Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-08-15

Tidningen Östgöta Correspondenten, www.corren.se , skriver 5.8.2009

"Moderat hotas för vindkraft"

Byggnadsnämndens i Ödeshög kommun ordförande; -"Jag har blivit hotad flera gånger av folk som inte vill ha vindkraft nära inpå sig".

Ordföranden som själv äger tre vindkraftverk har bestämt sig för att skriva ett brev till näringslivsminister Maud Olofsson (C).

- "Vi undrar om hon och andra rikspolitiker förstår allvaret i de konflikter som skapas i bygder som denna med två kraftiga opinioner som står emot varandra i denna fråga. Hur ska vi lokalt hantera det här? Det vill vi veta".
Vi motståndare till regeringens beslut att belasta naturen och hundratusentals medborgare med tiotusen vindkraftverk, ser här precis de aktioner som vi sedan länge varnat för. Våra varningar om att folk inte kommer att låta sig hotas eller fördrivas från sina hem av monsterverken, har vi skickat till regeringen, riksdagsmännen, kommunalpolitiker. Ja, t.o.m. Sveriges statschef konungen har fått skrivelse där vi varnar för följderna av den osämja och de konflikter medborgare emellan som kommer att bli följden av regeringens beslut om utbyggnaden av vindkraftverk. För oss är det självklart att människor blir rasande när de trakasseras dag och natt av grannen som dels hela tiden blinkar med lampa in i sovrummet och kör motorsåg utanför köksfönstret. Vi förstår så väl att sinnet rinner över till slut. För oss är det självklart att jäv föreligger när byggnadsnämndens ordförande beslutar om bygglov för vindkraftverk och själv äger tre. För oss är det självklart att detta är mygel. Följden av folks ilska kan bli katastrofal.

Oss har ingen behagat svara. Men nu kanske det kommer. Och alldeles säkert kommer vi motståndare att kunna tvinga fram ett svar före nästa val.Regeringen måste svara oss vilken nytta för den enskilde svenske medborgaren dessa gigantiska vindkraftverk innebär. Vi kommer att kunna tvinga fram svar när vi kan sprida saklig information om följden av regeringens beslut, nämligen att vindkraftverken inte på något sätt minskar utsläppet av växthusgas i Sverige därför att inget utsläpp sker i våra vatten-, kärn- och biokraftverk, att även utan den lilla mängd el från vindkraftverk vi nu i Sverige har ett besvärande stort överskott av el, så stort att det s.k. spotpriset var nere i 0 (noll) öre KWh 28.7.2009 och att göra el i vindkraftverk är det dyraste och ineffektivaste sättet som finns. Var och en kan kontrollera det på www.vindstat.se och läsa att alla de befintliga vindkraftverkens totalt bara ger16% energi.

När folk får klart för sig att det inte finns någon som helst nytta med att förstöra naturen med vindkraftverk, så lär konflikterna inte bli mindre om utbyggnaden tvingas igenom mot medborgarnas vilja.

Det enda vettiga att göra nu är att regeringen vetenskapligt utreder följderna av vindkraftverksbeslutet, att regeringen tills dess att resultatet föreligger lägger alla befintliga vindkraftverk stilla genom att avskaffa kvotplikten för elbolagen, att regeringen meddelar verk, myndigheter, styrelser m.fl. att avbryta all verksamhet som syftar till att främja vindkraftverk och att regeringen rekommenderar kommuner att i avvaktan på resultatet av undersökningen avslå alla begäran om bygglov för vindkraftverk.


Då återvänder kanske lugnet till samhället i denna fråga.
Se filmen http://www.youtube.com/watch?v=Iq9yX1RLxV0
Se information http://www.landskapsskydd.se/
Det gäller allas liv.

Bernd Stymer, medlem i SLF, Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Väla Gård, Helgarö
64592 Strängnäs
0152 80107
valab@dataphone.se

Stymer


2009-08-15

Dialogen Håkan efterlyser ska han få bara han har ett möte på en tid så att människor kan komma. Det minsta nämnden kan göra för att tillmötesgå något är att (på nämndsmötet på måndag) ändra till en normal mötestid kl 18 eller 19, så att i alla fall bybor har en rimlig chans att hinna dit efter arbetet. Skälet att han verkligen tänkt på fritidsboende med nu rådande mötestid är bara bullshit, för med den tiden får man så få som möjligt att svara direkt; smidigt!

MP


2009-08-15

Trots att det gått en vecka efter besöket i Hishult har jag inte riktigt kunnat smälta intrycken efter upplevelsen. Jag kan helt enkelt inte förlika mig med tanken på att detta är vad som håller på att ske här och nu i vår kommun. Om det sedan stämmer och det gör det väl, att bygg- och miljönämnden den 11/5 inte var inne i den 12 verk stora parken, utan såg den på behörigt avstånd är ju ännu en anmärkningsvärd detalj. Vad ska man kosta en resa ner till Laholms kommun för om man inte står bredvid dessa gigantiska verk (för de går ej att jämföra med verken på Ösjö-slätten) och hör och ser vad de fört med sig???

Förundrad


2009-08-15

Vindkraft en miljöfarlig verksamhet
Håkan Johansson med ett antal politiker i släptåg var i Laholm för att se och lära hur storskalig vindkraft påverkar natur, djur och framförallt hur närboende blir berörda. Det förefaller som han och hans kolleger har svårt att förstå och lära av vanligt skogsfolk, är vi för simpla eller är det av rent oförstånd? Däremot tycks han ha lärt mycket från hans politikervänner i Laholms Kommun. Inte minst när det gäller att vara med på banan och hovra in pengar till egen börs via vindkraft. Även i Laholm har en högt uppsatt politiker kontrakt med en exploatör för att installera två 2-3 MW verk på hans ägor. Även denne politiker driver vindkraftsfrågan utan hänsyn till närboenden. Att lägga ett samrådsmöte en arbetsdag klockan 17:00 är ännu en likhet. Det är uppenbart ett sätt att försöka få så lite deltagande som möjligt. Med tanke på fastighetsägare med hemadress långt från Ödeshög borde en tid i anslutning till en helg vara mer lämpad om man vill höra allas åsikt i en öppen dialog. Men det är väl där skon klämmer.
De som verkligen är hotade är alla de som har en fastighet i samma område där miljöfarlig vindkraft byggs. Vindkraft är klassad som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Till skillnad från Håkan Johansson finns där ingen myndighet eller ordningsmakt de kan söka hjälp hos. De är helt enkelt inknuffade i ett hörn av politiker och makthavare. Jag kan garantera att det inte är av publicitetsbegär som de protesterar och kämpar för sin livsmiljö.
Det är klart att alla inte är motståndare till vindkraft. Precis som Johansson säger finns det säkert många giriga skogsbönder som liksom han själv ser en guldgruva i denna verksamhet. Att sedan antyda att övriga är avundsjuka är ett hårt slag mot mänskligheten. Dessa drabbas av en förlust av minst 30 procent i förlorat fastighetsvärde beroende på avståndet till närmsta verk. Är det underligt att dessa människor blir arga och säger ifrån? Det enda hopp de har är till föreningar som Rättvis Vind med flera.
SEB

Sven-Erick Bengtsson Björketorp Hishult


2009-08-15

bygg vindkraft.
dom som klagar över vindkraft är dom som inte får något på sin mark,det handlar bara om avundsjuka

Gustafsson


2009-08-15

ni motståndare är bara rädda för att inte få någon ekonomisk vinning i det här. ansök om vindkraft ni med.
och låt håkan vara ni är bara avundsjuka på honom

Gustafsson


2009-08-15

sätt upp några verk och se hur det fungerar. dom som klagar på vindkraften är dom som inte får några på sin mark, om alla fick ha ett verk på sin mark skulle dom inte klaga det är pengarna dom vill åt. det är avundsjuka som det här handlar om.......

Gustafsson


2009-08-14

Ang samrådsmöte kl 17.00 en onsdagskväll. Enligt Håkan Johansson är det kostnaden för en konsult, som avgör valet av dag.
Ytterligare en dålig förklaring!
Hur mycket kostar det att ta ledigt och bensinpengar för alla oss berörda fritidsboende?
Hur många hundratusen har konsulten kostat? Kan man inte då kräva att han kan ställa upp några timmar på en lördag?
Jag och de flesta inser, att det verkliga skälet är att Miljö och Byggnämnden inte vill träffa oss fritidsboende.
Skälet till detta är väl den urusla vindkraftsplanen.
Miljö och Byggnämnden -nu är botten nådd-!
Hur kan kommunledningen acceptera detta och all annan negativ publicitet ifrån en icke fungerade Miljö och Byggnämnd?
Det är i alla fall en gåta för mig.

Somartorpare


2009-08-14

Vad jag som lekman inte kan förstå är varför inte kommunen samlar alla vindkraftverk på ett fåtal ställen i kommunen, det borde väl finnas några områden som är folktomma?

Eller, glöm vad jag skrev ovan, nu kom jag på det. Många storbönder är ju med i bygg- och miljönämnden, dessa personer är ju kompisar med andra storbönder och vill ju inte vara den som sviker sina kompisar. Dvs man vill ju inte vara den som säger "Tjena kompisgranne, jag röstade så inte vi kan få ta del av 150 000 * antalet verk, bra va?"

Mitt förslag, låt inga markägare vara med i den politiska processen när det gäller vindkraft då hela högen är mer eller mindre Jäviga!

Lekmannen


2009-08-14

Jag är pensionär och bor i skogen. Den underbara naturen är allt jag har kvar i livet. Jag vill inte få allt förstört. Snälla politiker, säg nej. Det enda jag önskar för resten av livet är oförstört natur och miljö att leva i.

Den oroliga pensionären


2009-08-14

Håkans politiska kamrater borde tänka på kommunens bästa och rekommendera Håkan att avgå. Det vore bäst för trovärdighetens skull.

Sigge


2009-08-14

Det bubblar av ilska inom mig! Gör om översiktsplanen NU!

Marre


2009-08-14

Jag tror att om man får en riktig vargavinter i hela landet igen (kommer säkert när man minst anar det)Starka högtryck på vintern kan vara kalla och i regel vindstilla men vi måste ha elen nu och då. Vattenkraften räcker inte bara utan vi behöver nog kärnkraften också.Om samhället ska funka.

Vi ska nog vara glada då!

Man kan ju inte ackumulera vind kraftel till vintern.

Visst finns det problem med kärnkraft som allt annat, det har man ju hört ,avfallshanterig osv...Men varför inte utveckla mot säkrare sådana..problem är till för att lösas.Vad kan man inte i framtiden?
Kan man exportera el från Norden neråt till Europa så kan man väl få hit el från Sharas öken till Europa? Och det finns fler ställen med öknar.

Och varför ska Ödeshög vara så duktiga? Det är väl bra då att vara självförsörjande,men behöver väl inte ha i överskott med vindkraft,som det påtalas. Jag tror inte en storstadsbefolkad kommun kan var självförsörjande på vindkraft

Pettersson Brodderyd


2009-08-13

Var någonstans på hemsidan kan man läsa om att föreningen är vindkraftsmotståndare.
Det står att på rätt plats och med rätt förutsättning är det ok. 500 meter till fastighet från ett vindkraftverk är inte rätt plats, utan 10 gånger totalhöjden är mer rimligt dvs. 1500 m om vindkraftverket är 150 m högt. Rätt förutsättning är att man inte mörkar bullerberäkningarna med fel råhetstal och soltimmar. Varför ska min fastighet minska i värde?, varför ska jag inte få bygga på min mark om jag vill? Om jag har 40 decibel på min mark, får jag inte något bygglov för exempelvis en stuga. Det blir död mark.
Kommunens vision om att bli självförsörjande på el, tycker jag är bra. Då behöver vi ca 5-8 nya verk, kanske uppfyller riksintresset för vindkraft som finns i kommunen ovanstående kriterier. Bygg där. Ha råg i ryggen och säg nej till Övriga.

Idag finns bygglov beviljade i skogsbygd eller är det slättbygd? Även i dessa ansökningar finns ”konstigheter” på hur kommunen och RGP har agerat.

skogen


2009-08-13

Jag tror att mycket av strulet i Ödeshög beror på det mycket dåliga och otydliga förslaget till vindkraftsplan, som finns på utställning.
Detta har nog fått folk att bli upprörda med all rätt.
Håkan får nog ta för mycket av detta. De som gjort förslaget ifrån WSP och den övriga byggnämnden har också stort ansvar.

Rätt skall vara rätt


2009-08-13

Håkans bluff om att han inte hade tänkt "konkret" att bygga sitt fjärde verk är uppenbar.
Hans uppgivna hot är antagligen också bluff. Beklagligt att han går ut och smutskastar en hel förening på det sättet.

Obluffbar


2009-08-13

Håkan, du är pinsam.
Att du ens har mage att säga att du "saknar dialog" i detta läge är... pinsamt.

Men Håkan, om du vill ha dialog, varför följde du inte med ner till Hishultsresan? Då kunde du fått din dialog.
Ett annat tips för att få dialog är att lägga samrådsmötet på helgen så att fler personer kan komma. Men det är klart, ni i byggnadsnämnden vill väl inte att folk ska komma.

Hur svårt kan det vara? Kan du inte göra någonting själv för att få "dialog" istället för att göra allt för att undvika den? Dialogen finns faktiskt mitt framför ögonen på dig. Det gäller ju bara att våga öppna ögonen för de problem som har uppkommit.

LJ


2009-08-13

Vindkraft är mycket konkurrenskraftigt när det gäller att producera energi jämfört med exempelvis ny kärnkraft.
Backup i Sverige till vindkraften är främst vattenkraft. När det blåser mycket kan man spara på vattenreserverna för att sedan släppa på då det inte blåser lika mycket. Vattenkraften som reglerar finns inte just i Ödeshög men om man vidgar sina vyer lite så har Sverige väldigt mycket utbyggd vattenkraft.
Du tycker att man ska fortsätta bygga ut kärnkraften och du påstår även att denna är billig. Skulle vilja ifrågasätta detta genom ett par länkar:

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article419111/quotKarnkraftens-kostnader-underskattasquot.html

Där skriver man om det pågående kärnkraftsbygget i finska Olkiluoto som redan dubblat sin budget och nu passerat vad ny vindkraftsel kostar. Förövrigt verkar våran gamla hederliga kärnkraft inte heller så pålitlig. Senast idag har de problem i Forsmark:

Nya problem i Forsmark
”Den pågående revisionen vid Forsmarks kärnkraftverk har avslöjat nya problem med de styrstavar som monterades i höstas, rapporterar TV4:s Nyhetskanalen.Av de 29 nya stavar som undersökts är 15 defekta. Reaktor 3, som är den drabbade, har totalt 169 styrstavar.
Problemen uppges likna dem som drabbade nya stavar i Oskarshamns kärnkraftverk i våras. Även Forsmark har tidigare haft problem med sprickbildning i styrstavarna.”

Här är en länk som visar att 80 % vill ha mera vindkraft

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordhogt-stod-for-mer-vindkraft-1.820290

Det där med Saharas öken får du utveckla. Menar du på fullaste allvar att man ska transportera elenergi över halva jordklotet. Solkraft och vågkraft är annars väldigt bra och rena energikällor som vi absolut ska satsa på!

Mvh

Ubbe


2009-08-11

Skulle vilja kommentera lite om Ubbes insändare

Vad skulle var nytt och modernt med vindkraft? Det har funnits i många år, titta på alla gamla möllor på Öland ..

När det inte blåser så måste annan energikälla stå i standby,,vanligtvis kol,gasturbinverk för att snabbt starta.. Är det bra för klimatet???…I Hishult vill man dämma upp någon å, vattenkraft, där för att ha som standby när det inte blåser i deras vindkraftverken där..

Det kostar visst 2 kr kw att producera el från vindkraften där ifrån..kommer inte folk att välja olja och annat fossilt bränsle då ?? Är allt sånt bra för vår natur med stora ingrepp och standby?? Kolla älvarna i norrland vilket liv det var där förr..

Jag tycker att man ska förfina säkerställa kärnkraftverken det kommer både generation 3-4 där ,man bygger nytt i Finland,Italien och vad kan man inte om 30-40 år framåt ??
Och så har vi ju det med solenergi i Saharas öken ,,vågkraft osv..

En rejäl hållbar o modern energi som inte gör illa åt vår miljö på det viset.

Vi måste ha säker o stabil el energi , när många tex. går från olja till att borra bergvärme.

Jag pratade med en person nere i Örkelljunga för ett tag sen som bor där ..Han sa, när dom stängde Barsebäckreaktor så eldar man med kol o olja nu istället ,,bilarna har efter det blivit sotigare i Örkelljunga…

Det verkar som hela energidebatten spårar ur snart

Vi kan inte ha så där mycket vindkraft som ger så lite el till vad det åsamkar

Och har du tänkt på att har blåst väldigt lite i år ,varje fall här …Hur ska det gå då om det blir så ett tag till

Pettersson Bülow Brodderyd


2009-08-11

Citat ifrån ifrån Håkan Johansson gällande hans tillbakadragande av bygglovsansökan. Corren 090811.
"Jag hade inte några konkreta planer på att bygga, men det hade i och för sig inte gjort någon skada att ligga kvar med ansökan. Jag drog tillbaka för jag tänkte att min ansökan kunde väcka ont blod hos en del. Mer taktisk än så var jag inte".

En ordförande i Miljö och Byggnämnden som lämnar in en ansökan om bygglov trots att han "konkret" inte hade tänkt att bygga?
Han har byggt tre och söker för ett fjärde. Det sista tänkte han inte bygga utan han ansökte bara!!!!
Trovärdigheten på detta är lika med noll.
Rättvis Vind har imorgon en ny medlem.

ny medlem

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.