Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2012-03-09

Hej!
Nu börjar jag att förstå vad det handlar om. Jag har inte brytt mig om vindkraftstjafset innan(bor inne i Ödeshög). Jag råkade se filmen ifrån Tuggarp på hemsidan. Det räcker för min del för att förstå varför folket i skogen kämpar. Jag hoppas innerligt att styrande i kommunen tittar på filmen.
Politiker och tjänstemän tänk på att ni är till för majoriteten och det är eran förbannade skyldighet att företräda folket och inte förstöra för folket i skogen. Lär av misstagen i andra kommuner!!!!!

A.J.


2012-02-18

Jag har läst 3 kloka och välskrivna medborgarförslag. Fullt klart är att Holaveden har oerhörda värden vilket framgår av länssstyrelsens yttrande och Banverkets landskapsanalys.
"Skandal" om inte de styrande i kommun tar stor hänsyn till detta.
Det finns flera anledningar till att vi 08:or köpt hus i Holaveden och de baseras på tystnad och en orörd natur utan en massa skuggor.

08:a


2012-02-18

SUNT FÖRNUFT??
- Ödeshögs kommun har redan 60-70% självförsörjning ifrån vindkraft genom en förstörd slättbygd. Långt över nationella målet.
- Ett fåtal markägare kommer att tjäna pengar på Holavedens förfall och människors olycka med bl.a. förstörd boendemiljö.
-Vindkraftverken drar även med sig vägbyggen, kraftledningar, kalhyggen och inskränkningar på allemansrätten.
-Vindkraften är ineffektiv, osäker och väldigt dyr.

Ovan ska jämföras med ett orört Holaveden och en förhoppningsvis ljus framtid.

Hoppas våra politiker har SUNT FÖRNUFT och inser hur fel det kan bli och vilka konsekvenser det kan medföra för Ödeshögs kommuns framtid.

Lennart


2012-02-05

Svinkallt ute sedan flera veckor! Hur mycket ger då vindkraften när den behövs som bäst? I stort sett inget eftersom den mestadels står still eller snurrar i ultrarapid.
Vilket slöseri med alla vindkraftsmiljarder, när den ger så lite tillbaka.

realist


2012-01-13

Jag läste att Vestas skall avskeda ett antal tusen personer pga en allvarligt sviktande marknad.Till slut kommer alltid verkligheten ikapp dåliga verksamheter. Hoppas att de som bestämmer inom kommuner o.d. också inser verkligheten.

Bengt Lundström Sandstugan


2011-12-31

Australiens största delstat har bestämt om nya regler för vindkraften. Detta pga föråldrade bestämmelser och erfarenheterna från de sista tio åren. De vanliga problemen med buller, skuggningar, stress och andra sjukdomar har varit orsaken till de nya bestämmelserna.
Bullret får nu inte överstiga 35 decibel och de boende har vetorätt mot vindkraft som ska byggas inom 2 km.

"Vetorätten" i Ödeshög ligger på 1 km, vilket är och kommer att visa sig framöver vara ett alldeles för kort avstånd. Tyvärr kommer då mångas boendemiljö att vara förstörd och även unika Holaveden.

Lennart


2011-12-24

Unika Holaveden är en grön oas.
Vissa storbönder där skapat kaos.
Vi tomtar vill ha Holavedskogen kvar.
De giriga ändå mycket har.
När vindkraftsbluffen avslöjats har.
Storbönderna med svansen mellan benen drar.
Rolf 39,9 Pettersson alla han lurat i Krokek.
Även Ödeshögs kommun han svek.
Eolus Vind söker även lov att Holaveden förstöra få.
Sunda förnuftet kommer även Eolus att få känna på.
Kloka politiker i Ödeshög är vår tröst.
De givetvis får vår röst.
Vissa ska förvandla Holaveden till industriområde om de får.
Jag ska se till att julklappar inte de når.

tomten i Holaveden


2011-12-21

Jag var på ett info möte i Örserum som EON höll i.
När det kom på tal om hur nära ett V-90 vindkraftverk kan byggas boningshus så talas om 700 m enligt deras beräkningar för att hamna på 39,9 dec.
Jag ställer då frågan om hur RGP kan komma till samma dec tal fast på ca 350 m,det hade de inget svar på.
Det har nu vid ett par tillfällen gjorts bullermätningar av ett ackrediterat företag vid verket i Krokek och dessa visar på för högt buller.
Även skuggberäkningen som RGP har gjort i Krokek är långt ifrån sanningsenlig där denne påstår att max tiden 8 tim per år klaras,den tiden får Doris och Rune ihop på en vecka .
När det här nu har uppdagats och MBN har satt ner foten och ålagt vindkraftsägaren att montera skuggautomatik och se till bullret så kopplar denne in en advokat som svarar att någon skuggautomatik inte behöver monteras för att fastigheten inte berörs av någon direkt skuggning för att det står ett träd mellan vkv och boningshuset.
Frågan man ställer sig nu,har advokaten varit vid fastigheten under sommaren för att se problematiken angående skuggningen eller kommer den slutsatsen från RGP?
Man kan väl hoppas och tro att MBN har fått upp ögonen för denne RGP och förslagsvis skickar alla bygglovsansökningar som denne håller i per automatik till Statens provningsanstalt för granskning innan MBN över huvudtaget ska titta på dem.

Krokekarn


2011-12-10

RGP?
Jag har just läst RGP:s lockrop om att man ska köpa andelar i sökt vindkraft i Granliden. ”En ny rapport från ÅF visar att det inte finns belägg för att fastighetspriserna kommer att sjunka i områden med vindkraft”.

Fastighetsmäklare som vet vad det handlar om har motsatt uppfattning. Titta bl.a. under Hem/Nyheter på denna hemsida under rubriken ”Ny vindkraft sänker värdet på fastigheter”(2011-12-08). Fastighetsmäklaren i artikeln är säker på att fastighetspriserna sjunker och att bl.a. var tredje spekulant försvinner p.g.a. närliggande vindkraft.

ÅF:s rapport är dessutom gammal och baseras inte på höga verk och industriområden med vindkraft.

Trovärdigheten för RGP och hans uppgifter i vindkraftsansökan gällande Granliden sjunker härmed ytterligare!
Jag tänker då även på vad han ställt till med i Krokek. Finns det någon som hävdar att husen intill Krokek inte sjunkit i pris?

Lennart


2011-11-23

KLOKT BESLUT AV FULLMÄKTIGE I ÖDESHÖG
I vindkraftsprogrammet som beslutades av fullmäktige står bl a
”I den mån det innebär begränsningar för annans mark, skall det finnas en skriftlig överenskommelse mellan parterna som underlag för bygglovsbeslut”

I dagens upplaga av Corren finns en artikel om allemansrätten och den utredning som Naturvårdsverket beställt. Allemansrätten ska vara intakt enligt utredningen.

LRF rasar mot utredningen.
Chefsjuristen Fredrik Bonde på LRF uttalar sig bl a som följer ”Det är totalt nonchalant mot den enskilda äganderätten, vi är väldigt besvikna. Näringsidkare som vill tjäna pengar på min mark ska ha ett avtal med mig som ägare”.
OBS AVTAL MED MIG SOM ÄGARE.

Detta är precis det som fullmäktige i Ödeshög har bestämt i vindkraftsprogrammet. Vindkraften medför tydliga begränsningar för grannmarkerna i form av buller, skuggor, visuella, bygglovsförbud och sänkta fastighetsvärden.

Mycket bra att fullmäktige förutsåg detta i vindkraftsprogrammet.

paralleller


2011-11-20

"Hets" verkar vilja ha en återgång till 1800-talet. Hets vill tydligen avskaffa både demokratin och allemansrätten. Skrämmande att det år 2011 finns en som hets med sin folkrättsfientliga inställning.

Lennart


2011-11-16

Förnyelsebar energi är bra och viktigt inför framtiden!
Detta gäller dock inte vindkraften som har alldeles för många nackdelar och är svindyr.
Satsa på vattenkraft, biobränsle och solenergin.
Verkar som att makthavarna äntligen börjar inse vindkraftens minustecken.

realist


2011-11-15

Signaturen Hets är tydligen lite för feg att sätta ut sitt namn....
Låt mig korrigera några punkter:
-Rättvis vind har inte en uttalad negativ inställning till vindkraft, bara det sker på rätt ställen. Att bygga vindkraft i skogsbygd är bara dumt och inte tekniskt speciellt smart heller. Träden och kullar mm stör nämligen vindströmningen om nu någon trodde annat. Helst ska vindkraftverken ha en totalhöjd av minst 200 m för att det ska bli någorlunda gynnsamt.
-Rättvis vind har ej heller haft som målsättning att Ödeshög ska utarmas. Tvärtom är det en stor risk att så blir fallet om man förstör boendemiljön. Men det är förstås smidigt för lantbrukarna att få inkomster som inte förstör för dem själva. Istället är det andra som bor närmare vindkraftverken som får sina marknadsvärden sänkta, störd nattsömn mm utan att få någon som helst kompensation! Detta måste vara emot folkrätten.
-Holaveden är ett väldigt viktigt område, erkänt av Länsstyrelsen i Östergötland, Försvaret, Trafikverket mfl. Både kulturella och miljömässiga skäl talar starkt emot att bygga stora vägar in i skogen och därinne sätta upp minst 150 m höga vindkraftverk som stör djurlivet.
-Hets påtalar att torparna plockar bär och svamp mm i jordägarnas skogar. Det blir förstås slut med det efter en utbyggnad. Om man ska följa tillverkarnas rekommendationer om säkerhetsavstånd blir det inte många kvadratmeter kvar att plocka bär på!

Mats Winroth, Docent Chalmers


2011-11-14

nu är det visst tyst, har ni tröttnat eller är ni nöjda, den fria företagsamheten kvävs
försvarsmakten utövar sin övermakt, ni myser i era stugor!
ni går i annans skog, plockar annans svamp och bär, utövar"torparens",över tid sett nyvunna rätt att sätta press på markägarna.
eller har ni lagt er flata för faktumet att ni har intet att komma med, framtiden och dess följder kommer för eller senare!
Protester är och kommer att vara en viktig del av demokrati,men ni slåss i en förlorad kamp!
men en eloge ska ni ha som envist kör huvèt i väggen gång på gång, och stångar er blodiga för något som förr eller senare kommer att vara oundvikligt, vi måste alla dra vårt strå till stacken i energiförsörjningen, ni kan inte bara säga att man ska "bygga dom någonannanstans"

hets


2011-11-02

Jag har tänkt om!
Tidigare har jag tyckt att det var OK med Vindkraftverk om det togs hänsyn till omgivningen. Dvs människor, djur och natur.
Nu har lärt mig så mycket mer om vindkraften att jag absolut motsätter mig att det kommer upp ett enda vindkraftverk till!

Läs Per Åhlströms bok: "Tänk kallt- kylig politik mot varmt klimat" så förstår ni varför.
Den borde alla beslutsfattare inom energipolitiken läsa!!

Alla vi motståndare till det här vindkraftsvansinnet bör gå samman och protestera!

Inte ett bygglov till!


2011-11-02

Hörde i dagarna att det skulle byggas ett verk om dagen det kommande året i Sverige. Skönt att folk förstår att det behövs mer förnybar energi!

Energiteknikern


2011-10-23

Såg på TV-nyheterna att det i Södra Sverige enligt inslaget finns motstånd mot ohämmad utbyggnad av vindkraft. Det är ju oroväckande att regeringens samordnare Lennart Wärmby i inslaget i TV helt frankt påstår att det är motståndsrörelser som påverkar lokala politiker när allt är klart för utbyggnad, så att utbyggnad stoppas. Detta kan också enligt honom på sikt påverka regeringens mål om utbyggnad av förnyelsebar energi. Denne samordnare har tydligen bara en uppgift: Att bana väg för så många vindkraftverk som möjligt. Att från sina rundresor i Sverige ta med sig konkret o konstruktiv kritik mot utbyggnad och föra den vidare till ansvarig myndighet för ett fungerande regelverk, ingår med all tydlighet inte i hans uppdrag. Detta var en konkret fråga som han inte svarade på i ett möte i Gränna i höst. Konsekvenser för boende är tydligen ointressanta. Är inte det som han kallar motståndsrörelse vad andra kallar DEMOKRATI. Är inte våra politiker folkvalda för att genomföra folkets önskemål o vilja? Skicka gärna vidare till L Wärmby för en kommentar.

Putte


2011-10-12

Ännu fler drabbade av vindkraften!!

I ett reportage i Corren om sydvästlänken(kraftledning) framkom " i den norra delen mellan Nässjö och Hallsberg ska energin från de många vindkraftverken överföras till stamnätet. Där går det inte att gräva ner ledningen. Energin kommer inte fram då. För att åstadkomma detta skulle det behöva byggas en anläggning med 20 till 30 kilometers mellanrum som håller uppe spänningen utmed ledningen. Det blir tekniskt och kostnadsmässigt orimligt, enligt Johnny Norling".

Hur många drabbas och till vilken kostnad?

Lennart


2011-09-07

Man undrar om det kan kallas service att det tar uppemot en månad innan byggnämndens protokoll går att läsa på kommunens hemsida. Förmodligen finns de väl att läsa på plats, men inte alla har möjlighet att springa i korridorerna i kommunhuset. Ett modernt sätt att (inte) informera?

Petimetern


2011-08-20

En översiktsplan ska underlätta hanteringen – i förväg!
Det är hög tid, att Rättvis Vind hör med Boverket osv. ang. vindkraftsplan för slätten/sjökanten! Det behövs riktlinjer att luta sig mot för husköpare, säljare, näringsidkare, landsbygdsutvecklare, exploatörer osv. Magnus lät på mötet i Boet hälsa från Urban, att det för närvarande inte är aktuellt (!) med mer vindkraft på slätten.

Det blir aktuellt - när önskemålen om vindkraft är tillräckligt starka, dvs. på samma sätt som alla år hittills med slättkraftens utbyggnad: Först ”bygger man” (skissar svågerfeodalt) sen upprättas en anpassad plan! Påpassligheten i Krokek (320m till hus) är ett exempel. Jfr. också det föregripande skogsmötet i Millingstorp 2008, vägledande för hela vindkraftsplanen i skogen, så som den utformades.

Det är aktuellt - snart nog, med en uppgradering av gamla verk, t. ex. Hästholmen (minstingen är på 150kW).

Det finns aktuella - möjliga luckor i slättbygden, faktiskt ett tiotal, som kan användas, utvidgas eller täppas till, vart nu vindarna bär. (Se t. ex. kartan sid 6 del 2 förslag 2009-12-14, baserad på 500m husavstånd.)

I Ödeshög har vi med stora pengar från Boverket fått en Vindkraftsplan utan egentlig landskapsanalys och en gummiparagraf om 1000m - för ena landsbygdshalvan! Boende i skogsbygden är ung. lika många som de på slätten/sjökanten. I valet 2010 var det, trots allt, en något större andel röstande i distrikt Alvastra (hela slätten), som gick över till de tre partier som bl. a. manade till försiktighet med ytterligare vindkraft i Öhg – än i distrikt Holaveden (tidigare Åby/Trehörna). Än vet vi inte vad som kommer upp i luften, inte ens i skogen, och det kan vara ett oklokt svek att förbigå slättbygden.

Anders Nord

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.