Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-09-04

Efter möte med centern den 25 augusti kände jag (personligen) det jättejobbigt !!!
Jag var förberedd på att det skulle finnas många olika åsikter i denna svåra fråga. Med vår information, vill vi lyfta upp frågan om vindkraft i kommunen, att det är många olika aspekter som måste vävas in.

Det jag blev ledsen för var det bemötandet som Jonny och jag fick av ett par åhörare.Jag har alltid trott att om man är tillsatt som politiker ska man jobba för kommunens bästa. Att man lyssnar på medborgarna och efter detta fattar kloka beslut för att ALLA i kommunen ska må bra och ha en god livskvalité. Låter centern medlemmars egna privata ekonomiska intressen komma före individers livskvalite och utveckling av samhället. I så fall är centern inget parti att rekommendera för framtida utveckling.

Den ”hatkänsla” som fanns i detta rum denna kväll på kommunkontoret var otäck. Tack Roger Silfver för att du vågade ta till orda och påpeka varför vi var där. Även om man är ”ny politiker” och inte kan spelreglerna, får man inte uppträda hur som helst

Är det så att om man tiger så samtycker man. Då jag rädd för Ödeshögs framtid….

Att vi inte skulle uppge källan till information som vi lägger ut på hemsidan är helt fel. Det mesta som finns under uppdrag/granskning är artiklar från olika tidningar, som man klart och tydligt kan se varifrån de kommer. De som skriver insändare har rätt att tycka vad de vill, likaså de medlemmar som skriver i bloggen. På nyhetssidan lägger vi ut vad som är på gång i föreningen och en del tidningsartiklar (där kan man också läsa var de kommer ifrån) Vi har länkar till Boverket och Naturvårdsverkets skrifter.

Hur dessa människor som sitter i centerpartiet ska komma fram till en gemensam åsikt, är för mej helt obegriplig. Jag önskar bara att de som är tysta också ska våga säga sin mening. Denna fråga om vindkraftsetablering i skogsbygd, är en av kommunens viktigaste frågor för Ödeshögs kommuns framtid, om vi vill ha en levande landsbygd och inte ett industrilandskap.

Vi i föreningen jobbar för miljön, att bevara det vackra och fina som finns, vår natur och kultur är unik. Utan den kan vi stänga Ödeshögs kommun

Källa: Bitta Johansson, Åby Henningsborg, Ödeshög

bmj


2009-08-30

Tillfället gör tjuven och hemmablindheten i Ödeshög är ett verkligt hot, likaväl som pådrivande vindbolag och några hänsynslösa markägare. Skräckpropaganda och ”argument” leder väl oftast till åtlöje eller kompromiss. Framför allt borde man vinna folket – i hela kommunen. Det finns så mycket fint att visa upp - om och i Holaveden. Så många röster och skatter, som kunde engagera både gammal och ung. Men skogen är sviken, har ingen försvarare! Förutom en pärla med perspektiv och innerlighet, här i bladen, av djur. kand. Marit Törnkvist.

En levande landsbygd och hushållningen med vår egentliga naturtillgång är en långt större sak än förhastade problemlösningar med elen. Skynda långsamt är ett klokt måtto för vindkraften i sin linda - nolltolerans just nu i Ödeshög, eftersom vi är ledande i länet. Men med en tom floskel om ”självförsörjning”, inte ens ärlig hybris, kollras hembygden bort!

På mötet med gatuchefen Urban såg jag allvarstyngda människor som drabbas. I den flytande växlingen mellan bygglov och vindkraftplan som tillämpas varslas redan nu om slätten igen, men nu med monstermöllor. Och ”Rättvis vindkraft” har bytt Holaveden mot Ödeshög i namnet. Jag överväger medlemskap men blir betänkt över den ständiga, närsynta rättvisan: ”Vindkraft passar bättre på en slättåker med blåst, traktorer och E 4, säger Hans Ström som själv valt att bo i skogen för att det är lugnt och skönt.”

Men E 4 råkar gå genom skogen och där hörs också vinden, kanske maskerar den möllaljudet en aning och lite mindre syns de, åminstonne här och där. Traktorerna i det moderna jordbruket river av sina göromål under effektiva pass och låter rätt skönt – huvudsakligen vårbruk och skörd. Jag har för min del ett par kilometer oplogat både till landsvägen och (o)hörbara, bebodda hus. Knäpptyst och upplevelserikt! Så blev mitt val. Umbäranden, mertid och extrapengar är desamma här på slätten som i skogen. Jag skrämde faktiskt upp decibelmätaren ur sin kartong på ladans vind, den hade klarat sig från mössen, så kan vi väl se då, vilket som är mest ostört… Nä hu, argument ger bara fifty-fifty. Detta gäller alla, ingen rättvisesak alls!

* * *

Jag sitter här och reflekterar i kökstrappens stol och blickar ut mot den stora fågelsjön, längst bort syns Skänningemöllorna. För precis hundra år sen rasade Tåkernfejden, man önskade torrlägga. Det lossnade när Selma Lagerlöf skrev ”Nils Holgersson” med de för barnen gripande kapitlen om levernet härikring. Fotopionjären Bengt Berg presenterade närgångna bilder i rikspressen (dåtida ”internet”) och skogsmannen Edvard Wibäck, med det allra vackraste språket, fick äntligen patronerna att falla i söndagsskolebänken.

Det finns, innerst inne, en stolthet i Ödeshög att väcka upp även idag. Det är en välhållen vischa och skog. Nog ser jag väl storbonden när han lämnar festen därhemma på midsommaraftonen och finklädd går hit och matar kräftorna i dammen och funderar över livet. Nån blivande Nobelpristagare lär inte behövas. ”Så bakbundna är vi väl ändå inte”, kunde nog Ellen Key ha rutit i när hon tog en och annan i örat i Lysingebygden.

Var är naturskyddsföreningen? (Gebbe!!) Var är hembygdsföreningarna? Vad har Kalle Bäck att berätta? Var är Doris med sin fina hemsida om torpen runt Sätra (nu riksintresse för ”vindbruk”)? Var är den skygga naturinventeraren Peter, som kan skogen utan och innan? Var är konstnärerna? Vad finns i fotoalbumen och skrivbordslådorna? Så – skolungdomar: Ut med digitalkameran nu, vetja! Efter möllorna blir bildreportaget rätt trist! Tro mig.

”Lite till mans vilja vi njuta av en rik och orörd natur och unna andra att dricka ur denna glädjekälla tills vi en dag märka, att källan sinat och skogsdryaden flyktat sin kos” (E. W.)

vision


2009-08-30

Hej,
Jag har precis nyligen börjat vakna till och funderar på vad jag egentligen tycker om vindkraftverk. Vad innebär det för min egen del och hur påverkas andra i min omgivning. Vad är positivt och vad är negativt. Jag tycker att det finns argument för båda. Det tycker jag att politikerna också borde ha om de har rent mjöl i påsen. Jättebra sida ni har här tycker jag. Jag är uppvuxen i Ödeshög och har tillbringat mycket tid på landet hos mina morföräldrar. Nu bor jag i en angränsande kommun men ser ju vindkraftverken när jag kör ut från stan. Såklart värnar jag om min hembygd och tänker på människorna som drabbas. Jag såg filmen från Hishult, den är informativ och skrämmande. Först tyckte jag det var skrämselpropaganda men ju mer jag tänker igenom vad jag såg och hörde ju mer får det mig att inse att vi måste hjälpas åt för att boende omkring verken inte drabbas negativt. Vindkraftverk ska ju vara en bra sak, eller? Fick mig att vakna som sagt.

Sofia


2009-08-22

Tyvärr kan jag inte säga att jag följt hela debatten, men av den information jag tagit del av är det flera saker som slår mig.

Vindkraft marknadsförs som något närmast jungfruligt. Vita och rena tronar de på slätten som avlatsbrev över uppförarnas godhet. Sällan hör man talas om några nackdelar.

Jag frågar mig då detta. Om ett projekt kan ge ekonomisk fördel till en grupp människor, men påverka en annan grupp negativt, är projektet då rättvist?

Självklart är svaret på frågan nej.

Ett uppförande av en vindkraftspark skulle påverka boende i området ekonomiskt i form av sänkta fastighetspriser, för handen på hjärtat, vem vill köpa ett hus nära ett gäng vinande väderkvarnar? Om man inte är don Quijote förstås.

Den hälsosamma effekten bekymrar mig också. Blinkande ljus har en känd negativ effekt på epileptiker. Ett konstant bakgrundsljud skapar en inre stress och vilka effekter skulle de nya elledningarna få?

Som jag ser det, skulle vinsten av projektet grusas av en mängd negativa bieffekter, och dessa skulle drabba dem som heller inte får någon ekonomisk vinning av det.

Därför anser jag det inte vara etiskt riktigt att gå vidare med projektet, såvida inte ALLA berörda är överens, och ALLA berörda kompenseras ekonomiskt. Även de som bara upplåter sitt luftrum.

AT


2009-08-21

Apropå naturligt...

Det är inte naturligt att få sin boendemiljö och livskvalitet förstörd.

Kryckan


2009-08-20

Vårat smultronställe är ett gammalt soldattorp från 1700-talet. Mina föräldrar köpte det 1959 och här har jag varit sen jag var liten. Mamma och jag plockade svamp, bär och blommor i skogen och här skapade vi våra framtidsdrömmar. Det blir en mardröm om skogen blir full av stora fula vindkraftverk som bullrar.
Nej det var inte den framtiden vi drömde om.

Soldattorp nr 47


2009-08-18

Bertil P

det är ju bara småpotatis
tänk mig 580m från en 150 metare
40% av tomten ligger inom riskzon 500m samt att jag får totalstopp för byggnadslov.
detta borde ge minst 50% av värdet = minst 1,7 mille för mig

sm


2009-08-18

Utgå från att det "planteras" en del konstiga insändare här med avsikt att få kritiker och föreningen att framstå som om de har tomtar på loftet... Så är det tyvärr med öppna och för en del kontroversiella och komprometterande forum. Men kämpa på!

Abbe


2009-08-17

Översiktsplan överflödig inga bygglov av enskilda verk i skogsbygden.Såg att banverket tittar på förslaget om dragning av Götalandsbanan över Boxholm till Jönköping igen.Detta innebär närkontakt med kommunen i södra delen som känt är.Ett högteknologiskt projekt som inte kommer att stoppas.Kan påbörjas inom fem år byggtid cirka tio år.En fyrtio meter bred spårgata med viss ytterligare trädfällning. Ett ingrepp i naturen av sällan skådat slag. Kryddat med utslängda vindkraftverk i Ödeshögs kommuns skogsområde. Bortsett från den "tysta zonen" i södra delen ett komplett industrisamhälle.

Kära politiker försök se runt hörnet.

Rune Karlsson


2009-08-17

Wow Bertil P, enligt dina uträkningar så skulle lilla Ödeshög då få 180 mille. Det blir ju värsta grannyran och alla vill ligga med sitt hus mellan 500-1285 meter i närheten till ett vindkraftverket för att få del av denna utdelning.

jackpot


2009-08-17

nu finns även en hemsida till som handlar om vindkraftverk

www.vindkraftverkigånghester.se

läsvärt

vkv


2009-08-17

Sitter och läser insändare från en som heter Gustavsson.
Han tror att vi som berörs av vindkraften är avundsjuka för att vi inte får några på våra marker. Det var det dummaste jag någonsin hört.
Det finns väl ingen anledning att uppfinna hjulet en gång till. Det var bättre att åka dit där det redan finns vindkraft och se hur förtvivlade dessa människor är än att förstöra vår skogsbygd med nya verk. Hoppas att du kommer på samordningsmötet den 2/9 så skall jag bemöta dig på alla punkter.

Bengt Lunström
Åby Sandstugan

BL


2009-08-17

Bertil P du citerar någon med ditt inlägg men har inte angivit någon slags källa. Visa vart du har läst detta och hur dessa danska regler är utformade. Själv kan jag inte hitta någon sanning i vad du skriver då jag sökt runt på nätet. Trovärdigheten för vissa skribenter sjunker ner till fotknölarna här på detta forumet.

Snurror är snygga


2009-08-16

"Vindkraft är medeltida herremansfasoner som kan stå utövarna dyrt framöver. I Danmark får 56% av dem som bor inom radien 20 gånger höjden värdeförlust på sitt hus. Första skadeståndsbeloppet uppgick till 200.000 danska kr för ett 70 meter högt verk 600 meter från huset i fråga. Omsätts detta till 150 meter höga verk så erhålls runt 300.000 svenska kr i skadestånd 1285 meter från verket. Runt Ödeshögsprojekten finns 300 hus inom denna radie. Vem skall ha råd att betala dessa skadestånd framöver om inte staten gör det dvs. vi själva, så klart. Först betalar vi verken två gånger om med förhöjt elpris – sedan betalar vi skadestånd om runt 3 miljoner per verk samt sannolikt nedtagning av eländet, runt 1-2 miljoner per verk, då VK-industrin har dragit vidare till nya länder, med än grönare gräs."

Bertil P


2009-08-16

Varför var avundsjuk på att andra får ersättning. Vi är faktiskt erbjudna att köpa andelar eller hela verk, och på det viset ochså få del av kakan.
Våga satsa och var med istället för att gnälla

Närboende


2009-08-16

Jag tycker det vore bra om Ödeshögskommun kunde bli en förebild. Detta genom att bli en kommun som exporterar grön el.

Karlsson


2009-08-16

du är bara girig för att du inte känar pengar på vindkrafen

Gustafsson


2009-08-16

det gick inte åt några runöl.

Gustafsson


2009-08-15

Håkan!!

Hur många Runöl gick det åt till Gustafsson!!!

CBB


2009-08-15

Nu på samrådsmötet 2 sep, får vi se upp så att det inte blir
som infomötet Eolus vind hade! Som ljudfarbrodern gjorde...stod och messade!

Att det inte blir likadant här på samrådsmötet, de pratar o messar hela kvällen om denna översiktsplan och sedan en kvart om övriga frågor!!
Vi måste vara medvetna om det innan så vi kan reagera mot detta då.

Sedan har jag läst att 80% av folket vill ha vindkraft. Läste också att 55% ville ha biobränsle för ett år sedan... Men nu vill bara 39% ha det.

Kolla bara etanolfloppen!

Jag tror det kan bli likadant med vindkraften också när man börjar med stora intrång i naturen och bland boende i skogsbygder.

Om mer info om vindkraft i skogsbygd når ut till allmänheten om för o nackdelar det ger...så skulle fler förstå problemet med eländet.

Tänk på nyttjandet av allemansrätten blir begränsad!!

För oss kan jakten bli lidande!!

Nej Håkan!
Svara upp för dina kommuninvånare i skogsbygden!
Och lägg ned detta elände!

Pettersson Bülow Brodderyd

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.