Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-08-11

Kanske det är för att Håkan är en ödmjuk och förlåtande människa som vill ge de här hotfulla personerna en andra chans att lugna ner sig. Sedan hoppas han säkert därefter på att få till en konkret dialog som rör sakfrågan. Från min sida utifrån sett verkar det som om det är den ena grupperingen som kastar skit och beter sig som barnrumpor.

Johan från skogsbygden


2009-08-11

Håkan Johansson!!

Du säger i en artikel i Corren 6/8 att du blivit hotad...och om hoten fortsätter ska du polisanmäla...

Varför polisanmälde du inte direkt??

Om det var jag som blev hotad skulle jag gjort det genast!!!
Eller är det ett sätt att få Ödeshögsbor att tycka synd om dig?? Du kanske sitter risigt till och på detta sätt vill få sympati...???

Förresten, vi andra i skogsbygden... vi är väl också hotade... av vindkraftverk som vi ska tåla, enligt dig!

I samma artikel säger du att du "saknar dialog"...
Varför i herrans namn sätter man ett Samrådsmöte en onsdag kl. 17.00 om man saknar en dialog med oss drabbade???

Mycket pinsamt, Håkan!!!!

Bülow-Pettersson Brodderyd


2009-08-11

Åsikt ang översiktsplanen för vindkraftverk i skogsmark i Ödeshögs kommun.

Den presenterade översiktsplanen är det värsta jag sett vad gäller text, kartmaterial och allmänt innehåll. Kartmaterialet är ju helt oförståeligt för en vanlig människa. Den ena skarpa färgnyansen på den andra i en salig röra. Man kan likna det för en abstrakt akvarell gjord av en förvirrad fransk konstnär. Hur ska man få ut något av detta. Arbetar själv med olika planer och kartmaterial i skogsbranschen. Skulle vi presentera något liknande till våra kunder skulle vederbörande omg bli omplacerad eller få sparken. Planen har katastrofalt dålig kvalitet det måste ju var och en inse antingen man är för eller emot vindkraft i skogsmark.Vad beträffar textinnehållet så finns det ingen rak linje utan ett hattande fram och tillbaka.Med vissa små undantag så får man i stort sett bygga var som helst. Eller?
Det står också på minst ett ställe att "kommunen har bestämt" Då undrar man vad som menas. Ska inte en översiktsplan vara opartisk ? Samrådsmötet har ju inte varit än. En annan fråga är: Har konsulenterna varit ute och diskuterat och informerat ute i skogsbygden med folk som blir berörda? Detta utlovades vid kommunens upptakts-möte.Som det nu är får man en känsla av mygel. Nej, denna översiktsplan är i både skrift och kartmaterial på en 7-årings nivå.

Därför är min förhoppning att kommunens förståndiga tjänstemän och folkvalda i första hand ser till att en ny begriplig översiktsplan kommer till stånd. Samt att man inte förhastar sig i beslutandet.Det är ju vi kommuninnevånare som får leva med detta lång tid framöver.Vem kan ta ställning varken för eller emot med ett så dåligt in-formationsmaterial? Nej, agera med försiktighet.

Ett annat nog så allvarligt dilemma är att människorna ute i bygderna redan är och kommer att bli ovänner kanske för livet. Ja, t.o.m. att det kanske kan komma att gå i arv i generationer. Om jag målar allting riktigt svart så kan man tänka sig att jaktlag, föreningsliv och dylikt kommer att påverkas av detta. Ni har kanske sett programmet "Grannfejden" på TV. En kommunbefolkning som kallar varandra för vi och dom "andra djävlarna" är ingen lyckad sammansättning.
Eftersom jag dagligen vistas och besöker folk i bygden i min yrkesutövning så har jag
märkt att allvarliga slitningar och osämja redan börjat florera.

Detta är det viktigaste beslut Ödeshögs tjänstmän och folkvalda har att besluta om under de senaste 50-100 åren.

Därför är min förhoppning att de "folkvalda" och tjänstemännen verkligen sätter sig in i varje enskilt ärende och inte gör något förhastat.

Bo Fransson.

bofr


2009-08-11

Någon insändare uttryckte skepsis mot Håkan Johanssons (M) opartiskhet. Han är själv ägare till vindkraftverk. Denna skepsis är befogad. Moderaterna i Ödeshög domineras av stora markägare och Håkan Johansson arbetar för sin egen och sina kompisars vinning. Men det finns en chans att ändra på detta förhållande i bygg- och miljönämndens sammansättning. År 2010 är det nämligen val. Sedan kan Håkan dricka politiskt Gravöl.

Stå på er. Med 300 medlemmar i föreningen är ni större än något parti i kommunen och Internet är en fantastisk möjlighet att samla och driva opinion i en enskild fråga.

Observer


2009-08-11

Vindkraftsivern i Ödeshögs kommun har inget med miljöintresse, hänsyn eller täckning av framtida energibehov att göra. Man har helt enkelt upptäckt att detta är mycket lukrativa avskrivningsobjekt. De lantbrukare som fajtas för detta med näbbar och klor nolltaxerar vanligtvis och är med anledning av sin naturliga nyfikenhet ofta engagerade i lokalpolitiken. Här har de nu funnit ytterligare en möjlighet att hålla skattmasen på avstånd. Vilket de kommer att kämpa för. Tycker ni då det är konstigt att minsta godkända avstånd till vindkraftverk hela tiden blir kortare? Att verken hela tiden blir större? Tro dessutom inte att det bara är i skogsbygden man är oroad för horisontförsmutsningen och livskvalitén. Här ute på slätten har vi också fått nog! Det räcker nu!

Fredrik F.


2009-08-11

Angående bilderna på hemsidan ’Rättvis vind’: Jag antar att syftet med att lägga vindkraftverket bredvid kyrkan är för att det är kontroversiellt och skapar avsmak hos många. Det finns mycket annat man kan jämföra med om man vill illustrera 150 meters höjd. Samma koncept har ni i bilden som visar Röks kyrka med en snurra på toppen som helt saknar verklighetsförankring. Vad är poängen med det?

Själv skulle jag gärna bosätta mig i en byggd som vågar satsa och tänka nytt, tänka framtid. Om mitt framtida drömhus visar sig finnas i närheten av ett vindkraftverk så skulle det bara vara ett plus. Tänk att vara delaktig i att göra världen renare, att bidra till att några generationer till kan få uppleva naturen som vi alla värnar om genom att bromsa klimatkrisen här och nu.

Många snackar om reflexer, skuggor och blinkningar. Matta vingar ger inga reflexer. Skuggor vid bostäder i närheten kan helt elimineras genom att verket helt enkelt får stå still de tider på dagen då skuggorna skulle nå tomterna, en mulen dag kan verket gå utan att stannas. Då kvarstår den blinkade lampan, men har man inget bättre för sig än att sitta och titta på den så är väl det ett problem bara i sig själv.

Om riktig fakta om vindkraften lades på bordet så är jag övertygad om att Ödeshögsborna är till övervägande del positiva. Jag hoppas verkligen det för allas vår framtid. Men det är svårt att få en reell bild av både för- och nackdelar när motståndet i grunden verkar bygga missunnsamhet. Jag trodde att myten om att bönder är gjorda av pengar var död för länge sen..

Självklart tror jag också på öppenheten i diskussionen. Alla ska få delge sina synpunkter. Själv försöker jag nu vikta debatten genom min positivism om vindkraften. J

Jag säger inte att vindkraftmotståndare är miljöbovar. Det jag vill komma fram till är att vi måste tänka nytt, tänka grönt och tänka lokalt om vi ska kunna vända den negativa klimattrenden. Därför säger jag igen - nyckel till framgång i klimatfrågan är lokala lösningar med sol, vatten och vind som utgångspunkt. Att en kommun driver visionen om att kunna bli självförsörjande på elenergi är det enda rätta. Vattenkraft är inget alternativ att räkna med i Ödeshög. Kvar är då faktorerna sol och vind.

Den oberoende utredningen som gjorts om eventuellt potential för vindkraft i bygden finns för allmän beskådan. Inga beslut är tagna. Min uppmaning är att se på utredningen i lugn och ro. Är man inte nöjd med förslagen så finns det två alternativ – antingen skrika som ett litet barn – eller att utarbeta konkreta förslag på alternativa lösningar. Det kan vara så enkelt som att själv satsa på ett par solpaneler på hustaket och sedan uppmuntra andra att göra likadant. Konkret handling för en grönare värld är starkare än 325 hesa röster.

Ubbe


2009-08-10

Ljudnivåer.
I föreslagen översiktsplan anser man att det räcker om ljudbullernivån från ett vindkraftverk understiger 40 decibel. Enligt miljöchefens uttalande vid informationsmötet är detta ett medelvärde under ett dygn
Detta innebär att om du sitter i ett rum i din bostad som du anser är tyst i ett dygn, borde detta vara c:a 30 decibel.
Om så är fallet kan du låta grabben starta sin motocrosscykel och låta den gå på fullgas i nästan 5 timmar i ditt rum, så är ju medelvärdet fortfarande under 40 decibel.
Fantastiskt. Därför kan man ju låta vindkraftverken låta upp till 60 decibel under vissa timmar. Hur kommer detta att hanteras av kommunen???

Ljudkänslig torpare


2009-08-10

Detta är ett citat ur översiktsplanen Del 1 sidan 10
läs detta!!!

"Ur en rad andra aspekter kan dock skogsbygden vara bättre lämpad. Generellt innebär vindkraft i skogsbygd färre intressekonflikter. Bebyggelsen är glesare och de kulthistoriskt värdefulla miljöerna färre. Skogsbygden uppvisar också en annan skala och proportioner än
slättlandskapet. Ett storskaligt kuperat skogslandskap ”tål” stora anläggningar i högre grad i jämförelse. Ett vindkraftspark som dominerar och syns på långt håll i slättlandskapet och vid kusten,kan i kuperad skogsbygd se mer proportionerlig. Från många utblickar i terrängen skymmer skogen vindkraftsverken mer eller mindre"

Hur många av oss i föreningen som tycker detta stämmer efter resan till Hishult??

Vi tycker att det syns, hörs och störs otroligt mycket och hemska intrång i naturen och djurriket!!

Och det ger så lite och dyr el

Jag tycker Håkan Johansson ska åka till Hishult och uppleva vindkraftverken som vi gjorde i lördags!!

Och till sist denna översiktsplan ... är det barn som har skrivit den????

Pettersson Bülow Brodderyd


2009-08-10

Politiker i all ära.
Som förtroendevald politiker har man väl åtagit sig att utveckla Ödeshögs kommun enligt sin personliga bästa förmåga och skaffa sig erforderlig kompetens som erfordras innan besluten tas.
Gör våra Politiker i Ödeshög detta angående vindkraftsutbyggnaden i skogsbygden? Är det inte dags att de politiska partierna nu talar om hur de ställer sig i denna fråga innan planen antas, För det är väl inget parti som vågar göra detta till en valfråga under 2010. Är det något parti som antar denna utmaning???

Putte


2009-08-09

Solen skiner och det är alldeles tyst och stilla med undantag av några gräshoppor och fåglar.
Vi bor i ett paradis med gärdesgårdar och gamla stenmurar. Det var det vi föll för. Det var därför vi flyttade hit. Jag älskar vårat hus, vår trädgård och skogen runt omkring. Våra barn älskar när vi packar picknick korgen och går till skogen och plockar bär och svamp.
Jag är RÄDD för att det ska bli vindkraftverk här, men samtidigt förstår jag bönderna som bara kommer se pengarna trilla in på deras konton utan att behöva störas.
Jag önska bara att dom skulle kunna se det på vårat vis och förstå varför vi inte vill ha dessa verk.

MVH Marie


2009-08-09

Dagen efter en guidad tur i Hishult.
En väldigt varm dag. Trevliga, glada människor som ska på en utflykt tillsammans.
Vi ska titta på extremt stora vindkraftverk. Sådana som vi kanske kommer att få bakom knuten.
Väl framme blir vi uppmötta av två familjer som vill visa hur dom har det med verken som granne.
Det är ca 6 mån sedan de blev klara. De tycker det är hemskt. Det blev till och med så illa att hans getter gärna inte vill gå ut längre. Djur som har stora fina betesmarker vill hellre stanna inne i ladugården. Det är inte naturligt.
Jag önskar att bönderna som vill ha dessa verk skulle få möjlighet till en sådan här resa också så kanske dom skulle förstå oss bättre.
Tack för en bra ordnad resa !!

Resenär


2009-08-07

Ett brev från en annan kommun

Dom skall sätta upp ett 150m bara en 580m från mitt hus
Där den ekvalenta ljudet skall bli enligt beräkningar 38.7dbA

Detta från total tystnad då jag bor i oförstörd natur

Värdeminskningen på gården kommer nog att bli total tyvärr och ingen ingen kommer med säkerhet att ersätta det så man lär inte ha råd att flytta så man blir tvungen att bo kvar i ett blivande helvete.

mvh en bekymrad familje far med 3 barn

s.m.


2009-08-04

Har vissa funderingar över det här med miljötänk vad gäller energi.Att producera el med vindkraft är inte fel, men man måste tänka på helheten.Om man placerar ett vindkraftvek i skogsmark begår man ett stort misstag eftersom man inte tänker helhet.Skogen vi har runt om kring oss är ett genialiskt och miljövänligt verktyg för att ta hand om växthusgaser.Placerar man vindkraftverk i skogsmark så tar man bort reningsverket.En ansenlig mängd skog måste avverkas för att uppföra dessa verk i skogsbyggd i form av vägar, uppställningsplats för verken och ledningsgator.Då måste man fråga sig om det inte är bättre att hitta platser där det är mer lämpat att uppföra dessa verk.I slättlandskap kan man bygga ett verk och efter verkets driftstid ca 25 år tar man ner verket,tar bort körvägar och återställer uppställningsplatsen och full produktion av tex spannmål kan återtas.För på jordbruksmark är markåtgången försvinnande liten under produktionstiden jämfört med skogsmark.I skogsmark får man sår som aldrig läker,tänk på det.Det geniala vore väl att placera vindkraftverken där de gör minst skada och stör allra minst tex i vindkraftparker ute till havs.Om man tänker efter och funderar lite så blåser det inte alla dagar på året.Ett vindkraftverk producerar då ingen el,men reningsverket skogen fortsätter att fungera och fungera och fungera.Tänk på det ni som beslutsfattare i kommun,läns och riksplan.

Morgan Andersson Lilla Krokek Ödeshög


2009-07-31

DET FÅR BARA INTE SKE!
Häromdagen for jag och en artonårig yngling till Vida Vättern för att äta lunch. Den unge mannen kom från Bosnien när han var två år, bodde i Ödeshög i åtta år, varefter han bosatte sig i Vadstena.

Vi tog inte den rakaste vägen till Vida Vättern utan valde att köra dit på slingriga skogsvägar via Näteryd, Stavreberg och Krokek. Jag sa inte så mycket under färden utan lät min chaufför i lugn och ro fälla sina kommentarer.

När vi vikt av från stora vägen:
-Vad det är fint att få köra på en sådan här väg.

Efter några hundra meter:
-Jag hade glömt att det var så vackert här. Det vore fint att få bo här.

Vid åsynen av några flyttblock:
-Vilka intressanta stenar. Hur gamla är dom?

När vi kom upp i skogen:
-Det här är en sån mystisk skog, du vet. En sån där skog som allt kan hända. Trolsk.

Då vi passerade hagmarker:
-Ulla det här är för mig Sverige! Det här finns ingen annanstans. Jag förstår att tyskar och holländare vill bosätta sig här. Det här finns bara i Sverige:

När vi körde ner mot Vida Vättern, berättade jag för honom, att just här, i detta underbara landskap, har man redan gett bygglov för tre gigantiska vindkraftverk. Det var då han utropade: "Det får bara inte ske"

Vår färd gav mej en ordentlig tankeställare. Kan det var så illa, att det bara är våra nysvenskar och utländska turister, som ser skönheten och det unika i landskapet som omger oss. De har ju andra perspektiv. Hur ska vi kunna öppna ögonen på varandra, så att VI ALLA ser?

Vi måste ropa till alla kommuninvånare: "Gå ut och upptäck var skogsbygd medan ni har chans. Inom kort är den förvandlad til ett industrilandskap"

Ulla Baugner


2009-07-27

Hej
Jag heter B.Stymer och kommer från Helgarö/Strängnäs
Jag är motståndare till vindkraftverk, skriver många inlägg, artiklar mail mest till politiker och media.
Patrik Erixon från Ödeshög har gjort mig uppmärksam på hur vindkraftverken skall myglas igenom er kommun.
Jag har då skrivit till varje politiker i Ödeshög.
Vi har hjälpt till vid överklagningar o.s.v.
Vi har lyckats att stoppa all mygel om vindkraftverk i Strängnäs tills vidare.
Jag har läst er hemsida.
Naturligtvis vet jag inte hur man stoppar vindkraftverks eländet, men jag tror på följande.
Vi gör frågan personligt för varje politiker. Vi talar om för dem att vi kommer att sätta ut deras namn på internet om de beslutar att ge bygglov och därigenom förstör naturen för alltid. De får stå med skammen för all framtid. Visst tar politiker det som obehag och t.o.m. som hot och trakasserier. Men då svarade vi att de med sitt beslut inte bara hotade oss utan även vill fördriva oss från våra hem. Vi slåss för vår existens och tänker ta till alla medel. Politikerna måste förstå hur allvarligt vi ser på saken.
Vi måste gå i närkamp med dem.
Vi lämnade in många s.k. medborgarförslag och dessa måste behandlas i sammanträde i kommunfullmäktige och då har vi rätt att tala. Naturligtvis är politikerna störda av detta men de förstår allvaret då om fler medborgare sitter på mötet och om också media är närvarande.
Det gäller för oss att kunna informera allmänheten. Vindkraftverksmaffian har hittills haft medias öra men jag upplever en ändring. Till nästa val skall vi klargöra för politikerna att de inte kommer att väljas om om de svikit.
Frågan om att vindkraftverk frälser naturen liknar religion därför att så många tror eller vill tro på denna felaktiga frälsningslära.
Religion ändras inte av saklig information av fakta. Det räcker inte att vi argumenterar med fakta. Närkampen måste till.
Jag menar att det är för sent när vi tvingas tala om ljudstyrka, skugga , avstånd osv. Då är det kört för oss.
Vi måste framhålla några fakta som alla begriper:
Vi vill hindra att tiotusen gigantiska vindkraftverk förstör vår svenska natur.

Vi kan visa att verken inte medför den minsta nyttan för medborgaren, era kunder.

Vi kan visa att verken

inte räddar klimatet,

bara är miljöbelastning,

drabbar hushållens ekonomi i en aldrig tidigare skådad omfattning,

Stoppa den alldeles onödiga och skadliga utbyggnaden av vindkraftverk.

Se filmen http://www.youtube.com/watch?v=Iq9yX1RLxV0

informera er på http://www.landskapsskydd.se/ .

Vi frågar varje politiker vilken nytta de jättelika vindkraftverken ger åt den enskilde medborgaren.

Men huvudsaken är att vi inte ger upp vårt motstånd. Jag är övertygad att vi kommer att lyckas stoppa idiotin.

GE inte upp

skriv, maila till alla

B.Stymer

Väla Gård, Helgarö

64592 Strängnäs

valab@dataphone.se

www.helgaro-liv.se

valab


2009-07-26

Är det så att Miljö- och byggnämnden med Håkan Johansson i spetsen har blivit mutade av "storbönderna" och står i maskopi med prospektörer och vissa markägare?

Kan det verkligen vara så??

I sådana fall måste detta utredas!!

Kanske något för media att rota i....??

Håller med sign "Robin Hood":

Aldrig mer en Runöl!!

Bülow-Pettersson Brodderyd


2009-07-25

Efter samtal med Urban Runesson på Miljö- och byggkontoret, där jag påpekade att många är upprörda över att samrådsmötet är förlagt till onsdagen den 2 september kl 17.00. Urban sa att det var Miljö-och byggnämden som tog det beslutet efter att man särskilt beaktat sommarstugeägare då de fastslog mötesdag och klockslag. "Det skulle inte bli så sent för sommarstugeägarna då de skulle åka hem." Behövde bara ta ledigt en dag. Det var det dummaste jag hört. Om man lagt en lördag eller söndag kunde man samtidigt tagit en helg i sin stuga. Att åka från Göteborg, Stockholm, Danmark och även Holland (där vi har fritidsboende från) kostar en hel del. Även vi ortsbor kan ha svårt att hinna till 17.00.
Håkan Johansson och hans kompisar i Miljö- och byggnämnden har själva bäddat för strid. För det är ju strid man vill ha, inte en dialog med ortsbefolkningen.

BMJ


2009-07-25

Miljö o Byggnämnden har nu presenterat sitt förslag till översiktsplan gällande skogsbygden. Jag har jämfört förslaget med ett 10-tal andra översiktsplaner. Ödeshögs Miljö o Byggnämnd har enligt min uppfattning "lyckats" få fram ett absolut bottennapp.Förslaget är otydligt och krångligt skrivet i tre delar. Massor med tolkningsproblem och diffusa meningar. Dessutom enbart med minimiavstånd.Förslaget är definitivt skogsbygdsfientligt och med avsaknad av respekt för oss som bor i skogsbygden.Jag uppmanar därför alla att skriva yttranden, för skulle förslaget gå igenom skulle detta innebära en katastrof för skogsbygden och Ödeshögs kommuns framtid.Hur kan en planarkitekt lyckas få ihop tre delar med detta miserabla resultat?Hur kan våra tjänstemän och folkvalda politiker i Miljö o Byggnämnden gå med på detta?Varför gör kommunen det svårt på olika sätt för oss vanligt folk att få vara med i samrådsskedet? Är det inte bra att vanligt folk är intresserade och tänker på kommunens framtid?

Åke Johansson


2009-07-23

Jag förstår inte alla dessa vindkraftverk som kräver ständig standby av någon annan energikälla,visst är dom bra när dom snurrar, men som jag har tänkt på i år så har det blåst väldigt lite och vädret är nyckfullt så det kanske fortsätter så ett tag till,det kan bli dyr el det!!

Och varför är kommunen så rädda att säga mera nej för? Är dom rädda för alla markägande bönder? Dom kan ju inte flytta sin verksamhet ändå som de har det nu ,så det måste vara väljarrösterna det beror på eller ??

Nej! kommunen behöver fler skattebetalare hit och inte färre!!

Pettersson Bülow Brodderyd


2009-07-22

Kommentar till Ubbe
Som vanligt anger man att ljudnivån underskrider gällande bestämmelser, men
tar som vanligt bara hänsyn till ljudnivån när vindkraftverket är nytt. Ja
vindkraft är en bra energikälla, men intrång i naturen kräver också hänsyn
till de boende och de närboendes möjligheter att utnyttja den sällsynta
svenska naturen i skogsbygden på ett helat annat sätt än åkerarealen på
slätten. Det verkar som om dagens nymodighet är att satsa på vindkraftverk,
men var är satsningen på altenativen vågkraft och solenergi? Behöver vi i
Sverige en överkapacitet på elenergi för att "om möjligt exportera den till
övriga europa" på ledningar som idag saknas?

skogsmulle

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.