med facit i hand är det alltid lätt att vara efterklok.
Det viktiga ligger nu framåt i tiden, att det blir rätt med översiktsplan och Krokek. Där har DU som politiker ett stort ansvar. Min förhoppning är att ni politiker tänker på Ödeshögs framtid och att ni tillsammans i samråd löser problemen.

Lennart


2012-12-26

Till Ödeshögsbon
Det du beskriver stämmer men allt detta redigerades av KD. Därav 1000 000 kronor i sjön. Det blir ännu dyrare om Boverket inser att de utnyttjas av detta politikerskoj och kräver sin med finansiering tillbaka.

politikern


2012-12-26

Någon som vet om sossen i byggnämnden har stöd för sitt handlande av de övriga i partiet. Jag hoppas och tror att han är kärringen mot strömmen. Inte kan väl sossarna springa storböndernas ärende?

LJ


2012-12-26

Hur mycket har det grovt felaktiga bygglovet i Krokek kostat hittills i skattepengar?
Hur mycket kommer det att kosta framöver?
Skattepengar som skulle gått till viktigare saker.

Dessutom förstörd livsmiljö för omkringboende som inte kan värderas.
Sänkta fastighetsvärden m.m.

Hade någon i privat verksamhet tagit ett sådant felbeslut hade "huvuden fått rulla". Men inte i kommun för........
Vissa politiker borde ägna sig åt självkritik efter det fattade bygglovet och avgå.

POLITIKER se nu för bövelen till att det blir rätt med det omdiskuterade vindkraftsprogrammet så att vi framöver slipper mer Krokeksfall.

ekonomen


2012-12-24

Till Politikern

Det var moderaten och ordförande i Miljö- och byggnämnden (Håkan J) som framförde förslaget med de två tilläggen på fullmäktigemötet. Som mångårig ordförande i byggnämnden måste han väl veta vad som gäller. Inte kan väl denne oförvitlige hedersman bluffa? God Jul!

Ödeshögsbo


2012-12-24

Kära politiken!
Tyvärr är det inte bara tilläggen som är fel, utan även hela processen med inarbetningen av vindkraftsplan. Detta trots en dyr konsult?!
Dags att göra rätt!

hoppfull


2012-12-24

Ödeshögs kommun ska satsa på TV-reklam. Önskebudskap skulle vara "Flytta till ett vindkraftsfritt Holaveden i Ödeshögs kommun"

För fler kommuninvånare

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.