Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2010-09-12

Det är nog ingen som vill ha bort vindkraften. Inte ens i Ödeshögs kommun. Däremot har den lokala intresseföreningen som här driver opinion varit tydliga med att det måste tas hänsyn till kringboendes intressen vid vindkraftsetableringar. Felet moderaterna på orten har gjort är att trampa på den enskildes rättigheter tvärt emot vad en moderat politik egentligen skall stå för. Då hjälper inte Gideskogs jämrande i Corren. Sviker man den enskilde till förmån för en grupps särintressen kommer det att märkas tydligt i valresultatet. Dessutom är det väl en självklarhet att det största partiet ställer kommunalrådet. Det har knappast med Gideskogs ynnest att göra... Sättet på vilket han uttrycker detta är ett tydligt tecken på den fullkomlighet och självgodhet med vilken lokala moderater i Ödeshög tror sig förfoga över andra. Moderaternas kärntrupp i Ödeshög är inga moderater utan ett ryggradslöst gäng opportunister. ”Nya moderater” ha de kanske varit bättre ett bättre alternativ.

Anders J.


2010-09-12

Hur står KD i vindkraftsfrågan efter valet. Magnus har tidigare svängt fram o tillbaka i den o även andra frågor.

MP enda alternativet


2010-09-11

Ett bättre kommunalråd får vi leta efter, TACK Magnus! En så förtroendeingivande politiker finns knappast hos moderaterna i alla fall...

Magnus är ett levande exempel på en politikers uppgift att tillvarata folkets intressen framför sina egna. Jag undrar vad de som inte ser en framtid i Ödeshög utan att få vindkraft på sin mark hade gjort om snurrorna inte kommit på tal i skogen???!!!

VISST FINNS DET ANDRA SÄTT ATT STARTA OCH UTVECKLA FÖRETAG, bara tunnelseendet försvinner.

Länge leve levande landsbygd!


2010-09-11

Jag har fritidshus i kommunen och har försökt att hänga med i alla vindkraftsturerna. I min hemmakommun har jag alltid röstat på moderaterna. När jag läser och hör hur moderaterna och centern beter sig i Ödeshög så skäms jag.
Deras politik är ett avskyvärt exempel på, att det är den egna plånboken som gäller och inte kommunens bästa.

Ej Ödeshögsmoderat


2010-09-11

Magnus!
Du har folkets stöd och det kommer att märkas efter valet.
"Sanna mina ord".

Gideskog!
Skitsnack genomskådar jag direkt.

Anders


2010-09-09

Å ena sidan upprepar bygg- och miljönämndens ordförande Håkan Johansson upprepat och vehement i media att nationella lagar- förordningar och rekommendationer skall följas. Hänvisar man dock till dessa i andra frågor till bygg- och miljönämnden nämner man kommunernas självstyre som anledning till egna tolkningar och omsättning av beslut! Vad är det som gäller egentligen? Hur inkompetent är Ödeshögs bygg- och miljönämnd med sina tjänstemän och fritidspolitiker egentligen? I Ödeshög vänder man verkligen kappan efter vinden..

Hans-Erik K.


2010-09-09

Den 27 september kommer det att bli ett spännande Kommunalfullmäktigemöte!
Blir det ödesmättat för Ödeshög då?
Vår familj, ska sitta så långt fram det går, och vara åhörare! Det här vill man ju inte missa!!
Hoppas att så många som möjligt av Rättvis Vindarna också kommer.
Men jag undrar hur välkommen allmänheten är?
Datumet hittar jag på Ödeshögs Kommuns hemsida under "fliken" demokrati, men varken platsen eller tiden är utsatt!
Har jag fel glasögon eller.....?

Är det någon som vet?


2010-09-09

Jag är övertygad om att miljö- och byggnämnden i Ödeshög bara är en samling nyfikna och inkompetenta amatörer. Visa mig vilken nytta de gör jämfört med att tillståndsärenden prövas mot ett klart regelverk fastställt av kommunfullmäktige och dessa prövas uteslutande av utbildade tjänstemän?

Rebellen


2010-09-08

Förtroendet för Håkan Johansson är nu så långt ner det kan komma. Hans framträdande i radio och TV kantas hela tiden av felaktiga påståenden och oriktigheter. Hur mycket av det uppkomna läget är han pappa till?
Hans löften och svar är dessutom inget värda.
Däremot litar jag på Rättvis Vinds uppgifter och därför ska även jag ansluta mig till de drygt 700.

K.J


2010-09-08

Rösta rätt i valet d.v.s. på KD, MP eller ÖP. Livsviktigt för det fortsatta boendet på landet. Annars får ni det som vi, som bor i Krokek.
Håkans uttalande i radion om att ovan partier inte är insatta i ämnet är beklämmande. Det är ju de tre partierna som vet vad det handlar om och tänker på folket. Håkan och hans nämnd har förstört så mycket för oss, så för kommuns bästa rösta på något av de tre nämnda partierna.

Krokeksbo


2010-09-07

Inga vindkraftverk i Ödeshögs skogsområden!
I en demokrati har man yttrandefrihet; eller hur?
I en demokrati får man rösta som man vill, eller hur?
Det är bra att vi får hjälp att klura ut vilka partier som företräder oss bäst när det gäller vindkraftsbyggandet i skogsbygden!
Heja Rättvis Vind!

Röstberättigad


2010-09-05

Härligt och häftigt!
704 medlemmar som älskar vårt fina landskap här i Ödeshög och som fortfarande orkar kämpa mot förstörelsen i landskapet!

Hoppas, att ännu fler ska förstå, att det inte handlar om att vi är emot vindkraften, utan att vi är för att den placeras där det är lämpligt!

Vill fortfarande bo och ha verksamhet i Ödeshög


2010-09-03

Hipp, hipp, hurra!
695 medlemmar i Rättvis Vind!
Känns jättebra.
Nu gäller det... ska vi komma upp till 700 medlemmar före valet?
Det gör vi, om vi alla hjälps åt! Puffa för medlemskap i Rättvis Vind bland grannar, vänner och släktingar.
Det är säkert många som har tänkt gå med - men som ännu inte har kommit sig för att göra det.
Skynda Er att gå med, det är nu FÖRE valet vi har möjlighet att påverka våra politiker!

bevara lugnet i skogen


2010-09-02

Regeringen kan inte bestämma över kommuner.I fallet med vindkraft är det rekommendationer som gäller.
Kommunerna har enligt lag självbestämmande och det är en viktig fråga nu när det snart är dags att gå till val. Vilket parti redovisar sin ställning i vindkraftsfrågan? Det är en angeläget att veta när vi snart går till val.Studera valmaterialet och fråga dina politiker.

rättvisvindare


2010-09-02

Bra jobbat Rättvis vind. Ni är en ideell förening som kämpar f-n så bra mot miljonindustrin. Fortsätt och kämpa och rädda Ödeshögs framtid.

Trött på bondeväldet


2010-08-30

Trevligt att politikerna värnar om en positiv befolkningsutveckling i kommunen där alla ska ha en möjlighet att utveckla sin verksamhet. Varför accepterar då vissa partier att vindkraftverken får låta 40 dBA vid min fastighet, för det inkräktar ju på äganderätten för min egen fastighet. Hur går det då med min utvecklingsmöjlighet och nyttjande av min egen fastighet?
Är grannens önskemål viktigare, bara för att det är ett vindkraftverk?

putte


2010-08-29

Men snälla nån försök att förstå att det kvittar vad dessa fritidspolitiker säger i radio och på möten. När ärenden skall behandlas i bygg- och miljönämnd är det naturligtvis gällande bestämmelser som kommer att följas, inte uttalade löften. Följer inte nämndens amatörpolitiker och tjänstemän lagar, regler och förordningar kommer de att anklagas för tjänstefel i utdragna processer. Vindkraften är ett rötägg som tyvärr måste angripas nationellt. Självklart är det lokala motståndet mot felaktiga placeringar en absolut nödvändighet, men etableringar kan inte stoppas så länge nationella mål och regler inte tar nog hänsyn till kringboende...

Irma


2010-08-26

Varför skickade centern en som hoppat av och som inte finns på deras lista?
Måste väl finnas någon "kronprins".

Anders


2010-08-26

Positivt med radiodebatten var att det i alla fall finns ett parti KD som verkar harmoniskt och funkar. Övriga i debatten fick ett stort frågetecken med sig.
Synd att inte Ödeshögspartiet och Miljöpartiet fick vara med.

Ösjö


2010-08-26

Efter att ha lyssnat på valdebatten i radion ställer jag frågan. Hur tänker man som politiker? Ena stunden sa man i debatten att det var olyckligt att det blivit som det blivit i Krokek. Efter en stund säger man att det räcker med 500 meter eller 40 decibel till bostad. Det framgick med tydlighet i en intervju med en Krokeksbo att avståndet var drygt 500 meter och att det lät som en skördetröska i sovrummet. Ändå sitter våra politiker och säger att det räcker med 500 meter.
LÄR AV MISSTAGET ISTÄLLET.
Ovan gäller inte KD. Oskarsson var den ende som stod för att det minsta avståndet ska vara 1000 meter och 35 decibel vid fastighetsgräns. Ett parti att rösta på och som är för folket.

Lennart

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.