Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2019-09-19

Ska vi på landet tvingas bli "Vindkraftsflyktingar"??
Måste vi flytta då det kan bli verklighet med 250-meter höga vindkraftverk ca 1000 meter ifrån våra hus?
Danmark bygger inte på land längre utan enbart till havs.
Norge har tillfrågat 101 kommuner i frågan.
78 kommuner säger nej till vindkraft i sina kommuner.
18 inte tagit ställning.
5 säger ja.
I Tyskland har sanningen om vindkraften kommit ifatt och numera byggs knappt några verk.
Sverige däremot verkar satsa som aldrig förr på vindkraft på land utan hänsyn till boende och dess hälsa och alla andra nackdelar som drabbar oss på landet.

Blivande flykting?


2019-08-25

Vad håller Sverige på med?
-Överkörning av landsbygdsbefolkningen som liknar en diktatur!
-Ett fåtal vill bo granne med monstren men ändå tvingas eländet igenom.
-700 meter från bostad till 250-metersverk är ett hån!
-Industriområde med vindkraft är i Sverige planerat till en yta av 3 gånger Blekinges storlek.
-Ev. avskaffande av kommunernas vindkraftsveto - Då är sista spiken i kistan slagen.
I Danmark byggs numera ingen vindkraft till lands utan enbart till havs.
Dags att göra som Danmark. Beslutsfattare vakna!!!

Lennart

Lennart


2019-08-03

Politiker!
Inför valet gavs det utfästelser om
åtstramningar gällande vindkraftsutbyggnaden i Ödeshögs kommun. I förslaget till ny vindkraftsplan kan jag inte hitta något om detta utan snarare tvärtom.
Upp till bevis eller var det enbart valfläsk?

Holaveden


2019-02-04

Skellefteå kraft har ansökt om att få bygga vindkraftverk som är 330 meter höga. Bolaget har tillstånd att bygga vkv med en höjd av 125 m.
Nu vill man höja dessa till 330 meter(!!) och enligt bolaget inverkar detta enbart obetydligt på omgivningen.
"Obetydligt"!!!

Monster med ljud och skuggor och dessutom högintensivt vitt blinkande ljus nätterna igenom.
Enligt program i tysk TV har det nu också visat sig att infraljud sprids ca 20 km från vkv. Detta orsakar sömnproblem, koncentrationssvårigheter och depression.

20 km innebär att inte bara vi på landet ligger illa till utan även tätorterna i Ödeshögs kommun.
Lokalpolitiker/SKYDDA KOMMUN OCH STÅ UPP FÖR VALLÖFTENA.

Lennart


2018-09-29

Hoppas det är fler än jag som framöver kommer att kolla om Ödeshögs politiker håller vad de lovade gällande vindkraft inför valet.
Den blivande översiktsplanens utformning kommer att bli ett av testen.
Låt oss hjälpas åt att "nagelfara" våra lokalpolitiker så att de nu efter valet ställer upp på sina löften om bl a att Holaveden ska vara vindkraftsfritt.

Holaveden


2018-09-05

BRAVO KD.
I Correns valundersökning 4 sept framgår:
att KD entydigt säger nej till vindkraft i Ödeshögs skogsbygd.

KD-väljare


2018-09-01

MP/Ödeshög har i tidigare yttranden tydligt redogjort för sin inställning om vindkraft i Holaveden:
10 gånger vindkraftsverkets höjd till bostad och att Holaveden ska vara en "grön oas fri från vindkraftsetableringar".

I de "urvattnade" svaren på frågorna från Rättvis Vind i enkäten verkar det som att MP backat på sin uppfattning och gjort en "pudel". Eller?

Eloge till Anders Karlsson(S) som via en insändare på denna sida gjorde en komplettering på S:s svar.
Har väntat på att någon från MP skulle göra som Anders och Komplettera/förtydliga MP:s svar.

Lennart


2018-08-29

Text:
Nu har jag förtidsröstat! Tack Rättvis vind för enkäten! Spännande att följa arbetet med översiktsplan.

Nöjd kommuninvånare


2018-08-29

Glädjande budskap!
I enkätsvaren framgår tydligt att våra lokalpolitiker kommer att kämpa för ett vindkraftsfritt Holaveden. Upp till bevis!
Toppen att Holaveden och dess natur
kommit upp i sitt rätta värde.
Vindkraft skulle förstöra för all framtid.

Solceller


2018-08-26

Trevligt att se att även politiker kan svara ja eller nej på frågor. Vissa verkar dock inte våga "krypa ur skalet".
Sammantaget bra vägledning i valet.

Realist


2018-08-26

Till Centern.
Era "tankar" i ert svar på fråga 7.
Synd att det bara är tankar annars hade vi åter röstat på bondepartiet.

Boetbönder


2018-08-26

Fortsatt satsning på solel önskas.
Hoppas politikerna i Ödeshög ser till att kommunen solsatsar vidare och behåller topplatsen.
Skrota den förödande vindkraften!

Hoppfull


2018-08-24

Jag tycker ni sammanställt svaren på frågorna mycket bra.
Ser också att vi är ganska överens från partierna vilket är en styrka.
Jag skulle vilja komplettera vårt svar på fråga 6 med
" självklart ska exploatören stå för alla kostnader"

Mvh Anders Karlsson (S)


2018-08-23

Hej!
För er som endast läser insändarna på vår hemsida så vill här påminnas om att svaren från den enkät som sänts ut till våra politiska partier nu finns att tillgå på startsidan.

Ordf Morgan Andersson


2018-08-23

TACK till styrelsen.
I min insändare från 18-05-31 "efterlyste" jag partiernas inställning till vindkraft inför valet.
Glädjande nog har styrelsen genom sin enkät fått fram precis det som jag och mina nära behövde för att välja rätt valsedel i kommunalvalet.
Vidare är det glädjande att partierna verkar vara tämligen eniga.
Hoppas bara att det inte enbart är "valfläsk"!

Holaveden


2018-06-17

Läste artikeln på denna hemsida om vindkraftsproblematiken i Mariestad.
I artikeln framgår att politikerna där i sin vindbruksplan från 2014 beslutat om 900 meter mellan bostad och vindkraft. Dessutom får det aldrig var mer är 35 decibel vid bostad orsakad av vindkraft.
År 2014 var det inte tal om dagens höjder på vindkraften.
Ska bli intressant att se vad Ödeshögs politiker fastställer för regler gällande avstånd och decibel i den kommande översiktsplanen. Förhoppningsvis prioriteras folket i kommun vilket måste innebära strikta regler.

Naturvän


2018-06-03

Svar till holaveden.
Vi i styrelsen har haft samma förfarande som inför förra valet med att vi varit i kontakt med de politiska partierna med frågeställningar gällande deras inställning till bla vindkraftsetablering i holaveden, avstånd mellan vindkraftverk och bostäder mm.Så fort samtliga svar kommit in till föreningen så kommer de att läggas ut på hemsidan.
Mvh

Ordf Morgan Andersson


2018-05-31

VALTIDER
Vid förra valet röstade jag, min familj och grannar enbart med utgångspunkt från vindkraftsfrågan. Samtliga i min omgivning är mot vindkraft i Holaveden/skogsbygden.

Hoppas Rättvis Vind även denna gång redogör för vilken inställning våra lokalpartier har.

Det skulle vara förödande med vindkraft i vårt älskade Holaveden och därför är givetvis denna fråga direkt avgörande för vilken valsedel som jag väljer.

Tacksam om ordföranden eller någon annan i styrelsen "leder" oss "rätt" i valet.

Holaveden


2016-02-14

Bedrövligt att H. Karlsson(Eolus) understår sig att anklaga Ödeshögs kommun för "rättsosäkerhet".
Är det några som tummar på rättsosäkerheten är det vindkraftsindustrin med dess härjningar. Dessutom är denna industri understödd av diverse makthavare i domstolsväsendet och rikspolitiker.
Här kan man tala om RÄTTSOSÄKERHET.

Rättssäker


2016-02-11

Eolus visar sitt rätta jag med deras uppfattning om Krokeksverket. Henrik Karlsson på Eolus tycker att det skulle varit full enighet i byggnämnden om att bygglov skall ges. Han tycker vidare att ärendet är "glasklart".
I stort sett alla som har insikt, inser att bygget från början till slut är ett stort fiasko med det ena felet efter det andra.
Ödeshögs kommun ska tacka högre makter att Eolus försvinner från kommunen.

Sommarboende

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.