Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2010-08-03

Nu är det alltså KD som är "regeringsbildande" parti i Ödeshög, följaktligen bör besluten som fattas i kommunen angående vindkraftsetablering i huvudsak ske överensstämmande med de riktlinjer och strömningar som representeras av dess väljare och folkvalda. Vindkraftsetablering skall alltså inte ske huvudsakligen i enlighet med enskilda markägares intressen? Hur kommer det sig då att dessa skiljaktigheter i intressen överhuvudtaget uppstått? handlar bygg- och miljönämnden egenmäktigt och följer en egen agenda som inte representerar kommuninvånarnas intressen? vad hjälper det då vad de enskilda partierna tycker???

Anders J


2010-08-03

Som gammal trogen Corren-läsare blir jag mycket besviken då en "journalist" med sådana överord beskriver mötet i Boet, Ödeshög i lördags.
Det fanns absolut ingen hotfull stämning och då är frågan var den bilden uppkommer? Är det i en tidning, av en reporter, så är det spökhistorier hon ska skriva istället. Jag tappar helt förtroendet för henne och för tidningen, som då följer kvällspressens spår i journalistiskt lågvatten.

Tack för ordet


2010-08-03

Tack MP,ÖP och KD för att ni var tydliga med 35 dBA vid fastighetsgränsen. Det finns därmed alltså hopp om att grundlagen även gäller i Ödeshög.
Hur kan de andra partierna gå med på bygglovsförbud för drabbade grannmarksägare? Helt ofattbart.

Rättvisa


2010-08-03

Det framgick i alla fall på mötet vilka partier som tänker på folket och inte bara på att vissa ska tjäna pengar.
Stå på er KD, MP och Öp. Jag bestämde mig under mötet och det var fler som gjorde.Sossarna måste bli lite tydligare enligt min smak.

Lennart


2010-08-02

Nu säger jag upp mitt abonnemang på Corren.
Blev så förbannad efter att ha läst artikeln om mötet. Tydligen har Gunilla Rech varit på det mötet som var i Hästholmens bygdegård. Detta kunde man läsa i lördagens Corren. Ingen i Rättvis Vind har skickat in något till "händer idag" eftersom möte var ett medlemsmöte med inbjudna politiker.(har kollat med styrelsen) Har Corren gjort detta själva med flit för att folk ska åka till fel plats??
Vidare redovisar hon vad alla partier tycker i vindkraftsfrågan, nej inte ens det blev rätt, KD kom inte med, var det medvetet eftersom KD vill ha 1000 m och 35 decibel till fastighetsgräns. Det är inte Börje Karlsson som har 350 m till vindkraftverk i Krokek utan Doris och Rune Karlsson. Var kan man läsa om alla frågor som åhörarna ställde? Du var ju trots allt med till mötets slut som varade i nästan 3 timmar.

åhörare i salen


2010-08-02

Jag var på mötet i Boets Bygdegård i lördags för att höra vad politikerna hade att säga om vindkraften. Jag var väldigt glad att mötet gick så lugnt och värdigt tillväga. Däremot blir jag beklämd när jag läser i Corren idag att det skulle varit ett stormigt möte och att smockan skulle ha hängt i luften. Det är en alldeles felaktig bild över mötet som Gunilla Rech ger. Mitt råd till henne blir att om hon inte kan förmedla en korrekt bild av en händelse så kanske det är lika bra att låta bli att skriva överhuvudtaget. Att sedan dramatisera att en dörr blåste igen med en "hotfull" smäll, gör ju inte saken bättre.
SKÄRPNING GUNILLA RECH.

Bengt Lundström
Äby Sandstugan

Lundström


2010-08-02

Efter mötet i Boet:
Kära politiker i Ödeshög ta hjälp av kunskapen och kompetensen som finns i föreningen Rättvis Vind som är gratis! istället för att lägga dyra pengar på en värdelös konsult.

Ytterliggare en reflektion, enligt Miljö- och byggnämnden skulle denna plan bli Sveriges tuffaste plan. Är inte de kommuner som sagt nej till vindkraft i sin kommun ännu tuffare.

åhörare


2010-07-26

Grattis Håkan!
Läste i corren att föreningen Rättvis vind ställde till en massa förtret för dig och dina kompisar och inte vill ställa upp på en dialog. Men varför vill du föra en dialog i pressen istället för att ställa upp och komma på de möten du blivit inbjuden till. Har du själv tagit något initiativ utöver att "klaga" i corren?
Svarar du på detta?

Putte


2010-06-22

Till sign. U.
I Krokek finns ett tydligt exempel på hur det blir i skogsbygden och detta med ett verk på 100 meters höjd.
17 st verk i Granliden/Järnstad med en höjd av 150 meter!
Ett industriområde med förstörd boendemiljö är ingen framtidsMÖJLIGHET för mitt ev. fortsatta boende i Ödeshögs kommun.

Realist


2010-06-21

Citat från första sidan på Ödeshögs hemsida:

"I Ödeshögs kommun bor människor som ser infarten istället för avfarten, som ser möjligheter istället för problem. Det smittar av sig!"

Hoppas att det också stämmer hos de flesta av Ödeshögsborna och att det även finns några här i denna förening som ser möjligheter istället för bara problem.

U


2010-06-21

Såg att Slatte fick en välförtjänt eloge i Corren gällande Krokek. Det är tur att det finns några i kommunen som fortfarande har kvar sitt sunda förnuft.
Det finns även ett antal politiker i några av partierna, som också verkar ha vettet kvar. Tyvärr finns det även av andra sorten, som jobbar i eget och kompisars intresse.

Ödeshögsbo


2010-06-20

En riksdagsman förklarade i TV att han fick vara med på prinsessans bröllop för att han var vald av folket och att han var med och representerade väljarna. Bra sagt och gjort!
De förtroendevalda i Ödeshögs fullmäktige har genom demokratin valts att ha ansvaret för Ödeshögs kommun och därmed företräda folket. Skyldighet finns att styra så att folket har och får det så bra som möjligt.
Ni i fullmäktige har därför ett stort ansvar och måste lyssna på vad folket tycker gällande vindkraftsproblematiken. Tusentals boende i kommunen kommer att drabbas och detta måste självklart betyda mest. Ett fåtal markägare kan inte med ekonomiska motiv tillåtas att få göra Holaveden till industrilandskap och förstöra livsmiljön.
Jag förutsätter och utgår ifrån att fullmäktige inser detta och kommer att fatta beslut som gagnar alla i Ödeshög.

Lennart


2010-05-25

Bedrövligt med vissa politiker som inte verkar bry sig om det äldre paret i Krokek. Bra att veta inför valet i höst.

E.P


2010-05-25

Nu måste kommunledningen gripa in och ta sitt ansvar! Byggnämnden visar åter igen att de inte klarar sina uppgifter. Krokek.
Ett löjets skimmer lär snart uppstå över de styrande, om detta får fortgå.
Kommunstyrelsen måste ta över vindkraftsärendena.

Krokeksbo


2010-05-24

Jaha, den här gången skall man yttra sig till kommunstyrelsen angående översiktsplaner och policys!? Vem skall man skicka yttranden till nästa gång?
Alla hittillsvarande yttranden och synpunkter kring vindkraften i Ödeshögs kommun väger alltså inte in vid kommunstyrelsens aktuella granskning och bedömning? Det behövs nya yttranden minsann?
Vore det inte rimligt att kommunstyrelsen i demokratins namn väger in samtliga turer och yttranden som varit hittills istället för att sjabbla bort medborgarnas åsikter i ytterligare en vända?

Det hela börjar bli lite oöversiktligt... Inte kan det väl vara avsikt?

Hans-Erik K.


2010-05-24

Läste om krokek vindkraftverks bygglovsärende och såg att Håkan Johansson gjort en ändring i bygglovet och fått det ur världen.
kan man verkligen göra så i ett demokratiskt samhälle?
köra över sin egna befolkning. Hoppas att man får stopp på vansinnet.

Var ute vid Falköping i lördags och titta på montering av ett 150m verk, där i publiken var det några som sa "Så vacker den är".
Undrar om dom vet vad det innebär för närboende?

sm


2010-05-14

Samrådsplanen pekar som förväntat på många "bör" och "borde". Områden som är undantagna är det bara "tillsvidare". Ansökningar om bygglov visas i områden som är undantagna enligt tidigare, och detta till förmån för annan placering. Dessa står kvar i planen utan att upplysa om de senare kommer att accepteras eller inte...

Tillstyrker man denna plan ger man kommunen och dess vindkraftsivrare med andra ord fullständigt fria händer att göra vad de vill!

Putte


2010-05-14

Någon större skillnad i samrådsunderlaget mot det som presenterades för att antal år sedan går inte att se. Lika obegripligt, otydligt och virrigt som det varit från början med exakt samma (des)"information".

Den upprepade presentationens syfte kan därför bara vara att trötta ut alla motståndare tills ingen orkar opponera sig längre och de som ivrar för vindkraften får som de vill.

Skall de lyckas med denna taktik?

ES


2010-04-14

Tack Realisten!
Med Krokek och vindkraften i åtanke Googlade jag vidare på orden Hyssna+Ingemanssons - och hittade direkt: Vindkrafstmätning klar Markus Holmquist´s blogg. Läs gärna noga denna upplysande rysare/dialog med ortsbefolkningen, från 26 aug 2008 ända till slutet(?) 22 nov 2009!

Hursomhelst. I den utopiska ”helikopterfilmen” med vindkraftsparker i fokus, här på Rättvis vind, avbildas Holaveden som en död, grön öken. Ladda kameran, gå ut och plåta mycket i Holaveden nu! En ”levande” bild säger mer än tusen ord. Pass på! Och: Boverkets pengar till oberoende, sakkunnigt utförda landskapsanalyser är begränsade. Det vore synd om just Ödeshög missar en sådan allmän översikt.

Vision


2010-04-13

Mitt råd är att inte anlita Ingemanssons för en ev ljudmätning då deras mätning av verket vid Hyssna var under all kritik och i mina ögon rejält manipulerad.. Den underkändes för övrigt av Statens provningasanstalt( SP)..
Detta verk i Hyssna alstrar för övrigt just nu decibel mellan 70 och 90...Och ägarna gör inte ett skvatt.. Ska mätningar göras, så gör det under den fuktiga delen av året då det låter mer än under sommaren, mkt mer och den fuktiga tiden varar tyvärr större delen av året. Vi som boende är totalt maktlösa och min farhåga är att vi kommer att få bo i detta oväsen.

realisten

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.