Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

BLOGG

Nu har vintern kommit...

(2012-02-05)

Under veckan har det kommit in tre medborgarförslag till kommunen. Ett från Ulla Baugner och Ingalill Erixon som handlar om hälsoeffekter med vinkraft (läs här) Ulla-Karin och Börje från Ullspinneriet skriver om Holaveden (läs här) och det tredje som kommer från Peter och Kerstin Lindgren, vill att vi bevarar Holaveden som en grön oas (läs här). Vad jag förstår kommer alla dessa tre förslagen upp på nästa Fullmäktiges möte den 13 februari. På detta möte har de tre skribenterna chansen att prata för sitt medborgarförslag. Naturligtvis måste så många som möjligt ta chansen att gå och lyssna på Ulla, Ulla-Karin och Peter.

Ni som är uppmärksamma har säkert märkt att vi jobbar lite med hemsidan. Det är främst under gransakning/fakta som vi lagt in föreningens skrivelser, översiktsplaner, bygglovsansökningar m.m. Vi försöker att lägga in det som kan vara av intresse för er läsare.

Vi förbereder för årsmöte lördagen den 3 mars. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar jobbar vi på att få hit någon gästföreläsare, Vi har några namn på gång, men återkommer när allt är spikat.

Titta på detta klipp – dansa med och du håller garanterat värmen i vinterkylan!


Jane Sohlberg broderar vindkraftverk

(2012-01-04)

                         image                                                   Copyright Jane Sohlberg/BUS 2012. Får endast användas med Janes tillstånd.

Här i Ödeshög har vi haft och har fortfarande en livlig diskussion huruvida vi ska förstöra ovärdeliga skogsområden för all framtid för att få miljövänlig el på kort sikt. Så skriver Jane på broderiakademins hemsida. Läs och titta på fler broderade alster. Härligt med kreativa människor. Lägst ner på sidan kan man också lämna en kommentar. Gör gärna det!

 


Gott nytt år alla läsare!

(2012-01-01)

Så här när man avslutat ett gammalt år och går in i ett nytt år, vill man gärna göra en sammanfattning av vad som hänt. Ibland får man känslan att av det inget händer och ibland tycker man det bara är för mycket. Här kommer en liten resumé på vad styrelsen har haft för sig under 2011

Skrivelser:

 • Yttrande över översiktsplan i Tranås (Tranås kommun)
 • Synpunkter på RGP:s överklagan gällande bygglov för Maltmossen och Äng (lst)
 • Synpunkter på EOLUS överklagan gällande bygglov för Stengård (lst)
 • Skuggningsproblem vid Doris och Runes fastighet St Krokek (MBN)
 • Vindkraftsplan för slätten (MBN)
 • Remissyttrande – regionalt utvecklingsprogram fram till 2030 för Östergötland (Östsam)
 •  Vindkraftsfrågor till miljö- och byggnämnden (MBN)
 • Yttrande planförslag Hästholmen (KS)
 • Remissyttrande för Granlidens bygglov

Möten

 • Egendomsnämnden i Linköping – Sten Persson och Mike Cornell
 • 3 st Samrådsmöten i Örserum
 • Samrådsmöte i Tuggarp/Gränna
 • Medlemsmöte i Boet med 70 medlemmar
 • Länsstyrelsen i oktober
 • Bussresa över slätten och Tuggarp/Brahehus för att titta på vindkraftverk och prata med drabbade
 • 17 styrelsemöten

Rapporter/böcker

 • Svensk vindkraft – 215 miljarder senare (Timbro)
 • Buller i Blåsväder – texter om ljud från vindkraftverk
 • Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (vindval)
 • Vindkraft, javisst – men inte alltid och inte överallt

Under året har verket vid Krokek varit en följetong på Miljö- och byggnämndens möten. Doris och Rune vill att verket ska stängas av men Peter Carlsson vill att det ska snurra som vanligt. I december tog Miljö- och byggnämnden beslut om skuggautomatik och att verket ska skruvas ner. Fortsättning följer..  

Fler verk har kommit upp i Östergötland, dels ute på slätten och dels vid Örbacken i Mjölby på gränsen till Boxholm. Dessa är inte i tagna i drift än.

Vi kan också konstatera att det ”jäser” på många platser i Sverige. Våra grannar mot smålandsgränsen i Örserum, har under året jobbat mot Eon som vill bygga17-20 stycken vindkraftverk i skogen mot Ödeshögs kommungräns.

Vi ser också att verken blir större och större och att människor som bor runt dessa verk blir mer störda på allt längre avstånd från verken.


Inför julen

(2011-12-24)

Glada måste vi trots allt vara när det är jul. Titta på denna youtube länk, den kanske kräver lite eftertanke vad gäller förhoppningar och svek.

Förhoppningsvis står väl fortfarande de löften kvar som gavs gällande vindkraften inför valet till Ödeshögs fullmäktige?


Vilket härligt väder vi fick på vår medlemsresa!

(2011-10-25)

Ett trettiotal medlemmar samlades 09.30 för att tillsammans åka ut på en tur. Vi började åka ut mot Väderstad vidare till Appuna och Hov, där man idag hade bra utsikt på de tidiga verken (små) och de senare byggda verken som mäter 150 m. Vi kunde även se de verken som man håller på att bygga i Örbacka.(på gränsen mot Mjölby/Boxholm) Det är elva stycken men bara ett har fått vingar…
Johan som guidade oss ute på slätten, visade även hur han blivit drabbad av verken runt hans stuga. Han har ca 900 meter till närmaste verk. Johan berättade att en granne till honom hade räknat till 54 verk som han såg när han var ute plöjde. Johan hade själv varit uppe vid Ombergslidens skidstuga och räknat verk, resultatet blev 94 stycken.

Resan gick vidare ner till Brahehus verk 1-3, där vi gjorde ett stopp för fika.Här kom vi nära de stora verken och fick även se skuggeffekten av dem.

image

Vi åkte vidare ner till Vässingarp till Sören och Pia. Stannade på deras gårdsplan för att ge dem tillfälle att berätta om hur de upplever de verk som idag finns vid Brahehus. De har 2.1 kilometer till närmaste verk och blir idag störda av dessa när det är ”rätt” vindriktning. Man hör även verken inomhus framförallt på natten. Vidare berättade de om att nöjet med att gå i skog och mark har försvunnit då man upplever ljudet som mycket obehagligt.
Sören berättade om förslaget som ligger på att man ska bygga 22 vindkraftverk över 200 m höga på andra sidan om deras gård ner mot Örserum. Vi känner väl igen oss i tillvägagångssättet. Om detta blir verklighet kommer man inte att kunna bo kvar.

För några år sedan skulle alla bo på landet, vi skulle ha en levande landsbygd. Nu verkar det som trenden har vänt och att alla ska bo i stan.

Pia och Sören har under ett antal år renoverat och iordningställt gården Vässingarp. Nu står alla planer på att vidareutveckla gården med exempelvis turridning stilla. Pia berättade att ljudet från vindkraftverkan kan hästarna vänja sig vid, det är skuggorna som är problemet. Om man rider i skuggriktningen blir hästarna rädda eftersom hästar är flyktdjur, skuggorna vänjer de sig aldrig vid.

På frågan om vad grannarna säger, blev svaret att 98 % är emot en vindkraftsutbyggnad även inne i Örserum är motståndet lika stort. De 2 % som är positiva är markägare som inte bor i området.

Pia berättade vidare om hur vi som människor upplever ljud olika. Har vi valt att bo i miljöer med tystnad upplever vi ljudet från vindkraftverken som mycket mer störande än de som kommer från miljöer med ljud. Det pågår forskning, vilket Pia och Sören är en del av. Man har på Vässingarp haft bullermätningar och man har även fått lyssna på olika ljud och sätta poäng på hur man uppfattar dessa. Ska bli spännande att se vad det blir för resultat.

Har ni aldrig varit i Vässingarp, gör ett studiebesök, det är fantastiskt vackert som ett paradis.

Tagna av Sören och Pias berättelse åkte vi vidare hemåt Ödeshög, undrande över vart tog den lilla människan vägen…….
 


Ett medlemsmöte i Boet är aldrig fel…..

(2011-08-09)

Till lördagens möte kom ett drygt 70 tal medlemmar, en bra siffra med tanke på att det är semestertider. Styrelsen hade medvetet lagt detta möte under semestertiden, för att våra medlemmar med fritidshus skulle ha möjlighet att delta.

Mötet började med att Bertil Persson styrelseledamot i FSL pratade om ”vindkraft och god livsmiljö oförenligt”. Föredraget blev extra intressant eftersom Bertil också har gjort bullerberäkningar efter ”juste” modell på flera av våra vindkraftsverk/anläggningar i kommunen. Efter Bertils föredrag var vi många som lärt sig mycket nytt och vi fick även en hel del att tänka på. Bertil påpekade att om Granlidens och Järnstads vindkraftsansökningar blir verklighet, är det nästan omöjligt att bo utefter Åbygatan, med tanke på buller och skuggor
Han menar att man ska ha minst 1 km mellan vindkraftverken för att de inte ska påverka varandra (bullerinterferens). Han tyckte vidare att man ska ta ut mäklare för att få sin fastighet värderad med tanke på värdeminskningar om vindkraftsverken blir verklighet. Denna värdeminskning ska vindkraftsindustrin stå för.

Magnus Oscarsson pratade om vad som hänt efter valet och vad som sker just nu. Frågor från publiken var hur det går med översiktsplan för slätten. I protokoll från Miljö- och byggnämnden kan man läsa att man gett Bengt Gustafsson WSP i uppdrag att göra en plan för slätten. Magnus svarade att just nu är det inte aktuellt. I ansökan till Boverket när man ansökte om mer pengar, stod det klart och tydligt att man ska göra en kommunövergripande plan och att den gamla för slätten skulle upphöra när man tog den nya vindkraftsplanen. Vad är det som gäller? Magnus lovade att skicka frågan vidare till Miljö- och byggnämnden.

Micke Cornell var med som representant som ordförande i kyrkorådet. I den tidigare ansökan på Granliden på fem verk var kyrkan delaktig. Nu när man tagit ner ansökan till 3 verk, står inget verk på kyrkans mark. Frågan är hur kyrkan ställer sig till ”intrång på annans mark”. Detta kunde inte Micke svara på, då frågan ligger på stiftet. Han lovade att ta upp frågan med dem. Styrelsen kommer också att följa upp frågan.

Johan Karlsson – naturfotograf, visade ett par korta filmer, dels från Doris och Runes hus i Krokek och deras skuggor från vindkraftverket. Enligt naturvårdsverkets riktlinjer får skuggtiden under ett år inte överstiga 8 timmar. Under en vecka i maj, hade man uppnått denna gräns i Krokek. När Johan var uppe och filmade pågick skuggorna på fastigheten i 1 timme och 5 minuter (på en kväll).
En film handlade om hur man förstör vårt vackra kulturlanskap. Vi jobbar på att lägga ut dessa filmer på vår hemsida.

Jonny Stålknapp – sammanfattade vad styrelsen har jobbat med efter valet och vad som är på gång just nu. Jonnys sista bild handlade om att göra hela Holaveden till en grön oas. Det poppar upp vindraftverk runt om oss i Mjölby, Vadstena, Motala, Tranås, Gränna och Ödeshög har redan massor av vindkraftverk på vår egen slätt. Därför är det viktigt att vi ”spar” Holaveden som en grön och tyst oas.

Ett stort tack till Sten Dalhög som sponsrade med hemlagad ostkaka, den gick åt som smör i solsken…. Behållningen oavkortat till föreningskassan.

Ett stort tack till alla som hjälpte till och sist men inte minst till alla som kom och lyssnade!
 


Helt rätt..

(2011-05-27)

Helt rätt som insändaren skrev, vad händer?
Vi har inte tagit semester i styrelsen eller i föreningsarbetet, vi kan konstatera att Miljö- och byggnämnden gör sitt jobb, vi avvaktar och håller oss informerade om vad som händer.

Delar av styrelsen var och besökte kyrkans egendomsnämnd i Linköping. Sten Persson är ordförande i en nämnd på fem personer och Micke Cornell ordförande i kyrkorådet i Ödeshög. Sten talade om att ett avtal med RGP har skrivits för ca 2,5 till 3 år sedan. Ett av de fem vindkraftverken ska ligga på kyrkans mark i Granliden. Många medlemmar har frågat varför man ska betala skatt till kyrkan som medverkar till att vår boendemiljö förstörs.
Kyrkan har tagit ett beslut om att jobba för förnybar energi. Han och egendomnämnden litar på de siffror som prospektörerna visar och att kommun och länsstyrelsen gör sitt.
Blev fundersam när han såg alla namn på protestlistorna. Cornell meddelade att av 1.60 går 5 öre till stiftet och resten går lokalt till församlingen. Detta gör att om någon går ur kyrkan slår det hårt lokalt.
Sten Persson tyckte inte man skulle gå ur kyrkan ”då har man ju inget att säga till om”, det har vi ju inte idag heller så vad är skillnaden?

Krokek, vi hoppas att det snart ska bli ett beslut i frågan så att Krokeksborna ska får sova på nätterna. Under visa dagar har skuggorna varit mycket besvarande för de boende. Se protokollsutdrag från MBN möte i maj månad.
Ett besök hos länsstyrelsen är på gång, återkommer om detta!
En bildutställning på biblioteket kommer att ske under sommaren.
Intressant att läsa om hur man gör i Danmark, där man kommer att ändra sina regler till hösten, läs mer under nyheter.
Medlemsavgifter kommer in, vi har plats för fler. Vi saknar några av er som var med förra året!
Trevlig helg!
 


Sommartid, ja enligt klockan är det sommartid, men inte ute…

(2011-03-27)

• Arbetet i föreningen rullar på, många har lämnat in granneyttrande på bygglovsansökan för Granliden.

• Johan Karlsson vår fotograf och styrelsemedlem har varit ute och fotograferat, senast vid Ellen Keys parkering. Här ser man tydligt verken från Tuggarp och Brahe hus. (se nyhetsidan)

• Vi kommer att ta fram ett bildmaterial som vi under våren kommer att ställa ut på lämpliga platser. Förhoppningsvis kan det bli ett bildspel på hemsidan. En bra bild säger mer än tusen ord, ligger mycket i det.

• På onsdag kväll är närboende inbjudna till Vida Vättern av Miljö- och byggnämnden för att informera om bullermätningen i Krokek. Bra MBN att det blir en början till dialog mellan boende, vindkraftsbyggare och politiker.

Glatt ser vi att medlemavgifter kommer in till kassan, vi ser detta som ett gott betyg på arbetet som föreningen har gjort under de två år som föreningen  funnits.

 


Årmötet avklarat

(2011-03-12)

Då var årsmötet avklarat. Det var ett femtiotal medlemmar som kommit till biblioteket denna soliga lördagseftermiddag. Årsmötesförhandlingarna avlöpte väl. Som ny ledamot i styrelsen valdes Johan Karlsson.
Årsmötet gick på styrelsens förslag till nytt arbetssätt. Förutom styrelsen kommer man att bilda projektgrupper utefter bygglovsansökningarna. Det kommer att finnas gruppledare i varje projektgrupp som vid behov kommer att vara adjungerad till styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa gruppledare. Årsmötet kunde konstatera att det har varit full aktivitet i föreningen under 2010 i form av styrelsearbete, informationsblad ut till kommuninvånare, informationsmöten, yttranden, skrivelser, medlemsvärvning m.m.
Efter årsmötet, över en kopp kaffe med dopp fick medlemmarna ta del av bilder och filmsekvenser från Johan Karlssons film från djurlivet vid Disevidån. Denna film ska visas på SVT och vara klar till hösten 2012. Det var fantastiskt fina och vackra bilder från naturen i Holaveden och dess djurliv i form av rådjur, bävrar, älgar, kronhjortar och olika slags fåglar. Det är med stor spänning som man ser fram emot att filmen ska bli färdig. Önskar Johan lycka till med arbetet.
 


Nya Miljö- och byggnämnden har börjat jobba efter översiktsplan

(2011-02-20)

De första ansökningarna om vindkraftverk har varit upp på MBN:s bord efter att översiktsplan är fastställd. Det är Äng/Maltmossen och Stengård, sammanlagt 4 vindkraftverk. Läs protokollsutdrag Äng/Maltmossen och Stengård. Känns bra, nya MBN har läst och lyssnat på de boende, i protokollet kan man läsa att en utbyggnad skulle påverka landskapsbilden, även påverka rådande markanvändning och upplevelsen av landskapet mycket negativt. Även säkerhetsaspekter tas upp samt att man inte har någon dokumenterad överenskommelse mellan berörda parter om man vill bygga närmare än 1.000 meter till närmaste bostad. Det sista helt enligt Ödeshögs gällande översiktsplan.


Vindkraftverk vid Brahe hus har kommit upp, till mångas förskräckelse. Många frågar hur kan detta ske?.

Tyvärr finns planer på att bygga 22 st vindkraftverk från Brahe hus mot Örserum centrum och dessa är ytterligare 50 meter högre dvs över 200 meter. Planer finns att bygga dessa monster även vid Hov, bredvidd Tåkern. Just nu verkar det vara vindkraftverk till varje pris runt om i landet.. Måste bygga innan ”bubblan” spricker. Var finns forskningen om hur ljud och ljus kommer att påverka boende och djurlivet?


Det rullar in medlemavgifter, vilket är skönt att se, det finns mycket arbete kvar. Styrelsens viktigaste uppgift under 2011 blir att informera om vad som är på gång vad gäller ansökningar/bygglov av vindkraftverk i kommunen. På årsmötet kommer styrelsen att ge ett förslag på hur man kan jobba under 2011.


Hemsidan är ett bra sätt att få ut information, vi vet att många besöker sidan, detta genom statistiken som kommer varje vecka. Totalt var det över 14 000 besök under 2010. Det finns läsare runt om i världen, just nu har vi besökare från Thailand..
 


Oj nu är de här…

(2011-01-29)

Över 200 m höga vindkraftverk i skogen. I vårt grannlän och orten Örserum planerar man för 22 st stora vindkrakraftverk. Läs mer på E-on´s hemsida. (längst ner på sidan om samrådshandling). Boende möter samma hemlighetsmakeri som på andra ställen. De närmaste verken kommer att placeras ca 4-5 km från vår kommungräns. Många i Ödeshögs kommun kommer att se dessa ”monster”

Inom de närmaste månaderna kommer grannemedgivanden att skickas ut för att sätta upp vindkraftverk. Är du osäker vad som gäller slå någon i styrelsen en signal. Inga vindkraftverk under 1000 m utan grannemedgivande. Inget intrång på din mark, 35 decibel vid fastighetsgräns.

Glöm inte att boka in lördagen den 5 mars kl 14.00 för årsmöte på biblioteket. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut inom kort.

Enligt statistiken på hemsidan hade vi över 14 000 besök under 2010. Inte bara besökare från Sverige. Vi har även besökare från Norge, Danmark, Tyskland och Thailand… Naturligtvis läser man nyhetssidan sedan kommer insändare och bloggen.

Vill också passa på att tacka de som skickar in tidningsartiklar från övriga landet om vindkraft, som vi sedan kan sprida vidare genom hemsidan.

På startsidan/nyhetssidan till höger mitt på sidan finns rubriken samråd/yttande. Där under kan du läsa när MBN har möte, ledamöter i Miljö- och byggnämnden och direkt ”klicka” in dej till MBN: kallelser och protokoll på kommunens hemsida.
 


2010 mot sitt slut...

(2010-12-30)

Bloggen har haft semester... men nu kommer några rader och tankar:

Sitter här vid datorn och tänker tillbaka på det gångna året. Mycket har hänt, många timmar som lagt ner på arbetet med att förmedla information och kunskap. Ja, mycket har vi lärt oss, om vindkraft, prospektörer, markägare, politiker och valdebatter.
Positivt har varit alla kontakter med husägare och fritidshusägare som varit med på våra möten och alla våra 715 medlemmar. Att vi skulle bli 750 medlemmar på ett år var det nog ingen som trodde.
Allt har inte bara varit positivt, speciellt när man ser hur man bara kör över den ”lilla” människan.

Fram till valet i september var det hektiskt med möten, information och en spänd förväntan på utgången. Efter valet har det varit l u g n t. Antar att de politiska kvarnarna har malt och kommit fram till nya ledamöter som ska leda kommunen vidare.
I Miljö- och byggnämnden kommer 4 nya namn att ta över. Ordförande blir Jonas Andersson (M) vice ordförande Hans Blomberg (KD) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) och Anders Karlsson (S) som är den som sitter kvar från gamla MBN. Jag hoppas och tror dessa herrar kommer att göra ett bra jobb!
Det blir deras uppgift att tolka och utvärdera den nya översiktsplanen. Styrelsen hade gärna sett att hela planen jobbat om, det är så många oklarheter och felaktigheter i den. Ett beslut är ett beslut och nu får vi jobba efter detta.

Kan inte sluta att tänka på Krokek, hur man bara låter det rulla på, undrar vad det är som kan få verket att stängas av, en jordbävning kanske?
Har också passerat Brahe hus under december månad och sett hur vindkraftverken kommit upp, ingen vacker syn. Läste att de inte kommer att vara i drift från tidigast februari månad. Undrar vad granarna tycker.

Det jäser i hela Sverige från norr till söder. Ni som hänger med i tidningarna, tv och nätet har nog märkt att det inte bara är i Ödeshögs om det finns motstånd. Karin Bångmark har skrivit en bra artikel( läs här) om ett problem. Vi har verkligen upplevt det som Karin skriver om.

Kom ett mejl om en musikvideo, håll tillgodo, lyssna här

Hoppas ni får ett Gott nytt år!

Vi kämpar vidare för att Ödeshög ska fortsätta att ha sin underbara natur och kultur kvar.
 


Anmälan i Krokek

(2010-11-18)

I dagens corren, kan man läsa att Krokeksverket inte skulle gå i full effekt enligt bygglovet, detta säger Håkan Johansson trots att samme Håkan sa på samrådsmöte hösten -09 att inga verk i Ödeshögs kommun är beviljade i nedsatt effekt???
Peter Karlsson skyller på Enercon och Enercon skyller på sina medarbetare. Miljö- och byggnämnden har inte gjort något fel. Ändå har de boende blivit störda under de 13 månader som verket varit uppe. Håkan säger att det gått på full effekt sedan sommaren och Peter Karlsson att det handlar om ungefär 2-3 timmar. Vem ska man tro på?
Jag för min del tror på de boende runt Krokek som dagligen under 13 månader hört oljudet.
Det är obegripligt att verket bara kan få snurra på och snurra på, varför stänger man inte av det, eller river det. Ta lärdom av hur man inte ska göra i framtiden, det är nog inget som har gått rätt till i detta ärende.
 


Dagen efter…

(2010-10-26)

Hur känns det, ja det är frågan man ställer sig själv efter gårdagens beslut i fullmäktige.
Tyvärr kan jag inte riktigt förstå beslutet fullt ut. Kanske måste man först se hur miljö- och byggnämnden kommer att hantera beslutet, vilket man först kan se efter att första byggloven behandlats. Hoppas de är lika klara med vad ”tillägget” betyder som Magnus var igår, när han pratade för KD, M och C. Vad jag kan förstå är det extra viktigt att det blir bra och förståndiga ledamöter i denna nämnd.

Bör vara 1000 m till bostad annars skriftligt medgivande. Här kan man direkt se att Rättvis Vind har en stor uppgift att fylla genom att informera de närboende om vad det innebär att skriva på.

Bör, bör och åter bör, ett ord som inte säger någonting…. I planen är det fullt av bör…
En fråga som många ställde efter mötet, vart tog debatten vägen på allt annat som är fel i planen,
Tror att många Rättvis Vindare känner sig besvikna på att man inte vill rätta till sakfel utan bara stirrade sig blinda på 1000 m

Jag har inget emot tillägget, bara att det känns lite obehagligt när det kom till i en hast och sedan är allt bra. Blir fundersam på hur genomtänkt detta beslut är? Var finns kryphålen?

Man vill inte ha något nytt Krokek? Bra, det vill vi verkligen inte se..
Men vad gör man för de boende i Krokek, när man nu har gjort ett sådant misstag. Inte ska väl de boende behöva vänta i 25 år tills man plockar ner verket.
Det är två nya verk som är beviljade där nere som idag inte är byggda. Stoppa dessa nu!
Upphäv deras bygglov med tanke på vad som beslutades igår kväll.

 


Bilder kom in på e-posten

(2010-10-20)

 

  

 

Bilderna är tagna från Brahe hus söndagen den 19 oktober av några medlemmar som var och tittade på ingrepet i naturen. Titta speciellt på bild två (till vänster på kortet) och den lilla fina vägen som var innan man började med att bygga för vindkraftverken. Att återställa till som det varit innan, kan man glöma. (klicka på bilderna för större format)


Min VALANALYS

(2010-09-29)

Lyckligtvis gick valet i rätt riktning men man ska inte förhäva sig. Fler intressegrupper, alla de politiska partierna och några från kommunen kikar förstås på valresultatet och drar sina slutsatser! Huvudsakligen röstar folk ”som de brukar göra”, så det mesta är sig väldigt likt i valen 2006 och 2010 - förutom de två, stora splittringarna i C och S. Valdeltagandet i Holaveden är 4% lägre än övriga valdistrikt, antagligen till följd av sämre förbindelser till vallokalen. Uddatalsmetoden tillämpas vid tilldelningen av mandat men ett enkelt mått hos oss är att knappt 100 röster = ett mandat.

För att hjälpligt kunna jämföra med slutresultatet 2010 (Tabell 2) slog jag ihop de områden som i förra valet 2006 (Tabell 4) varit uppdelade - till nuvarande, sammanlagt fyra valdistrikt. I sammanslagningen 2006 (Tabell 3) får ”Holaveden” några röster för mycket, eftersom Sättraområdet har ersatts med ett stycke ”övergångsbygd” (se kartan). I ”Lysing”, tidigare ”Ödeshög 2”, bor merparten i samhällets södra del medan ”västra skogsbygden” som ingår i vindkraftprogrammet, har annan karaktär och röstfördelning.

Tabell 1: Blocken är oförändrade . Alliansen har 20 mandat och oppositionen 14. KD har nu fått egen majorotet i alliansen (11 mot 9). I enskilda frågor, t.ex. vindkraften, har KD+MP+ÖP 18 röster av 34, dvs de är i majoritet – om ledamöterna följer partilinjen och är närvarande. De flesta avhopparna från C ser ut att finnas hos KD men siffrorna ger förstås bara nettoresultatet av alla partibyten. S har delats upp i S och ÖP.

 PARTIERNA

Centern
har tappat ung 230 väljare. En av dessa uttalade i Corren, att partiet inte agerat tillräckligt starkt för vindkraftsutbyggnad. Partiet behåller proportionerna mellan de fyra distrikten (jämför tabell 3 och 2). De har fortfarande sitt starka fäste i Holaveden. I tabell 4 kan man utläsa ett bälte med tyngdpunkten i St Åby, från Svanshals till Trehörna. Förutom med vindkraft lockar Centern förstås med lantbruksfrågor och småföretagande. I deras valprogram för Ödeshög talas det om återinförandet av kommunalt vägbidrag osv. – sånt som kan angå skogens folk. Roger Silver brukar ha sunda åsikter i allmänna frågor, tror jag.

Folkpartiet
tycks inte gå hem i Holaveden(!) och nu har intresset svalnat i samhället också. Valprospektet i Ödeshög är inte upplyftande, med ”lag och ordning” i det kommunala arbetet osv. I Holavden fick Hultberg 5 röster, kanske från de närmast sörjande?

Kristdemokraterna
har sedan gammalt en hemvist i ”Lysing”, vilket nog hänger samman med äldreomsorgen. Antagligen spelar också religiösa samfund in. Jag tror inte att ett vindkraftverk skulle skymma sikten för den äldre damen som i TV höjde blicken och tackade Gud för – Magnus Oscarsson! Proportionerna för KD mellan de fyra distrikten har inte ändrats särskilt mycket sedan 2006. I norra skogsbygden finns ytterligare ett lokalt säte för KD. Jämför (tabell 4)! 33,8% i Åby men bara 5,4% i Trehörna!

I ”Alvastra” (hela norra kommundelen) har man däremot i båda valen haft en ljummare inställning till KD. De vidlyftiga, redan långt gångna planerna för Hästholmen oroar nog - rena huggsexan! ”Vi sitter på ett guldägg”, ropar prospektörerna! Men varför då kasta bort det, kan jag väl undra? Överlag är dock Kristdemokraterna ett parti som bygger på en ”tro” och Magnus sociala kompetens är obestridlig.

Socialdemokraterna förvånar.
I slutet av augusti (25/8) hörde jag Madelaine Vilgren säga på radion, att hon önskade få ”ett snabbt slut på vindkraftdebatten!” Då hade hon inte ens fått del av Vindkraftprogrammet! Och hon kritiserar Oscarsson för att inte ”sätta ner foten” oftare. Men när så trampningen blev ett självändamål för S i kommunstyrelsens beslut om vindkraftplanen, nu efter valet, riktas den olyckligtvis mot den lilla människan (om uttrycket tillåts) och ger eftertryck åt byggnämndens skendemokratiska överkörning. I en insändare på Rättvis Vind, före valet, trodde någon, säkert inte den enda, att S väl ändå inte kunde svika?

S fick faktiskt sin allra högsta procentuella andel 18,5% just i Holaveden! I förra valet var det tvärtom – antalet Socialdemokrater per hundra röstande var minst i skogen. Jag kan mycket väl tänka mig en särskild trofasthet vid valurnan, i det trängda läget med vindkraften. Den stora skillnaden mellan Åby 14,8 och Trehörna 35,7 i förra valet kan delvis ha sitt ursprung i S-engagemanget i den då uppkomna skolfrågan m. m, ett stöd som tycks hållas vid gott liv. Men det duger inte, att markera vindkraftfrågan som oviktig!

Ödeshögspartiet
höjer inte alliansens sanering av kommunens ekonomi till skyarna - med neddragningar och omdaning av äldrevården, som antas gynna de bättre beställda. Ödeshögspartiet är med utförliga detaljlösningar inriktat på samhället, vilket syns både i valprogrammet och i valresultatet. ÖP fick bara 2,7% (=13 st) av rösterna i Holaveden! Nästa gång finns kanhända fler, rättmätiga mandat att inhysta. En bragd är det, att få 5 mandat direkt – det är bara att lycka till i det stundande arbetet!

Moderaterna
är populärast hos slättens ”storbönder” och i Hästholmen, Heda och särskilt i Trehörna. De avancerade med nästan en halv mandat och har sina 5 än mer säkrade. Det börjar luta åt, att de gärna ser en mer värdig vindkraftplan i Ödeshög innan den antas av fullmäktige.

Miljöpartiet
har med sin moderna framtoning rönt framgång i hela landet. Men det fordrar en god anpassningsförmåga för att göra Miljöpartiet till ett attraktivt landsbygdsparti, en smidighet de har hos oss - med genomarbetade handlingsprogram, både i miljöfrågor och andra. De har nu fått ungefär lika många röster i alla de större distrikten: ”Alvastra”, Fridtjuv-Berg och Lysing. Också i skogen har de vunnit terräng.

Vänsterpartiet
Har behållit sitt mandat och sina trogna men har knappast resurser och underlag i en liten bygd. Det är ändå bra med en bred opinion, tycker jag.

Kampanjen – Hur gick det med Rättvis Vinds föreslagna KD, MP och ÖP?

Det är ganska troligt, att tillräckligt många ”bytte parti” och därmed gav slutmandatet till KD. Tabellen visar slutstriden om mandaten med uddatalsmetoden, som tillämpas. Punkterna före siffrorna är tilldelade mandat. KD har med siffran 49,66 fått det sista mandatet (med 33

rösters mariginal) av de 35 som skulle utses. Om 34 eller fler – inte - hade röstat på KD, så hade M med 48,09 (siffra utan punkt före) eller C med 47,28 fått mandatet. Och om de som ”bytt parti” till KD istället skulle ha röstat just på M eller C har så lite som 12-14 röster avgjort saken!

 

MP och ÖP har däremot säkrat sina sista mandat långt tidigare i listan, så som valet utföll – kul ändå om de också fick fler röster! MP låg mycket nära att ta hem slutmandatet (från KD). 14 röster till hade räckt!

SLUTSATS: Ingen kan förneka, att just de partier som Rättvis Vind föreslog har skramlat ihop 18 mandat och lite till. Det är alltså 8 nya friska mandat.  Den skara som har haft vindkraften i åtanke finns i hela bygden - på slätten, i bynn och i skogen, och det står alltmer klart, att partier som har hedern i behåll blev vinnarna, oavsett sakfrågornas rangordning, vilket bådar gott!  

Anders Nord


Trafik på hemsidan

(2010-09-18)

Vilken trafik på nätet denna vecka, många insändare, och på innehåller märker man att valet är nära.
Nu har alla partier gjort sitt, nu är det upp till väljarna att göra sitt. Många har redan gjort sitt val genom att förtidsrösta på biblioteket.
Corren har utmärkt sig även denna vecka med smutskastning och personangrepp, hade det varit i skolans värld, skulle mobbingteamet varit inkopplat för länge sedan.
Just nu känns det som på julaftonen, ska man få det man önskat sig eller inte…
Rapport kommer i morgon kväll - go´natt!
 


Turbulens dagarna före valet

(2010-09-14)

Äntligen verkar det som moderaterna och centern inser allvaret i de krav som Rättvis Vind framfört och det har visat sig i de odemokratiska och osmakliga angrepp som förekommer mot Magnus Oskarsson och KD. Bengt Gideskogs insändare fredagen 10 september var nog bland det grövsta som publicerats på en debattsida. Inte ett ord är sant i den här artikeln är en åsikt som delas av många Ödeshögsbor angående innehållet. Skäms Corren som publicerar något dylikt och som dessutom inte frågat Magnus Oskarsson om ett genmäle och det borde naturligtvis ha publicerats i samma nummer!

Ytterligare en märklighet dök upp på centerns hemsida efter det att Bygg- och miljötekniska nämnden antagit vindkraftsplanen. Centern vill påskina att KD ändrat ståndpunkt angående sitt förslag. (1000 meter och 35 decibel och att det hos berörda fastighetsägare ska finnas skriftlig överenskommelse mellan etablerare och fastighetsägare).

En snabb dementi kunde läsas på KDs hemsida. Det visar att vi i Rättvis vind lugnt kan fortsätta tro på KDs försäkringar. De har inte velat hit och dit utan behåller sin ståndpunkt och vill fortsätta att kämpa för den. Ett nämndbeslut är inte på något sätt avgörande utan det är kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet. Miljöpartiet, ÖP och KD är fortfarande de enda alternativen för oss i Rättvis Vind.

Vad kan de som vill skada Rättvis Vind ytterligare hitta på? Det är viktigt att varje medlem genomskådar manipulerandet och försöken som görs för att skada Rättvis Vind. Valet kommer förhoppningsvis att skriva om den politiska kartan och vi får se fram mot ett mer demokratiskt och folkligt förankrat Ödeshög.


Valtider

(2010-09-08)

I brevlådorna kommer valprogram och manifest, man lovar mer till skolan, pensionärer, ungdomar m.m, med andra ord, som vanligt. Kanske är det inte riktigt som vanligt i årets valdebatt i Ödeshög.
I Socialdemokraternas, Centerns och Moderaternas valprogram finns inte en rad om vindkraft!
Inte genom enkäten som föreningen har genomfört har man talat om vad man står och tycker i frågan.
Lite förvånad blev jag när jag såg att Centerns lista var tom. Förklaringen är att det är avhopp och att nya lister ska tryckas upp.

Föreningen hade medlemsmöte i söndags och diskuterade ovanstående. Utifrån den information man fått kan man se att det är 3 partier som har lyssnat och svarat på enkäten, skriver i sina valprogram vad man tycker i vindkraftsfrågan. Det är utan inbördes ordning KD, Miljöparitet och Ödeshögs partiet.

Så här kan man inte göra säger Håkan Johansson i Radio Östergötland. Jo du Håkan, det kan man visst som en ideell förening göra. Informera sina medlemmar, sedan är det upp till var och en att fatta sitt beslut om vem man vill rösta på. I en demokrati har man yttrandefrihet; eller hur?
I en demokrati får man rösta som man vill, eller hur?

Valcirkusen i Östnytt ger jag inte mycket för, man kunde lika gärna kallat det bara cirkus eller valsåpa. Tur att den går på sådan sändningstid, när inte många tittar. Varför en duell mellan två politiker på ynka någon minut, där bara en får komma till tals.
 


Möte med Miljö- och byggnämnden

(2010-08-24)

I måndags träffade delar av styrelsen för Rättvis Vind Miljö- och byggnämnden plus konsulten Bengt Gustafsson. Inför mötet hade vi begärt att få ut den ”nya” vindkraftsplanen, eftersom avsikten med mötet var att den skulle presenteras. Det visades sig emellertid att ingen sådan fanns.

När mötet började visade sig att inga planer för själva mötet fanns. Det blev därför vi som fick ta initiativet till samtalet. Det visade sig också att nämndens ordförande Håkan Johansson strax innan mötet började hade gått hem på grund av huvudvärk. Det var alltså förvirrat till att börja med.

Under det nära två timmar långa mötet, då de båda tjänstemännen i förtid bröt upp för att ett annat möte väntade (det var de som bjudit in oss och inte tvärtom) framkom en del intressanta fakta:

• Inga förändringar har gjorts i planen, Man kan fråga sig varför godkännande då gång på gång skjutits upp.

• Vi kunde konstatera att de 950 kritiska yttrandena ignorerats.

• Det kommer inte att bli någon ny samrådsomgång.

 Först efter att planen varit uppe i KS har vi möjlighet att se vad som står i den.

• Konsulten hade inte fått i uppdrag och inte heller nämnden att infoga slättplanen i den nya planen. Därmed dementerades Håkan Johanssons information på mötet i Boet att så skulle ske.

• Urban Runesson sa att vi totalt missuppfattat kommunens tilläggsansökan till Boverket, där det klart och tydligt framgår att ett av skälen till att det behövs mer pengar, är att planen ska vara kommunomfattande. Enligt Runesson skulle Boverket ha skickat ett brev till honom om att de misstolkat ansökan och att detta inte längre skulle vara något skäl till att ansökan beviljats, vilket skedde redan i maj.

• Från Rättvis Vind betonades vid slutet av mötet att den otydliga planen och alla motsägelsefulla uppgifter klart visade att den ena handen inte vet vad den andra gör. Därav den otroliga röran som uppstått.

• Rättvis Vind betonade även att kommunen därför har ansvar för alla konflikter som uppstått och att många fler är att vänta som utdragna ägotvister, otaliga överklagande m.m. m.m.
 

OM

Bloggen drivs av några medlemmar i Rättvis Vind och en del personliga åsikter kommer tas upp. Det behöver nödvändigtvis inte vara samma åsikter som föreningen och styrelsen har.