Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

BLOGG

Skolstart och valstart

(2010-08-22)

Söndag kväll och sitter här vid datorn och försöker få till några rader om vad som hänt under veckan.
Den första tanken är att det har blivit höst, det är en annan luft och mörkret smyger så sakta på när kvällen kommer. Skolan har börjat på vissa ställen i Östergötland medan det är skolstart i Ödeshög imorgon.

Känns som valdebatten har börjat så sakta att rulla in, de politiska partierna står på torget och försöker värva röster. På vår insändarsida kan man läsa att ”ryktet” går om att socialdemokraterna ska slå sig ihop med centern och moderaterna. För mej låter det jättekonstigt. Men maktens vägar är inte alltid glasklara. Detta är en fråga som jag hoppas vi får svar på den 1 september då det är valdebatt med östnytt i folkets park. Hoppas att många Ödeshögsbor tar tillfället i akt och går dit för att ställa frågor.

I veckan kommer en sammanställning av enkätfrågorna. Tack till de politiker som har tagit sig tid för att svara på frågorna. Svaren kommer att ge en bra bild om var de olika partierna och ledarmötena tycker i vindkraftsfrågan.

I Höör har man tagit beslut i vindkraftsfrågan, man kan läsa i www.Skånskan.se
”-Vi säger inte nej till någon och alla ansökningar ska prövas. Men vi rekommenderar inte vindkraft i skogsområden i den norra delen av kommunen, säger kommunalrådet Pehr-Ove Pehrson (M).
- Jag tror inte att den nuvarande formen på vindkraftverken kommer att dominera i framtiden.”

Undrar vilka vindar som blåste på Corren, ja man kanske inte behöver undra. Tycker att de reportrar som skriver i tidningen, har en skyldighet att ta reda på fakta. Debattartikeln som Birgitta Wedén-Blomberg har skrivit var för mycket åt ena sidan och fick inte vara med i tidningen. Kanske ska man tänka över sitt abonnemang på tidningen?

Jag lovar att återkomma om det är någon sanning i det där med att socialdemokraterna ska gå ihop med centern och moderaterna!
 


Ett gästinlägg från ordföranden i Ödeshögs Partiet

(2010-08-15)

Ödeshögs Partiets synpunkter på vindkraftsprogram.

Ödeshögs Partiet anser att miljö- och folkhälsoperspektivet är grundläggande för den hållbara utvecklingen i vår kommun.
Vindkraftverk anser vi inte får placeras på platser där de har stor inverkan på livsmiljö och människor, djur/natur och kulturmiljö.
Hela området kring Ödeshögsorten Brodderyd, Kronberga, Granliden, Visjön, Stora Åby gatan anser vi ha stor påverkan på människors livsmiljö, detta är strövområden för alla Ödeshögsbor. Ödeshögs Partiet anser att hela detta område ska undantas från etablering av vindkraft.
Vi anser det som nödvändigt att utveckla sakägarbegreppet.

Tredje part anser vi inte ska drabbas vid en etablering. Ödeshögs Partiet anser att risken för värdeminskning på fastigheter och mark måste vägas in i konsekvensbeskrivningen. Drabbade fastigheter anser vi ska ersättas ekonomiskt.

Bullret anser vi aldrig får överstiga 35 decibel vid bostad och fastighetsgräns. I utvecklingsområden, vid sjöar, tysta områden, naturreservat och Natura 2000-områden får bullret aldrig överstiga 35 decibel. Om motstånd från ortsbefolkningen vid någon etablering är stort, så anser vi att etableringstillstånd ej medges, i linje med Energimyndighetens rekommendationer. En landskapsanalys skall följa alla beslut.

För Ödeshögs Partiet

Charles Eriksson
Ordförande
 


En liten tanke...

(2010-08-08)

Att vara eller inte vara
detta är en fråga
Tänk vad pengar kommunen spara
om man bara våga
säga stopp: Det räcker nu!
Vi trivs, som det är, både jag & Du!


Eftertanke

(2010-08-07)

En vecka har gått sedan mötet i Boet, i många huvuden har det nog snurrat en del. På frågor som inte blev ställda och på svar som inte var tillräckligt besvarade. Jag blir stolt över den kunskap och det engagemang som rättvis vindarna har. Jag har full förståelse om inte alla politiker kan allt om vindkraft och planer, men ta tillfället i akt och läs på innan det är för sent. Det räcker med att läsa planen och att läsa yttrandena så förstår man att det är mycket som måste göras om.
Miljö- och bygg sa att det var den tuffaste prövnings manualen i Sverige. Håller med då konsulten förklarade på ett annat möte att detta är den första vindkraftsprogrammet han gjort. Därmed finns det bara en prövningsmanual och då är den väl "tuffast"!!!!!
Hur Corren väljer att skriva i tidningen tänker jag inte kommentera här, då man kan läsa insändare osv. Jag blir bara så trött och ledsen när man är med på ett möte i 3 timmar och lyckas med så mycket sakfel och feltolkninga, som correns reporter lyckades med. Hoppas även detta har gått fram till chefenredaktören på Corren.


Från en medlem med penna o papper i Boets bygdegård

(2010-08-01)

En liten sammanfattning från mötet i Boets Hembygdsgård den 31/7-10.

Det var glädjande att se att ca 140 st medlemmar var samlade tillsammans med politiker från KD, C, MP, M, S, ÖP och FP. Dessutom var representanter från Mijö- byggnadsnämnden närvarande.

Mötet öppnades av Bitta Johansson och Hans Ström som speciellt hälsade Claes Hultberg välkommen efter det lilla strulet som inträffade pga att han meddelade sin önskan att närvara tre dagar efter anmälningstidens utgång.

Enligt den agenda som presenterades så gjordes en kort tillbakablick över vad föreningen uträttat sedan starten på våren 2009. Föreningen har idag 654 medlemmar vilken gör den till den största ideella föreningen i Ödeshög. En punkt på agendan var att de politiska partierna fick ca 3 min var att informera om sin inställning i vindkraftfrågan.

Först ut var MP som talade om den kommunala vetorätten samt att största möjliga hänsyn måste tas till medborgarnas önskan.

Moderaterna informerade om att de ser till kommunen som helhet och att vindkraften är en del i detta och att befinliga lagar skall följas.

C sa att de tar den oro som finns på allvar och att de siktar på en bred samförståndslösning samt att man måste se vilka konsekvenser olika beslut kan få.

S är för vindkraft men att den inte får göra intrång på människan.

FP är positiva till vind- och kärnkraft och att mänskliga fri- och rättigheter måste följas. FP är för den föreslagna vindkraftplanen som tidigare är föreslagen och att det inte skall finnas några speciallagar för Ödeshög.

ÖP ansåg att en landskapsanalys måste tas fram för att se vilka konsekvenser som kan uppstå. Vidare tyckte ÖP att de som ev blir drabbade måste få en värdeminskningsersättning.

KD att det ska vara 1000 meter från fastighet till närmsta verk samt att det ej ska överstiga 35 dBA vid fastighetsgräns. Framkom senare på mötet att denna synpunkt även delades av Ödeshögspariet. MP anser liksom föreningen att det ska vara 10 gånger totalhöjden på vindkraftverkets höjd och även 35 dBA vid fastighetsgräns.

Efter detta så blev det frågor till politikerna där de flesta frågorna hamnade på Håkan Johanssons bord eftersom han så att säga är spindeln i hela frågan såsom ordf. i Miljö- och byggnämnden.

Frågorna varierade men många handlade om den i mångas tycke urusla KÖP och vindkraftplan. Håkan Johansson tyckte att de planer som WSP:s konsult tagit fram är en av de bästa i landet. Nämnas kan att detta är den första vindkraftsplan som denna konsult tagit fram. Det som också HJ sa är att Moderaterna tycker att det bör vara 1000 m mellan fastighet och verk vilket var en ny information för alla deltagare.

Det kom fram frågor om utflyttning från skogsbygden av fastboende, småföretagare och fritidsboende där MP, C, KD och ÖP uttryckte stark oro inför ett sådant scenario. På en fråga om hur många procent av kommunens förbrukande energi som skall komma från vindkraft, 100%, 200% eller 400% så tyckte MP och KD att det skall vara 100%. Detta innebär då att om kommunen ger tillstånd till 5-6 st verk i riksintresset för vindkraft som finns i kommunen så skulle det vara nog. För nävarande kan informeras om att kommunen idag täcker 60% av sitt energibehov genom vindkraft. Snittet för kommunerna i Sverigt är 2%.

Att vindkraftfrågan även blir en valfråga till hösten kunde vi klart märka då vissa parter gärna talade om lite annat än det ämne som mötet skulle handla om.

Kontentan av mötet är att det var ett positivt möte utan peronangrepp och att de partier som mest anammar och tar hänsyn till våra synpunkter är MP, KD, ÖP i viss mån S och kanske även C !

Efter mötet med politikerna så blev det kaffe och tillfälle att på ett lite mer avslappnat sätt tala med dem om lite av varje. Efter kaffet samlades kvarvarande medlemmar till ett eftermöte där vissa övriga frågor luftades bl.a. om den Europeiska Landskapskonventionen som Hans Blombeg, Hans Ström och vår outtröttlige Ulla Baugner arbetat med. Sedan tackade Hans Ström för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

PS
Mycket av mötet handlade om Krokek men det skulle ta alltför mycket plats att skriva om detta här. Föreningern har ärendet under lupen.


Start på valrörelsen i Ödeshög?

(2010-07-29)

Vilken fantastisk sommar vi har haft, speciellt när man till detta varit lyckligt lottad med att ha semester. Regnet som kommer är välbehövligt även om det inte är bra för dagens Johannamarknad.

Kan man säga att startskottet går för valrörelsen i Boets bygdegård?
Jag menar medlemsmöte där våra medlemmar har möjlighet att ställa frågor ang. vindkraftsetableringen i kommunen.
Tidigt ute att anmäla sig var KD, Miljöpartiet och Ödeshögspartiet,
småningom kom även Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna.
Från moderaterna kommer Håkan Johansson ordförande i Miljö- och byggnämnden.
Efter artikeln i corren där Håkan säger att han vill ha en dialog,
hade det nog sett konstigt ut om han eller någon av hans partikamrater inte kommit.
Bra Håkan att du kommer! Det finns många frågor bland våra medlemmar till just dej!
Idag uppgår medlemstalet till 654 st, alla dessa kommer inte till Boets bygdegård, men vi har en förhoppning av att fylla bygdegården.


Midsommar sol och bad!

(2010-06-24)

Skönt äntligen sommar!
Prinsessbröllopet är klart och fotbolls VM går in i slutskedet. Nu är det dags för midsommar med som det ser ut sol och bad. En oerhört vacker tid i naturen med solmogna jordgubbar och vispgrädde på tallriken.
Antar att sommarstugorna runt om i kommunen får besök. Man ser på Ica när man handlar att nu har dom här…Kul när bygden får liv.

Utlagt är också kommunens reviderade översiktsplan för hela kommunen (KÖP). Vindkraftdelen är bortplockad denna gång. Återkommer när jag läst i den.

Styrelsen kommer att ha ett medlemsmöte i Boets Bygdegård den 31 juli kl 15 00. Mer information kommer.

En skön midsommar till er alla!


”Sommaren är kort – allting regnar bort”

(2010-06-13)

Så skriv Tomas Ledin i sin välkända visa. Just nu känns det som han har helt rätt.

Läste i tidningen om att Försvaret stoppar vindkraft - Gripen-flygplan riskerar att störta. Sverige Försvarsmakten har beslutat att stoppa all byggnation av vindkraftverk i en fyra mils radie kring tio militära flygfält i Sverige. Frågan är hur långt det är från Karlsborgs flygplats och till Ödeshög som Krokek, Granliden och Järnstad. Det låter för bra….

Efter en slö eftermiddag på den inglasade altanen med en bra bok, gjordes en resa till Näteryd och Krokek för att lyssna och titta på vindkraftverket. Det var stormiga byar som bjöds på denna eftermiddag. Idag var det ”rätt” vind för Krokek, då vinden låg på från andra hållet.

I veckan har styrelsen träffat Bengt Gustafsson från WSP. Blev inbjudna för att prata om KÖP:en, men Bengt ville prata vindkraftsplan och om föreningens yttrande. Tur att det gick att ordna med kopior. En undran är varför P-O Lindelöf var kommunens representant, är det inte Urban Runesson och Håkan Johansson som ansvarar för vindkraftsdelen.
Skit samma, viktigt att få till dialogen. Nu har ju inte WSP någon makt vad gäller det slutliga beslutet. Därför hade det varit bra om någon eller några från MTN nämnden varit med och lyssnat.
Vi väntar med spänning på den nya planen, som vi förväntar oss, ställs ut igen efter det stora antalet yttranden.

Vi väntar också på sommaren!


6 juni - Sveriges nationaldag

(2010-06-06)

Sol och värme och sillunch på torget, precis så ska det vara.
Vad jag förstod på hembygdsföreningen
var det ett rekordår, nästan 650 åt sill på torget.
Magnus Oscarsson var årets talare och pratade om vår vackra natur.

"Så grann står Östergyllen i sommarfager prakt,
och skördarna, de gyllene, de bölja.
Väl hundra vita kyrktorn på slätten hålla vakt
längs insjöstrand, som glittervågor skölja."

Kanske dags att skriva om rad 3 till
Väl hundra vita vindkraftverk på slätten hålla vakt

Igår kväll hade naturskyddsföreningen en härlig vandring i odlingslandkapet i Holaveden med en extra titt på Renemo kärret. Den var en fin kväll med en kunnig guide, Lasse Frölich. Passa på och njut av vår härliga natur i Holavedsskogen.


Maj månad mot sitt slut..

(2010-05-30)

Samrådstiden för KÖP:en är snart slut. De som deltagit på samrådsmöten i Ödeshögs, Hästholmen och Boet har nog inte blivit klokare….
Styrelsen har också träffat WSP och P-O Lindelöf från kommun. Det var många frågetecken innan och många kvarstod efter mötet. Viktigast i detta läge är dialogen, att man börjar prata och diskutera.
Har läst länsstyrelsens yttrande och undrar hur man på så kort tid ska få till ett förslag till KÖP
Yttrande kommer att lämnas in från styrelsen/föreningen, detta trots att Bengt Gustafsson på WSP sa att vi inte behövde, de gamla kommer att ligga kvar ang. vindkraften.
Medlemsantalet har ökat till 626, trevlig läsning!
Tänk att maj månad snart är till ända och vi går in i sommarmånaden juni med skolavslutningar och med allt det innebär.
Skriverier i Corren har det också varit, ja det är en soppa, lider med de som blir drabbade.
Skönt att det finns de som orkar överklaga och se till att ”rättvisan” ska gälla. Var finns den lilla människan?
Nu får det bli en tur ut och plocka liljekonvalj


Äntligen kom lite värme…

(2010-05-16)

På min promenad i skogen hörde jag göken för första gången i år, då måste det vara vår!
Var ute på konstrundan, jättekul med så mycket besökare.
Tror att det är många som var ute på rundan och som har förundrats över
hur vackert det är i vår natur. Själv gick jag upp till den nya trädkojan i
Eremitaget hos Håkan och Ulrika. Fantastiskt vackert. Förstår att storstadsmänniskor älskar
att sitta där mitt uti naturen och titta på stjärnorna och filosofera.

Fler medlemmar trillar in till föreningen, just nu är vi uppe i 618 och några till
är på väg…
 


Våren väntar med att komma...

(2010-05-15)

Elous vind var på kommunstyrelsen i tisdag och pratade om Järnstadsprojektet. Rättvis Vind genom representanterna Jonny och Bitta var också där och pratade om hur det blir att bo i detta industriområde.
De upplevde som att våra politiker lyssnade och förhoppningsvis tog till sig budskapet.
Denna bild är från mötet och säger egentligen allt:

Kommunen är suverän att bestämma i många frågor
även utbyggnad av vindkraft

 


Nya medlemmar

(2010-05-03)

Nu är vi 607 medlemmar. Välkomna alla nya! Vi har plats för fler..

Den animerade filmen har snart visats 200 gånger på You tube. Snart kommer även "den stora" rundan att finnas på hemsidan. Den rundan går från Omberg-Tåkern-VÄderstad-Boet-Gränna-Ödeshög och avslutar på Omberg. Inte vill vi ha det så här i vårt vackra Holaveden.


Nytt samråd, Översiktsplan för kommunen, nya yttranden….

(2010-04-21)

Ja, då var det dags att börja läsa igen.. Kom inte så långt innan jag insåg, att det är samma person som skrivit även denna översiktsplan som vindbruksplanen. Otydlig, rörig, dålig svenska med stavfel. Fortsätter man läsa upptäcker man att det står en del om vindkraft. Inklippt från första eller andra ÖP vindbruksplan?!
Vill man ha in ytterligare 1000 yttranden.. Här hade man kunnat skriva att det pågår en speciell ÖP för vindkraft som beräknas tas samtidigt i Fullmäktige. Är det inte dags att byta ut WSP som konsult? Var finns landskapsanalysen? Var finns dialogen som det står så vackert om i förordet?
Kanske kan man lära sig av Cornell vad gäller dialog med ortsbefolkningen. Titta hur han jobbar med att förverkliga framtidsplaner för Hästholmen. Dags för Lindelöf att ge sig ut och prata med Ödeshögs invånare…..Varför inte ta med Bengt Gustavsson WSP, Visst ja, han pratar ju inte med vanligt folk, utan bara politiker. Det var så han svarade när han bjöds in till styrelsemöte i Rättvis Vind.


Yttrande tiden är slut..

(2010-03-30)

Oj det blev över förväntan, ca 950 yttrande kom in till Miljö- och byggnämnden. Bra jobbat!

Håkan Johansson är tillbaka på banan och har även gjort sin röst hörd i Östnytt.
Nu undrar man hur alla yttrandena och kommunstyrelsens beslut kommer att påverka omarbetningen av vindbruksplan. Kanske är det dags för en häftig omarbetning som Urban Runesson uttryckte sig efter förra yttrandeperioden.

I veckan har det kommit in 8 nya medlemmar, alla Ödeshögsbor. De hälsas välkomna.

Citat från corren den 26 mars – Jerker Hallenberg
”Äntligen kan jag höra koltrastens drillande i kvällsljuset eller det fantastiska ljudet från enkelbeckasinens vingpennor. Att sedan vänta på mörkret och stå på gårdsplanen och se upp mot natthimlens alla stjärnor utan ljuset från upplysta städer stör en upplevelse.”
Det är så vi vill fortsätta att ha det i Holavenden!
 


Nya medlemmar

(2010-03-21)

Medlemsantalet stiger, ikväll har det droppat in två nya medlemmar. Vi börjar sakta men säkert närma oss 600 hundrastrecket. 


Våren är på väg, fåglarna kvittrar

(2010-03-21)

Yttrande ramlar in på löpande band till Miljö- och byggnämnden, Elisabeth har nog fullt upp med att registrera. Måndagen den 22 mars är sista dagen för att lämna in sina yttranden. Bra jobbat!
Kommunstyrelsen hade extra möte i veckan om vindkraft. Även om vi inte sett protokollet, har vi hört att det är beslut i rätt riktning. Ska bli intressant att se fortsättningen, vad som händer med vindbruksplanen och den stora översiktsplanen.
 


Hänt i Veckan

(2010-03-14)


Tisdag extra möte för Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med gruppledarna, där man pratade vindkraft och översiktsplan. Positivt att man lyfter upp frågan. Kommer att vandra vidare upp i KS under nästa vecka. Vi väntar med spänning på beslut…

Tisdag kväll var Jonny och Bitta hos Centern för att har en dialog om översiktplan och varför föreningen tycker som man gör i dessa frågor. Mötet var en dialog, där både våra och deras olika synpunkter kom fram på ett bra sätt.

Lördagen hade föreningen sitt informationsmöte i Biografen, ett 100-tal kom och fick lyssna på:
• Bitta Johansson började med att inleda om föreningen som i dagarna fyller 1 år. En snabb genomgång på de frågor som man måste sätta sig in i för att förstå en vindkraftsplan.
• Ulla Baugner som pratade om utredning av ett eventuellt riksintresse för Holaveden vad gäller kultur- och miljövård
• Bertil Persson från föreningen landskapsskydd började med att kommentera artikeln i corren om ordförande i Landskapsskydd som gjort sådana uttalande att man i styrelsen för föreningen Landskapsskydd beslutat att med omedelbar verkan avsätta honom från styrelsen i föreningen. Ny ordförande är Christina von Brömsen från Mullsjö.
Efter detta pratade Bertil på ett mycket bra och kortfattat sätt om hur olika översiktsplaner, buller och skuggberäkningar går till uti landet. Skrivna av vindkraftsförespåkare för att kunna uppföra så många verk som möjligt.
• Jonny Stålknapp pratade om skillnaderna i höstens översiktsplan mot det omarbetade materialet som idag finns för samråd fram till 22 mars.
• Morgan Andersson boende i Krokek, kunde också berätta att dikt och verklighet inte är det samma. Idag finns ett verk, som han tycker inte skulle finnas där med tanke på att närmaste hus ligger ca 326 meter från verket. Han ifrågasätter hur man agerat från kommunen.
• Premiär för en animerad datafilm. Filmen tar oss med på en flygtur med start på Omberg – Tåkern-Boet- Gränna – Krokek- Ödeshög – Hästholmen för att åter sluta på Omberg. Här kan man se hur det kan bli om alla verk som det finns intresseanmälan, bygglov och redan uppförda verk (slätten) En kortare version kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.
• Avslutningsvis en kort frågestund
 


Boxholms kommun har fått vindkraftspengar från Boverket

(2010-02-28)

I corren den 20 februari kunde man läsa att Boxholms kommun har sökt för en landskapsanalys som ska fungera som underlag för kommunens nya översiktsplan. Boxholm har bra vindförhållanden och omfattande områden för riksintresse för vindkraft, samtidigt finns områden med höga natur-, friluftsliv- och kulturvärden. Hänsyn måste tas till sådana miljöer. Normalt bidrag är 50 procent. Boxholm har fått 75 procent eftersom omständigheterna är speciella.
Boxholm gör därmed som Boverket förespråkar, landskapsanalys som ska fungera som underlag för kommunens nya översiktsplan. Detta skall alltså ske först av allt i processen.
Flera grannkommuner gör på samma sätt för att vara rädd om sina naturvärden mm.
Flera av dessa kommuner har idag inga byggda vindkraftverk. De tar den tid som behövs för den viktiga analys ,för att det ska bli så bra som möjligt inför framtiden.

Hur gör Miljö och Byggnämnden i Ödeshög? De söker pengar hos Boverket med denna skrivning:

”Fördelarna med vindkraftsetableringar i skogsbygden är få konfliktpunkter med riksintresseområden och övriga natur-kulturvärden, mer glesbefolkade områden samt mindre känslig landskapsbild.”

Miljö- och Byggnämnden går vidare ut och uppmanar markägare att söka bygglov för vindkraftverk. Detta före översiktsplaner och landskapsanalys. Vidare tycker Miljö- och Byggnämnden enligt deras förslag till ÖP, att prospektörerna ska göra landskapsanalyser för resp. plats där de sökt bygglov. Hur seriöst kommer partiska exploatörer att göra sina analyser? Vidare tycker Miljö- och Byggnämnden i förslaget till ÖP att kommun måste visa handlingskraft och ”inte sitta still i båten”. Detta när Ödeshögs kommun redan har 55 % självförsörjning jämfört med 2 % i genomsnitt i hela Sverige.

Ödeshögs kommun måste också vara rädd om och visa ansvarskänsla om vår fantastiska miljö med Holaveden, Vätternbranterna och Omberg m.m.

Skruva tillbaka klockan och börja om med en kommunövergripande landskapsanalys och utgå från analysen som andra ansvarskännande kommuner gör.
Då blir det enligt Boverkets riktlinjer och förhoppningsvis kommer då även placeringarna av vindkraftverken på rätt ställe.

 


Årmötet är avklarat

(2010-02-28)

Ett trettiotal Rättvis Vindare var med på årsmötet den 27 februari. Styrelsen redovisade genom ett bildspel årets arbete. Styrelsen består av följande personer under 2010:

Hans Ström - ordförande

Bitta Johansson - sekreterare

Sven-Göran Andersson - kassör

Övriga ledamöter: Håkan Strotz, Morgan Andersson, Åke Johansson, Sten Dalhög, Ulla Baugner, Jonny Stålknapp, Kenneth Pettersson och Patrik Erixon.

Styrelsen vill också passa på att tacka för de pengagåvor som några av medlemmarna skänkte till föreningens arbete efter mötet.

OM

Bloggen drivs av några medlemmar i Rättvis Vind och en del personliga åsikter kommer tas upp. Det behöver nödvändigtvis inte vara samma åsikter som föreningen och styrelsen har.