Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-02-20

Finns det någon gällande översiktsplan för slätten och dess framtida ev. vindkraftsutbyggnad?
Får nuvarande verk bytas ut till de höga bullrande monstren? Bor själv på slätten men jag tycker att allt kretsar kring skogsbygd och vindkraft. Vi på slätten har haft eländet i många år och är oroliga för framtiden. Finns slätten med på Rättvis Vinds agenda? Vad gör kommun och vad gäller?

Slättbo


2013-02-19

Karin Karsbro har en tid varit ansvarig för folkpartiets nya miljö och klimatpolitik. Hon säger bl a att det ska bli svårare att få tillstånd för vindkraft. Hon säger vidare bl a att vindkraftsparker inte får inkräkta på skyddade naturområden.
Holaveden måste väl räknas till ett sådant område speciellt med tanke på allt gott som Länsstyrelsen tydligt uttryckt.
Hoppas detta får genomslag ute i landet och givetvis även i Ödeshögs folkparti!

Lennart


2013-02-19

Krokeksverket
Håkan Johansson borde ägna sig åt att städa upp sina felaktigheter i sin tid på Byggnämnden. Detta istället för att tycka synd om sig själv i Kaliber. Det är istället synd om de i närheten av Krokeksverket som fått sin hemmiljö förstörd.
Dessutom har det och kommer det att kosta oss skattebetalare åtskilligt av kommunalskatten.
Jag har i vart fall inte lust att bidra med skattepengar till att göra rent efter Håkans och nämndens misstag.

Ösjöbo


2013-02-19

När togs rätten bort att titta och granska offentliga handlingar?
Enligt Håkan Johanssons (fd ordförande i Miljö- och byggnämnden) uttalande i radioprogrammet kaliber den 17 feb: ”De har rivit i mina bygglov på mina egna verk, sådant som inte handlar om skogsbygden alls” , ”Om man som granne blir irriterad över att mina verk är uppe det kan jag förstå. Men att folk som bor en mil bort, bara för att jag är ordförande i en nämnd ska gå på mina verk. Det förstår jag inte”
Min fråga, Hur kommer det sig att efter att man gjort om vindpolicyn på slätten, fick man rum med ytterligare verk, dessa verk gick till ordförande i nämnden och till en annan ledamot i nämnden.
Kanske är det bra att utomstående kommuninvånare granskar även om man bor en liten bit längre bort…. Jag kallar det demokrati!

Ej skogsbo


2013-02-19

Lyssnade till kaliber söndagen den 17 feb. Fantastiskt att prospektör och en lokal politiker utmålar personer som ifrågasätter deras förehavande och agerande som en motståndsrörelse. Om de har "vit mjöl i påsen" har de väl inget att frukta, eller är det så att det har förekommit oegentligheter under resans gång som de är rädda för skall komma fram. Om man utsätts för hot, så varför inte polisanmäla detta, vilket tydligen inte har gjorts. Tycker att det är så skamligt att de beskyller personer som ifrågasätter demokratiska spelregler, gällande förordningar etc. innan "de städat framför egen dörr". På vilket sätt började det hela egentligen? Varför "drösade" det helt plötsligt in ansökningar om att bygga vindkraftverk i Ödeshögs kommun. Vad jag känner till så har väl aldrig Håkan Johansson vågat träffa eller diskutera sakförhållande i vindkraftsfrågan med personer boende i Ödeshög? Varför då?

Ösjöbo även jag


2013-02-17

Säga vad man vill om den förtroendevalde f.d MBN ordföranden men vara med i pressen är inget han har något emot.Är det inte glass,öl,visaftnar eller Thailandsresor så räds denne inte att utnyttja pressen med påståenden om att han är utsatt för hot.
Det är väl förmodligen ännu ett PR trick för att få synas i pressen och att utmåla sig själv som offer.
Håller man på att bli ertappad med de rena felaktigheter som vederbörande hållit på med gällande bygglov för vindkraft till vänner och bekanta så är det bästa försvaret att gå till attack.
Det är då det passar med ett uttalande om hot och få fokus på något annat än de oegentligheter som vederbörande hållit på med som fd ordf i MBN.

Krokekarn


2013-02-08

Idag var vi vägen över sommarstället vid Stora Åby. Det var disigt och snöigt. Inte en enda vindmölla syntes till. Det var en vacker syn.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-02-01

Sänkta fastighetsvärden!
Kommunalrådet i Uppvidinge hävdade på ett möte att fastighetsvärdena inte påverkades av närliggande vindkraftverk.
Fastighetsmäklare Eva Stålgren tillbakavisade kommunalrådets uppfattning kraftigt.
Stålgren sa på mötet att VINDKRAFT INNEBÄR EN STOR KONFISKERING AV PRIVATPERSONERS EKONOMISKA TILLGÅNGAR, EFTERSOM FASTIGHETERNA RASAR I VÄRDE.
Detta finns att läsa i Smålandsposten 1 febr. 2013.
Nämnas bör också att Stålgren arbetat som fastighetsmäklare i 10-talet år.

Alla med sunt förnuft förstår och inser hur rätt fastighetsmäklaren har.
Därför är det beklämmande att höra hur RGP och Eolus ljuger om detta rätt upp i ansiktena på folk genom att påstå att vindkraft inte påverkar fastigheternas värde.

Att storbönderna med vindkraftsplaner inte bryr sig bara de kan tjäna pengar är allmänt känt.
Men att göra det på andras bekostnad och livsmiljö är skandal!!!

Lennart


2013-01-19

Idag är det -15 grader ute och alldeles vindstilla.
Detta är ytterligare en dag där vindkraften inte inte är till någon nytta för någon (mer än för de penningkåta markägarna).
Bengt Lundström
Sandstugan

Bengt Lundström


2013-01-14

Vilket är bäst?

Vet du vilken verksamhet som
....fått Ekoturistpriset 2012
....varit nominerad till Stora Turismpriset 2012
....av den tyska tidningen Der spiegel rankats som Sveriges främsta gröna resmål
....i ett EU-projekt röstas fram som Europas bästa exempel på turism i värdefull miljö?

Svar: Skogseremitaget/Urnatur i Ödeshögs kommun. Denna verksamhet hotas nu av vindkraftsetablering i Granliden.

Vet du vilken verksamhet som
....spann garnet till den svenska OS gruppens ulltröjor i Albertville 1992
....har vävt till den svenska ambassaden i Sydafrika och världsutställningen i Servila
....fyra gånger tilldelats utmärkelsen "utmärkt svensk form", en kvalitetsstämpel av hög dignitet
....levererat filtar till Harrods i London
....haft regelbundna utställningar på svenska ambassaden i Tokyo och prestigefyllda galleri Okumhtra i samma stad
....blivit omskriven i världens största morgontidning med upplaga på 14 miljoner
....lockar åtskilliga japaner till sina workshops här hemma?

Svar: Östergötlands ullspinneri i Ödeshög. Denna verksamhet hotas nu både av vindkraftsetableringar i Järnstadskogen och Granliden.

En fråga till dig som läser detta:
Vilket av de två alternativen nedan tror du bäst gynnar en hållbar utveckling i vår kommun?

a) De båda verksamheterna som nyss beskrivits.

b) vindkraftsetableringar i det aktuella området, som gör det möjligt för de som arrenderar ut sin mark till vindkraftsbolagen att utan större ansträngning stoppa stora summor pengar i den egna fickan?

Om du väljer alternativ a, hur kan just du förhindra att verksamheterna i fråga försvinner?
Tänk på saken!

En som redan bestämt sig


2013-01-08

Pengar, pengar och åter pengar. Dollartecknen lyser i ögonen.
Förvånar mig att det är socialdemokraterna som står på storböndernas sida.
Jag trodde de jobbade för ”folket”.

Vem kan man lita på!


2013-01-08

Läste i dagens Corren om de stackars bönder som inte får något arrende för vindkraft.
Viktigast är att får sina pengar, än att det ska gå rätt till.
En eloge till de politiker som vågar stå upp för oss som vill bo kvar i kommunen!

Holavedsbo


2013-01-06

Vad har hänt, länsstyrelsen?

För tre år sedan skrev länsstyrelsen att de starkt övervägde och skulle besluta om att göra Ödeshögs del av Holaveden till riksintresse. Detta med anledning av de höga natur/kulturvärdena m.m.

Vad har hänt?

Frågvis


2013-01-06

Alla inser hur galet det blev med ett felaktigt vindkraftverk i Krokek. Hur ska det då bli om det byggs sex stycken i Järnstad? Som dessutom är 50 m högre.

Flyttlass


2013-01-03

Meningslös vindkraft! De flesta inser detta, men få vågar stå för det. Hoppas våra politiker och tjänstemän har kurage att stå emot galenskaperna som regeringen fått för sig..

Realist


2012-12-30

Mycket tjat om våra politiker på hemsidan. Jag tycker att majoriteten har visat att de bryr sig om folket. Därför ser jag ingen fara i att de nonchalerar att det blivit fel med översiktsplanen. Beslut kommer säkert som amen i kyrkan på ett omtag.

Peter


2012-12-28

Ett fåtal(markägare)vill ha vindkraft av ekonomiska skäl.
I stort sett alla övriga i Holaveden vill inte ha vindkraft.
Styrande i kommunen vill ha livsviktig inflyttning för kommunens överlevnad.

Kommunen har redan 75% självförsörjning genom att slätten lusats ned med vindkraftverk.
Finns alltså inget måste, då nationella målet är 50% på förnyelsebar energi.
Kommunen ligger alltså redan rejält över målet och det skulle då te sig sanslöst dumt att riskera kommunens framtid.

Vad händer om det blir vindkraft i Holaveden?
Dessvärre kommer följande att hända:
- Unika Holaveden förfulas och alla dess unika värden försvinner
- en del fast boende flyttar
- sommarstugeägare säljer
- tomma hus/sommarstugor
-lägre huspriser
-begränsad inflyttning till i vart fall landsbygden
Listan kan göras lång.

Hur det blir med kommunens målsättning om positiv inflyttning förstår alla!!!!!!
Ska ett fåtals plånbok få styra och riskera kommunens framtid?
Kommunen måste självklart göra en ekonomisk analys innan galenskaperna är ett faktum!
Ett privat företag skulle aldrig ge sig in i detta ekonomiska vansinne.

Ekonomen


2012-12-27

Har en fundering kring hur det fungerar i en rättsstat när ett övertramp sker exempelvis mot miljöbalken.Likt andra överskridanden gällande lag och ordning så finns ett offer,en förövare ett verktyg eller tillhygge för att utföra själva överträdelsen.
I fallet runt verket i Krokek är offren de kringboende, exempelvis Doris Karlsson.Förövaren är då verksamhetsutövaren med kumpan,Peter Karlsson och Rolf Pettersson.Verktyget som är orsaken till överträdelsen är vindkraftverket.
Problemet när en överträdelse skett och det ska bevisas är att ord står mot ord eller att det saknas tillräckliga bevis,typ film eller ett flertal vittnen.Avsaknad av tillräckliga bevis i Krokek är inte något problem.Där finns bullermätning som överskrider naturvårdsverkets riktlinje på 40 dec.Där finns film med skuggbildning som enligt konsultens siffror inte skulle påverka Doris hus,men där verkligheten är en helt annan med påverkan långt över naturvårdsverkets riktlinje på 30 min/dag eller 8 tim/år.Det är obegripligt att inte kommunen agerar kraftfullt emot det som sker i grannskapet eller är det så att vindkraften har någon slags immunitet mot lag och ordning.

Krokekarn


2012-12-26

Till politikern
Du hugger enbart på KD. Beslutet i fullmäktige genomfördes av KD+M+C tillsammans. Gamla MBN har dock det största ansvaret i allt som gått fel.
Med facit i hand är det alltid lätt att vara efterklok.
Det viktiga ligger nu framåt i tiden, att det blir rätt med översiktsplan och Krokek. Där har DU som politiker ett stort ansvar. Min förhoppning är att ni politiker tänker på Ödeshögs framtid och att ni tillsammans i samråd löser problemen.

Lennart


2012-12-26

Till Ödeshögsbon
Det du beskriver stämmer men allt detta redigerades av KD. Därav 1000 000 kronor i sjön. Det blir ännu dyrare om Boverket inser att de utnyttjas av detta politikerskoj och kräver sin med finansiering tillbaka.

politikern

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.