Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2010-04-05

Vet inte om jag minns rätt, men jag har för mig att jag på TV4-nyheterna såg att man någonstans polisanmält vindkraftverk då man anser att de utgör ett principiellt miljöbrott då de prövas och tillåts som byggnader men inte som maskiner... Maskiner skall enligt europeisk lagstiftning i stor utsträckning till del, och i sin helhet vara CE-märkta. Något som tydligen saknas för vindkraftverk...

CE-märkningen är ett obligatoriskt förpliktat certifikat som visar att produkter tillverkas med största möjliga hänsyn tagen för att undvika eventuella brister och principiella säkerhetsföreskrifter. CE-förfarandet skall dessutom för varje produkt vara väl dokumenterat.

PJ


2010-03-14

Det är med sorg i hjärtat jag ser skådeplatsen för min barndoms alla somrar, en plats med unik flora och fauna, en urtypisk svensk miljö, reas ut till politiker och andra med ytterst dunkla motiv. Men framför allt känner jag med de boende i området som, om dessa planer blir verklighet, kommer att få sin livsmiljö förstörd för att redan privilegierade människor skall förse sig ytterligare. Det är tydligen inte bara olja som är på upphällningen, utan även demokrati och rättvisa!

David Z


2010-03-06

Bäst som vi trodde att allt översitteri och maktfullkomlighet var utrotade, för vi bor ju i en demokrati, eller ? Så kommer detta med att placera flera vindkraftsparker i ett av landets mest fantastiska natur och kulturområden lindrigt sagt som en överraskning. Det utan att låta ortsbor och övriga berörda få en chans att på demokratisk väg få ta del av planerna.
När vi som har våra fritidshus och ärvda gårdar i området får uppleva detta tänker man först och främst på de som bor och lever dagligen. De har satsat på småföretagande av olika slag och nu håller all detta på att gå om intet.
De ska försöka överleva i en miljö som både bullrar, vibrerar och ser gräsligt ful ut.
Vi som har företag i större städer och har planer på att etablera oss i området kommer ju att lägga dessa planer på is. Planer som annars lätt hade kunnat bli verklighet för som ju alla vet idag, med en bra internetuppkoppling kan man idag sköta jobbet från en röd stuga i skogen.

Ner med nyfeodalismen ! Låt demokratin leva !

Alice Karlsson


2010-02-17

Svar till Petrus Karlsson.

Skogen må vara en industri i dina ögon men det är också ett mycket viktigt rekreations-område. Att det är avundsjuka detta handlar om är i mitt tycke bara dumt prat. Jag och många med mig tycker visserligen att vindkraften är en alldeles för dyr och bullrig energikälla, men eftersom regeringen har bestämt att det skall finnas så tycker vi att dessa kan sättas upp på platser som är s.k. riksintressen eller där störningen är minimal. Det kan ju inte vara så att vi som har hus i skogsbygden skall behöva åka till Trehörna eller liknande för att kunna få en tyst skogspromenad. Ditt förslag att vi skall ersättas med någon ynka bråkdel av vad marken är värd är dessvärre ingen bra lösning, eftersom pengar inte tystar vindkraft-oljudet. Jag håller dock med dig om din inställning om kommunens politiker samt att fler borde skriva ut sina namn så att man vet vem man diskuterar med.
Ha en bra dag Petrus.
MVH
Bengt Lundström
Sandstugan

Bengt Lundström


2010-02-17

det var då att förbannat gnäll!!
skogen är i dag en industri, varför ska inte även den optimeras som all annan industri??
finns det mer vinst att ta ut så ska väl det tillåtas!?!
avundssjuka är vad det handlar om!! jag tycker också att grannar som drabbas ska ersättas, något i stil med vad en skogsägre ersätts med när hans mark ska bli ekopark eller naturreservat, någon ynka bråkdel av vad marken är värd!!
det ska inte heller råda något byggförbud på marker intill vindkraftverk, får grannen bygga ett vindkraftverk så får väl jag bygga en vedbod?? men det är bara mina åsikter!!
vad det gäller valet har vi sett vad våra politiker står för tidigare, finns det en egen vinning i något så ställer dom upp på vad som helst!
ser gärna att fler skriver ut sina namn så kan vi diskutera öga mot öga!!

Petrus Karlsson


2010-01-29

Ödeshögspartiet.
Enligt artikel i corren ska det nybildade partiet "bekämpa svågerpolitiken". Äntligen någon som tar tag i detta. Jäviga politiker och deras bundsförvanter kan inte få hålla på och styra för egen vinnings skull. Vi Ödeshögsbor kräks snart på vindkraftsmyglet. Krokeksverket är ett solklart exempel. Verken på slätten ett annat.
Många kommer att stödja er i Ödeshögspartiet om ni kommer att visa att det inte enbart är ett vallöfte.

Snart val


2010-01-29

Jodå, ”sommarboende”
Slättens vindkraftverk är planlöst utplacerade och många, men den påpassligheten hänger till viss del ihop med att hemmablindheten i Ödeshög är ovanligt stor. Få vet det rätta värdet av Holaveden, ingen självklarhet alls! I markerna möter man både livslångt bofasta och unga hemvändare som säger att det dröjt länge innan de ”sett skogen för bara trän”. Ett bildgalleri med några hundra insända bilder och annan upplysning om Holaveden (utan möllaprat) är troligen det som bäst kan dämpa överkörningen. Alla beslutsfattarna och tusentals andra bor inte i skogen – synd om den inte uppmärksammas bättre innan det är för sent!

vision


2010-01-26

Framtid i Ödeshög?
Hur ser denna ut med tanke på alla neddragningar och uppsägningar
p g a kommuns dåliga ekonomi. Byggnämnden vill tydligen nu också förstöra boendet i skogsbygden genom felplacerad vindkraft. 500 meter i skyddsavstånd är ett hån mot de boende. Fullmäktige skall noga tänka igenom vad som håller på att ske och noga begrunda vad utflyttningar och obebodda hus medför för framtiden.

Kalle


2010-01-25

Ödeshögs kommun har redan 50% "självförsörjning". Sverige för övrigt 1 - 2 %. Slätten redan förstörd. Nu står skogen på tur?
Skogen är dessutom Holavedsskogen som alla vet värdet av.

sommarboende


2010-01-25

Svar till U.

Du kan gärna få köpa min fastighet så kommer du riktigt nära vindkraftsparken och kan njuta av synen och oljudet varje dag. Hör gärna av dig.

Bengt Lundström
Sandstugan
S:t Åby

Bengt Lundström


2010-01-25

Alla ni i rättvis vind med flera. Upplys era vänner och bekanta om hur Ödeshög styrs idag med tanke på det skandalösa samrådsförfarandet.
Därefter vet de nog vilken valsedel de skall använda i höst.

Lennart


2010-01-24

Bara för att den aktuella och omtalade vindkraftsplanen avser skogsbygden kommer inte utbyggnaden i slättbygden att upphöra. Vindkraftverken blir förmodat tekniskt mer avancerade, mer efficienta och därmed kommer de vindkraftsföretagare vi har att med tiden vilja ersätta de gamla verken med mer efficienta moderna sådana. Det betyder att det då inte kommer att handla om bygglov längre, utan möjligheten för företagaren att utveckla sin verksamhet genom att modernisera maskinparken. detta kommer naturligtvis på sikt att betyda att de stora verken kommer på plats även på slätten. I och med det och den ringa aktan för kringboendes livskvalité är det nog ganska kört...

Putte


2010-01-24

Vilken vacker bild ni fått från Fredriksdal i Småland utanför Nässjö.
Vindkraftverk kan verkligen vara snygga.

U


2010-01-14

Har med skräck tagit del av den "reviderade" översiktsplanen för Ödeshögs Kommun och kan bara konstatera att vissa kommunpolitiker totalt "skiter" i den opinionsbildning som finns emot vindkraftsetablering i skogsbygden. Politikerna har totalt lyckats med att skapa hat och osämja mellan tidigare goda vänner
och grannar och det har även förekommit att medlemmar i jaktlag ifrågasatt om de kan vara kvar! ÄR DETTA VERKLIGEN VAD POLITIKERNA SKALL ARBETA FÖR I KOMMUNEN. Det fanns en tid då vi med glädje åkte till vårt torp, både vinter och sommar, men nu har den glädjen förbytts i sorg, förbannelse och vemod. Vi har tagit beslutet, att om den överkörningen blir till, som nu ligger på bordet, så kommer jag och min familj att snarast sälja vårt drömställe.
Det finns vissa politiker och tjänstemän som sannerligen borde skämmas för hur de hanterat denna fråga och jag kan ju bara fundera på vilken egen "vinning" de själva har fått utav det. Det ligger inte bara en hund begraven i denna fråga utan snarare en hel j..la kennel.

Bengt Lundström Sandstugan S:t Åby


2010-01-14

-Enligt Corren var bygg och miljönämnden eniga om planen. När man tittar på yttrandena ifrån de politiska partierna är de definitivt inte eniga. Tänker bl. a. på avstånd till bostäder och andra skyddsvärda platser.
-Ifrågasätter också starkt varför bygg och miljönämnden i stort totalt har nonchalerat alla yttranden ifrån folk som bor i skogsbygden och som kommer att drabbas på ett eller annat sätt.

Lennart


2010-01-11

Till sign "snart val".
Sossarnas yttrande gör att de också är valbara tillsammans med MP o KD.

Rösta rätt


2010-01-10

Så kallat samråd.
Tilltron för politikerna i Byggnämnden är nu helt borta. Hur kan förtroendevalda med Håkan Johansson i spetsen totalt bortse ifrån alla yttranden. SKANDAL!

Ödeshögsbo(snart f.d.)


2010-01-10

Ödesplan för Ödeshög!
Kommun vill tydligen leva upp till första delen i ortsnamnet.

Skogsbonde


2010-01-10

Byggnämnden.
Ni har lyckats med en sak och det är att offentligt visa att det s k samrådet enbart är ett spel för galleriet.

Realist


2010-01-09

Varför samråd?
Kan tyvärr bara konstatera att Bygg o Miljönämnden gör en total överkörning av merparten av alla yttranden. Varför? Vad är det då för mening med samråd? Ordet demokrati känns som ett hån.
Det positiva i eländet är bl a yttrandena ifrån KD och MP, som inger visst hopp.
Det blir i alla fall lätt att rösta till hösten.

Snart val

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.