Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2010-09-25

Det verkar som om det enbart är de 1000 meterna som det handlar om.
Alla de andra galenskaperna i planen då?

Lennart


2010-09-25

Ska ett gäng bortröstade politiker få avsluta med att "sänka" Ödeshögs kommun?
Lyssna på folkets vilja!

Fy f-n


2010-09-25

Bengt skriver i ett inlägg att "vindkraft OK, men på rätt ställe." Skulle Rättvis vind kunna placera ut vindkraft på en karta på de ställen det är OK att placera vindkraft i Ödeshögs kommun. Markera även storlek på kraftverken. Det skulle ge en betydligt klarare bild över vad ni vill samt ett diskussionsunderlag som skulle vara en motpol till förslaget av placeringar från vindkraftsbolagen.

Nyfiken


2010-09-21

Jag instämmer helt i insändaren ifrån B. Lundström. En avgående kommunfullmäktigegrupp kan absolut inte ta ett så viktigt beslut. Ska de ta det för Ödeshögs kommuns absolut viktigaste beslutet om framtiden och sedan blir det pågående KF, som kanske får sota för det.
Sunt förnuft måste nu råda. Det räcker med att titta på valresultatet så inser nog de flesta vad det handlar om.

Lennart


2010-09-21

KD borde tänka sig för när det gäller vilka partier de samarbetar med. Nu är det viktigt att inte enbart låsa sig vid alliansen och inte underskatta centerns och moderaternas maktambitioner. Deras hätska angrepp på Magnus Oscarsson ska vi komma ihåg och även anledningen till angreppen - KD:S inställning i vindkraftsfrågan. Nästan var tredje invånare valde KD så ansvaret är jättestort och frågan Varför röstade så många på KD? måste ställas och analyseras.

ansvarsfullt


2010-09-21

Jag läste till min förvåning att kommunstyrelsen skall ha ett möte i september ang kommunens översiktsplan och sedan i oktober ett möte ang vindkraftsplanen. Detta är inte demokratiskt riktigt.
Efter ett val så skall den avgående styrelsen endast arbeta som en expeditionsministär och bara sköta de löpande ärendena och INTE ta några beslut rörande kommunens framtid. Eftersom folket i kommunen så markant visade att de ville ha en förändring i kommunpolitiken så vore det förkastligt för sittande styrelse att försöka "kuppa" fram beslut i ena eller andra riktningen. Skulle detta ske så hoppas jag att styrelsen för Rättvis Vind informerar TV, radio och tidningar om vad som är på gång.
Sedan kan jag bara med glädje se att resultaten i valet fick den utgång som man hoppats på. Jag vill samtidigt ge ett STORT TACK till styrelsen som under hela denna tid arbetat så engagerat och oförtrutet för vår sak. Vi har nått ett litet mål på vägen men det finns många fällor kvar som man kan fastna i innan vi nått målet att: vindkraft OK, men på rätt ställe.

Bengt Lundström
Sandstugan St Åby

BL


2010-09-20

Lugnande, får man tro, så vad ska stackars Corren nu hitta på? Oförändrat 20 mandat för alliansen och 14 för oppositionen. Som det ser ut motsvarar de interna rörelserna, att ung 550 väljare från S (och V) hamnade hos ÖP (och MP) medan ung 280 från C (och FP) landade hos KD (och M). I alliansen fick KD egen majoritet(!) SD minskade med ung 30 men behåller sin mandatplats. MP fick ung 50 nya röster.

S 6 / ÖP 5 / MP 2 / V 1 --- KD 11 / M 5 / C 3 / FP 1

Vision


2010-09-20

Om nu KD väljer att fortsätta med "Alliansen" i Ödeshög så kommer garanterat moderater och centerpartister att utöva så stort tryck angående vindkraften att KD kommer att få svårt att genomföra den politik de aviserat. Väljarförtroendet riskerar som så ofta att ignoreras.

Efter att Kd fått så mycket kritik för sin position från dessa håll borde de verkligen fundera på att skapa ett annat samarbete för kommuninnevånarnas bästa.

Iller


2010-09-20

Möjlig majoritet för KD, Ödeshögspartiet och MP... Frågan är nu bara om KD vågar ta ett sådant steg?

Fredde


2010-09-20

För min del blev det en självklar KD-röst, eftersom jag anser det partiet vara det enda med harmoni. Hoppas att det går riktigt bra för KD nu. Detta gäller vår framtid, håll tummarna!

LJ


2010-09-19

En tanke apropå valet.
Vissa politiker kastar skit på de andra.
Då får de skitiga händer.
De händerna vill jag inte bli ledd av!

Gillar rena händer


2010-09-18

Nu är det snart dags för slutspurt inför valet.

En röst på KD, MP eller ÖP är en röst för samförstånd, rim och reson. I de andra partierna kan man tydligt se ett ekonomiskt egen intresse vad gäller vindkraften. Så ni som vill ha en levande landsbygd och möjlighet till utveckling av kommunen och en vacker natur rösta på KD, MP eller ÖP. Efter en titt på centerns sida så fortsätter det sin smutskastning av KD. Det är sorgligt att man i en så liten kommun måste hålla på med smutskastning av andra partier för att försöka locka till sig röster. Oavsett vad ni väljer glöm inte rösta den 19 september

KD,MP,ÖP för kommunens bästa


2010-09-18

Håkan beskyller KD för röstfiske och fortsätter med sina oseriösa inlägg.
Politikerna i KD, MP och ÖP tänker tack o lov på landsortsbefolkningen och att de ska kunna bo kvar.
Försök och tänk lite på folket du också, Håkan. Pengar är inte allt!

Sonja


2010-09-18

Enligt Corren/Håkan Johansson ställer sossarna och vänstern upp för "högeralternativet".
Två arbetarpartier som ställer upp för ett fåtal välbesuttna markägare och detta på bekostnad av alla "små" som bor i kommunen.

Upp och nervända världen


2010-09-18

Hej! Rösta på Ödeshögspartiet på söndag. Vi arbetare i bynn och ni skogsboende kan då hjälpas åt att införa demokratin i Ödeshög. Varför ska vi toppstyras???

F.d. sosse


2010-09-17

Centern med samförståndslösningar och 750 m till vindkraftverk. Fp med att följa lagar o förordningar, men inte Naturvårdsverkets o Boverkets rekommendationer utan vad som gäller i grannkommuner ang vindkraftverk. M med att följa Naturvårdsverkets o Boverkets rekommendationer ang vindkraftverk. Vad blir resultatet? När talar ni i C, FP, M om det??

Putte igen


2010-09-17

Efter att ha läst en massa i Corren så undrar jag varför de som förespråkar kortast möjliga avstånd och högsta ljudnivå vid fastigheten inte också nämner att de själva i de flesta fallen har eget ekonomiskt intressen i att bygga vindkraftverk. De störs ju inte själva efter som de bor lååångt därifrån.

putte


2010-09-17

Valtaktiken
Nuvarande mandatfördelning i kommunfullmäktige ser ut såhär (totalt är det 35 ledamöter, också SD fick ett mandat):

S 11 / MP 2 / V 1 --- KD 8 / C 6 / M 5 / FP 1

Hundra extra röster till något parti (räknat på 3500 röstande) ger ett mandat - och naggar de andra. I små nämnder krävs det mer för representation. För de tre partier som engagerat sig i vindkraftsproblemen kan det innebära att KD möjligen får suverän majoritet i vår "regerande" allians om de får ett par hundra röster till och samtidigt C, M, och FP går bakåt. Miljöpartiet skulle med ett par hundra röster få fler mandat och kanske också kunna komma med i Miljö- och byggnämnden (se MP:s genomarbetade samrådsyttranden betr. vindkraft och kommunal översiktsplan på deras hemsida). Ödeshögspartiet (ÖP) skulle å sin sida komma in på banan.

Det ger goda valmöjligheter, att de tre har ideologisk spridning. Med given budget kan en bra politik för någon grupp Ödeshögsbor betyda begränsningar för andra - bara att önska alla tre: Lycka till i valet 2010!

Anders Nord


2010-09-17

Vi lever uppenbarligen i tider där alla gör som de själva vill och sätter sina egna intressen på första plats även om det är på andras bekostnad.

Om detta innebär att det sunda förnuftet och normal hänsyn och hyfs gentemot din medmänniska endast förvaltas av KD, ÖP och MP i Ödeshög... Visst, då skall dessa regera i framtiden.

Skulle det bli så KD och ni andra partier, hoppas jag ni vet att förvalta och utveckla detta förtroende med yttersta finkänsla och förstånd!

PJ


2010-09-16

Vill man värna om ett Ödeshög med fin natur och goda boendemiljöer finns det endast ett parti och rösta på och det är KD. Magnus Oscarsson bevisar verkligen nu att han är en ledare av rang, han ägnar sig inte åt smutskastning eller struntprat om andra partier. Det ter sig allt tydligare att de andra borgerliga partierna börjar bli nervösa för att KD skall gå framåt i valet, detta syns tydligt i de artiklar som synts i media på sista tiden.

Ni som vill ha vettiga regler för vindkraften, ha ett stark och stabilt parti som leder kommunen se då till att gå och rösta på KD på söndag

en som inte ska ligga på soffan

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.