Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-10-08

Ni som bor i Ödeshögs kommun är inte ensamma om att bli drabbade av vindkraftens utbyggnad.Vi som bor runt Väderstad har också blivit drabbade av detta. Bor "granne" med ett verk som stör nattsömnen,ger reflexer inomhus och stör oss konstant utomhus.
Vem har dragit upp riktlinjer för vad som är sunt när det gäller detta? Den personen har förmodligen inte lämnat sitt skrivbord på kontoret eller litat blint på tillverkarnas friserade siffror?
Såg detta par i Corren idag som har samma problem.Jag kan bara ge min sympati till dom och säga ,jag vet hur det är.
Varför har inte dessa beslutsfattare i kommunerna tagit sig en tur till Danmark eller Tyskland innan dom sa JA till utbyggnaden av vindkraft i Sverige.Dom kunde ju lärt sig något om detta.
Ägarna till verken borde väl känna ett sitt ansvar när dom vet att det stör grannarna runt omkring eller är det bara pengarna som gäller???

Vindstilla


2009-10-03

Det är en bragd att vända den hotades tandagnisslan till ett fullödigt samrådsyttrande, så som Rättvis Vind har gjort! Utöver nagelfarandet av planförslaget anar jag många, lyhört uppfångade, individuella synsätt.

Men hur många, utom de som direkt berörs, plöjer igenom allt det kloka från Länsstyrelsen, Banverket osv? Det är hög tid att belysa Holaveden för Ödeshögsborna, om jag får önska. Varför inte Ulla Baugners berättelse, fint illustrerad, på bibliotekets skärmar?

( Rättelse ang. det befängda ”självförsörjande med el” i mitt förra inlägg: Det är i - offentlig miljö - som kommunen förbrukar 11.6GWh. Inte i sin helhet. Jag beklagar feluppgiften.)

vision


2009-10-03

Intressant att läsa yttrandena på hemsidan ifrån partierna. Jag kommer att byta parti och rösta på något av de som yttrat sig. De som inte yttrat sig har indirekt yttrat sig för industrilandskap i Holavedens skogsbygd.

Snart val


2009-10-02

480 yttranden har tydligen kommit in på vindkraftsförslaget.
Av dessa var 7 positiva till vindkraftsetablering i skogsbygd.
458 var negativa.
Plan och byggchefen Urban Runesson säger i Corren 1 oktober: Vi tjänstemän och politiker är ju inte till för att köra över Ödeshögs kommuns invånare.
Hur mycket kan man lita på de styrande i Ödeshög?

tveksam


2009-10-02

Tack Länsstyrelsen för att ni värnar om naturen, kulturen och de boende i ert yttrande gällande vindkraftsplanerna i Ödeshögs skogsbygd.
Detta i kontrast till Miljö-och byggnämnden i Ödeshög som tydligen inte bryr sig.

Ösjöbo


2009-09-29

Här har vi ett lysande exempel på hur vindkraftverksbolagen plöjer fram utan att se eller bry sig om konsekvenser.

http://www.bt.se/nyheter/boras/borasarnas-tv-bild-hotas-av-vindkraft(1543523).gm

sm


2009-09-16

Ett järnvägsspår med snabbgående tåg eller ett otal vindkraftverk med massor av vägar är för mig samma sak. Båda förstör naturen lika mycket och jag vill inte ha något av det.

Lugn och ro


2009-09-16

Svar till "skattebetalare även jag".
I Boverket -Vindkraften och landskapet- ifrån maj 2009 framgår att en landskapsanalys ska ske tidigt i processen och vara ett underlag i planeringen. Någon landskapsanalys finns överhuvudtaget inte med i förslaget till vindkraftsprogram.
Enligt förslaget skall analysen göras av varje exploatör i bygglovsskedet!
Banverket har helt rätt gjort en landskapsanalys i planeringsstadiet av Götalandsbanan. I denna har har man kommit fram till att Hålaveden absolut bör undvikas. En landskapsanalys måste därför utföras i hela Holaveden innan ett kanske stort antal vindkraftverk och vägkorridorer på 15 meters bredd anläggs. Detta med tanke på natur/kultur och kommande riksintresseområden.
Den citerade meningen i insändaren är inte aktuell i detta sammanhang. Banverkets landskapsanalys gällande Holaveden handlar inte om "bostadstomter" utan om natur och kulturvärden. Varför skulle någon "skrika"(som det står i insändaren) mot Banverket som insett Holavedens enorma natur och kulturtillgångar. Banverkets uppfattning gällande Holaveden delas säkerligen av länsstyrelsen, riksantikvarieämbetet, Ulla Baugner och Kalle Bäck.

Ej skattebetalare i Ödeshög


2009-09-15

Det är som att jämför äpplen med päron. Självklart ska man göra en egen plan för eventuell byggnation av vindkraftverk och det har man också därför gjort. Stor skillnad mellan en höghastighetsjärnväg jämfört med vindkraftverk. Men ni kanske menar att man i hela Ödeshög eller kanske bara i Hålaveden (vart nu den gränsen går) inte ska bevilja några bygglov alls i framtiden?

Kanske dags att börja skrika om järnbanesträckningen också snart? Följande står i slutsatsen:
"Banans sträckning kan även innebära att bostadstomter
behöver delas. Påverkan på enskilda är sannolikt omöjlig att komma ifrån. Men man måste se till nyttan för det stora flertalet."

Skattebetalare även jag


2009-09-13

Jag läste om Banverket och deras landskapsanalys på hemsidan. Det verkar vara dags för Ödeshögs kommun att vakna upp och inse alla värden som Holaveden har. Hur kan kommun "kasta bort" flera hundratusen kronor på något så totalt meningslöst som att göra en vindkraftsplan på ett område, som enligt Banverket inte får röras?

Skattebetalare i kommun.


2009-09-11

Vindkraft är rena Ebberöds bank. Ingen berättar att vindkraften måste kompletteras med lika mycket vindkraft annars funkar inte nätet. Så säger professor Peter Stilbs vid KTH. Stilbs förespråkar kärnkraft. Lyssna på Elisabeth Höglunds intervju med Stilbs. finns på webbradion (Sveriges Radio).

Observer


2009-09-09

-Funderade på den besynnerliga målsättningen att Ödeshög ska bli ”självförsörjande på el”. Den finns i planförslaget men också i yttrandeblanketten här på ”Rättvis vind”. Hur många möllor behövs det i skogen?

Ödeshög förbrukar 11.61GWh per år enligt SCB. Våra 20 befintliga vindkraftverk med sammanlagt 14.6MW märkeffekt och de 6 med bygglov (ung. 7MW) levererar snart runt 40GWh årligen (kapacitetsfaktorn satt till .22, exempelvis Råby o EvebodaII redovisar .26 resp .25). ÖDESHÖG PRODUCERAR faktiskt MER ÄN 3 GÅNGER ”SJÄLVFÖRSÖRJNING”.

Av större vikt: ÖDESHÖG HAR REDAN UPPNÅTT ENERGIMYNDIGHETENS MÅL ÅR 2020, snart nog dubbelt upp! (Se mitt inlägg längre ner i spalten)

Sorgligt är det och väldigt oseriöst. Boverket beviljade 330000kr för Vindkraftplan Ödeshög. Istället anlitades en konsult som gjorde om - Holaveden - till ett glesbefolkat stycke Norrlandsskog. Hoppas föreningens idoga arbete ger Ödeshögs ännu levande, fina landsbygd bättre rättvisa. Inga mer möllor alls på länge

vision


2009-09-08

Det gäller att dra för gardinerna eller hissa ned persiennerna också innan man lägger upp benen på tv-soffan. Det evinnerliga blinkandet från röda lampor på en rad vindkraftverk i siktfältet är mycket tröttsamt och irriterande. Bara att vara tvungen att göra något sådant för att inte bli störd i sin egen vrå känns som ett övergrepp. Man är fullkomligt maktlös...

Putte


2009-09-08

Ödeshögs kommun har anlitat någon s.k. konsult för arbetet med översiktsplanen. Men när man läser den blir man en aning förvånad över den okunnighet som konsulterna uppvisar. Man kommer helt okritiskt fram till att ett generellt avstånd på 500 m skulle vara tillräckligt för att inte överskrida de 35-40 dB buller som Boverket föreskriver. Det går emellertid inte att ställa upp så kategoriska avstånd. Varje ansökan måste beräknas eftersom det beror på topografi, vegetation, höjd på vindkraftverket och dess effekt. Det finns helt klara riktlinjer för hur beräkningarna ska gå till och det bör en expertkonsult klara. Vi har torpet Vilan, alltså ett fritidsboende, och då ska 35 dB regeln gälla. Detta gör att man istället för 500 m borde ha ett minimiavstånd på 1500 m, vilket skulle innebära att samtliga ansökningar om vindkraftverk väster om vägen Stora Åby - Boet skulle hamna för nära. Därmed faller alltså hela projektet bara på detta kriterium! Det finns ett antal ytterligare uppenbara felaktigheter i översiktsplanen vilka vi påtalat i vårt yttrande till kommunen.

Mats Winroth


2009-09-08

Vad är det för något vanligt jobb som du har Pettersson Bülow? Jag tycker det är gott att vi har våra härliga och arbetsamma helt ovanliga bönder. Jag tror att det vore mycket nyttigt för dig att göra en praktik hos en helt ovanlig bonde.

bondekompis


2009-09-06

Angående markägare som vill ha vindkraft…citat ur corren ” Det är ett sätt för mig att få gården lönsam så att kommande generationer kan försörja sig på den ” Men tänk , bara tänk!!
Om man inte hade uppfunnit dessa stora verk som nu mera går att ha i skogsbygd …Hur skulle det gå för dessa markägare då ?? Skulle de få avveckla sin verksamhet och ta en vanlig anställning som många andra ?? Det kanske vore nyttigt för dessa….? Dom får gärna ha sina verk …Bara att dom inte är störande på andras marker och boende ….ljudmässigt och visuellt!!

Och en annan sak också…Låt inte kapitalismen och multinationella bolag förstöra en sådan här fin bygd !!

Pettersson Bülow Brodderyd


2009-09-05

ELÄNDES ELÄNDE!
Har besökt Krokek och sett tornet till det första "lilla" verket. Det räckte mer än väl. Min själ grät när jag försökte att tänka mig in att ytterligare 2 verk skall upp där. Dessutom 50 meter högre. Våldtäkt på naturen i det underbara Holaveden!
Har det dessutom inte gått rätt till i tillståndsdelen är det skandal!
Aldrig mer en öl av en viss sort.

Skandal


2009-09-05

Hörde på radion att Håkan Johansson nu kunde tänka sig 25 st vindkraftverk framöver i Ödeshögs kommun. Enligt sign vision har kommun redan tagit sitt ansvar och detta dubbelt upp.
Bygg alltså inte fler!!
F.ö. litar jag inte ett dugg på Håkans uttalanden.

Realist


2009-09-04

Utrymme för annan hänsyn
Med det överrumplande intresset för stormöllor i Holaveden förbiser man lätt, att Ödeshög redan ligger i täten med vindkraft. T. o. m. miljönämnden glömde totalt bort det i brev till näringsminister Maud Olofsson. Men slättlandets lite planlösa virrvarr står sig faktiskt bra, trots att vindmöllor åldras fort. Många kommuner har knappt börjat med vindkraft men de nya, höga möllorna gör en jämnare utplacering möjlig, utan att man hänvisas till helt öppna platser.

Ödeshög är en representativ del av Sverige med en behändig uppdelning av berget, fågelsjön, odlingsslätten, skogen och Vätterkanten och däri ligger en attraktion som många känner. Samhälle, byar och gårdar smälter in utan dominerande blickfång. Till ytan utgör Ödeshög en tusendel av landet.

Energimyndighetens förslag är att 20TWh ska genereras från vindkraft på land år 2020. Vår tusendel innebär 20 GWh. De 26 möllorna i Ödeshög - de nu installerade plus pågående bygge/bygglov, har drygt 20 MW total märkeffekt och kommer (med k ~0.22) snart att leverera runt 40GWh årligen. Det är dubbelt så mycket som målet år 2020.

vision


2009-09-04

Tillbringa sistlidna natten med en nyansluten vind-medlem.
Vakna i tid för att åka till mitt yrkesval som jag gjort sedan 1967.
Kan inte nog låta tanken flyga i fjärran - vart är vi på väg?
Kan det vara någon som vill oss illa då vinden skall tämjas mot vår vilja.
Man ställer sig frågan - för vem eller vilka lägger sig de förtroendevalda
i försvar då de försöker oss invagga i nyttan av en vindkrafts-pina.

S-I Ingvarsson

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.