Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötetet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona

 

S_120_73_skarmavbild-2020-09-20-kl-dot-08-dot-21-dot-07

Översiktsplan för Ödeshögs kommun

Kommun fullmäkte beslutade om ny översiktsplan den 14 sept 2020.

Läs mer på kommunens hemsida


 

Fotomontage

Information om hur stora vindkraftverk som man idag bygger.
Bilden är ett montage, kortet är taget från Häggestabacken mot St
Åby kyrka. Kyrkans torn är ca 30 m högt. Idag finns ingen ansökan
i kommunen om vindraftverken på bilden.

 

S_120_78_skarmavbild-2020-01-11-kl-dot-19-dot-17-dot-26

Större bild klicka härNYHETER

Byggloven rivs upp för sex vindmöllor

(2010-03-28)

Länsstyrelsen ger kommunen bakläxa och river upp byggloven för sex vindkraftverk. Verken finns mellan Köpingebro och Glemmingebro och länsstyrelsen vill att skuggor och buller utreds bättre. läs mer


Ödeshög - Vindkraft splittrar de borgerliga

(2010-03-25)

Vindkraftsutbygganden splittrar nu borgerligheten i Ödeshög. De ledande politikerna i kommunstyrelsen vill ha skärpta regler för byggandet av vindkraftverk. Se hela inslaget från Östnytt


Ödeshög - Vindkraft skapar osämja

(2010-03-23)

Det är drygt 300 meter mellan vindsnurran och Doris och Runes hus. Nu har Ödeshögs kommun bestämt att det ska göras ljudmätningar här för att kontrollera att bullret inte är högre än tillåtet.

- Helst vill vi att det ska stannas eller flyttas, säger Doris Karlsson. Se hela inslaget från Östnytt


Nya vindkraftsplanen döms ut

(2010-03-15)

Föreningen Rättvis vind anser att den nya vindkraftsplanen inte är nyare än kejsarens berömda kläder. Den ser miljö- och byggnämndens agerande som "en avart av demokratin". läs hela artikeln


Frågor till de politiska partierna från styrelsen i Rättvis Vind

(2010-02-28)

Styrelsen har skickat ut frågor (läs här) till alla politiska partier i Ödeshög, om vad man står i vindkraftsfrågan. Styrelsen är medvetna om att det är många och svåra frågor. Detta är tanken med frågorna, att man ska upptäcka hur omfattande vindkraftsplanenen är. Vi kommer att lägga ut alla svar eller yttranden på hemsidan, under samrådstid/yttrande i högerspalten.


"Dra tillbaka överklagandet - så får ni 25 000"

(2010-02-22)

Det företag som planerar flera vindkraftverk i Marks kommun erbjuder nu de som överklagat beslutet att få pengar för att dra tillbaka sina överklaganden. Läs/lyssna på Radio P4 Sjuhärad


Var försiktiga med lån till vindkraft

(2010-02-22)

Investeringar i stora vindkraftsprojekt innebär ett stort risktagande för banker och andra kreditgivare. Utbyggnadsplanerna kommer att kräva allt större subventioner. Skulle systemet med elcertifikat omprövas hamnar olönsamma vindkraftkraftbolag i knäna på bankerna och riskerar att utlösa ännu en farlig överexponering i banksystemet, skriver P-O Eriksson, fd ordförande Svenska Kraftnät, Björn Törnvall, fd vd Gamlestaden och Jonny Fagerström, Stockholmsinitiativet. Läs hela debattartikeln i Göteborgs Posten måndagen den 22 feb. Glöm inte att läsa kommentarna.


Medborgarförslag

(2010-02-20)

Måndagen den 22 februari kl 19.00 i församlingshemmet kommer Fullmäktige att diskutera ett Medborgarförslag om att granska processen med de beviljade vinkraftverken i Krokek och Näteryd läs hela medborgarförslaget. Om du är intresserad gå och lyssna på vad våra politiker tycker i frågan.


Får man be om lite realism. Krönika av Ernst Klein

(2010-02-10)

Om vi skänker pengar till Världsnaturfonden kan vi rädda isbjörnarna undan den smältande arktiska isen, påstås i vackra tv-annonser. läs hela krönikan


Vindkraftens pengar

(2010-02-07)

Vindkraftens miljarder kommer från våra hushållspengar. Läs mer vad Bengt Lachman skriver.


Stoppa utbyggnaden av vindkraftverk

(2010-02-07)

Man kan dagligen läsa i olika tidningar och tidskrifter hur enskilda människor känner sig lurade av vindkraftföretagen och överkörda av kommuner och länsstyrelser. Lär mer


I skuggan av en vindkraftspark, film del 2

(2010-02-04)

Titta på film 2 från Hishult, om hur det är att bo i en vindkraftspark. Även en politikers syn på vad som händer i kommunen om man inte lyssnar på de boende.


”Ta hänsyn till naturturism då vindkraft planeras”

(2010-01-29)

Det är viktigt att kommuner, regioner och länsstyrelser förstår värdet av naturturism när de planerar för vindkraft. Det skriver Gunnel Hedman, ordförande i Svenska Ekoturismföreningen i ett brev till länsstyrelsen och kommunerna i Gävleborgs län. läs mer


Kommuner vill stoppa planer på vindkraft

(2010-01-29)

Ragunda och Strömsunds kommuner har överklagat länsstyrelsens miljötillstånd för 450 vindkraftverk. Parken ska byggas av Statkraft SCA Vind AB (SSVAB), skriver Tidningen Ångermanland. läs mer


Vindkraften delar skåningarna

(2010-01-25)

Vindkraft är ett lönlöst slöseri med pengar, som leder till mänskligt lidande, det anser den rikstäckande föreningen Svenskt landskapsskydd som i helgen höll ett stort möte för politiker och allmänhet i sydöstra Skåne. läs mer


Vindkraften spräckte deras turistplaner

(2010-01-25)

Familjen Gustafsson ville starta Bo på Lantgård med turridning. Men deras gård har successivt omringats av 150 meter höga vindkraftverk och turistplanerna är lagda på is. Kraftverkens buller och negativa inverkan på landskapsbilden lockar inga turister, anser de. läs här


Vindkraft är inte bara himmel!

(2010-01-25)

Klarar vi att hålla flera gröna bollar i luften samtidigt? Vindkraftmålet – men också andra miljömål, till exempel behovet av skönhet, biologisk mångfald och minskat buller. läs här


En bild säger mer än tusen ord..

(2010-01-18)

Det kom en bild från Fredriksdal i Småland utanför Nässjö. Så här blir det i verkligheten. Det är 1100 meter till det stora verket och ca 1800-2000 meter till de andra från fastigheten. Är det så här vi vill ha det i vår skogsbygd? Klicka för större bild 


Is och kyla hot mot vindkraftverk i Norrland

(2010-01-15)

Den stora utbyggnaden av vindkraft i Norrland har emellertid inte bara kylan att kämpa emot. Ett ännu större problem är faktiskt nedisning som drabbar kraftverkets rotorer på samma sätt som flygplanens vingar. läs här


Ingen vindkraft när det blir kallt

(2010-01-09)

Varje kilowattimme är värdefull i sträng vinterkyla men då slås vindkraftverken av automatiskt. Det sker av hållfasthetsskäl. Materialet kan bli skört i kylan. läs här

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10